Diksiyon

Bornova Diksiyon Kursları

Bornova Diksiyon Kursları

Günümüzde başarı seviyesi yüksek insanlara , baktığımızda genellikle kendine güvenen, aktarmak istediğini kısa ve öz cümlelerle aktaran, doğru zamanda, doğru yerde iletişim kurabilen insanlar olduklarını gözlemliyoruz. Diksiyon eğitiminde, kelimelerin doğru telaffuzu, vurgulu ve uygun tonda konuşmak, toplum önünde konuşma yapabilmek ve heyecanı kontrol altına almak gibi hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilecek konular üzerinde eğitim veriliyor. Bu eğitimle hızlı konuşan katılımcıların konuşmalarının yavaşlatılması, konuşma sırasında heyecanların çeşitli ses-nefes egzersizleri ile heyecanının kontrol altına alınması amaçlanmaktadır. Böylelikle Türkçeyi daha vurgulu, uygun tonda ve anlaşılır konuşabilmeleri sağlanmaktadır. Bütün bunlara ek olarak, beden dili de iletişim sürecinin önemli bir parçasıdır. Kişi göz kontağı kuramıyor; açık ve samimi bir beden dili ile seslenemiyorsa, içeriği güzel bir konuşma olmasına rağmen, çoğu zaman sözlerle beden dilinin uyuşmadığı durumlarda inand...Devamını Oku »

İzmir Diksiyon Eğitimi

 İzmir Diksiyon Eğitimi

Diksiyon ve etkili konuşma için en önemli konu sesin mükemmel olarak çıkmasıdır. Sesin mükemmel olarak çıkışı ses çıkışı ile nefesin kullanımı arasında başarılı bir uyum kurulmasını gerektirir. Düzgün sesin dört ana özelliği vardır. Bu özellikler sesin işitilme düzeyi, yükseklik, sesin hız düzeyi, hoşa gitme/tınısı ve düzeyi, değişirlik/bükümlülük düzeyinden oluşmaktadır. Herhangi bir dili konuşmak, sadece o dil ile ilgili temel bilgilere sahip olmak; dilin sözcük kadrosunu öğrenmek ve iletişim kurmaktan ibaret değildir. Dilin doğru ve güzel bir biçimde kullanılması da son derece önemlidir. Dilin seslerini doğru bir biçimde telâffuz edebilmek, kelimeleri yerli yerinde seçip yerli yerinde kullanabilmek de ayrı bir sanattır. Türkçe, ünlü ve ünsüz uyumları gibi kuralları olan bir dildir. Bu açıdan dilimizin telâffuzu son derece estetik bir yapıya sahiptir. Fakat, güzel ve etkili konuşabilmek adına bir takım kurallara da dikkat etmek gerekir: •...Devamını Oku »

İzmir Bornova Diksiyon Kursları

İzmir Bornova Diksiyon Kursları

Kişinin, konuşma ve davranış tutarlılığını geliştirme sanatı olarak “Diksiyon Eğitimi”, bireyin vazgeçilmez araçlarından biridir. Standart bir düzeyin üstünde çevresini anlamlandıran, bilgiyi yorumlayan ve en önemlisi ifade edebilen bireyler haline getirme uğraşındaki tüm eğitimcilere yeni ufuklar açabileceğini düşündüğümüz eğitim programı, katılımcıların konuya ilişkin ilgisini canlandırma amacıyla hazırlanmış bir ön program niteliğindedir. İzmir Bornova Diksiyon Kurs Tanımı Bu eğitimde katılımcılara, Türkçenin tüm kurallarını duygu ve düşüncelerine, konuşmalarına katarak, yaşamın en önemli parçası olan konuşmanın etkileyici, vurucu, anlaşılabilir, doğru ve güzel olabilmesi için, kişilere Türkçenin; sahip olduğu ses ahengini, ses kurallarını, cümle yapısını ve sesleme biçimini doğru olarak tanıtmak amaçlanmaktadır. Bu kuralları bilmek toplumda bireyi daha iyi şekilde tanıtarak anlatmak istediklerini en düzgün ve etkili şekilde ...Devamını Oku »

İzmir Diksiyon Kursu

İzmir Diksiyon Kursu

Diksiyon, konuşulan dilin incelenmesi ve kullanılması. Fonetik sesleri veya fonemleri inceler; diksiyon ise konuşma sanatı ve tekniği olarak fonetiği tamamlar. Bir şiiri, bir nutku, bir piyesteki rolü söylemek, okuma tarzını belirten "diksiyon" denilen sanat, konuşma organlarının, yatkın veya çalışmayla işlek hale gelmiş olmasını gerektirir. Diksiyonun çeşitli bölümleri vardır: heceleri belirtme, telaffuz, noktalama, ses perdesini ayarlama, inşat. Bazen ton ve tarz bakımından suniliğe kaçan, bazen günlük konuşma diline, gerçek söyleyişe yaklaşan diksiyon, edebiyat ve tiyatro anlayışıyla bağlantılı olarak gelişmiştir. Türkçenin özellikleri, doğru nefes almak, sesin etkili kullanımı, vurgu, tonlama, ulama, durak, sık yapılan yanlışlar diksiyonun alt başlıklarıdır. İzmir Diksiyon Kursu Amacı: Konuşma ile ilgili korkuları yenebilme, Heyecan kontrolünü yönetebilme, Akıcı bir şekilde konuşabilme, Katılımcılar...Devamını Oku »

İzmir Diksiyon Dersleri

İzmir Diksiyon Dersleri

Diksiyon sanatının önemini düşünmeyenler pek çoktur. Halk karşısında söz söylemek zorunda olan bazı kimseler, güçlüklerle hattâ başarısızlıklarla karşılaştıkları halde, diksiyona önem verip öğrenmeye çalışmazlar. Bazı kimseler de yanlış bir düşünüşle diksiyon sanatına çalışmayı bir özenti veya bir fazlalık sayarlar. Düşüncelerini de şöyle savunurlar: "En iyi hatipler bile, ses ve söyleniş hatası yapmazlar mı? Mademki halkı kendilerine hayran bırakarak başarı kazanıyorlar, öyleyse... Sonra profesörler, hatipler, yargıçlar, avukatlar radyoda televizyonda gürül gürül konuşuyorlar. Bunlar hep diksiyon dersi mi almışlar? Bütün konuşanlara diksiyon dersi verilmiş mi? O halde diksiyona çalışmaya ne lüzum var?" Böyle söyleyenlerin bir bakıma hakları vardır. Çünkü onlar başkalarının konuşurken yaptıkları yanlışları, ancak diksiyon derslerine başladıktan sonra ayırt edebilirler. Onlara bu doğru yolu diksiyon Öğretmeni gösterebilir. Birçok aktör ve aktrisin diksiyonu d...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Yukarı Çık