Ödev Nasıl Yapılır

Ödev Nasıl Yapılır

ÖDEV, TEZ, ÖDEVLER, TEZ VE ÖDEV NASIL YAPILIR.

"Çalışma Teknikleri" serisinin ilk defa ortak başlığını yazarken özellikle orta öğretim çağındaki öğrencilere hitap ettiğimi düşünmüştüm. Ancak yıllar sonra bu kitapları okuyanların ya yeni başlamış üniversite öğrencileri (Okul dönemi boyunca hazırlık yapmalarına yarayan mükemmel birer kaynak olduğunu söylediler.) ya da lise öğrencileri olduğunu tespit ettim. (Başarılı olmalarında ve motive olmalarında büyük etken olduğunu belirttiler.)
Pek çoğunuz da yetişkinsiniz. Bazılarınız okul yıllarına geri dönüp kaldıkları yerlerden devam ediyorlar. Hatta bir kısmınız da belki çoktan mezun oldunuz ve şu an okumuyorsunuz. Ancak okulda hocalarınızın hiç öğretmemiş olduğu ve ileride kariyerinizi tamamlarken size faydalı olacağını ümit ettiğiniz çalışma metotlarını öğrenmek için bu eserden yararlanıyorsunuz.
Büyük bir çoğunluğunuz da sürekli ağlayıp sızlanan anne babalardansınız: Yeşim'in ya da Kerem'in okulda daha başarılı olmasını nasıl sağlayabilirim? Pekiyi alması gerekirken orta almaktan memnun görünüyor."
Öyleyse bu kitabı eski okuyucularıma da tavsiye ediyorum ve her birinizle bazı faktörleri özellikle görüşmek istiyorum.
Eğer Lise Öğrencisiyseniz
Bu kitabın dilini ve yapısını oldukça rahat kavrayacağınızı düşünüyorum genellikle kısa cümleler, paragraflar, yer yer eğlendirici konu ve bölüm başlıkları, dolambaçlı olmayan sade kelimeler. Bu kitabı yazarken inanırı hep sizi düşündüm! Eğer zamanınızı yönetebilmeyi öğrenebilirseniz, size garanti veriyorum, gelecek yıl bana teşekkür dilekleri dolu mektuplar yazacaksınız. İleride 'Zaman Yönetimi' için gerekli olan her şeyin ne kadar değerli olduğunu siz de kabul edeceksiniz.


Eğer Ortaokul Öğrencisiyseniz

Doğru zamanı nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenmeye çalışıyorsunuz. Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarda tüm çalışma sistemleri yönlendirilmelidir. Böylece lisede daha kolay olmasa bile daha pozitif ve daha başarılı bir tecrübe yaşanacaktır. Daha ziyade lise öğrencilerine hitaben yazılmış olduğu halde bu kitabı okumakta ısrarlı iseniz, kavramlar ve dil konusunda biraz güçlük çekeceğiniz konusunda sizi şimdiden uyarıyorum. He*-nüz bu kitapta bahsedilen zaman yönetimi konusunu uygulayacak kadar dolu bir yaşamınız olmayabilir ancak bunları kullanmaya ihtiyacınızın olacağı vakte kadar hazırlık yapıyor olmanız bile oldukça faydalı olacaktır.

"Tipik" Bir üniversite Öğrencisiyseniz

18-25 arası bir yaşta iseniz, zannediyorum ki hepsini olmasa da pek çok çalışma metodunu biliyorsunuzdur. Eğer bilmiyorsanız, "Çalışma Teknikleri" serisinde çalışma becerilerini öğrenmeyi, kullanmayı ve yönetmeyi çok iyi bir biçimde öğrenmeniz gerekmektedir. Arkadaşlarınızla gezmeyi bırakmanız ve bu metotları şimdi öğrenmeniz gerekiyor. Liseye geçmiş veya üniversitee girmiş olabilirsiniz; fakat size çok açık olarak garanti ediyorum ki eğer bu kitaptaki zaman yönetimi metotlarını iyi çalışmazsanız bu okullarda zorlanırsınız. Bu yarış son derece hızlı, beklentiler çok yüksek ve istekler de oldukça zaman kaybettirici olabilir.

Ne yaşta otursa olsun eğer bir öğrenci velisi iseniz;

Kabul etmelisiniz ki; çocuğunuzun okulu nasıl çalışılması gerektiği konusunda eğitim vermez. Özellikle de saman yönetimi konusunda veya bazı temel çalışma metotları konusunda (okuma metotları gibi) hiç vermez.
Nereden mi biliyorum? Zamanımın çoğunu okulları ziyaret ederek, çeşitli öğrencilerle konuşarak geçirdim. Okul ister en fakir bölgede, ister en zengin şehir merkezinde, ister varoşlarda, ister devlet okullarında, ister özel, isterse basit eğitim veren okullarda olsun çalışma metotları hakkında en ufak bir eğitim verilmediği apaçık ortadaydı.

Çocuğunuzun başarısı açısından kendi görüşlerinizi küçümsemeyin. Onun eğitimine katkınız çocuğun başarısı açısından kaçınılmaz olarak çok önemlidir. Oldukça şaşırtıcı bulacaksınız fakat son yirmi senedir çocuğun okuldaki başarısına neyin önemli olduğu konusunda yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre okulun büyüklüğü, öğrenci başına harcanan para,   kaç öğrencinin üniversiteye devam edeceği, kaç tane bilgili hocanın olduğu (veya kaç tane ilgisiz hocanın olduğu) gibi alternatifler arasından en önemli faktörün çocuğun ebeveynlerinin ilgisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu faktörlerin hepsi önemlidir. Fakat unutmayın ki bunların hiçbiri ebeveynler olarak sizin yaratacağınız etki kadar önemli değildir.
Hatta çocukken haylaz ve tembel bir öğrenci dahi olmuş olsanız, zaman yönetimini öğrenmek size mutlaka fayda getirecektir. Yeni öğrendiklerinizi bile aktarmanız çocuğunuzun üzerinde son derece pozitif bir etki oluşturacaktır.
Eğer sıra dışı bir öğrenci iseniz
Eğer liseye, koleje veya üniversiteye 25,45,65 veya 85 yaşlarında geri dönüş yaparak kaldığınız yerden eğitiminizi tamamlamak niyetinde iseniz "Çalışma Teknikleri" serisine herkesten çok sizin ihtiyacınız var demektir! Neden mi? Çünkü okuldan ne kadar uzak kaldıysanız ne unuttuğunuzu bile hatırlamakta o kadar güçlük çekersiniz. Hatta hatırlayacağınızı umduğunuz konuları bile unuttuğunuzu fark edersiniz. Her zaman çalışma metotlarım küçük yaşta öğrenmenin önemli olduğunu tavsiye ederim. Ancak bunları öğrenmenin hiçbir zaman geç olmadığını da garanti ediyorum.

Yeni baskıya nasıl ulaştınız?
  Okullarda çocuklara nasıl çalışmaları gerektiği konusunda bilgiler veriliyordu -yani benim nasıl öğrenmeleri gerektiği konusunda öğretmek amacında olduğum gibi- ancak kimse ama hiç kimse bununla ilgilenmiyordu. (Bunun üzerine şuna inandım; hala da inanıyorum. Öğrenciler umutsuzca öğrenmek istiyorlar fakat hiç bir yardım görmezlerse başarısız olmayı daha kolay buluyorlar. Ve maalesef başarısız olmak öyle kolay kolay defedilecek bir alışkanlık değildir.)
 Ders Nasıl Çalışılır''a ilave olarak Kitap Nasıl Okunur, Zaman Nasıl Yönetilir, Not Nasıl Alınır, Ödev Nasıl Hazırlanır" isimli kitaplar ortaya çıktı.
Aynı yıl içinde birçok radyo programlarına katıldım; telefonda çok vaktim geçti. 1992 yılında, iki yeni çalışma ekledim: Test Nasıl Çözülür ve Hafıza Nasıl Geliştirilir. Her iki çalışmada da okuyucuların mektuplarına cevap verdim. Bu arada şaşkınlık uyandıran bir gelişme yaşandı. Test ve Hafıza serinin içerisinde en iyi satış yapanlar arasında süratle ikinci ve üçüncü sıraya yerleşti.
Bunu izleyen 1992 ve 1993 yıllarında uçuş masraflarım oldukça kabardı çünkü ülke çapında çeşitli kişileri ziyaret ederek çalışma konusundaki sohbetlere katıldım. Ziyaret ettiğim şehir sayısı 50'yi buldu, hatta bazılarını iki kez ziyaret ettim. Günlük gazetede isimlerini okuduğunuz pek çok televizyon ve radyo programına katıldım.
Söz konusu bu seyahatlerin neticesi iki misli etkili oldu. İlk olarak, seriye ait kitapların satış grafiği büyük bir süratle yükseldi. Sebebi, televizyon ve radyo programlarında yaptığım tanıtıcı ve teşvik edici konuşmalarım ve basında yer alan yazılanındı. İkinci olarak, altı sene önce yazdığım "Ders Nasıl Çalışılır?" adlı ilk kitabımdan sonra fazla bir değişiklik kaydetmemiş olduğundan diğer serilerime ihtiyaç duyan on binlerce öğrenci ve velinin bulunmasıydı.
Bugün sınav sonuçlan eskisinden daha düşük. Pek çok öğrenci sınıfta kalıyor veya liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeyi ya da bir işe girmeyi umdukları halde kendilerini herhangi bir şey yapmaya yeterli bulmuyorlar. Pek çok veli çocuklarının öğrenme konusundaki eksikliğini ve okulların öğretme konusundaki yetersizliğini görerek hayal kırıklığı yaşıyorlar.
1994 yılı, yayımlanmış olan kitaplarının yeniden inceleyerek, gözden geçirmek için uygun bir zamandı. Hazırladığım her yeni çalışmama, bir önceki çalışmada yer almayan konular ilave ederek, içeriğini geliştirmeye özen gösterdim. Kullandığım örnekleri değiştirdim, sadeleştirdim veya kitaptan tamamen çıkardım. Öğrencileri zorlayan cümleleri, paragraftan yeniden yazdım. En önemlisi yeni anlayışımı bu kitaplarımı okuyan insanlara yansıtmaya çalıştım; yani tipik öğrencilere, onların velilerine ve diğer öğrencilere (tekrar okuma yıllarına dönmüş olan daha yaşlı öğrenciler). Kullandığım dil her üçüne de hitap etsin istedim.
 

İlgililere iki önemli duyuru!

Herhangi bir kaynaktan bir teknik veya bir tavsiye almadan önce size yedi kitabım hakkında iki önemli noktayı açıklamak istiyorum.
Bunların birincisi: Her zaman için gerek yazarken veya konuşurken gerekse günlük ilişkilerimde olsun kadın/erkek ayırımı yapmam.
İkincisi: Sizler yedi kitaplık serinin iki veya daha fazla sayıdaki kitaplarında küçük tavsiyeler, örneklendirmeler, listeler, kelimeler, sözcük öbekleri ve bölümlere rastlayacaksınız. "Çalışma Teknikleri" programı diğer bütün kitapların içeriğini bünyesine almıştır. Bunun yanında "Not Nasıl Alınır?" kitabında not alma teknikleri ile ilgili görüşler, "Test Nasıl Çözülür?" kitabında çeşitli deneme testleri ile ilgili tavsiyeler, "Kitap Nasıl Okunur?" ve "Zaman Nasıl Yönetilir?" isimli kitaplarımda ise zaman yönetimi konusunda teknikler bulabilirsiniz.
Kitaplarda bazı konulan tekrar ediyorum. Bu kesinlikle kaçınılmaz. Ben herkesi "Çalışma Teknikleri" serisinin tamamım okumaya teşvik ediyorum. Özellikle "Ders Nasıl Çalışılır?" adlı kitabımı tavsiye ediyorum. İnsanların bir kısmı serinin tamamını değil, içlerinden yalnızca bir tanesini almayı tercih etmekteler. Bu yüzden de vermek istediğim bazı önemli mesajları hepsinde tekrar etmiş bulunmaktayım.
Bazı durumlarda yalnız aynı başlıkları değil aynı dili ve hatta aynı örnekleri kullandığım olmuştur. Özellikle bir konuyu açıklarken kullandığım üsluptan memnun-sam onu diğer kitaplarımda da ele alırken değiştirme ihtiyacı duymam. Aynı cümleyi, paragrafı kullanmamın bir mahsuru olduğunu sanmıyorum. (Diğer taraftan tavsiyelerime uyarak serinin tamamını okuyorsanız bu tekrarın size bir şeyler öğrenmede daha faydalı ve hızlandırıcı olacağı kanaatindeyim.)
"Çalışma Teknikleri" programımın ayrıntılı, çok yönlü ve komple bir yayın olduğuna garanti verebilirim. İşlevsel, yararlı, pratik, kolay öğrenilebilir bir sistem oluşturdum. Bu seriden bir tanesini kullandığınız takdirde -yaşınız, başarı oranınız, zeka düzeyiniz ne olursa olsun- okulda en iyiye doğru yol almaya başlayacaksınız.
Umarım bu kitapları okuduktan sonra başarılı olduğumu siz de takdir edeceksiniz.
Ve şundan da eminim ki; bu kitapları okuduktan sonra mutlaka siz de başaracaksınız.

DERLEYEN....DRPİST
İletişim:bilgi@kesfetkendini.com

İZMİR'DEKİ KİŞİSEL GELİŞİM KURSLARI- KİŞİSEL GELİŞİM KURSLARI VE
SEMİNERLER İÇİN AYRINTILI BİLGİ:

www.sayginnlp.com – www.cemalkondu.com

 NLP Eğitimi

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık