İzmir Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavi Merkezi

İzmir Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavi Merkezi

İzmir Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavi Merkezi

Bu durum genel olarak özellikle kızlar açısından tembellik diye geçiştirilmektedir. Bu yüzden de erkek çocukların okul danışmanlarına ve psikiyatri servislerine başvurma oranı daha yüksektir. Erkek çocuklar, ailelerini aşırı hareketlilikleriyle bezdirdiği için, aileler çocuk psikiyatrisine daha erken başvuruda bulunmaktadır. Burada unutulmaması gereken şey, dürtüselliğin ya da dikkatsizliğin sadece kız ya da erkeklere özgü olmadığıdır. Her bir belirti her iki cinsiyette de görülebilir.


DEHB İLE İLGİLİ SÖYLENCELER VE GERÇEKLER

 

Söylence 1: DEHB'nin nörobiyolojik bir temeli vardır ve bu yüzden DEHB'li bütün çocuklarsadecetıbbi tedavi görmelidir.

 

Gerçek 1: İlaçla tedavi gören DEHBTı çocukların %70-80'inde belirtilerde azalma görülmektedir (Turgay, 1998). Ancak belirtilerde azalma olması bozukluğun ortadan kalkmasıyla eş anlamlı değildir. İlaçla tedavi çocuk psikiyatristi gerek görüyorsa söz konusu olmalıdır. Bunun yanı sıra davranışsal ve akademik gelişimin sağlanması için diğer psiko-eğitimsel yardımlara gereksinim vardır. Aksi takdirde ilaçla tedavi amacına ulaşmamaktadır (Ratey, 1993).


Söylence 2: Çocuklar büyüdüklerinde, DEHB kaybolur.


Gerçek 2: DEHB sadece çocuklarda bulunmaz. Bazı araştırmalar DEHB'nin yaşam boyu sürebileceğini göstermektedir. DEHB tanısı konulan çocukların %70-80'i gençlik döneminde bu belirtileri sürdürmeye devam etmektedir (Turgay, 1998). %30-65'lik kısmının ise yetişkinlikte tüm klinik belirtileri göstermeye devam ettiği bilinmektedir. Eğer tedavi edilmezlerse, DEHB'li bireyler, madde bağımlılığı, depresyon, akademik başarısızlık, mesleki sorunlar ve evlilik sorunları yaşayabilirler. Uygun olarak tedavi edildiklerinde, DEHB'li pek çok birey, üretken bir yaşam  sürebilir.


Söylence 3: Simgesel ödül sistemi ve tepki bedeli sistemleri DEHB'li bütün çocuklara uygulanmalıdır.


Gerçek 3: Bu tip sistemler bazı çocuklarda yararlı olabilmektedir. Tüm çocuklar için geçerli olması beklenemez. Zaten örneğin simgesel ödül sistemi doğal pekiştirme sistemleri işe yaramadığında kullanılmaktadır. Bu nedenle sınırlı bir kullanım söz konusudur.


Söylence 4: DEHB'li çocuklar sürekli pekiştirme isterler. Hatta, diğer öğrencilerden daha fazla olumlu pekiştirmeye gereksinim duyarlar.


Gerçek 4: Tek başına olumlu pekiştirme, uygun davranışı kazanma ve sürdürme için yeterli değildir. Zaten sürekli pekiştirme gerçek hayat ortamlarında uygulanabilir değildir.


Söylence 5: DEHB, bir öz-düzenleme bozukluğudur. Bu yüzden, müdahalelerin DEHB'li çocukların davranışlarını düzenleme eğitiminde yoğunlaşması gerekir.


Gerçek 5: Bilişsel-davranışsal müdahaleler konusundaki araştırmalar, öz-düzenleme müdahalelerinin kullanılmasını desteklememektedir.

 

Söylence 6:  DEHB'li  bütün öğrenciler özel eğitim  hizmeti almalıdır.


Gerçek 6: Çocuğun eğitimiyle ilgili önemli aksaklıklar ve bu konuda istek varsa özel eğitim gerekebilir.


Söylence 7: DEHB, gerçekte mevcut değildir ve çocuklarını disipline edemeyen anne-babaların hatasıdır.


Gerçek 7: Bilimsel araştırmalar, DEHB'nin biyolojik temelli bir bozukluk olduğunu ortaya koymaktadır. Nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır. Davranış denetlemek için beyin tarafından kullanılan nörotransmitterlerin dengesizliği ve merkezî sinir sistemindeki anormal glikoz metabolizmasından kaynaklandığı ileri sürülmektedir.


Söylence 8: DEHB'li çocuğun akranlarından farkı yoktur; her çocuk dikkatini sürdürmede ve yerinde oturmada güçlük çeker.


Gerçek 8: DEHB özellikleri 3-7 yaşları arasında başlamışsa, akranlarına göre belirtileri çok fazla ve şiddetli yaşıyorsa, birçok ortamda aynı belirtiler varsa, davranışlar çocuğun akademik ve sosyal hayatında anlamlı düzeyde bozulmalara yol açıyorsa, bunun tüm çocuklarda olduğu söylenemez.


Söylence 9: Çok az insanda DEHB vardır.


Gerçek 9: Sadece ABD'de ortalama 2 milyon civarında DEHB'li okul çağı çocuğu vardır. Kız çocuklarının önemli bir kısmına çeşitli nedenlerle tanı konulamamaktadır.

 

Söylence 10: DEHB'li çocuklar, .davranışlarından dolayı sorumluluk almak yerine sadece özür dileyip bahane bulmayı öğreniyorlar.


Gerçek 10: Tedavinin psiko-sosyal yönü bu tür sorunların önüne geçmek içindir. Psikolojik danışmanlar, öğretmenler ve hekimler çocuklara DEHB'nin üzerinde çaba harcanması gereken zor bir durum olduğunu, bir özür ya da kabahat olmadığını öğretiyorlar.


Söylence 11: DEHB,yanlış tutumlar sonucu oluşur.


Gerçek 11: Zayıf beslenme, şeker, katkı maddeleri, olağan ölçülerde kurşun, olumsuz anne-baba tutumu DEHB'ye yol açmaz. DEHB, genetik ve biyolojik temellidir. Bununla birlikte, anne-babaların davranışları çocuğun DEHB davranışlarını denetleme becerilerini etkileyebilir. Ayrıca bazı araştırmalar hamileyken alkol ve uyuşturucu almanın DEHB'ye yol açabileceği konusunda örnekler sunmuştur.


Söylence 12: DEHB hayali bir rahatsızlıktır. Aslında böyle bir hastalık yoktur.


Gerçek 12: Yüzyılın başından beri yapılan araştırmalar, konsantrasyon, dürtü kontrolünde zorluk ve hiperaktivite gösteren bireylerin varlığını nesnel olarak göstermiştir.


Söylence 13: DEHB'li çocukların tümü öğrenme güçlüğüne sahiptir.


Gerçek 13: DEHB'li çocukların %10 ilâ 33'ü aynı zamanda öğrenme güçlüğüne sahiptir.

 

Söylence 14: DEHB sadece ilaçlarla tedavi edilebilir.


Gerçek 14: İlaçlar tek başına DEHB'yi tam olarak tedavi etmez. Psiko-sosyal müdahalelerle birlikte kullanılması gerekir.


Söylence 15:  DEHB'li öğrenciler normal sınıflarda öğrenim göremezler.


Gerçek 15: Öğretmen uygun düzenlemeleri yapar ve sınıf süreçlerini yapılandınrsa bu çocukların yarısından fazlası normal

sınıflarda öğrenebilir.


Söylence 16: DEHB'li olan çocuğun her istediği yapılmalıdır, yoksa bozukluk iyice şiddetlenir.


Gerçek 16: Bu tür bir yaklaşım bu çocukların dürtüsel davranışlarını pekiştirmekten başka bir işe yaramaz. Bu çocuklar, zaten isteklerini erteleyememe sorunu yaşamaktadır.


Söylence 17: DEHB'nin tedavisi için kullanılan ilaçlar zekâ geriliği ve kısırlık yapar.


Gerçek 17: Bu tür düşünceler bilimsel desteği olmayan görüşlerdir. Bu ilaçların çocukları genel olarak yavaşlattığına ilişkin araştırmalar bulunmakla birlikte zekâ geriliği ya da kısırlık olması söz konusu değildir.


Söylence 18: DEHB tedavisinde kullanılan ilaçlar kokaine benzer. İlaca ara vermedeki başarısızlık, hastaların psikotik tepkiler göstermesine neden olur.

 

Gerçek 18: Bu ilaçların uygun kullanımı alışkanlığa ya da bağımlılığa yol açmaz ve psikozlara neden olmaz (Ercan ve Aydın, 1999).


Söylence 19: Uyarıcı ilaçlar almanın DEHB'li çocuklara kalıcı herhangi bir davranışsal veya eğitimsel yararının olduğunu henüz hiçbir araştırma göstermemiştir.


Gerçek 19: Araştırmalar, uyarıcı ilaçlarla yapılan tedaviden DEHB'li çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin fayda sağladığını göstermiştir (Turgay, 1998).


Söylence 20: DEHB, temel olarak kötü ana-babalıktan ve disiplin eksikliğinden kaynaklanmaktadır ve bütün DEHB'li çocukların gerçekten ihtiyaç duydukları şey, böyle yapmacık tedaviler değil eski tarz bir disiplindir.


Gerçek 20: Bazı anne-babalar, çocuğun yanlış davranışının onun ahlaki bir sorunu olduğunu düşünürler. Zaman zaman da anne-babalara kabahat bulurlar. Medikal bir müdahale uygulamadan sadece disiplin yöntemleri uygulamanın, DEHB'li çocuğun davranışını iyileştirmekten ziyade iyice kötüleştirdiğini gösteren aile etkileşim araştırmaları vardır.


Söylence 21: Öğretmenler yeterli çaba gösterirse, uyarıcı ilaçlardan daha etkili sonuçlaralınabilir.


Gerçek 21: Çok modelli araştırmalar bu düşüncenin yanlış olduğunu göstermiştir.

 

Söylence 22: Çocuklarda ya da yetişkinlerde DEHB'yi kesin olarak teşhis etmek mümkün değildir.


Gerçek 22: Bilim adamları, henüz DEHB'nin teşhisine yönelik tek bir tıbbi test geliştirememiş olmasına rağmen, açık seçik tamlayıcı kriterler geliştirilmiş, araştırılmış ve tanımlanmıştır.


İzmir Play Attention İle Dikkat Ve Odaklanma Eğitimi

Günümüzde çocukların ortalama %2-%20si civarında yaşadıkları bir sorun düşünün. Diğer bir deyişle okullardaki bütün sınıflarda 1-2 öğrenci de olabilir ya da herhangi bir sınıftaki çocukların 5te birinde de görülebilir. Fiziksel açıdan baktığınızda en ufak bir farklılığı dahi bulunmayan bu çocukların yaşadığı problem sadece ve sadece, dikkatlerini odaklayıp bu odaklanmayı aktif bir şekilde sürdürebilme yeteneklerinin diğerlerinden daha az olmasından kaynaklı.


İlk bakışta oldukça basit gibi görünen dikkat eksikliği sorunu sebebiyle ister basit ister karmaşık olsun, çocuklarda çok sayıda davranış problemi ortaya çıkabiliyor. Dikkat eksikliği yaşayan çocuklar dikkatlerini kendilerine söylenilen şeylere yoğunlaştırmakda güçlük yaşadıklarından genellikle anlatılanlardan ya da okuduklarından neredeyse hiçbir şey anlamamış ya da çok kısa zaman içerisinde unutmuş gibi kendisinden istenilen görevleri ve sorumlulukları yerine getirmekte ciddi sorunlar yaşıyorlar.


İzmir Play Attention İle Dikkat Ve Odaklanma Eğitiminde kullanılan Play Attention, Nasa tarafından astronotların becerilerini geliştirebilmeleri adına kullanılan uçuş simülasyonlarında kullanılmak üzere geliştirilen, ileri teknoloji ürünü bir alettir. İzmir Dikkat Ve Odaklanma Eğitimi çocuklar için uygulandığı takdirde yaklaşık 3,5 ay gibi kısa bir süre içerisinde dikkat ve odaklanma ile ilgili gözle görünür düzeyde farklılıklar gözlenmektedir.


İzmir Play Attention İle Dikkat Ve Odaklanma Eğitiminde kullanılan yöntem, çocuğun koluna ya da ayak bileğine takılan ve beyin frekanslarını ölçen bir bileklik aracılığı ile, çocuğun aktif olarak dikkatini topladığı ve bunu sürdürebildiği anlar bilgisayara aktarılmakta ve özel olarak geliştirilmiş oyun üzerinde görüntülenmektedir.


İzmir Play Attention İle Dikkat Ve Odaklanma Eğitimi seansları içerisinde çocuğun dikkatini oyun üzerinde odakladığı derecede oyunda aşama kaydedebilmekte, bununla beraber çocuğun dikkati dağıldığı takdirde oyun durmakta ve dikkat tekrar odaklanmada devam etmemektedir.


İzmir Play Attention İle Dikkat Ve Odaklanma Eğitiminde kullanılan bu üst düzey teknoloji sayesinde çocuğun dikkati, hem çocuk hem uzman dikkat dağınıklığı terapistlerimiz tarafından bilgisayar ekranı üzerinde somut bir şekilde gözlemlenebilmektedir. İzmir  Dikkat Eksikliği Terapisinde kullanılan bu bilgisayar oyunu klavye ya da mouse aracılığı ile değil, doğrudan doğruya beyin dalgaları tarafından kontrol edilir.


İzmir Play Attention İle Dikkat Ve Odaklanma Eğitimi
seanslarında kullandığımız Play Attention, bu alandaki başarısını üzerinde yapılan birçok bilimsel araştırmada da ispat etmiştir. İzmir Play Attention İle Dikkat Ve Odaklanma Eğitimi temel amacı daha uzun süreli ve yoğun odaklanma, eskisinden çok daha az hareketlenme ile dikkat dağıtıcı davranışları en az düzeye indirmektir.


Diğer çocuklardan ve arkadaşlarından daha düşük düzeyde odaklanabilen DEHB‘li çocuklar girdikleri sınavlarda çok fazla zorlanıp akademik anlamda başarılı gösteremeyebilirler. Konsantrasyonun öğrenme açısından önemini göz önüne aldığımızda, dikkat ve odaklanma sorunları çocukların bilgiyi anında yakalama, yakalanılan bilgileri zihinlerinde tutabilme ve bunları kullanabilme gibi becerilerini azaltarak ve okul yaşamlarındaki uyum sürecini zorlaştırır.


İzmir Play Attention İle Dikkat Ve Odaklanma Eğitiminde düzenli olarak takip edildiğinde dikkat eksikliği veya hiperaktivite sorunu olan çocuklar üzerinde ciddi değişimler yakalanabilmektedir. İzmir Dikkat Eksikliği  Terapilerine düzenli olarak katılanların yaşadıkları değişimlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz;- Eskisinden daha uzun süre etkin dinleme becerisi- Evde ödev yapma gibi sorumlulukları kendi başına yapabilme- Başladığı işleri sonuçlandırabilme- Hafızayı daha etkin olarak kullanma ve geliştirme- Otokontrolünü sağlayabilme- Yaşıtları ile arasında bulunan uyumun artması- Görsel organizasyon ve dikkat üzerinde gelişme göstermesi- Ev ve okuldaki kurallara uyabilme


- İzmir Dikkat Ve Odaklanma Eğitiminde ilk 1 aylık süreç sonrasında gözlemlenmeye başlayan değişimlerin kalıcı olabilmesi için, kullanıcı özel olarak geliştirilmiş olan programı en az 40 seans boyunca kullanmalıdır. İzmir  Dikkat Eksikliği  Terapistleri, kişinin mevcut duru ve gelişimine göre belirlenecek olan 40 ila 60 seanslı çalışmanın ardından öğrencinin İzmir  Dikkat Eksikliği  Terapi programını bırakması yönünde karar verebilir.


- İzmir Dikkat Ve Odaklanma Eğitiminde haftada, yaklaşık 2-3 kez ve ortalama 30-45 dakika arası süren seanslarla, uzun dönem içerisinde önemli düzeyde değişim ve gelişme yakalanabilmektedir.


- Geçtiğimiz 4 yıl içerisinde katılımcılara uygulanan anketler bize,  İzmir  Dikkat Eksikliği  Terapi Sürecinin %91 oranında memnuniyetle sonuçlandığını göstermektedir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili İzmir Dikkat Eksikliği Tedavi Merkezimizden destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın ki dikkat eksikliği ve hiperaktivite çözümsüz bir sorun değil…

-İzmir Play Attention İle Dikkat Ve Odaklanma Eğitimi uzman psikologlar denetiminde yapılacaktır.


Saygın Coaching & Consulting ALSANCAK -GENEL MERKEZ İZMİRKıbrıs Şehitleri CAD No: 30 EBRU APARTMANI Daire: 11 Alsancak - İzmirTel: 0232 4225954 Cep:0 535 6673224Saygın C & C İZMİR KarşıyakaAdres : 1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİRTeL : 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65

İzmir Play Attention ile Dikkat Eksikliği Tedavisi


Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık