Diksiyon

Diksiyon(İslam Sonrası Arap Medeniyetinde Hitabet)

Diksiyon(İslam Sonrası Arap Medeniyetinde Hitabet)

Şiirin ve hitabetin çok' önemli olduğu Araplara İslam’ı tebliğ etmek gerçekten zordu. Kur'an-ı Kerim olağanüstü bir ahenk ve manaya sahip olduğu için kısa sürede tüm Arap yarımadasında etkili oldu. Hz. Muhammed ise insanlara hemen tesir eden bir hitabet yeteneğine sahipti. Hz. Muhammed insanlara her fırsatta Allah kelamını okumuş, ardından da İslam’ı tebliğ etmiştir. Onu dinleyenler adeta büyülenmiş ve ondaki bu ifade kudretine hayran olmuşlardır. Peygamberimiz Nahl Suresinde geçen "Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, yakınları gözetmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp, tutasınız diye size öğüt verir." ayetini okurken onu dinleyen Velid b. Muğire şöyle demiştir: "Vallahi bu sözde bir tatlılık, üzerinde bir tazelik var. Meyveli bir ağaca benziyor sanki. Bu sözü insan söyleyemez." İslam Medeniyeti hutbe, sohbet ve vaazla yayılıp geliştiği için hitabet sanatı mektep ve medreselerde ders olarak okutulmuştur. -ALINTI- Diksiyon(İslam Sonrası Arap Medeniyetinde...Devamını Oku »

Diksiyon(Arap Medeniyetinde Hitabet)

Diksiyon(Arap Medeniyetinde Hitabet)

İslam öncesi Arap Medeniyetinde okuma-yazma oranı hayli düşüktü. Ancak Araplar sözlü edebiyata ve şiire düşkündüler. Kabileler arasında ülkenin farklı' şehirlerinde panayırlar düzenlenir ve buralarda hem alışveriş yapılır, hem de şiir ve hitabet yarışmaları düzenlenirdi. Bu panayırların en meşhuru Ukaz panayırıdır. Başka ülkelerden de hatiplerin katıldığı panayırlarda beğenilen şiirler Kabe'nin duvarlarına asılırdı. Her kabilenin şair ve hatibi kendi kabilesini yücelterek diğer kabileleri hicvederlerdi. Amr .b. Külsum ve Kuss b. Sa’ide bunların en meşhurlarıdır. -ALINTI- Diksiyon(Arap Medeniyetinde Hitabet) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (kişisel gelişim,diksiyon çalışmaları, hitabet sanatı, diksiyon güzel konuşma, diksiyon dersi, güzel söz söyleme hitabet sanatı, diksiyon kurslari, diksiyon eğitimi, hitabet sanati, diksiyon, güzel konuşma ve diksiyon, diksiyon dersleri, diksiyon kursu, diksiyon kursları, diksiyon ko...Devamını Oku »

Diksiyon(Sempozyum)

Diksiyon(SEMPOZYUM)

Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, aynı oturumda, konunun uzmanı kimseler tarafından yapılan seri konuşmalara sempozyum denir. Sempozyum, diğer konuşma türlerine göre daha ilmi ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer. Konuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısından ele alırlar. Mesela eğitim konusu ele alınmışsa bu konu idareci, öğretmen, veli, psikolog, sosyolog… gözüyle dinleyenlere aktarılır. Sempozyumda amaç, konuyu tartışmak değil, uzmanları tarafından olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirerek çözüm yolları bulmaktır. Sempozyum sonunda başkan konuyu özetler ve çıkan sonucu dinleyicilere aktarır. Sempozyumu da bir başkan yönetir. Konuşmacı üyelerin sayısı üç ile altı arasında değişebilir. Üyelerin konuşma süreleri genellikle 5 dakikadan az, yirmi dakikadan çok olmaz. Konunun önemine ve uzunluğuna göre oturumlar halinde, ayrı salonlarda birkaç gün boyunca da sürebilir. Genelde bu tarz sempozyumlar akademik konularda olur. -ALINTI- Diksiyon(SEMPOZYUM) ----------------------...Devamını Oku »

Diksiyon(Forum)

Diksiyon(FORUM)

Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalar, konuşmalardır. Forum, eğer panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat, forumun süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu durumda panelden sonra forum yapılacağı, konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdır. Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmaz. Ancak dinleyicilerin katılımıyla daha canlı bir ortam oluşur ve dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif düşünmelerini sağlar, foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek konu hakkında ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir. .Esasen forumdan amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır. Bu da dinleyicilerin bakış açısını genişletecektir. Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir. Sorular kısa, açık ve ne...Devamını Oku »

Diksiyon(Panel)

Diksiyon(PANEL)

Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, 3 - 5 kişiden oluşan uzmanlar tarafından tartışıldığı konuşmalardır. Panelde bir karara, sonuca varmaktan çok konunun farklı görüşteki kişilerce değerlendirilmesi, değişik bakış açılarının sunulması esastır. Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacılar uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır. Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. Tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman tartışma forum şekline dönüşür. -ALINTI- Diksiyon(PANEL) ---------------------------------------------------------------------------- (kişisel gelişim,diksiyon çalışmaları, hitabet sanatı, diksiyon güzel konuşma, diksiyon dersi, güzel söz söyleme hitabet sanatı, diksiyon kurslari, diksiyon eğitimi, hitabet sanati, diksiyon, güzel konuşma ve diksiyon, diksiyon dersleri, diksiyon kursu, diksiyon kursları, diksiyon konuşma...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Yukarı Çık