ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME KURULU KARAR ÖRNEĞİ

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME KURULU KARAR ÖRNEĞİ

köğretim kurumları yönetmeliğinin ekler kısmında yer alan Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu Karar Örneğini indrmek için tıkla

Benzer İçeriklerin Olduğu Yerler Sosyal Bilgiler Genel
Yeni Yönetmeliğin Ek-14 çizelgesinde yer almayan defter ve dosya ve çizelgeler

24 Aralık 2008 tarihinde Yayımlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek-14 çizelgesi değiştirilmiştir.

Eski Yönetmeliğin Ek-14 çizelgesinde olup yeni yönetmelikte olmayan defter ve çizelgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. Öğrenci Kayıt Defteri
2. Öğrenci Yoklama Defteri (Yerine Sınıf defteri ve yoklama fişi Kullanılacak)
3. Belge Defteri
4. Teftiş Defteri (Yerine Teftiş Dosyası)
5. Demirbaş A-B-C Defterleri (Yerine Taşınır Mal Listeleri-Taşınır Mal Yönetmeliği Gereği Tutulacak Defter Ve Dosyalar)
6. Kullanılmaya ve yoğaltmaya yarayan eşya ve gereçler defteri
7. Öğretmen ve personel sicil defteri
8. Senet ve fatura defteri
9. Öğrenci geçici (aday) kayıt defteri
10. Sosyal etkinlikler toplantı karar defteri ( Yerine Sosyal Etkinlikler Dosyası Kullanılacak )
11. Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Karar Defteri ve Diğer Evraklar ( Her ne kadar Ek-14 Çizelgesinde olmasa da Okul Aile Birliği Yönetmeliğine Göre Tutulması Gerekmektedir.)

Aynı Yönetmeliğe Göre Ek-6/1 ,Ek-6/2, Ek-6/3 ve Ek-13 çizelgeleri kaldırılmıştır.Ek-11

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME

KURULU KARAR ÖRNEĞİ

                                                     (Değişik : 2..5.2006/26156 RG)                                                                                  

Karar No                    :                                                         

Karar Tarihi               :

 

Öğrencinin                              :

Adı ve Soyadı         :

 Doğum Tarihi        : …………….                  Cinsiyeti : …………

 Sınıfı                      : …………….                   Yarı Yıl :………           Okul No: ……….

 Parasız yatılı ya da gündüzlü olduğu:

 Başarı durumu       :

 Sağlık durumu       :

 Anne-Babanın       :

 

 

Anne

Baba

Yaşı

 

 

Eğitimi

 

 

Hayatta mı?

Evet              Hayır

Evet                 Hayır

Öz mü?

Evet              Hayır

Evet                 Hayır

Birlikte mi?

Evet              Hayır

Evet                 Hayır

 

Ailenin ekonomik durumu:

Kardeş sayısı ve yaşları:

Ailesinin oturduğu yer ve açık adresi:

Şimdiye kadar aldığı yaptırımlar ve genel durumu:

Yaptırımı gerektiren davranışının yapıldığı yer ve tarihi:

Yaptırımı gerektiren davranışının çeşidi:

Yaptırımı gerektiren davranış ve/veya davranışlarının nedeni:

Olayla ilgili olarak:

      a) Yaptırım uygulanacak öğrencinin ifadesinin özeti:

      b) Tanıkların ifadesinin özeti:

      c) Varsa yaptırım gerektiren davranışın tespitine yarayan diğer deliller:

Yaptırımı hafifleten veya şiddetlendiren nedenler:

Verilen yaptırım çeşidi ve dayandığı yönetmelik maddesi:

Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun kanaati:

 

                         Başkan                                Üye                              Üye

 

Uygundur

…/…/20..

Mühür ve İmza

 


 NLP Eğitimi

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık