Güzel Konuşma

Güzel Ve Etkili Konuşma Teknikleri

Güzel ve Etkili Konuşma Teknikleri

Konuşmak aslında medeniyetlerin temelini oluşturur; okumak ise bu medeniyetlerin çakıl taşlarıdır. Okumadan iyi bir konuşma yapılamaz. Birçok zaferin gerisinde güzel konuşma ve güzel konuşmadan doğan güzel sözlerin etkili cereyanı yatar. Nasıl ki, medeniyetlerin kurulması insanlar arası ilişkilerden doğar, bu ilişkilerin tohumları "Hitabet" in büyülü havasında neş'ü neva bulur. İdari mekanizmalarda başı tutan insanlara baktığımızda onların etkileyici konuşmaya sahip oldukları görülür. Bu özellileri onları fraklı kılmıştır. Çünkü insanlar arasında gür ve isabetli konuşmak, savaş alanındaki kılıç kalkan sesleri gibidir; kimin kılıç kalkan sesi daha gür ve daha isabetli ise zafer onundur. En başarılı işadamları, en başarılı toplum temsilcileri, en başarılı grup ve topluluk amirleri, müdürleri en iyi hitabete sahip olanlar arasından çıkmıştır. İyi bir hatip, aynı zamanda karşısındaki dinleyicilerin hareket ve yüz mimiklerinden onların tahlililerini yapabilendir; bu ...Devamını Oku »

Diksiyon(Güzel Konuşma Kuralları - 2)

Diksiyon(Güzel Konuşma Kuralları - 2)

1. Konuşma veciz denecek şekilde ölçülü olmalı, mana ve fikir ile söz arasında seçkin bir uyum olmalı, söz fikri tam ifade etmeli, fikir sözü tam doldurmalı, ondan taşmamalıdır. Söz konuya, mekana ve duruma uygun düşmelidir. . 2. Konuşmada söz fikri açık ve net ifade edebilmeli, anlaşılır ve tatmin edici bir özellik taşımalıdır. 3. Konuşmada cümleler düzgün olmalı, cümle yanlışı yapılmamalı, anlatım bozukluğu olan uzun cümleler yerine doğru, yanlışsız kısa cümleler kurulmalıdır. 4. Konuşmada doğrunun yanında güzel anlatım da ihmal edilmemelidir. Çünkü aynı doğruyu farklı kişiler anlattığında inandırma ve konuşmayı dinletme başarısının farklı olması bundandır. Bunun için sanatkarane bir dil ve ifade kullanılmalı; benzetmeler, mecazlar, ses deş kelimeler, imalar, tezatlar, tekrarlar, buluşlar, abartmalar, kişileştirmeler, yakın anlamlar, paralellikler, ünlemler, hitaplar, beyitler, fıkralar gibi çeşitli söz ve anlam ustalıkları yerinde ve zamanında kullanılmalıdır. 5. Konuşmacı inandırıc...Devamını Oku »

Diksiyon(Güzel Konuşma Kuralları)

Diksiyon(GÜZEL KONUŞMA KURALLARI)

1. Dinleyiniz. Doğru ve güzel konuşmanın ilk şartı dinlemesini bilmektir. Siz dinlemesini bilirseniz, herkes dinlemesini bilir ve siz de dinlenen bir konuşma yapabilirsiniz. Dinlenmeyen, gürültülü, ilgisiz bir yerde güzel konuşma da yapılamaz. Ancak iyi bir dinlemenin de öğrenilmesi gerekmektedir. 2. Doğru ve güzel konuşmanın ikinci Şartı, konuşmanın sağlam ve sistemli bir fikre dayanmasıdır. Konuşarak düşünmek beraberinde başarısızlığı getirir. Düşünerek konuşma esas olmalıdır. Gereksiz konular, ayrıntılar konuşulmamalıdır. 3. Eğer hazırlıklı bir sunuş konuşması yapılacaksa konuşmanın planlanması dikkat çekici şeylerle donatılması şarttır. 4. Konuşma ne bıktıracak kadar yavaş, ne de anlaşılmayacak kadar hızlı olmalıdır. 5. Konuşma ile nefes alıp verme arasında bir ahenk olmalı, nefes almadan konuşulmamalıdır. 6. Sesin, insanın kişiliğini yansıttığı düşüncesini de hatırlayarak konuşmada önemli bir unsur olduğu unutulmamalıdır. Zira ses; dalgınlık, korkaklık, mahcupluk, kibirlilik, tats...Devamını Oku »

Konuşma Sanatı(Konuşmaya Dair Güzel Sözler - 2)

Konuşma Sanatı(KONUŞMAYA DAİR GÜZEL SÖZLER - 2)

1- "Söz ola kestire başı Söz ola kese savaşı Söz ola ağulu aşı Yağ ile bal ede bir söz...." (Yunus Emre) 2- "Resulullah (s.a.v.) sözlerini tane tane söylerdi." (Hadis-i Şerif / Buhari) 3- "Resulullah (s.a.v.) harfleri dürüst bir şekilde telaffuz ederek konuşurdu." (H. Şerif / Ebu Davud) 4- "İnsan kıyafeti ile karşılanır, konuşması ve davranışı ile uğurlanır." (EI-Cahiz) 5- "Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin." (M.K. Atatürk) 6- "Bir parça zaman altın gibidir, ama bir parça altınla bir parça zaman satın alamazsın." (Çin Atasözü) 7- "Hayattaki başarısızlıkların çoğu insanın başarıya ne kadar yakın olduklarının farkında olmadan o şeyden vazgeçmelerinden dolayı yaşanır." (Thomas Edison) 8- "İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir." (Andre Gide) 9- "Amaçlarınızı belirlemek Kutup Yıldızının yelini tespit etmek gibidir, pusul...Devamını Oku »

Konuşma Sanatı(Konuşmaya Dair Güzel Sözler)

Konuşma Sanatı(KONUŞMAYA DAİR GÜZEL SÖZLER)

1- “İradesiz düşünce zihinde yer alan bir hastalıktır. Düşünceye gem vurmak zihne gem vurmak demektir; bu ise rüzgarı zaptetmekten de zordur.” (M. Gandi) 2- “Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor, kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor” (Leo Tolstoy) 3- “Nazik sözler kısa ve kolay olabilir, ama yankıları gerçekten sonsuzdur.” (Rahibe Teresa) 4- “Soru da bilgiden doğar, cevap da…” (Mevlana) 5- “Bilgi güçtür, ama bilgiyi kullanmak bizi daha da güçlü kılar” (Patricia Lambert) 6- “Başkalarının yanlışlarını öğrenmeyiniz. Hepsini kendimiz yapacak kadar çok zamanımız yok.” (Groucho Marx) 7- “Dil, aklın ayak izleridir.” (F. Bacon) 8- “Kim konuşuyorsa, insandır. Çünkü, konuşma bilgelik, bilgelik konuşmadır.” (Luther) 9- "İnsanı etkilemenin yolu, onun ne istediği hakkında konuşup, nasıl elde edebileceğini göstermektir." (D. Carnegie) 10- "Büyük insanların büyüklüğü, küçük insanlarla kurduğu ilişkilerden belli olur." (Carleyle) 11- "Konuş ki seni görebileyim." (Hamman) 12- "Resulullah (s.a.v.)'ın ...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yukarı Çık