Felsefe Yolculuğu ( Filozoflar - Smith )

Felsefe Yolculuğu ( Filozoflar - Smith )Adam Smith

1723-1790 yılları arasında yaşamış olan İskoç iktisatçı ve düşünür. Temel eserleri The Theory of Moral Sentiments [Ahlâki Duygular Teorisi] ve An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations [Ulusların Zenginliğinin Doğası ve Sebepleri Üzerine Bir Soruşturma.]

İskoç Aydınlanması ve iktisadi liberaliz­min en önde gelen isimlerinden biri olan Smith, daha ziyade eklektik bir karakter ta­şıyan ahlâk görüşünde, bir erdem ahlâkı geliştirmiştir. Erdemin neden meydana geldi­ği’ ve erdemi hangi psikolojik ilkelere göre tanıdığımız’ soruları üzerinde odaklaşan ahlâk görüşünde, Smith bu soruları Aristoteles ve Stoacılar’ın görüşlerinden olduğu kadar, Hutcheson gibi yararcı düşünürlerin görüşlerinden de faydalanarak yanıtlamaya çalışmıştır. O iktisat görüşünde ise, her türlü zenginliğin kaynağının emek olduğunu savunmuş, modern toplumlarda zenginliğinin artışının en önemli nedeninin bir yandan iş bölümü, diğer yandan da emeğinin veriminin artmasını sağlayan sermaye birikimi olduğunu söylemiştir.


-ALINTI-(Felsefe Yolculuğu, felsefe, filozof, felsefi, meditasyon, psikoloji, cakra, yoga)
open my husband cheated with a man how to know if wife has cheated
online My girlfriend cheated on me when your husband cheats
where to buy viagra in india go unicure remedies fda viagra
married men cheat with men my boyfriend cheated on me quotes my wife cheated on me now what
women who love to cheat read read
how to cheat on husband signs of infidelity

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık