:: HIZLA DAHA BAŞARILI BİR YÖNETICİ OLMANIN YOLU

:: HIZLA DAHA BAŞARILI BİR YÖNETICİ OLMANIN YOLU

  "Yöneticiliğe Giriş" programı İngiltere'nin en başarılı yönetici semineridir. Bu seminere yıllar boyunca, aralarında Coca-Cola, Rolls Royce, British Telecom, Standard Life ve Virgin'in de oldukları çeşitli kuruluşlardan 3000 yönetici katılmıştır.
Değişik alanlarda çalışan bu şirketler en kalıcı rekabetçi üstünlüklerinin, yönetim kalitesiyle elde edildiğini ve bütün yöneticilerin aynı bilgi ve beceri kalitesine sahip olmaları gerektiğini anlamışlardır.
İşte bu yazının  amacı da yöneticilere bu bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

  Eğer ticari olmayan bir kuruluşta çalışıyorsanız, bizim sık sık bayilerden, müşterilerden, satış ve kardan söz etmemiz sizi şaşırtmasın.
Belki sizin de müşterileriniz vergi mükellefleri, bağış sahipleri ya da hastalardır ve sizin için kar, hizmet standardını yükseltecek tasarruflar
yapmaktır.

   Biz hem öğretiriz, hem de öğreniriz; o 3000 yönetici bize
40.000 yıllık yönetici ve yönetilen deneyimlerinin paylaşılması fırsatını
vermişlerdir.

Her tavsiyemizi dikkatle düşünün ve bu tavsiye, sizin repertuarınızın bir
parçası değilse, o konuda bir şey yapacağınıza kendi kendinize söz verin.

  Bazı noktalar size eskiden yaptığınız ama şimdi kısmen unuttuğunuz şeyleri hatırlatabilir. Yöneticiler de, tıpkı şoförler gibi, kuralları kanıksayıp,
zamanla kötü huylar edinebilirler.

  Kimi zaman farklı başlıklar altında benzer öğütler bulacaksınız. Öne
sürdüğü görüşleri belli başlıklar altında sıralayan bir yazı da  bu durum
kaçınılmazdır. Bu, böyle bir konuyu sunmak için elverişli bir yol olmakla
birlikte yönetimdeki günlük uygulamalara tam olarak uymaz. Çünkü bir toplantı yönetirken aynı anda hem yetki veriyor, hem karar veriyor ve hem de kontrol ediyorsunuzdur. Diğer bir deyişle, bazı konuların diğerleriyle iç
içe geçişi engellenemez.

DERLEYEN...EDİTÖR
İletişim:[email protected]

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık