İzmir İnsan Kaynakları Yönetim Sertifikası

İzmir İnsan Kaynakları Yönetim Sertifikası

İnsan kaynakları yöneticileri ve yönetici adaylarına insan kaynakları alanıyla ilgili yetkinlikleri, güncel yaklaşımları teori ve uygulamalar yoluyla kazandırmak ve katılımcıların bilgi, beceri ve davranışsal özelliklerini en üst seviyeye çıkartmayı amaçlamaktadır.

İnsan kaynakları yönetiminin iki temel amacı vardır. Bunlardan birincisi, insan kaynaklarını organizasyonun amaçları doğrultusunda en verimli ve etkin bir şekilde harekete geçirmek, ikincisi ise, iş görenlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve mesleki bakımdan gelişmelerini sağlamaktır. Yani insan kaynakları yönetimi hem iş görenlerin bilgi, yetenek ve tecrübelerinden en üst düzeyde yararlanarak işletmeyi amaçlarına ulaştırma yönünde çalışmalı, hem de iş görenlerin organizasyondan beklentilerine cevap verebilmek için gerekli yöntemleri kullanmalıdır. Çift yönlü bu görev insan kaynakları yönetimine üst düzeyde bir sorumluluk yüklemektedir.

Yeni nesil yönetim anlayışında bir şirketin en değerli varlıkları insan kaynakları olarak kabul ediliyor. Bunu içtenlikle kabul etmiş şirketler de geleceklerini iyi tasarlamak için insan kaynaklarına ciddi yatırımlar yapıyorlar. Doğru işe doğru kişinin seçimi, insan kaynağının ilgili iş için en iyi şekilde eğitilmesi, çalışanların kariyerleri için gerekli yönlendirmelerin yapılması, insan kaynağının verimliliğinin ölçülmesidir. Şirketlerde insan kaynakları yöneticileri tarafından yürütülen bu süreçler, o şirketlerin gelişiminde önemli rol oynuyor.

İşletmelerin artan rekabet ortamında başarıyı hedeflemeleri açısından "insan" faktörünün gözden kaçırılmaması düşüncesi çalışma hayatında özellikle son yıllarda kabul görmüş ve bu düşünce işletmelerin misyon ve vizyon gibi temel örgüt kültürü unsurlarında yer almıştır.

 İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı, bu alanda bir kariyer hedefleyenlere kapsamlı bir eğitim vermeyi amaçlıyor.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :
 
İzmir’deki İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki  İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası tıklayabilirsiniz.
 

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık