Diksiyon

İzmir Diksiyon Eğitimi

İzmir Diksiyon Eğitimi

Amacı: Bu eğitime katılan kişilere, topluluklara kendilerini etkili ve etkin bir biçimde ifade edebilme yeteneği kazandırmak. İnsanları ve düşünce modellerini tanımak. Konuşmalarda ses tonunu, süresini ayarlayabilmek. Fiziksel duruş, göz teması, jest, mimik ve hareketlerin etkili bir şekilde kullanımı. Konuşmalarda, ikna etme yöntemlerini etkin bir şekilde kullanabilmek. Hitabet ve konuşma yöntemlerinin öğretilmesi. İnsanlar karşısında rahat ve etkili konuşma becerilerinin kazanılması. İnsanları kendiniz gibi düşündürebilme becerilerinin kazandırılması. Görüşlerini paylaşmayan kişiler, gruplar karşısında konuşma Diksiyon ve güzel konuşma eğitimine kimler katılabilir? - Türkçeyi doğru ve güzel konuşma becerisi edinmek isteyenler, - İşinde atılım yapmak, ilerlemek, iş değiştirmek isteyen profesyoneller, - Sürekli halkın karşısında olan bürokratlar ve siyasiler, - Ekiplerini daha başarılı yönetmek isteyen liderler, pa...Devamını Oku »

Konuşmacının Liderlik Yeteneği

Konuşmacının Liderlik Yeteneği

Dolaylı ve dolaysız olmak üzere iki tür liderlik yaklaşımı vardır. Sunuşlarda her ikisi de geçerlidir. Dolaysız liderlik yaklaşımında konuşmacı sunuşun içeriğini kontrol eder ve önceden belirlenmiş planlamaya bağlı kalır. Konuşmacı dinleyiciyi, konuyu ve sunuştan çıkan sonucu mutlak olarak kontrol altında tutar. Sunuşta nelerin yer alacağını, sunuşun yönünü ve vurgusunu da belirler. Doğrudan liderler zorlayıcı özetler yapar. Dolaylı liderlik dinleyicilerin daha fazla kontrol sahibi olmasına izin verir. Önceden belirlenmiş bir yapının bulunmasına rağmen konuşmacı tartışmayı özendirecek şekilde bilgi verme ve dinleyiciler tarafından yapılan katkıları bir araya getirme biçiminde sınırlı bir kontrol uygular. Dolaylı yaklaşım iletişime katılanların ihtiyaçlarına ve grup çalışmasına büyük değer verir. Sunuşun kolaylaştırılması; sunuşun içeriğinin hazırlanmasıyla birlikte bir gündem çıkarma, amacı tanımlama, konuyu sunma ve tartışmanın akışını yönlendirme ile başarılır. Konuşmacı b...Devamını Oku »

Nasıl Konuşmalıyız ?

Nasıl  Konuşmalıyız ?

İnsanların genel şikayetleri topluluğun önüne çıkınca utanır, sıkılır, söyleyeceklerimizi unuturuz, hatta düşünemez oluruz. Bazen bu insanlar, içinde bulunurken çok rahat olduğumuz, şakalaştığımız, belki hepsini bizzat tanıdığımız insanlar bile olsa, karşılarında bir kürsüden seslenmek gerektiğinde, aynı mahcubiyeti yaşarız. “Bir dinleyici topluluğu karşısında ayakta dururken de, otururken de normaldeki gibi düşünmememiz herhangi bir neden yoktur. Karşınızda bir topluluk olduğunda daha iyi düşünmeniz gerekmektedir. O topluluğun varlığı sizi canlandırıp, harekete geçirmelidir. Pek çok konuşmacı için dinleyici topluluğu, beyinlerinin daha açık seçik ve daha istekli işlemesini sağlayan bir ilham kaynağı, bir dürtüdür.” Dil konusunun temel politikaları şunlardır: 1) Doğru ve güzel Türkçe’nin kullanılması 2) Hedef kitlenin dil düzeyiyle uyumlu olmak a. Sözcük dağa...Devamını Oku »

İzmir Diksiyon Kursu

İzmir Diksiyon Kursu

İletişimin temel unsuru konuşmaktır. Diksiyon Eğitimi’nde konuşmak sadece sözlerin ağızdan dökülmesi ya da iyi bir diksiyon olarak değil, etkili bir anlatım ve ifade olarak ele alınır. Duruma özgü çalışmalarla, iyi bir anlatım becerisine sahip olmak ve dinleme becerilerini geliştirmek kişiler arası iletişimde büyük olumlu katkı sağlar. İş dünyasında pek çok kez, bir grup karşısına, belli bir konuyu ya da düşünceyi sunmak amacıyla çıkıyor ve onları bilgilendirmek durumunda kalıyoruz. Ancak, farkında olmadan, bazen heyecanımız ve güvensizliğimizi sesimize yansıttığımızdan dolayı, bazen doğru kelimeleri bulamadığımız için ya da beden dilimizle verdiğimiz olumsuz mesajlar v.b. nedenlerle istediğimiz sonuca ulaşmakta güçlük çekebiliyoruz. Bazen bir tek kelimenin telâffuzu bile, o kişinin geçmişi, öğrenim derecesi, zihin faaliyeti ve yeteneği hakkında fikir verebilir. Ses; dalgınlık, kayıtsızlık, korkma, utanma, kibirlilik, kendini beğenme, dikkatsizlik, bünyece zayıflık vb. ...Devamını Oku »

İzmir Diksiyon

İzmir Diksiyon

Diksiyon; konuşma öncesinde alınan nefesle, nefesinizin oluşturduğu seslerle ve bu seslerin uyumu sağlanarak yani ağzınızda şekillendirilerek oluşturduğu kelimelerle ilgilenir. Ayrıca konuşmanızı süslediğiniz ve daha anlamlı hale getirmek için yaptığınız tonlamalar, vurgular da diksiyonun çalışma alanıdır. Söz söylerken duygu ve düşüncelerimizi doğru, üslubuna uygun olarak anlatmak için sesin ahengini, sözcüğün söylenişini, jest, mimik ve alınacak tavırları "yerinde, zamanında, dozunda" kullanma sanatıdır. Bu aksaklıkların düzeltilmesi, hem kişide kendine güven olgusunu geliştirmesini sağlayarak doğru ve etkili iletişim kurabilmesine fayda sağlayacaktır. Diksiyon eğitiminin başlıca konuları; - Ses organları-diyaframın kullanılması - Soluk alma kuralları - Nefes kullanma teknikleri - Türkçe'd...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Yukarı Çık