Çevre Kirliliği Kısa Bilgi

Çevre Kirliliği Kısa Bilgi

Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır.Yani “Ekosistem” olarak tanımlanabilir. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir

Çevre Kirliliği Kısa Bilgi


Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayına "Çevre Kirliliği" adı verilmektedir.

Gelişen teknolojinin yaşamıma getirdiği rahatlık yanında, bu gelişmenin tabiata ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır Yaşamı daha mükemmel hale getirmek, daha sağlıklı ve uzun bir ömür sağlayabilmek amacına dönük bu gelişmelerin, gerek kırsal, gerek kentsel alanlarda olsun, doğal kaynakları bozduğu su, hava, toprak kirlenmesine yol açtığı, bitki ve hayvan varlığına zarar verdiği son yıllarda inkar edilemez bir gerçek haline dönüşmüştür.

Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir. Bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır .

Doğanın basit fizyolojik unsurları bulunan, hava, su ve toprak üstünde negatif etkilerin meydana gelmesi ile meydana çıkan ve dinamik öğelerin yaşamsal aktivitelerini negatif yönde etkileyen cansız çevre öğeleri üstünde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan başka maddelerin hava, su ve toprağa yüklü bir biçimde karışması olayına “Çevre Kirliliği” ismi verilmektedir.

Gelişen teknolojinin yaşamıma getirdiği rahatlık yakınında, bu gelişmenin tabiata ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçtiğimiz gün süratle artmaktadır Yaşamı daha muhteşem duruma getirmek, daha sıhhatli ve uzunca bir ömür sağlayabilmek amacına dönük bu gelişmelerin, sebep kırsal, sebep kentsel alanlarda olsun, naturel kaynakları bozduğu su, hava, toprak kirlenmesine yol açtığı, bitki ve hayvan varlığına zarar verdiği en son zamanlarda inkar edilemez bir hakikat haline dönüşmüştür.

Çeşitli kaynaklardan çıkan sert, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta dik oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına ne sebeple olmaktadır Süratle yükselen dünya nüfusunun gereksinimlerinin karşılanması amaçlı teknolojinin gelişmesine ilişkili olarak endüstrileşmenin de çoğalması gerekiyor. Bu yükseliş eşliğinde var bulunan naturel kaynakların süratle tükenmesine ne sebeple olmaktadır


Çevre Kirliliği Kısa Bilgi
 

İnsan etkisi sonucunda ortaya çıkan çevre tahribatı. İnsan etkisi kısa bir sürede ve yoğun olarak ortaya çıkar. İnsan etkinliklerinin sonucunda ekosisteme verilen her türlü sıvı, katı ve gaz atık, çevre kirliliğine yol açar.
Çevre kirliliği genel bir tanımdır. Bununla birlikte, insan etkileri ekosistemin belirli bir alanına yönelik olabilir. Bunun sonucu olarak su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, görüntü kirliliği ortaya çıkar.
 


Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık