cheater my husband cheated go" /> cheater my husband cheated go" />

ATASÖZLERİ - DEYİMLER- ÖZLÜ SÖZLER - GÜZEL SÖZLER- VECİZELER  
             
  -V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-
KISALTMALAR
A: Atasözü.
D: Deyim.
Ö: Özlü söz. Vecize. G.S.: Güzel söz. S.G.: Söz grubu.


©    Vakit nakittir: [A] - Zaman en değerli şeyimizdir. Değerli zannettiğimiz para ve para ile aldığımız mal, mülk de zaman içinde kazanılmıştır. Zaman bunlardan da değerlidir. Hayatımızda en/küçük bir zaman birimini bile boşa geçirmemek lâzımdır.
©    Vaktini almak : [D] - Zaman harcamasını gerektirmek. Başka bir işe zaman ayırmasına imkân tanımamak.
©    Vaktini öldürmek : [D] - Zamanını boş şeylerle geçirmek, değersiz işlerle geçirmek.
©    Vakitsiz öten horozun başını keserler: [A] - Her işin veya konumun bir vakti vardır. Yerinde yapılmalı, söylenmelidir. Çok önceden söylenen bir söz ortalığı karıştıracağı gibi vakti geçtikten sonra söylenen söz yapılan iş de, beklenilen etkiyi yapmaz. Kişi her aklına geleni her zaman aklına geldiği gibi söylemek isterse başı dertten kurtulmaz. Sözün yerini, sırasını, zamanını bilmek en büyük marifetlerden biridir.
©    Var eli titremez : [A] - Varlıklı olan kimse yardım etmeyi aklına getirirse uzun uzun düşünmez, karar vermekte geç kalmaz, kararını çabuk verir, parası olduğu için yardımını hemen yapar.
©    Var evi kerem evi, yok evi verem evi : [A] - Maddî imkânları fazla olan aileler etraflarında bulunanlara yardım ederler, sevilirler, kendileri de yokluk sıkıntı çekmedikleri için huzurlu ve güler yüzlüdürler. Yoksul aileler ise kendi dertlerine çare bulamadıkları gibi etraflarına da yardım edemezler. Her iki duygu da onları bir kat daha çaresizlik içine iter. Bu da onlar için daha çok keder daha çok sıkıntı demektir.
©    Vardığın yer korse, sen de gözünü kapa : [A] - İnsanlar, çevresindekiler ile iyi ilişki kurmak isterlerse onlara uymak zorundadırlar. Onların yaptıklarının aksini yapmakta devam ederse geçimsizlikler baş gösterir. (Bu konuda başka bir söz de şudur : Zaman sana uymazsa sen zamana uy.)
©    Varlığa darlık olmaz : [D] - Zengin olan kimselerin her şeyi yapmaları mümkündür. Güçleri buna yeter.
©    Varlık göstermek : [D] - Kendini göstermek. Görünür, beğenilir, dikkat çekecek bir iş yapmak.
©    Varsa hünerin, her yerde vardır yerin : [A] - Hüner kişinin her şartta en iyi yaptığı, başarılı sonuç aldığı yeteneğidir. Kişinin hüneri varsa nerede olursa olsun iş bulur aç kalmaz, sıkıntı çekmez. İtibar görür, el üstünde tutulur. Hüneri olmayan kimseler ise karınlarını bile doyurmakta güçlük çekerler. Sıkıntı içindedirler. Çevrelerinin dışına çıktıkları zaman tanınmak sevilmek bir yana karınlarını dahi güç doyururlar. Bunun içindir ki her kişi mutlak bir hüner sahibi olup hayata öyle atılmalıdır.
©    Varsa o, yoksa o : [D] - Her şeyiyle onu düşünüyor, onu koruyor, onu beğenip onu söylüyor.
©    Varsa pulun, herkes kulun; yoksa pulun dardır yolun : [A] - Parası çok t5îan kimseye herkes iltifat eder, yakınında bulunmak ister. Yoksullara kimse yüz vermez. Adını deliye de çıkarabilirler.
©    Vasiyet ölüm getirmez : [A] - Bazı kişiler öldüklerinde mal ve paralarının kimlere kalacağını sağlıklıyken bildirmek istemezler. Böyle bir davranışın kendilerine ölüm getireceğine inanırlar. Öldüklerinde de mirasçılar arasında kavgalara neden olurlar. Oysa vasiyetlerini sağlıklı iken yapsalar bu durum önlenir. Yapılması gerekli olan işler yerinde ve zamanında yapılmalıdır.
©    Vebali boynuna : [D] - Bu işin, konunun günahı sana.
©    Ver yiğidi yiğide, Mevlâm rızkını yetire : [A] - Genç iki insan evlenmek isterse bu evliliği kolaylaştırmak gerekir. Onların rızklarını Yüce Tanrı nasıl olsa verir.
©    Ver yiyeyim, ört yatayım, bekle canım çıkmasın : [D] - Kendisi çalışmayıp başkasının çalışıp kendisini beslemesini ve ona bakmasını isteyenler için söylenir.
©    Verip veriştirmek : [D] - Ağzına gelen her şeyi, ağır sözleri söylemek. İleri geri söylenmek.
©    Veryansın etmek : [D] - Birinin hakkında atıp tutmak. O kişiye acımadan insafsızca saldırıda bulunmak.
©    Veren el alandan üstündür: [A] - Yardım ve iyiliksever kimseleri herkes sever, sayar, üstün tutar.
©    Veren eli kimse kesmez : [A] - Daima iyilik yapan kimsenin iyiliklerine engel olmayı kimse istemez.Böyle bir harekette bulunan kişi düşman kazanacağını önceden bilir.
©    Verilmiş sadakan varmış : [D] - Bir sıkıntıyı, bir belâyı, kötü durumu ziyansız savuşturmak, atlatmak.
©    Veresiye şarap içen iki kere sarhoş olur : [A] - Veresiye almak kötü bir huydur. Alınan malın parası verilmediği için bir sıkıntı yaratır. Malın parası ödeninceye kadar bu sıkıntı geçmez. İleriki günlerde de borç ödenirken verilen para kişiye mal almadan para veriyormuş hissini verir ki bu da hoş bir durum değildir.
©    Verip pişman olmaktansa vermeyip düşman olmak iyidir : [A] - Borç isteyen kimselere borç vermek doğru değildir. Borç verirseniz paranız gider geri geleceği, hele zamanında geleceği hiç belli değildir. Para sahibi üzülür sıkılır. Para verilmezse para isteyen kızar, belki darılır. Ama paraya bir şey olmaz. Hem para verip, hem de sıkılmaktansa para vermeyip karşımızdakini darıltmak daha uygun bir yoldur.
©    Verirsen doyur, vurursan duyur: [A] - Yardım yapacaksanız gereken ölçüde yapınız. Kavga ediyorsanız etkili şekilde vurunuz ki üstünlüğünüz belli olsun. Yaptığınız işler amacı sağlayacak şekilde olmalıdır.
©    Vermeyince Mabut, neylesin Mahmut : [A] - Tanrı kulunu yaratırken ona zenginlik, akıl gibi şeyleri vermemişse bu dünyada en zengin kimsenin bile yardım etmeyi düşünmesinden bir şey gelmesi mümkün değildir.
©    Vıdı vıdı etmek : [D] - Durmadan konuşmak, etrafında bulunanları rahatsız edecek biçimde ara vermeden konuşmak.
©    Vız gelmek : [D] - Önemsiz görünmek. Aldırış etmemek.
©    Volkan gibi patlamak : [D] - Çok kızıp bağırmak, etrafa vurup kırmak, öfkelenmek.
©    Volta atmak : [D] - Aşağı yukarı gidip gelmek, amaçsız dolaşmak.
©    Vur abalıya : [D] - Güçsüz kimselere, yumuşak huylu kimselere her türlü güçlüğü yüklemek, o kişinin zarar görüp hırpalanmasına sebep olmak hâli.
©    Vur dedikse öldür demedik ya : [D] - Yapmanızı istediğimiz bu işi çok zarar vererek yapıyorsunuz, istenmeyen şeyleri yapıp aşırı davranıyorsunuz.
©    Vur patlasın çal oynasın : [D] - Aşırı derecede zevk ve eğlence içinde olup elindekini avucundakini bu uğurda harcayan kimsenin hâli, durumu.
©    Vurduğu çok ama öldürdüğü yok : [D] - Büyük lâflar ediyor. Ettiği lâfların en küçüğü kadar bile harekette, eylemde bulunmuyor.
©    Vursam ölecek, vurmasam ekmeğimi elimden alacak : [D] - İki durum ile karşı karşıyayım. İkisi de benim için zararlı sonuç verecek.
©    Vurucu güç : [D] Çok etkili silâhlarla donatıldığı için savaş gücü fazlalaştırılmış askeri birlik. Üniformalı birlik.
©    Vücudunu kirden, ağzını küfürden, kalbini kibirden koru : [Ö] - İyi, sağlıklı bir kimse olabilmek için kirli ve pis olmamak gerekir. Sık sık yıkanmak sağlığın temelidir. Sevilen bir kimse olmak için de diline hâkim olmak lâzımdır. Kötü söz söyleyen bir kişi ile kimse arkadaşlık dostluk etmek istemez. Büyüklük duygusu ise insanı kötü işler yapmaya zorlar. Sevilmez duruma getirir. Tanrı'nın en sevmediği kulları da kibirli olanlarıdır. Tanrı'nın bile sevgisi olmayan kibiri terk edip iyi bir kul, iyi bir insan olmak gereklidir.
©    Vücut kocar, gönül kocamaz : [A] - Vücut maddî bir varlıktır, yıpranır, eskir. Ama ruh manevî varlıktır. Eskimesi, ihtiyarlaması mümkün değildir. Hangi yaşta olursa olsun kişi gönlü sayesinde hep genç kalmayı başarabilir.
©    Vücudunu ortadan kaldırmak : [D] - Öldürmek.
©    Vücuttan düşmek : [D] - Zayıflamak.

DERLEYEN...DRPİST


 NLP Eğitimi
" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">
my boyfriend cheated on me with a guy why married men have affairs read
" rel="tag">
wives cheat husband cheated wife click here
my boyfriend cheated on me with a guy why married men have affairs read

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık