Etkili Konuşma Metinleri

Etkili Konuşma Metinleri

Konuşmanın gayesi; insana bildiklerini, düşündüklerini, duy­duklarını açık, doğru, etkili bir biçimde tam olarak anlatma yeteneğini vermektedir. Bu yeteneği gerektiği gibi alan bir öğrenci; yersiz heye­canlara kapılmaz, rahat ve tabiî konuşur; başkalarım dikkat ve sabırla dinler; bir meselenin değişik yönlerini görür, değerli ve değersiz görüşleri kolaylıkla ayırır; çabuk düşünür; düşüncelerini olgun delillerle pekiştirir; peşin hükümlere kapılmaz; haklı, mantıklı kararlar verir; inanmadıklarını körü körüne doğrulamaktan kurtulur; mantığa, sağdu­yuya, ciddiliğe olan güveni artar.

Konuşma sanatını bilmeyen bir kimse; ne kadar zeki, ne kadar değerli olursa olsun, sözlerini dinletemez; karşısındakini inandıramaz; çevresindekilerin canlarım sıkar; herkesi kendinden uzaklaştırır; konuş­masını beceremeyen bir zavallı durumuna düşer; ağzım açtığı andan itibaren kendine zarar vermiş olur. Güzel konuşma sanatından anlayan bir kimse, tatlı sözlerle ifade ettiği güzel bir fikirle, herkesin kalbini kazanabilir.

Evde, yolda, sokakta, okulda, işyerinde, kahvede ve parkta, kısaca günlük yaşamın her kesiminde arkadaşlarımızla, çevremizdekilerle rastlaşır, merhabalaşır, selamlaşıp esenleşerek şuradan buradan konuşuruz. Bu konuşma, öteki konuşma biçimlerine göre yaşamımızda daha çok yer tutar. Gelişigüzel konuşma ya da söyleşmelerde dinletebilmek için dinlemesini bilmeliyiz. Karşımızdakine saygı ile davranmalı, içten olmalıyız. Bu tür konuşmaları ballandıran bu içtenliktir.

Bir konuşma metni ne kadar ustaca hazırlanmış olursa olsun etkili bir şekilde sunulmazsa verilen emekler boşa gider. Konuşmaya yaşam kazandıracak, onu dinleyicinin kafasına ve ruhuna ulaştıracak olan şey sunuşun biçimidir. Başarılı bir sunuşta pek çok faktör rol oynar. Bunların başında konuşmacının kendisi gelir.

BRUTUS’UN SAVUNMASI

Sözlerimi bitirinceye kadar sabredin… Yurttaşlarım, Romalı Kardeşlerim, susun! Göstereceğim sebebi dinleyin… Susun ki beni dinleyesiniz. Namusum hakkı için söylüyorum, bana inanın. Namusuma değer verin ki, bana inanasınız. Beni düşünerek tenkit edin. Düşünme gücünüzü işletin ki, rahat kararlar verebilesiniz.

Bu toplulukta biri varsa, Sezar’ı seven biri varsa, ben de ona diyorum ki: Brutus’un Sezar’a karşı duyduğu sevgi onunkinden hiç de aşağı değildi. Eğer, Sezar’ın bir dostu: “Öyleyse neden Brutus, Sezar’a karşı ayak diredi?” diye sorarsa, cevabım şudur: “Sezar’ı sevmediğimden değil, Roma’yı çok sevdiğimden… Sezar’ın ölümüyle hepinizin özgür olması, Sezar hayattayken hepinizin tutsak olarak ölmesinden daha mı kötü? Sezar beni severdi, onun için ağlıyorum. Sezar’ın bahtı açıktı, benim de gönlüm ferah…

Aranızdaki tutsaklığı dileyen biri var mı? Varsa söylesin. Çünkü ben, ona göre suçluyum. Yurdunu sevemeyecek bir alçak var mı? Varsa söylesin. Çünkü ben ona göre suçluyum. Bekliyorum, cevap verin…

GENÇLERE ÖĞÜT

Behçet Kemal Çağlar, bugünkü Boğaziçi Üniversitesi’nin Robert Kolej olduğu zamanlarda, Kolej’i bitiren gençlere şunları söyledi:

Çocuklar, artık hayata atılacaksınız. Başarılı olmanız için kendinize iyi örnekler seçmeye mecbursunuz. Sizlere teklifim, yokuştan inerken göreceğiniz aşı boyalı bir evin önünde durup düşünmenizdir. Vaktiyle orada sadece kalemi ile istibdada, zulme, cesaretle kafa tutan Tevfik Fikret adlı biri yaşamıştı. Ona benzemeye çalışın.

Eğer kendinizde o kudreti bulamıyorsanız, yokuştan biraz daha aşağı inin, solunuzda, Rumelihisarı’nın burçlarını göreceksiniz. O kaleyi, aşağı yukarı sizin yaşınızda bir genç, Fatih Sultan Mehmet yaptırdı ve ülkesine İstanbul’u kazandırdı. Ona benzemeye çalışın.

Şayet bunu da göze alamazsanız, daha aşağılara inince bir mezarlığa rastlayacaksınız; içinde dünyanın bütün güzelliklerini şahane bir şekilde dile getirmiş şair Yahya Kemal yatıyor. Onun gibi olmaya bakın.

Yok, bunu da yapamam derseniz, yolunuza devam edin, karşınıza deniz gelecek; kendinizi hemen oraya atın.

Nutuk - Mustafa Kemal Atatürk

Nutuk ülkemiz ve milletimiz üzerine büyük oyunların oynandığı günlerden başlayarak Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklal Savaşını Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılapların yapılışını kısaca siyasi ve milli tarihimizi birinci elden anlatan değerli bir eserdir.Eser TBMM’nin kuruluşundan Cumhuriyetin ilanına kadar uzanan başarılı bir tarihi akışın hikayesidir.

Nutuk’ta kendini her şeyi ile milletine adamış olağanüstü yetenekleri ile dehanın en iyi örneğini vermiş büyük bir komutanın inkılapçı bir liderin ve ileri görüşlü bir devlet adamının askeri ve siyasi aksiyonları ile Türkiye Cumhuriyeti’ne şekil veren temel düşünceler yer almıştır.Ayrıca eserde milli değerler sistemine bağlı Cumhuriyet rejiminin tarih şuuru içindeki gelişmesinin adım adım nasıl olgunlaştırıldığını yakından görebiliriz.

Bağımsızlık; tam bağımsızlık denildiği zaman elbette siyasi mali kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir.

Demokrasi ve hürriyet; korku üzerine devlet kurulamaz.Toplara istinad eden hakimiyet payidar olamaz.Hürriyet insanındüşündüğünü ve dilediğini mutlak olarak yapabilmesidir.Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir.

Cumhuriyet; cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir.Cumhuriyet ahlaki fazilete dayanan bir idaredir.Cumhuriyet fazilettir.Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir.
Kültür; Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.Bu sözü burada ayrıca izaha lüzum görmüyorum.Türk milleti. Ancak varlığını derin ve sağlam kültür sınırlarıyla çizdikten sonradır ki onun yüksek kapasitesi ve fazileti milletler arasında tanınır.Türk milletine. fıtri rengini veren bu inkılaplardan her biri çok geniş tarihi devirlerin öğünebileceği büyük işlerden sayılsa yerindedir.

Medeniyet; bugünkü Türk milleti mazinin en derin medeniyetlerinde kuruculuk iddia eden bu Türk kaviminin bugünkü çocukları açık ve sağlam yolu bulmuşlardır.

Tarih; Büyük devletler kuran ecdadımız büyük medeniyetlere de sahip olmuştur.Bunu aramak tetkik etmek Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Din ve laiklik ; din vardır ve lazımdır.Temeli çok sağlam bir dinimiz vardır.Türk milleti daha dindar olmalıdır yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır.Dinime bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum.Şuura aykırı ilerlemeye mani hiçbir şey ihtiva vermiyor.Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir.

Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir.Bu faziletleri hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından şekip alamamıştır ve alamaz.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır

Etkili Konuşma Kurslarımızla ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki  Etkili Konuşma Kurslarımız için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Etkili Konuşmayı tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki  Etkili Konuşma Kurslarımız için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya Etkili Konuşmayı tıklayabilirsiniz.

Bursa’daki Etkili Konuşma Kurslarımız 0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Bursa Etkili Konuşmayı tıklayabilirsiniz.

Muğla’daki Etkili Konuşma Kurslarımız 0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Etkili Konuşmayı tıklayabilirsiniz.

Burdur’daki Etkili Konuşma Kurslarımız 0248 233 45 45 5 yada   0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Burdur Etkili Konuşmayı tıklayabilirsiniz.

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık