Felsefe

Felsefe-Bilim

 Felsefe-Bilim

Felsefe de bilim de insanı, evreni, olguları anlamaya alışır ama aynı yntemi kullanmaz, kısacası bu iki alanın evreni aıklama tarzı farklıdır. Geri bilimler başlangıta felsefenin kapsamında yer almış; insanoğlu evreni yalnızca akıl yoluyla kavramaya ve aıklamaya alışmış, Orta ağda (M.S I - II' yzyıldan 14. yzyıla kadar) ise felsefe, teolojinin emrine girmiştir. 17. yzyıla kadar fizik doğa felsefesi kapsamında anıldığından bilimsel kimliğini kazanamamıştır. Psikoloji ve sosyolojinin felsefeden kopması ise daha ge bir zamanda gerekleşmiştir. Felsefeyi bir merceğe benzetirsek, felsefe merceğini yontan kişiler insanlığın tarihi kadar yaşlıdırlar. İnsan, dili kullanmaya başlayıp destanlarını, mitolojilerini oluşturmaya getiğinde felsefe merceği yontulmaya (felsefenin dili oluşturulmaya) başlandı. İ...Devamını Oku »

Kişisel Gelişim, Felsefe Ve İnsan, İnsan Tabiatını Tanıma

KİŞİSEL GELİŞİM, FELSEFE VE İNSAN, İNSAN TABİATINI TANIMA

ağımızın en başta gelen psikologlarından biri olan Alfred Adler (1870-1937), meslek hayatının ilk yıllarını Viyana'da geirmiş ve 1910 yılına gelinceye kadar Sigmund Freud'la birlikte alışmıştır. 1910-1911 yıllarında Freud'unevresinde toplanmış olan gruptan ayrılarak bazı temel noktalarda Freud'inkinden tamamen farklı olan Bireysel Psikoloji adlı bir sistem ortaya atmıştır. Avrupa'nın birok yerlerinde ve Amerika'nın birok yerlerinde ve Amerika'da birok konferanslar vermiştir. Sosyal ilgi, Hayatın anlamı, Hayat Bilimi, Nevrozların problemleri gibi daha birok eseri vardır. İNSAN DAVRANIŞI A) RUH: 1) Ruhsal Hayatın Kavramı ve ncl: Ruhun serbest bir şekilde hareket edebilme ile tabii bir ilişkisi vardır. 2) Ru...Devamını Oku »

İslam Devlet Felsefesi, Kişisel Gelişim

 İSLAM DEVLET FELSEFESİ, kişisel gelişim

İslam Devleti dinamik bir yapıya sahip olmasına rağmen, tarih boyunca, İslam alimlerine gre, İslam Devletlerinde oluşan messeseler dinin esaslarına aitmiş gibi kabul edilmiştir. İslamiyetin temel kaynaklarında devlet başkanıyla ilgili kayıtlar bulunmadığı halde, Maverdi'nin ileriye srdğ zelliklerde kendisinin bilim seviyesinin ve yaşadığı dnemin payı olduğu gzden kamıştır. Gerek batılı bilim adamları, gerekse de onların yandaşları olanlar Hz. Ebu Bekir ve Hz. mer zamanında İslam devlet anlayışında sapmaların başladığı ve İslam devlet sisteminin uygulanmasının mmkn olmadığını sylemektedirler. (Ridde ve Nadr Bin Haccac olayları). Halbuki sapma denilen olayların dini bir vecibenin ifasından ziyade amme intizamını sağlamak iin vuku bulduğunu ve bu tr tedbirlere de sınır konulamayacağını dolayısıyla da...Devamını Oku »

İslam Felsefesi

İslam Felsefesi

İslam Felsefesi Önce felsefenin tarifi, metodları, mahiyeti, felsefe ile ilgili temel kuramları ve felsefenin problemlerini açıklıyor. Sonra felsefenin tarihçesi İslam felsefesinin doğuşuna kadar inceleniyor. Felsefenin İslam dünyasına geçmesi, başlıca felsefe ekolleri, İslam felsefesinin önemli isimleri ve İslam felsefesinin tesirleri inceleniyor. Ana hatlarıyla İslam Felsefesi Yazar, giriş bölümünde felsefenin tanımını ve temel kavramları verdikten sonra, ilk bölümde felsefenin doğuşundan İslam dünyasına geçişe kadar dönemi ve ünlü filozoflarını, ikinci bölümde ise; felsefenin İslam dünyasına geçmesinden itibaren, yetişen filozofları ve ekollerini tanıtır. Kitap, Çok çeşitli kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış, yazar kendi düşünceleri...Devamını Oku »

Feng Shui Felsefesi

Feng Shui Felsefesi

Feng Shui Felsefesi Kadim yerleştirme sanatı Feng Shui'nin büyüleyici dünyasına hoşgeldiniz. Evrende ve doğada uyum ve dengenin sürdürülmeği feng shui'nin temel amacıdır. Bu uzun boylu bir düzen gibi görünebilir, ama o kesinlikle bizim kontrolümüzdedir; insanların çevreyle ilişkileri ve doğaya saygı göstermeleri feng shui açısından çok büyük bir önem taşır. İnsanlar, yerküre ve evren, bunların hepsi de kozmik enerji (chi) vasıtasıyla karşılıklı bir ilişki içindedir. Meseleyi çok basitçe koyarsak, hiçbir şey, bir başka şeye bağlı olmadan meydana ge...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Yukarı Çık