Diksiyon

Diksiyon(Açık Oturum)

Diksiyon(AÇIK OTURUM)

Geniş kitleleri ilgilendiren bir konunun, uzmanlar tarafından bir başkan yönetiminde dinleyici grubu önünde tartışılmasıdır. Açık oturum büyük bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi stüdyoya davet edilen dinleyiciler önünde veya dinleyici grubu olmadan da radyoda veya televizyonda yapılabilir. Açık oturumlarda başkan önce konuyu açıklar, sonra konuşmacıları tanıtır ve sırayla söz verir. Konuşmacı sayısı üç veya beş kişi olarak belirlenir. Başkanın önceden konu hakkında: bilgi sahibi olması gerekir. Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular yöneltir, gerektiğinde kısa bir değerlendirme yapar. Tartışma boyunca tarafsız olmak, konuşmacılara verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak, tartışma kurallarının dışına çıkılmasını engellemek yine başkanın görevleri arasındadır. -ALINTI- Diksiyon(AÇIK OTURUM) ------------------------------------------------------------------------- (kişisel gelişim,diksiyon çalışmaları, hitabet sanatı, diksiyon güzel konuşma, diks...Devamını Oku »

Diksiyon(Münazara)

Diksiyon(MÜNAZARA)

Genellikle okullarda düzenlenen, birer cümle halinde ifade edilen bir tezle antitezin, iki grup arasında bir hakem heyeti -jüri- huzurunda tartışılmasıdır. Tartışmalarda yarışma kaygısı olmadığı halde, münazaralar birer fikir ve söz yarışmasıdır. Münazaradan amaç, öğrencinin ders kitapları dışında kitap okuyup inceleme, sebep sonuç ilişkisi kurabilme, konuşma yeteneğini geliştirme, düşünceler arasında bağlılık kurabilme, farklı çözüm yollan bulabilme, düşünceleri kusursuz cümle haline getirebilme, savunmalarla düşünme yeteneğini besleme olmalıdır. Tartışmalar için geçerli olan kurallar münazaralar için de geçerlidir. Tartışma yöntemi süslü kelimeler, parlak cümleler, kuvvetli fikir ve bilgiler üzerine oturtulmalıdır. Boş kelimeler, söz oyunları münazarayı dejenere etmekle kalmaz, temel gayesinden uzaklaştırır. Bir başkan yönetiminde, jüri önünde yapılan münazarada gruplardaki konuşmacı sayısı bir ile dört arasında değişebilir. Her grup kendi başkanını veya grup sözcüsünü önceden belirl...Devamını Oku »

Diksiyon(Tartışma)

Diksiyon(TARTIŞMA)

Önceden belirlenmiş bir konu hakkında değişik fikirlere sahip kişilerin bir araya gelerek konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak, ispatlamak, karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları hazırlıklı konuşmadır. Tartışırken, konuşurken, birbirimizi daha yakından tanıma fırsatını buluruz. Konuşarak birbirimizi etkiler, sorulara çözüm yolları bulabiliriz. "Benim düşünceme göre... ", "Bana öyle geliyor ki... ", "Siz ne dersiniz?" gibi sözlerle dile getirilen, fikirlere karşı saygı ve hoşgörü anlayışı bulunan toplumlarda demokratik hayat kendini gösterebilir. Tartışmada ani ses yüksekliği, karşı tarafı rencide edici söz ve tavırlar amaca ulaşmayı engeller. Fikre karşı fikirle yapılan tartışmalar, iyi niyet sınırlarım aşmazsa birçok faydalı gerçekleri ortaya çıkarır. Tartışmadan beklenen, gerçeği aramak, gerçeğin aydınlattığı hareket yolunu seçmektir. Söz cambazlıklarının, körü körüne direnmelerin, içten pazarlıklı propagandaların, duygusal çıkmazların gerçekleri kararttığı ...Devamını Oku »

Diksiyon(Nutuk (Söylev) )

Diksiyon(NUTUK (SÖYLEV) )

Bir dinleyici grubuna belli bir fikri, bir duyguyu açıklamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan coşkulu konuşmalardır. Siyasi, toplumsal, milli, ahlaki, hukuki, askeri olabilir. Nutukta amaç heyecanlandırarak fikri aşılamaktır. Nutuk, herkesin anlayabileceği, herkesin heyecan duyabileceği bir yalınlık, açıklık taşımalıdır. Hatip sözlerine önce kendi inanmal, fikirleri önce kendisini heyecanlandırmalıdır. Ancak samimiyetle inandığımız fikirlere başkalarını da inandırabiliriz. Bir fikrin bize verdiği heyecanı başkalarına nakletmek için, ses tonumuzu en iyi şekilde kullanmak ve kelimelerin derin anlam taşıması önemlidir. Victor Murdock’un “söze iyi başlayın, iyi bitirin, arasını neyle doldurursanız doldurun.” Özellikle nutukta başlangıç ve sonuç bölümünün önemini göstermesi açısından ilginçtir. Türk milleti 8. yüzyılda yazılmış ilk yazılı belgeler olan Orhun Kitabelerinden başlayarak Atatürk’ün nutkuna kadar geçen zamanda, bu türde pek çok eser vermiştir. -ALINTI- Diksiyon(NUTUK ...Devamını Oku »

Diksiyon(Konuşma Planı)

Diksiyon(KONUŞMA PLANI)

a) Seslenme bölümü: Kime hitap edilecek? Sayın...(sevgili, değerli....) b) Giriş bölümü: Konu nedir? Konunun özü:....... c) Gelişme bölümü: Konu hangi görüşlerle açıklanacak? Görüşler:……… Örnekler:........... . d) Sonuç bölümü: Sonuç nedir? Ana fikir:.............. Konuşmacı ne kadar tecrübeli olursa olsun konuşma planı ihmal edilmemeli ve sunuş sırasında faydalanılacak notlar ve diğer materyaller konuşmanın yapılacağı yere getirilmelidir. 4. Hazırlığın provası: Konuşma metnine son şeklini veren konuşmacı fikirlerinden istifade edeceği bir arkadaşının huzurunda konuşmasının provasını yapmalıdır. Bu arada konuşmanın ne kadar sürdüğü de mutlaka tespit edilmelidir. Dinleyenin tavsiyeleri de dikkate alınarak son düzeltmeler yapılmalıdır. Konuşmacı ara sıra notlarına bakmasının yeterli olacağı konuya hakimiyetini sürdürebilecek kadar konuşma metnini tekrar tekrar okumalıdır. Konuşmanın yapılacağı yeri önceden görmekte çok fayda vardır: Kürsüye nereden gelinecektir? Giriş ve çıkış nereden y...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Yukarı Çık