Yıllık Ödev Nasıl Hazırlanır?

Yıllık Ödev Nasıl Hazırlanır?

YILLIK ÖDEV NASIL HAZIRLANIR? GENEL ÖDEV HAZIRLAMA BİLGİLERİ

1.) Kullanılacak kaynaklar belirlenir

2.) Kaynaklarda konu ile ilgili bilgiler ve alt konu başlıkları aranır

3.) Konuyla ilgili ve uyumlu resim, grafik gibi görsel öğeler ve deneyler araştırılıp bulunur

4.) Konunun kapsamına karar verilir.

5.) Farklı kaynaklardan bulunan bilgi yazı resim grafik gibi unsurların hangilerinin kullanılacağı kararlaştırılır

6.) Kullanılacak resim yazı grafik gibi unsurlar bütünlük olacak şekilde birleştirilir.

7.) Ödev hazırlanır

8.) Kontrol edilir, eksiklik ve yanlışlıklar giderilir

9.) Yukarıdaki aşamalarda güçlük çekilen noktalar öğretmenlerle veya bilen kişilerle işbirliğine gidilerek üstesinden gelinmeye çalışılır.(Öğretmen ödevi yapmaya yardım etmez sadece yol gösterir)

10.) Her öğrenci hazırladığı ödev ile ilgili temel bilgileri sorulduğunda bilmek zorundadır. Bu nedenle sadece ödev hazırlanmamalı içerdiği bilgelerin ana hatları öğrenci tarafından anlaşılmalıdır.

11.) Ödev için yararlanılan kaynaklar net bir şekilde belirtilecektir. İnternetten yararlanılmışa sadece “İNTERNET yazılmayacak”, kaynağın URL adresi yazılacaktır. Yine “ÖSS Hazırlık kitapları” da denilmeyecek hangi kitap olduğu ve yazarı belirtilecektir


ARAŞTIRMA ÖDEVİ NASIL YAPILMALI?

1) Araştırma,, bilgi bulma şeklinde verilen ödevler genel bilgiler bölümünde olduğu gibi aşamalardan geçtikten sonra yazılır.

2) Böyle ödevler çizgisiz dosya kağıdına, tükenmez ve dolmakalemle, el yazısıyla yazılmalıdır. Fizik dersi grafik şekil gibi unsurlar içerebildiğinden, grafik şekil ve diyagramlar kurşun kalemle yazılabilir, ayrıca konuyla ilgili resim bulunduysa estetik biçimde ödev sayfasına yapıştırılabilir. (SADECE RESİMLER YAPIŞTIRILABİLİR)

3) Hiçbir şekilde bilgisayar çıktısı kabul edilmez. Bilgisayar çıktısı şeklinde verilen ödevler 100 üzerinden değil 80 üzerinden değerlendirilir.


PANO HAZIRLAMA ÖDEVİ NASIL YAPILMALI?

1) Genel bilgiler bölümünde olduğu gibi gerekli bilgi ve materyal hazırlandıktan sonra pano yapımına geçilir.

2) Panolar sert ve boyutları en az 60 cm x 80 cm olan sert bir mukavva üzerine hazırlanmalı (Uygun büyüklükte çerçeve içine de yapılabilir).

3) Mukavva görünüş bakımından estetik olmadığından üzerine FON kağıdı kullanılmalı.

4) Pano yapısı gereğiyle daha çok görsel olmalı, araştırılan konunun bilgileri kısa cümleler halinde verilmeli, bu bilgiyi destekleyen görsel öğelerle pekiştirilmeli.

5) Pano genel yapısı bakımından da estetik ve ilgi çekici olmalı. Estetik konusunda Resim Öğretmeninizin yardımına başvurunuz.

6) Pano tamamen bittikten sonra üzeri saydam strech naylon gibi bir şeyle kaplanıp toz ve pano üzerindekilerinin uçma tehlikesi ortadan kaldırılmalı.


SLAYT (GÖSTERİ) ÖDEVİ NASIL YAPILMALI?1) Genel bilgiler bölümünde olduğu gibi gerekli bilgi ve materyal hazırlandıktan sonra slayt yapımına geçilir.

2) Slaytlar yapısı gereğiyle daha çok görsel olmalı, araştırılan konunun bilgileri kısa cümleler halinde verilmeli, bu bilgiyi destekleyen görsel öğelerle pekiştirilmeli.

3) Öğrenci gösteriyi kendi hazırlamalı, renk yazı uyumu fon seçimini ve efektleri kendi vermeli

4) Slaytlar yapısı gereğiyle daha çok görsel olmalı, araştırılan konunun bilgileri kısa cümleler halinde verilmeli, bu bilgiyi destekleyen görsel öğelerle pekiştirilmeli.
PROJE (DENEYSEL ya da UYGULAMA) ÖDEVİ NASIL YAPILMALI?

1) Genel bilgiler bölümünde olduğu gibi gerekli bilgi ve materyal hazırlandıktan sonra proje yapımına geçilir

2) Ancal yapılan ödev somut bir alet makine vb bir alet yapımı içerdiğinden yapılmadan önce aletle ilgili gerekli hesaplamalar yapılıp basit bir ölçekli ve ölçülü planı çizilmelidir.

3) Plan çizildikten sonra proje yapılmaya başlanır. Proje yapımında Kaynak, yakma vb ustalık gerektiren işler için o işin ustasından yardım alınabilir. Önemli olan kendi planını çizdiğiniz projeyi meydana getirmektir.


YILLIK ÖDEV KAYNAKLARI NELERDİR?

Yıllık ödev hazırlanırken başvurulacak kaynaklar temelde Ortaöğretime yönelik hazırlanmış Fizik kitaplarıdır. Bunun haricinde ansiklopediler, üst düzey fizik kitapları, üniversite sınavlarına hazırlık kitapları ve internet kullanılabilir. Ancak başvurulan kaynaklar bilimsel olmalı dini ve siyasi fikirler içermemeli ve YAZARI ve YAZARININ mesleği belli olmalı, başka bir alanda çalışıp fizikle ilgili yazı yazan kişi ve kuruluşların kitap ve internet sayfaları kullanılmamalıdır. Bunun haricinde ders öğretmeni hariç, alanında yeterli bilgiye sahip kişilerde kaynak olabilirler.

YILLIK ÖDEV NE ZAMAN TESLİM EDİLMELİDİR?


Fizik yıllık ödevleri EN SON 21 NİSAN 2010 tarihinde Fizik dersi Olsun olmasın ders öğretmenine verilir. O tarihten sonra teslim edilecek ödevler için Geçen Her bir haftaya karşılık 10 Puan kırılır. Çok geç verilen ödevler içeriğine bakılmaksızın en fazla 30 notu ile değerlendirilir


YILLIK ÖDEVLER NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?


Yıllık ödevler öğrenciye verildikten sonra her ay kontrol edilecektir.Bu kontrollerde ödevdeki gelişmler ve geri kalmalar, öğrencinin ödev hazırlama süreci takip edilip sene sonunda değerlendirmeye katılacaktır. Ödevini yıl boyunce düzenli şekilde hazırlayan öğrenci içinProje ödevler:


Bilgi hazırlığı 10

Proje öncesi hazırlık 10

Araç gereç seçimi 10

Araç gereç kullanımı 10

Projenin yapılması 20

Projenin yorumu ve sonucu 20

Ödevin temizlik ve düzeni 10

Ödevin zamanında yapılması 10Araştırma Ödevleri:

Ödevini zamanında yapma alışkanlığı 20

Planlı çalışma alışkanlığı 10

Çalışmalarını Türkçe ifade etme 10

Kaynakları yeterince kullanma ve değerlendirme 10

Yaratıcılığı ve orijinal buluşları 10

Konu kapsamının yeterliliği 30

Bilgi toplama yöntemlerini kullanma başarısı 10Şeklinde değerlendirilecektir. Pano Hazırlama ve Slayt ödevi, araştırma ödevi kriterlerine uygun şekilde değerlendirilecektir.

Araştırma, problemlere güvenilir çözümler aramak, bilinmeyen ya da tartışmalı olan bir konuya açıklık getirmek
kısacası karanlığa ışık tutmak amacıyla yapılan sistematik bir veri toplama ve değerlendirme sürecidir.
Dönem ödevi ya da bitirme ödevi gibi isimlerle de anılan araştırma ödevleri ise bir tür araştırma raporu olarak
düşünülebilir. İyi bir araştırma ödevi aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır (Karasar, 1995):

1. Anlaşılırlık

2. Amaca uygunluk

3. Etkililik

Araştırma ödevinizin başarısı problemin ve elde edilen sonuçların anlaşılırlığına bağlıdır. Amacınız okuyucunun
kafasını karıştırmak değil, ona elde ettiğiniz sonuçları ulaştırmaktır. Bu nedenle ödevi süslemeye kaçmadan basit
bir dille kaleme alın. Ancak bunu yaparken kullanacağınız kelimeleri özenle seçin (Day, 1997). Özellikle Türkçe’yi doğru
kullanmaya özen gösterin.

Araştırma ödevinizi öncelikle danışmanınız ya da üniversitenizin belirlediği biçim kurallarına uygun olarak
hazırlamalısınız. Ödevin içeriği ise iyi bir literatür araştırmasına dayanmalı ve araştırma konusu tüm boyutları
ile ele alınmalıdır.

Araştırma ödevinizin amacına ulaşabilmesi için okuyucunun zihninde aydınlatıcı bir iz bırakması gerekir. Bu da ancak
etkili bir anlatımla mümkün olabilir.

Araştırma Yöntemi

Araştırma ödevinin hazırlanmasında ise yaygın olarak iki yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler ikincil kaynak
araştırması ve birincil kaynak araştırmasıdır.

İkincil kaynak araştırması İkincil kaynak araştırmasında, genellikle başka amaçlarla toplanmış veri ve bilgiler
araştırma sorusunu cevaplamak için bir araya getirilir, özetlenir, analiz edilir ve değerlendirilir (Day, 1997). Bu veri
ve bilgiler, kitaplar, süreli yayınlar, tezler, başvuru eserleri, resmi yayınlar ve özel belgelerden elde edilebilir.
Birincil kaynak araştırması Birincil kaynak araştırmasında veri ve bilgiler bizzat araştırmacı tarafından gözlem, deney,
anket ve görüşme teknikleri yardımı ile toplanır (Kurtuluş,1989). Fakat bu yöntem ikincil kaynak araştırmasına göre oldukça maliyetli ve zaman alıcıdır.

Dolayısıyla birincil kaynak araştırmasına geçmeden önce daha önce yapılmış araştırmaların incelenmesi gerektiği
söylenebilir. Ancak ikincil kaynak araştırmasının yeterli olmadığı durumlarda birincil kaynaklara başvurulmalıdır.


Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık