Hayattan Ne İstiyorsunuz?

Hayattan Ne İstiyorsunuz?

Hayattan Ne İstiyorsunuz?

Gerçek gücün amaçları üzerindeki inançlarım! sizlerle paylaşmıştım. şimdi, kişilerin amaçlarına nasıl ulaştıklarına ve benzer amaçları elde etmek için davranışların nasıl biçimlendirileceğine ilişkin tekniklere ve anlayışa sahipsiniz. Zihniniz! ve vücudunuzu desteklemeyi öğrendiniz. şimdi de istedikleriniz! nasıl elde edeceğiniz! ve diğer kişilere, nasıl yardım edebileceğiniz! öğreneceksiniz. Bunun için de "Ne istiyorsunuz ?", "Sevdiğiniz ve ilgilendiğiniz kişiler, sizden ne istiyor?" sorularım yanıtlamak gerekir. 

Mükemmel ve etkin bir şekilde yeteneklerinizi kullanabilmenin yolları bulunacaktır. Nasıl usta bir nişancı olunacağım biliyorsunuz, şimdi yapılması gereken, doğru hedefi bulmaktır. Nerede kullanacağınıza ilişkin iyi fikirleriniz yoksa; bu gücün size yaran olmayacaktır. En mükemmel testereyle ormanda dolaşabilirsiniz. Bu testereyle ormanda ne yapacaksınız? Hangi ağaçları, niçin kesmek istediğiniz! biliyorsanız; kendi durumunuzu kontrol ediyorsunuz demektir. Bilmiyorsanız; siz çok mükemmel, fakat değerlendiremediğiniz bir alete sahipsiniz demektir. 

Daha önce yaşamın kalitesinin, iletişimin kalitesine bağlı olduğunu öğrenmiştik. Bu kısımda, içinde bulunduğunuz durumda yeteneklerinizi en iyi şekilde kullanabilmek için haberleşme ustalıklarınızı nasıl geliştirebileceğiniz üzerinde duracağız. Kesin olarak nereye gitmek istediğinizi ve oraya ulaşmanıza yardımcı olacak şeyleri bilmek, neler gerektiğini anlamak için strateji haritası yapılmalıdır. 

Yola çıkmadan önce, şimdiye kadar neler öğrendiğinizi gözden geçirelim. En önemli nokta yapabilecekleriniz bir kısıt koymamaktır. Anahtarınız da. Modelleme gücüdür. Taklitle, kusursuzluğa ulaşılabilir. Diğerleri bir şeyler yapıyorlarsa, örneğin; ateş üzerinde yürüyorlarsa, milyarları kazanıyorlarsa ya da başkalarıyla iyi geçiniyorlarsa, bu kişilerin yaptıklarını aynen modelleyerek, aynı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Modelleme nasıl yapılır? Öncelikle, aynı eylemleri yaptığınız zaman, aynı sonuçlara ulaşacağınız gerçeğim fark etmelisiniz. 

Her etkinin bir nedeni vardır. Bir kişinin iç ve dış eylemlerim aynen taklit[edebilirseniz; siz de aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Bir kişinin önce inanç sistemini, sonra zihinsel dizinini ve son olarak da fizyolojisini aynalayarak, zihinsel eylemlerini modellemeye başlarsınız. Bu üçünü birden etkin ve mükemmel bir şekilde gerçekleştirirseniz, her şeyi yapabilirsiniz.

Basan ya da başarısızlığın, inançla başladığım öğrenmiş bulunuyorsunuz. Bir şeyi yapabileceğinize inanır ya da inanmazsınız; her iki durumda da haklısınız.Bir şeyi yapmak için gerekli ustalık ve kaynaklara sahip olsanız bile, kendi kendinize başaramayacağınızı söylediğiniz zaman; işin yapılabilmesini mümkün kılan tüm sinirsel yollan, kendi kendinize kapamış oluyorsunuz. Kendi kendinize bir işi yapabileceğiniz! söylediğinizde, basan için kaynaklan harekete geçirecek şekilde, yolları açmış oluyorsunuz. 

Asıl başarı formülünü(Ultimate Success formula) öğrenmiş bulunuyorsunuz. Bu formül; sonucunuzunu bilmek ne elde ettiğiniz farkında olacak sekilde duyusal keskinliğinizi (hassasiyetinizi) geliştirmek, en uygun şekline dönüşünceye,kadar davranışlarınızı değiştirme esnekliğine sahip olmak...ve..sonuca ulaşmak şeklinde dört adımdan oluşmaktadır, istediğiniz sonuca ulaşamamak başarısız olduğunuzu mu gösterir? Şüphesiz hayır. Sadece dümencinin kayığı yönlendirdiği gibi, istediğinizi elde edinceye kadar davranışınızı değiştirmeniz gerekir. 

Becerikli durumda olmanın, istediğiniz sonuçlara ulaşma ve cesaret vermedeki gücünü ve fizyolojinizi, iç temsilinizi nasıl düzenleyeceğinizi öğrenmiş bulunuyorsunuz. Kendinizi başarıya adamışsanız, başaracağınızı biliyorsunuz demektir. Bu sürecin içinde inanılmaz derecede dinamizmin olduğunu bilmeniz gerekir. Ne kadar çok kaynak geliştirebilirseniz, o kadar çok güce sahip olursunuz; hissiniz ne kadar güçlüyse; daha güçlü durumlara ulaşabilmek için daha büyük kaynaklara ulaşabilirsiniz.

Sözün burasında, "1000'nci Maymun Sendromu" adı verilebilecek bir konuyla ilgili, çok ilginç bir çalışmadan bahsetmek yerinde olacaktır. Biyolog Lyall Watson, 1979'da yayımlanan "Hayatın Akışı" isimli kitabında, Japonya yakınlarında bir adada, maymunlar için yeni bir yiyecek olan kumla kaplı, yeni kazılmış, tatlı patatesleri maymunların keşfetmesiyle neler olduğunu anlatmıştır. Maymunlar diğer yiyeceklerim, herhangi bir işleme tabi tutmadan yiyebildikleri için, önceleri bu kirli patateslere karşı kayıtsız kaldılar. Sonra maymunlardan birisi, bu patatesleri su akıntısında temizleyerek sorunu çözdü ve aynı yöntemi, annesi ve oyun arkadaşlarına da öğretti. Bundan sonra, hayret verici bir olay gerçekleşti. Birbirleriyle hiç teması olmayan, çoğunluğu diğer adalarda yaşayan 1000 kadar maymun daha bu bilgiyi elde etti ve aynı işlemleri uygulamaya başladı. 

Bunların diğer maymunlarla iletişimim sağlayacak hiçbir fiziksel araç yoktu. Fakat şu ya da bu şekilde, yeni davranış şekli etrafa yayıldı. Buna benzer çok sayıda olay vardır. Birbirleriyle hiçbir şekilde temas etmedikleri halde, dikkati çekecek derecede, aynı davranışı gösteren çok kişi vardır. Örneğin bir fizikçi, bir şey keşfettiğinde; aynı olayı, aynı anda başka yerlerde bulunan üç ayrı fizikçi de keşfedebilmektedir. Bu olay nasıl gerçekleşmektedir? Kesin olarak kimse bilmiyor, fakat önde gelen bilim adamları ve beyin araştırmacıları -fizikçi Daniel Bahm ve Biyolog Rupert Sheldnake gibi- yararlanılabilecek bir kolektif bilincin varlığına inanmaktadırlar. En uygun fizyolojinizle yoğunlaşarak, inançlarınız aracılığıyla kendi kendinizi bir düzene sokarsanız; bu kolektif bilince ulaşmanın bir yolunu bulabilirsiniz. 

Vücutlarınız, beyinleriniz ve durumlarınız, daha üst düzeydeki bir var oluşla harmoni içindeki diyapozona benzerler. Bu nedenle kendinizi daha iyi ayarladıkça, daha iyi düzene soktukça; bu zengin his ve bilgi dünyasına daha çok yaklaşabilirsiniz. Bu, sadece bilinçaltımızın bilgi süzgeci olabileceği gibi; onu elde etmek için yeterli düzeyde becerikli durumdaysak, bütünüyle dışımızda bulunanların da bilgi süzgeci olabilir. 

Bu sürecin anahtar kısmı, ne istediğinizi bilmektir. Bilinçaltıniz, bilgileri sizi belirli bir yöne yöneltecek şekilde sürekli olarak süreçlemektedir. Bilinçsiz düzeyde bile olsa zihniniz bilgileri bozmakta, almamakta, genellemeler yapmamaktadır. Bu nedenle zihniniz! verimli olarak çalıştırmadan önce, ulaşmayı umduğunuz sonuçlarla ilgili algılamalarınızı geliştirmelisiniz. Maxwell Waltz aynı isimli kitabında buna "Psiko-Sibernatik" adım, vermektedir. Beyin, tanımlanmış bir hedefe sahip olduğunda; amacına ulaşıncaya kadar yoğunlaşmakta, yönlenmekte; tekrar yoğunlaşmakta ve tekrar yönlenmektedir. Tanımlanmış bir hedefi yoksa beynin enerjisi boşa harcanmaktadır. 

Bu durum, dünyanın en muhteşem testeresiyle, ormanda ne yapacağım bilmeden dolaşan insanın durumuna benzemektedir. Kişilerin tam olarak kaynaklarına ulaşım yetenekleri arasındaki fark, amaçlarına doğrudan bağlıdır.1953 yılında Yale Üniversitesi mezunları arasında yapılan bir çalışma, bu noktayı çok açık olarak göstermektedir. Mezunlarla yapılan görüşmede onlardan açık ve belirli amaçlara sahiplerse, bunlara nasıl ulaşacaklarına ilişkin planlarım yazmaları istenmiştir. Mezunların sadece %3' ünün böyle yazılı amaçlara sahip olduğu görülmüştür. Yirmi yıl sonra, yani 1973'te araştırmacılar 1953'te görüşme yaptıkları kişilere tekrar gitmişler, diğer konular bir tarafa daha önce yazılı amaçlara sahip olan %3'lük kesimin finansal açıdan; geri kalan %97'nin toplamından daha iyi durumda olduklarım görmüşlerdir. Bu, sadece kişilerin finansal gelişmelerim göstermektedir. Araştırmacılar ölçümü zor olan; mutluluk, neşeli olma gibi öznel durumlarda da % 3'lük kesimin çok daha iyi olduklarını belirlemişlerdir. Bu durum, amaçları belirlemenin gücünü göstermektedir. 

Bu bölümde isteklerinizin, rüyalarınızın ve amaçlarınızın nasıl formüle edileceğim öğreneceksiniz. Neye ulaşmak istediğinizi ve bunu elde etmenin yolunu zihninize nasıl yerleştireceğinizi öğreneceksiniz. Nasıl çözüleceğim bilmeden, hiç bilmece çözmeye çalıştınız mı? Bu, hangi sonuçlara ulaşmak istediğinizi bilmeden, hayatınızı düzene sokmaya çalışmaya benzer. Ulaşmak istediğiniz sonuçları bildiğinizde; öncelik derecesiyle beyninizin ve sinir sisteminizin hangi bilgileri almaşı gerektiği hakkında açık görüşleri, beyninize verirsiniz. Yani beyninize verindi çalışması için hangi mesajlara ihtiyacı olduğunu bildirirsiniz.

Bildiğiniz gibi sislerin içinde ne yöne gideceğim şaşıran çok sayıda insan vardır. Bir o yöne, bir bu yöne gidip dururlar. Onlar sadece bir yönden diğer yöne kaymaya çalışmaktadırlar. Yani aşağı doğru giderken, yukarı doğru gitmenin planlarım yapmaktadırlar. Problemleri basittir, ne istediklerim bilmiyorlardır. Ne olduğunu bilmeden hedefi vuramazsınız. Sizden hayal etmenizi istiyorum. Fakat burada önemli olan bütün yoğunluğunuzu hayalinize vermenizdir. Elinize bir kağıt kalem alarak ya da alışıksanız bilgisayarın basma geçerek, biraz sonra anlatılacak amaç belirleme sürecinin on iki adımım yazarak, uygulamaya doğru ilk adımı atmalısınız.

Öncelikle en çok rahat ettiğiniz çalışma pozisyonuna geçiniz. Ne olmak istediğinizi, bununla ilgili fikirlerinizi oluşturmak için en az bir saat harcamayı planlayın. Bu sizin şimdiye kadar harcadığınız en değerli bir saat olabilir. Şimdi amaçlarınızı ve elde etmek istediğiniz sonuçlan belirlemeye başlayacaksınız. Diğer bir deyimle yaşamınız boyunca seyahat etmek istediğiniz yolun haritasını çıkaracaksınız. Nereye gideceğiniz! ve oraya nasıl ulaşacağınızı hesaplayacaksınız.

îzninizle, konunun burasında çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yapmak istediklerinize hiçbir sınırlama koymayınız. Bu şüphesiz olmayacak şeylere amin demek değildir. Çok kısa boyluysanız basketbolda ribaunt (Basketbol potasından dönen topları kapma) yarışında birinci olmayı beklememelisiniz. Bu yarışı kısa boyla kazanmak da mümkündür; fakat o zaman enerjinizi en verimli yerde kullanmıyorsunuz demektir. Yani istediğiniz her şeyi elde etmek mümkündür. Size uygun olan amaçlara kısıt koymak, sınırlı bir yaşamınızın olacağım garanti etmek demektir. Amacınızı belirlerken mümkün olduğu kadar sınırlarınızı zorlayıp İstediğinizi elde etmenin tek yolu, ne istediğinizi bilmektir. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden onu belirlemeye başlayın.

Sonuçlarınızı belirlemede aşağıdaki beş adımı izleyiniz.


1. Sonuçlarınızı Olumlu Cümlelerle ifade Ediniz : Neyin gerçekleşmesin; istediğinizi söyleyiniz, çoğu kez insanlar olmasını istemedikleri şeyleri söylemek eğilimindedirler.


2. Mümkün Olduğu Kadar Kesin Olun : Sizin sonucunuzun görüntüsu, sesi, hissi, kokuşu nasıldır? Tüm duygularınızla istediğiniz sonuçlan tanımlamaya~çalışın. Tanımınızın duygusal yönü ne kadar zengin olursa, istediğiniz sonucu elde etmek için Beyninizi o oranda güçlendirirsiniz. Sonuca kesin olarak hangi tarihte ulaşacağınızı belirleyin.

3. Açık Bir Kanıtlama Yordamıma Sahip Olun: Sonuca ulaştıktan sonra nasıl görüneceğinizi, nasıl hissedeceğinizi ve dışınızdaki dünyada neler göreceğiniz!, neler işiteceğinizi bilin. Amacınıza ulaşıp ulaşmadığınızı nasıl anlayacağınız! bilmezseniz; amacınıza ulaşmış olsanız bile bunu fark edemezsiniz. Sonuçları bilmezseniz, kazanıyorken kaybediyor olduğunuzu sanabilirsiniz.

4. Kontrollü Olun : Sonuç, sizin tarafınızdan başlatılmalı ve sürdürülmelidir. Kendi kendilerim sizin mutluluğunuz için değiştirecek diğer kişilere bağımlı olmamalıdır. Sonuçlarınız sizin doğrudan etkileyebileceğiniz şeyleri yansıtmalıdır.


5. Sonuçlarınızın Bütünsel Olarak Anlamlı ve islenilir Olup Olmadığını Sınayın : Gerçek amacınızın, gelecekteki sonuçlarının neler olacağım tahmin edin. Sonucunuz, size ve diğer kişilere yararlı olmalıdır.


Başaracağınızı bilirseniz ne yaparsınız? Başarıdan kesin olarak eminseniz, hangi yolu izlersiniz ve hangi eylemleri yaparsınız? istediği şeyler hakkında herkesin biraz fikri vardır. Bunların bir kısmı daha fazla sevgi, daha fazla para, eğlenmek için daha çok zaman gibi belirsiz kavramlar- dır. Bununla birlikte bir sonuç elde edebilmede bio bilgisayarlarınızın güçlenmesi için; yeni bir araba, yeni bir ev, daha iyi bir işten daha açık, daha kesin tanımlara ihtiyacınız vardır.


Listenizi yaptıkça bunların bir kısminin yıllardır düşündüğünüz şeyler olduğunu göreceksiniz. Bir kısmı da daha önce bilinçli olarak hiç formüle etmediğiniz şeyler olacaktır. Fakat ihtiyacınız olan şey, bilinçli olarak ne istediğinize karar vermektir, çünkü ne istediğinizi bilmek, elde edeceğiniz şeyi belirleyecektir. Dış dünyanızda bir şeyler olmadan önce, iç dünyanızda bir şeyler olmalıdır. Ne istediğinize ilişkin açık bir iç temsiliniz olduğunda, bazı şaşırtıcı olaylar olacaktır. Bu, amacınıza ulaşmak için sizin zihninizi ve beyninizi programlayacaktır. Şimdiki kısıtlamalarınızın ötesine geçerek, önce zihninizde daha çok deney yapmalısınız, sonra yaşamınızı buna uydurmalısınız.

Size basit bir fiziksel örnek vereyim. Aşağıda söylenenleri yapınız. Ayaklarınız biraz ayrık ve ileriye bakacak şekilde ayağa kalkınız. Elleriniz! yere paralel olacak şekilde öne doğru uzatanız. Rahat bir şekilde dönebileceğiniz kadar parmak uçlarınızla sola donunuz. Döndükten sonra parmaklarınızın karşı duvarda hangi noktayı işaret ettiğine dikkat edin. şimdi eski yerinize donun ve gözlerinizi kapatın. Zihninizde biraz daha öte dönmenin resmini canlandırın. şimdi donun. Gözlerinizi açın. Ne olduğuna dikkat edin. Çok daha öteye mi döndünüz? şüphesiz. Burada önceki limitlerin ötesine dışsal olarak geçebilmek için önce beyninizi programladınız.

Gerçek hayatta yapıyormuş gibi düşünün, şimdi istediğiniz şekilde bir yaşam yaratacaksınız. Normal yaşantınızda ancak bir noktaya kadar gelebilirsiniz; fakat zihninizde geçmişteki deneyimlerinizden daha fazla gerçeği yaratacak zaman ayırabilirsiniz.

Sonra iç dünyanızda yarattıklarınızı dış dünyada uygulayacaksınız.

1.)Sahip Olmak, Yapmak, Olmak ve Paylaşmak istediklerinizle ilgili Rüyalarınızı (Hayallerinizi) Depolamakla Başlayınız:

Yaşamınızın bir parçası olmasını istediğiniz kişileri, hisleri ve yerleri yaratanız. Elinize kağıdı kalemi alıp hemen oturun ve bunları yazmaya başlayın. Yazım işlemi, kaleminizi kaldırmadan en az 10 - 15 dakika sürmelidir. Yazdığımız sonuçlara şimdi nasıl ulaşacağımızı tanımlamaya çalışmayın. Sadece yazın. Hiçbir kısıt koymayın. Derhal bir sonraki amaca geçebilmek için mümkün olduğunca kısaltmalar yapın. Sürenin tamamında kaleminiz çalışmalıdır. Beraber olmak ihtiyacım hissettiğiniz ailenizi, ilişkide bulunduklarınızı; zihinsel, duygusal, sosyal, malzeme, fiziksel ve diğer durumları da kapsayacak, yani bir araya getirecek şekilde geniş sonuç örneklemeleri yapınız. Kral olduğunuzu kabul edin. Her şeyin sizin elinizde olduğunu hatırlayın. Sonuca ulaşmada ilk anahtar, onun ne olduğunu bilmektir.

Amaç belirlemede bir anahtar da oyundur. Bırakın zihniniz serbestçe çalışsın. Ortaya çıkabilecek her türlü kısıt sizin eserinizdir. Onlar nerede ortaya çıkar? Sadece zihninizde. Bu nedenle ne zaman kendi kendinize kısıtlama koymaya kalkarsanız, hemen onu kovun. Bu işi görsel olarak yapın. Kafanızda rakibim ringin dışına atan pankreasçı görüntüsü yaratın. Bu görüntüyü getirdiğiniz her kısıtlama için tekrar yaratan. Tüm kısıtlayıcı inançları ringin dışına attığınızda, sahip olduğunuz hissetme hürriyetinin farkında olun. Bu birinci adımdır, şimdi listenizi yapın.

2.) Yaptığınız Listeyi (Depoyu) înceleyin ve Sonuçlara ne Zaman Ulasabileceğinizi Tahinin Edin : Sonuçlara ulaşmanız altı ay, bir yıl, iki yıl, beş yıl, on yıl, yirmi yıl sürebilir. Hangi zaman diliminde çalışmakta olduğunuzu görmek yararlıdır. Bazı kişiler yaptıkları listenin çoğunluğunun bugün yapmak istediklerinden oluştuğunu görebilirler. Diğerlerinin listeleri uzak gelecekte gerçekleştirmek istedikleriyle dolu olabilir. Tüm amaçlarınız kısa dönemli ise, daha uzun dönemli bakış açısına sahip olabilmek için çalışmaya başlamalısınız. Tüm amaçlarınız uzun dönemliyse; beklediğiniz yöne doğru sizi götürecek adımları tanımlamak zorundasınız. Binlerce kilometrelik bir seyahat bir adımla başlar. Hem ilk adımların, hem de son adımların farkında olmak önemlidir.

3.) Bu Yıl için En Önemli Dört Amaçınızı Seçin: Sizi en çok heyecanlandıran, size en çok tatmini sağlayacak amaçlara kendinizi yöneltin. Bunları yazın, şimdi yazın diyorum, çünkü bunları niçin mutlaka gerçekleştireceğinizi anlatacağım. Açık, kesin ve olumlu olun. Kendi kendinize bu amaçlara ulaşacağınızdan niçin emin olduğunuzu ve niçin bunları yapmanın önemli olduğunu anlatın. Bazı şeyleri yapmak için yeteri kadar neden bulabilirseniz; kendi kendinize bir şeyler yapmak zorunluluğunu hissedersiniz. Bir şeyi yapmak için sahip olduğumuz niyet; istediğimiz nesneden daha güçlü bir güdüleyicidir. Benim ilk bireysel gelişim hocam olan Jim Rohn daima "Yeterli nedenlerin varsa; her şeyi yapabilirsin" derdi. Neden; bir şeyi yapmaya kendinizi adamakla, o işe ilgi duymak arasındaki farktır. Hayanınız boyunca birçok şeyi istediğimizi söyleriz. Gerçekte bu, bizim bu şeylerle bir süre için ilgilendiğimizi gösterir. Örneğin sadece zengin olmak istediğiniz! söylemek iyi bir amaçtır; ama bu sizin beyninize çok şey söylemez. Niçin zengin olmak istediğiniz! ve zengin olmanın sizin için ne demek olduğunu anlarsanız; zengin olmak için çok daha fazla güdüleneceksiniz demektir. Bazı şeyleri niçin yaptığınızı bilmek, onların nasıl yapılacağım bilmekten çok daha fazla önemlidir. Yeteri kadar büyük niçine sahipseniz, onun nasıl yapılacağım mutlaka öğrenirsiniz. Yeteri kadar nedeniniz varsa eninde sonunda bu dünyadaki her şeyi yapabilirsiniz.

4.)Temel Amaçlarınızı, Sonuçları Belirlemenin Ana Öğeleri ışığında Gözden Geçirin :
Amaçlarınızı ifade şekliniz olumlu mudur? Duyuşsal olarak, özel (belirli) midirler? Bu amaçlara ulaşınca ne gibi deneyime sahip olacağınızı tanımlayınız. Açık ve düzenli duyuşsal terimlerle ne göreceğiniz!, hissedeceğinizi ve koklayacağınızı ifade ediniz. Bu amaçlar sizin tarafınızdan gerçekleştirilebiliyorsa; bunların bütünsel ve sizinle birlikte diğerleri tarafından da istenilir olup olmadıklarına dikkat edin. Amaçlarınız bu koşullardan herhangi birisine uymuyorsa; hepsine uyuncaya kadar amacınızı değiştirin.

5.}Elinizde Bulunan Önemli Kaynakların Bir Listesin! Yapın: Bir inşaat projesine sahip olduğunuzu bilmek zorundasınız. Geleceğinizin görüntüsünü güçlendirmek için de aynı şeyi yapmak zorundasınız. Sahip olacaklarınıza yardımcı olacak karakter özelliklerinizi, arkadaşlarınızı, finansal kaynaklarınızı, eğitiminizi, zamanınızı, enerjinizi vb. nelere sahipseniz bir listesini yapın. Böylece gücünüzün, ustalıklarınızın, kaynaklarınızın ve aletlerinizin stoğu ortaya çıkacaktır.

6. )Bu Kaynaktan Ustalıkla Kullandığınız Zamanlar Üzerinde Yoğunlaşın : Hayatınızda bütünüyle başarılı olduğunuz üç ya da beş anınızı ortaya çıkarın, îşinizde, sporda, finansal konularda ve ilişkilerinizde özellikle başarılı olduğunuz zamanları düşünün. Bu, borsada çok başarılı olduğunuz bir gün ya da çocuklarınızla harika bir ilişki içinde olduğunuz bir an gibi herhangi bir durum olabilir. Ne yaparak başarılı olduğunuzu, etkin olarak kullandığınız kaynak ve nitelikleri, sizin başarılı olmanızı sağlayan durumu tanımlayın.

7.)Bu Amaçlara Ulaşmak için Nasıl insan Olmanız Gerektiği Üzerinde Düşünün : Çok fazla disiplin eğitimi mi gerekir? Zamanınızı iyi kullanmak zorunda mısınız? Örneğin insani konularda farklılıklar getirecek bir lider olmak istiyorsanız; seçilecek kimseyi tanımlayın ve çok sayıda kişiyi etkileme yeteneğine sahip olun. Başarı hakkında çok şey işitmişizdir, fakat başarının öğeleri olan tutum, inanç ve davranışlar hakkında çok az şey biliyoruz. Eğer bu öğeleri iyice kavramamışsanız bunları bir bütün olarak bir araya getirmekte güçlük çekebilirsiniz. Bu nedenle şimdi dürün ve tüm amaçlarınızı gerçekleştirmek için sahip olmanız gereken karakter özellikleri, ustalıklar, tutumlar, inançlar ve disiplinler hakkında birkaç paragraf ya da sayfa yazın. Bunun için biraz zaman harcayın.

8.) Şu Anda istediğiniz Sonuçtan Almanızı Engelleyen Şeyleri Yazın : Yarattığınız kısıtlardan kurtulmanın bir yolu, onların tam olarak ne olduğunu bilmektir, îstediklerinizi gerçekleştirmede neyin engel olduğunu anlayabilmek için, kişiliğinizi en ince ayrıntılarına kadar incelemelisiniz. Plan mı yapamıyorsunuz? Plan yapıyorsunuz, fakat eyleme geçmekte mi başarısız oluyorsunuz? Aynı anda çok fazla şey mi yapmak istiyorsunuz ya da diğer şeylerle ilgilenmeden sadece bir tek sonuca mı takılıp kalıyorsunuz? Geçmişte en kötü senaryoların hayaliyle iç dünyanızın eyleme geçmenizi engellediği oldu mu? Kendi kendinizi sınırlayan yani başarısızlığı getiren stratejileriniz vardır. Şimdi geçmişte uyguladığınız bu stratejilerin farkına vararak, onları değiştirmeye çalışacaksınız.

Ne istediğinizi, niçin istediğinizi, kimin yardım edebileceği gibi birçok konuyu bilebilirsiniz; fakat sonucu belirleyen kritik öğe kendi eylemlerinizdir. Eylemlerinize rehberlik edecek her adımı gösteren bir plan hazırlamanız gerekir. Bir ev yaparken hemen dışarı çıkıp odun, çivi ve testere alıp inşaata mı başlıyorsunuz? Kesim ve çekiçleme işlemiyle başlarsanız sonucun nasıl olacağım görebiliyor musunuz? Bu işlemin sonucu başarılı olur mu? Sanmıyorum. Bir ev yapmak için önce bir taslağa sonra bir plana sahip olmak gerekir. Eylemleriniz birbirini tamamlayacak ve kuvvetlendirecek şekilde bir sıra ve yapı dahilinde olmalıdır. Benzer şeyler yaşamınız için de geçerlidir. Bu nedenle şimdi basan için planlarınızı bir araya getirmelisiniz.

İstediğiniz sonuçların üretimiyle uyumlu, hangi eylemleri yapmanız gerekir? Emin değilseniz, ulaşmak istediğiniz sonuçlara ulaşmış olan bir kişiyi modelleyebilirsiniz. Asıl amaçlarınizla başlayın. Sonra adım adım geriye gidiniz. Asıl amaçlarınızdan birisi finansal olarak bağımsız olmaksa, önceki adım kendi şirketinizin patronu olmaktır. Bundan önceki adım da genel müdür ya da önemli bir makam olabilir. Diğer bir adım da paranızın yönetiminde yardımcı olacak becerikli bir yatırım danışmanı ve/veya vergi hukukçusu bulmak olabilir. Amacınıza ulaşmayı destekleyecek, yapılacak bir şeyleri buluncaya kadar çalışmanızı geriye götürmek kritik bir konudur. Bugün hemen bir tasarruf hesabı açtırabilirsiniz ya da kültürümüzde başarılı olmuş kimselerin finansal stratejilerim öğretecek bir kitap sanrı alabilirsiniz. Profesyonel bir dansçı olmak istiyorsanız; bu sonuca ulaşmak için ne yapmak zorundasınız? Temel adımlar nelerdir ve istediğiniz sonuçları üretebilmek için bugün, yarın, gelecek hafta, bu ay, bu yıl neler yapabilirsiniz? Dünyanın en büyük kompozitörü olmak için yol boyunca hangi adımlar atılmalıdır? îster özel, ister iş yaşamınızda olsun, istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için asıl amacınızdan aşağı doğru inerek kesin olarak hangi yolda gitmeniz ve bugün ne yapmanız gerektiğim bulabilirsiniz.

Planınızı tasarlayabilmek için son alıştırmadaki bilgiden yararlanın. Planınızın ne olması gerektiğinden emin değilseniz; kendi kendinize şu anda isteklerinize ulaşmanızı engelleyen şeylerin neler olduğunu sorun. Bu sorunun cevabı, hemen değiştirmeye çalışabileceğiniz bir şeyler olmalıdır. Bu problemin çözümü daha büyük amaçlarınıza ulaşabilmeniz için bir alt amaç ya da bir atlama taşı olacaktır.

9.) Dört Temel Amacınızın Her Birine Zaman Ayırırı ve Bunlara Ulaşmak için Adım Adım Neler Yapılması Gerektiğim Gösteren ilk Planınızı Yapın: Bir amaçla başlamayı ve kendi kendinize; "Bunu gerçekleştirmek için ilk önce ne yapmak zorundayım" sorusunu sormayı unutmayın. "şimdi beni ne engellemektedir ve bunu değiştirmek için ne yapabilirim?" Planınızın bugün yapabileceğiniz bazı şeyleri de kapsadığından emin olun.

Şimdiye kadar asıl başarı formülünün ilk kısmım tamamlamış olduk. Mutlak sonucunuzu bilmelisiniz. Hem kısa, hem de uzun dönemli sonuçlarınızı tanımladınız ve kişiliğinizin hangi yönlerinin bu sonuca ulaşmada yardımcı olacağım belirlediniz. Şimdi oraya nasıl ulaşacağınıza ilişkin bir strateji geliştirmenizi istiyorum. Mükemmelliğe ulaşmanın en emin yolu nedir? Sizin ist ediklerinizi gerçekleştirmiş bulunanları modellemektir.

10.) Bazı Modeller Oluşturun: Onlar sizin yaşam çevrenizden Ya da büyük başarılar elde etmiş ünlü kişilerden olabilir, îstediklerinizi başaran üç ya da beş kişinin ismini ve sonra onları başarılı kılan davranış ve nitelikleri belirleyen birkaç kelime yazınız. Bu işi yaptıktan sonra gözlerinizi kapatan ve bu kişilerin her birinin, amacınıza en iyi nasıl ulaşabileceğinize ilişkin önerilerde bulunduğunu hayal edin. Onlarla yüz yüze konuşuyorsanız; söyledikleri temel fikirlerden birisini yazın. Bu bir engelden nasıl kurtulunacağına ya da bir kısıtlamanın nasıl kaldırıla- cağına, neye bakılacağına ya da neye dikkat edileceğine ilişkin olabilir. Onların sizinle konuştuğunu düşünün ve her birisinin isminin altına, sizce onların söyleyebileceği ilk fikri yazın. Onları kişisel olarak tanımıyor olsanız bile, bu süreç onların geleceğiniz için mükemmel danışmanlar olmasını sağlayacaktır.

Adnan Kaşıkçı, Rockefeller'i modelledi. O, zengin ve başarılı bir iş adamı olmak istedi ve bu nedenle aynı işi daha önce gerçekleştiren birisini modelledi. Steven Spielberg çalışmaya başlamadan önce, Üniversal Stüdyosundaki kişileri modelledi. Büyük başarılar elde etmiş herkesin; şu ya da bu şekilde kendilerine doğru.yolu gösteren bir modeli, akıl danışmanı yada hocası vardır. Şimdi nereye gitmek istediğinize ilişkin açık bir iç temsiliniz var. Halen başarılı olmuş kişileri izlerseniz, yanlış yollara girmekten kurtulur, enerji ve zaman tasarrufunda bulunabilirsiniz. Yaşamınızda size model olabilecek kişiler kimlerdir? Arkadaşlarınız, aileniz, ulusal liderleriniz ve ünlüler bu konudaki kaynaklarınızdır. îyi modeller bilmiyorsanız, özenli bir. şekilde Birilerim bulmak için çabalayınız.

Şu anda yapmaya çalıştığınız şey; sonuçlarınızın açık, net paternlerini oluşturabilmek için beyninize sinyal göndermektir. Amaçlar mıknatısa benzer. Kendilerim gerçekleştirecek her şeyi çekerler. Altıncı Bölümde; beyninizi nasıl çalıştıracağınızı, olumsuz imajları azaltacak ve olumluları artıracak şekilde biçemlerinizi nasıl ele almanız gerektiğim öğrendiniz. Gelin bu bilgileri amaçlarınıza uygulayalım. Herhangi bir şeyde bütünüyle başarılı olduğunuz zamandaki kişiliğinizi derinlemesine inceleyiniz.

Gözlerinizi kapayınız ve bu başarının açık ve parlak bir görüntüsünü oluşturun. Görüntünün solda, sağda, yukarıda, ortada ya da aşağıda mı gerçekleştiğim not ediniz. Tekrar ediyorum; onun yarattığı sesin tipi ve iç hisler kadar hare- ketlerin büyüklüğüne, şekline, kalitesine yani tüm altbiçemlerine dikkat etmelisiniz, şimdi bugün yazdığınız sonuçlar hakkında düşünün. Bugün belirlediğiniz her şeyi gerçekleştirdiğinizde; nasıl olacağınıza ilişkin bir görüntü oluşturun. Bu görüntüyü diğeriyle aynı yere koyarak yapabileceğiniz kadar renkli, parlak, net ve büyük yapın. Kendinizi nasıl hissettiğinize dikkat edin. ilk sonuçlarınızı formüle ettiğiniz zamandan daha farklı hissedeceksiniz; çünkü şimdi başarılı olacağınıza inancınız daha fazladır.

Bunu yapmakta güçlük çekiyorsanız, daha önce sözünü ettiğimiz "Swish" yöntemim kullanınız. Ne istediğinize ilişkin imajı, zihinsel çerçevenizin diğer taratma koyun. Onun görüntüsünü bulanık, siyah ve beyaz yapın. Algılayabileceğiniz herhangi bir başarısızlık temsilinin içinden başarı imajım, daha önceki şekliyle hızla öne çıkarın. Onu o şekilde hareket ettirin ki, başardığınız şeyin büyüklüğü, renkliliği ve temel nitelikleri ortaya çıksın. Başarmayı istediğinizin daha açık, daha net resmini beyninizin algılayabilmesi için, bu alıştırmaları taksit taksit yapmalısınız. Beyin derin hislere ve tekrarlara daha çok cevap verecektir. Bunun için sürekli olarak istediğiniz şeyi yaşamınızda denerseniz ve bu deneyleri yeteri kadar derin ve yoğun hislerle yaparsanız; istediklerinizi %100'e yakın bir olasılıkla ger- çekleştirebilirsiniz. Başarıya giden yolda sürekli inşaatın olacağını hatırlayınız.

11. İdeal Bir Gün Tasarlayın: Farklı amaç türlerinin hepsine birden sahip olmak çok iyidir. Bununla birlikte onların hepsini bir arada tasarlamak çok daha anlamlı olacaktır. Bu nedenle şimdi ideal bir gün tasarlayın. Bu günün içinde kimler olacaktır? Ne yapacaksınız? Nasıl başlayacaksınız? Nereye gideceksiniz? Nerede olacaksınız? Bu işlemleri günün tamamı için tasarlayın. ideal günün sonunda yatarken kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Bir kağıt ve kalem alın. Bunları ayrıntılarıyla tanımlayın. Yaşadığınız gerçekler, eylemler ve sonuçların; zihninizde yaratılarak başladığım hatırlayınız. Onun için de en çok istediğiniz şekilde bir günü nasıl yaşamak istediğiniz! belirleyin.

12.) Mükemmel Bir Çevre Oluşturun :  
Bazen rüyaların evde başladığını unuturuz. Başarıya doğru ilk adımımızı atmamızı sağlayan, yaratıcılığımızı besleyen, yani bulunabileceğimiz her konuda bize yardımcı olan atmosferi unuturuz. Bu nedenle ideal bir çevre tasarlamanızı ve bu yerle ilgili duygularınızı telaffuz etmeye başlamanızı istiyorum. Bırakın zihniniz serbestçe çalışsın. Hiçbir kısıtlama koymayın. Ne istiyorsanız oraya yerleştirin. Bir kral gibi düşünmeyi unutmayın. Çevreyi bir insan olarak size en iyi şeyleri verebilecek şekilde tasarlayın. Ormanda, okyanusta, büroda mı, nerede olmak istersiniz? Bilgisayar, telefon, müzik, resim gibi hangi araçlara sahip olmak istersiniz? Yaşamınız boyunca istekleriniz! gerçekleştirmeyi garantileyebilmek için, çevrenizde hangi destek personelinin bulunmasın! istersiniz?

îdeal bir gününüzle ilgili açık bir temsiliniz yoksa; onu yaratma şansınız ne olabilir? ideal bir çevrenin ne olduğunu bilmiyorsanız, onu nasıl yaratacaksınız? Hedefinizin ne olduğunu bilmeden hedefi nasıl vuracaksınız? Beyninizin, neye ulaşmak istediğinize ilişkin; açık, doğrudan sinyallere ihtiyacı olduğunu unutmayınız. Zihniniz, istediğiniz her şeyi verebilecek güce sahiptir. Fakat bunu ancak kendisine ulaşan sinyaller açık, parlak, yoğun ve net olursa yapabilir.

Alıştırmaları yapmak; hatasız sinyaller üretmeye yönelik en önemli adımlar olacaktır. Ne olduğunu bilmezseniz, sonucunuza ulaşamazsınız. Bu bölümden herhangi bir şey öğrendinizse; o da "Sonuçları mutlaka elde edebileceğinizi bilmek" olmalıdır, istediğiniz sonuçları zihninizde programlamazsanız, başka birileri bu programı sizin için yapacaktır. Kendi planınız yoksa, başkaları sizi kendi planlarına uyduracaktır. Bütün yaptığınız bu bölümü sadece okumaksa; boşa zaman harcadınız demektir. Her bir alıştırmayı yapmak için zaman ayırımanız zorunludur, ilk başta kolay olmayabilir, fakat bana inanın, çabanıza değecektir. Alıştırmaları yaptıkça bu iş, size daha eğlenceli gelecektir.

Birçok kimsenin hayatta başarılı olamamasının temel nedenlerinden birisi, başarının genellikle çok çalışmanın arkasında gizlenmiş olmasıdır, iyi bir düzenleme ya da sonuçların geliştirilmesi de çok çalışmayı gerektirir. Birçok kimse için bunları bir kenara bırakıp, yaşamlarım tasarlamak yerine, kendilerim hayatın akışına bırakmak daha kolay gelmektedir. Şimdi gücünüzü kullanarak tüm bu alıştırmaları yapacak şekilde kendinizi disiplin altına şokun. Yaşamda sadece iki üzüntünün (acının) olduğunu söylerler. Bunlardan birisi disiplin diğeri de karamsarlıktır. Disiplin üzüntüsü bir kilogram ise karamsarlık üzüntüsü bin kilogramdır. On iki alıştırmayı uygulamakla kazanacaklarınız karşısında şaşıracaksınız! Bunları kendiniz için uygulayın.

Aynı zamanda sonuçlarınızı düzenli olarak gözden geçirmek de önemlidir. Bazen siz değişirsiniz, fakat sonuçlarınız aynı kalır. Fakat siz, yaşamınız için aynı şeyleri yaratmak isteyip istemediğinizi görmek için asla durmamalısınız. Önceleri sonuçlarınızı birkaç ayda bir sistematik olarak güncelleştirin. Daha sonra bu sureyi altı ay ya da bir yıla indirebilirsiniz. Bir yararlı yöntem de bunları bir deftere kaydetmektir. Böylece gelişmeleri adım adım izleme olanağına sahip olursunuz. Defter aracılığıyla, hayatınızın gelişmesin! ve ne kadar büyüdüğünüzü görme olanağına kavuşursunuz. Hayatınız yaşamaya değerse, kaydetmeye de değer. Bunlar işe yarar mı? Yarayacağına iddiaya girin. Üç yıl önce oturdum ideal gün ve çevre tasarımlarımı yazdım. Şimdi o koşullarda yaşıyorum. O zaman Kaliforniya'da Marina del Rey adlı önemsiz bir yerde yaşıyordum, fakat daha iyi bir yer istediğim! biliyordum.

Bu nedenle kendi amaç düzenleme (belirleme) işyerimi açtım. ideal günümü tasarlamaya ve hayalimde en çok istediğim yaşamı aynen gerçekleştirebilmek için günlük deneyimlerimle, bilinçaltımı programlamaya karar verdim, işte ben böyle başladım. Sabahleyin kalkınca okyanusu görebileceğimi ve plaja koşabileceğimi biliyordum. Çok açık olmasa bile, hem ağaçları hem de plajı olan bir görüntüye sahiptim. Alıştırmalardan sonra çalışmak için büyük bir yer istedim. Onu yüksek ve geniş bir yer olarak görüyordum. Onu evimin ikinci ya da üçüncü karında silindirik bir şekilde görüyordum. Bir limuzin ve sürücü istedim. Düzenli olarak yeni fikirler üretmek için beyin fırtınası yapabileceğim; benim kadar güçlü ve heyecanlı dört ya da beş iş ortağı istedim. Eşim olacak ideal bir kadın hayal ettim. Hiç param yoktu. Bu nedenle finansal olarak bağımsız olmaya karar verdim.

Zihnimde programladığım her şeyi elde ettim. Hayal ettiğim her şey gerçekleşti. Şatom Marina del Rey'de yaşarken nasıl hayal ettiysem, tam tanıma öyledir. Altı ay sonra idealimdeki kadınla karşılaştım ve onsekiz ay sonra onunla evlendim. Yaratıcılığım! bütünüyle destekleyecek bir çevre yarattım. Bu çevre, olabileceğim her şey için, saygınlığım) arttırmak için gerekli tetikleme (ateşleme) görevini düzenli bir şekilde yapmaktadır. Niçin? Çünkü ben, kendi kendime bir hedef belirledim ve her gün uyumlu bir şekilde açık, doğrudan, kesin olarak kendi gerçeğimi beynime ilettim. Açık ve kesin bir hedefe sahip olmakla, güçlü bilinçsiz zihnim istediğim sonuçları üreterek eylem ve düşünceleri gerçekleştirmede bana rehberlik etti. Bu benim işime yaradı, sizin de işinize yarayabilir.

Son olarak bir şey daha yapmalısınız. Daha önce belirlediğiniz amaçların bir listesini yapın ki, bunlardan yapabileceklerinizin hepsini ideal gününüze yerleştirmiştiniz, bu listeye sizin şimdi yararlanabileceğiniz ya da yararlanmakta olduğunuz eylemleri ve kişileri yani kaynaklarınızı dahil ediniz. Ben buna şükran günlüğü diyorum. Bazı kişiler isteklerine çok bağlanırlar ve ellerindeki kaynakların değerini takdir edemezler. Amaca doğru atılacak ilk adım nelere sahip olduğunuzu görmektir. Bunlara sahip olduğunuza şükrederek, onları gelecekteki başarılarınız için kullanınız.

Yaşamınızı her an daha iyi yapacak yollara sahipsiniz. En çılgın hayallerinizin gerçekleşmesi, doğru yolda bugün atılacak adımlarla başlar. Sheakspeare bir zamanlar "Eylem mükemmel bir hitabettir." diye yazmışta. Bu gün mükemmel eylemlere başlarsanız; mükemmel sonuçlara ulaşırsınız. sonuçlarınızı formüle etmede, kesinliğin önemini gördünüz. Aynı şey hem kendi kendinizle hem de çevrenizle olan iletişim için geçerlidir. Kesinlik arttıkça, etkinlik de artacaktır. 


Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık