Network Marketing nedir?

Network Marketing nedir?

21.yy’ın ticaret sistemi olarak görülen Network Marketing, gün geçtikçe büyümekte ve dikkatleri üzerine çekmektedir. Kişinin tamamen kendi emeği ile doğru orantılı gelir sağlayan bu ticaret sistemi, tüm katılımcılarına eşit fırsat sunması, başlamak için bilgi ve deneyim gerektirmemesi ve çalışma saatlerinin kişinin kendisi tarafından belirlenmesi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Şimdi bu ticaret sistemini biraz daha yakından inceleyelim ve öncelikle çalışma mantığına göz atalım..

Network Marketing Nedir

Klasik tarz ticaret sisteminde, üretilen bir ürün müşteriye ulaşana kadar depo, nakliye, distribütör, bayi gibi birçok aracıdan geçer. Hatta ürünü müşteriyle tanıştıran reklam dahi bir aracıdır. Bu aracıların çeşitliliği ve varlığı ürüne göre farklılıklar gösterebilir. Fakat sonuç olarak ürünün müşteriye ulaşmasını sağlayan birçok aracı vardır ve bu aracıların kârları ürünün fiyatına yansır. Örneğin, bir ürün 100TL’ye mâl oluyorsa, bu ürün müşteriye ulaşana kadar geçtiği tüm aracıların kârlarını ve hatta reklam masraflarını üzerine ekletecek ve karşımıza 160TL (örnek tabi) gibi bir rakamla çıkacaktır.

Network Marketing ticaret sisteminde ise sadece tek tip aracı vardır, buda şirketin kendi katılımcıları yani distribütörleridir. Yukarıdaki örneğimizde klasik tarz ticaret sistemi ile bize ulaşan 160TL’lik ürünün 60TL’si aracılara gidiyordu. Network Marketingde aracılar distribütörler olduğu için bu pay distribütörlere belirlenen komisyon planı ile dağıtılır. Kazanç Metotları ile ilgili yazımızı okuyarak bu konu hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Şunu da belirtmek gerekir ki, Network Marketing ile dağıtım yapan bir şirketin ürünü/hizmeti piyasa değerinin altında da olabilir, piyasadaki değeri ile eşdeğer bir fiyattan da satılabilir. Fakat asla daha pahalı olamaz/olmamalı. Bazı ürün çeşitleri karşılaştırma yapmaya müsait olmasa da doğru bir Network Marketing şirketinde asla fahiş bir fiyat olamaz.
Network Marketing, tavsiye mantığına dayalı bir sistemdir. Yani siz ürünü alır, kullanır ve memnun kalırsanız doğal olarak bunu çevrenizdekilere tavsiye edersiniz. Araştırmalara göre bu tavsiyenin, bir satıcı tarafından yapılan sunumdan veya medya ile yapılan reklamdan çok daha fazla sonuç verdiği tespit edilmiştir. Bunun için çokta araştırmaya gerek yok. Kendimize bunu sorsak, bizde ürünü kullanan güvenilir bir tanıdığımızın tavsiyesine daha çok itimat edeceğimizi görürüz. Ayrıca bu sebeptendir ki, bu sektörde kendini ispatlamış firmaların ürünleri oldukça kalitelidir ve başarılı olması için böyle olmak zorundadır.

Network Marketing, ekip işidir. Siz kişisel referanslarınızdan/satışlarınızdan da para kazanırsınız fakat önemli olan ekibinizde oluşan ciro üzerinden kazanılan paradır. Asıl büyük kazanım burada oluşur. Bu açıdan Network Marketing “
1 kişinin %100 çabası yerine, 100 kişinin %1 çabası ile yüksek verim/kâr elde etme.” prensibine dayanır.
Network Marketing hakkında konuşulması ve tartışılması gereken birçok konu var. Bunları sonraki yazılarımıza bırakarak, bu yazımızda sadece giriş yapmakla yetiniyoruz.

Networking nedir?

Network Marketing günümüzün en favori alışveriş aracı durumuna gelmek üzeredir, burada üyelerin indirimli alışveriş yapabilecekleri ve tavsiye ettikleri ürünlerden gelir kazanabilecekleri bir sistem tanıtılmaktadır.

Çok katlı pazarlama ile bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Çok katlı pazarlama, doğrudan satışın geliştirilmiş bir türüdür. Doğrudan satış, en bilinen tanımıyla, bir mal ya da hizmetin, tüketicilere yüz yüze bir ilişkiyle ve genellikle de evlerde, işyerlerinde ve perakende satış noktası sayılamayacak yerlerde, bir satışçı tarafından anlatılarak pazarlandığı bir satış yöntemidir.

Çok katlı pazarlama ise, satışçıların, iki farklı faaliyetleri sonucunda kazanç elde edebildikleri bir doğrudan satış türüdür. Bunlardan birincisi, kişisel olarak yaptıkları satışlardan doğan kazanç; diğeri de, uygulanan plana göre, ekiplerine kayıt ettikleri kişilerin ve sonra da bu kişilerin kayıt ettiklerinin satışlarından doğan kazanç. Bu nedenle çok katlı pazarlama, kişiye kendi bağımsız işini kurma ve geliştirme şansını sunan bir olanaktır.

Ekonomiye Ne Gibi Yararlar Sağlar?


Çok katlı pazarlamanın, ekonomiye son derece önemli katkıları vardır. Öncelikle, onbinlerce, yüzbinlerce insana, iş ve kazanç olanağı sağlayarak, bu kişilerin eksik istihdamlarını önleyerek önemli bir değer sağlar. Çok katlı pazarlama, bireylere son derece düşük maliyetle ve kolaylıkla kendi işlerini başlatabilme olanağını sunar.

Konunun bir de diğer cephesi, yani, mal ve hizmet üreticileri cephesi vardır. Buradan bakıldığında ise çok katlı pazarlamanın, ürünlere, reklam gerekliliğinden ve raflardaki diğer ürünlerle rekabet etme zorunluluğundan kurtulmuş olarak, süratle nihai tüketiciye ulaşmalarına olanak verdiği görülür.

Çok katlı pazarlama, dünya üzerindeki her ülkede ve her toplumda başarıyla uygulanabilen bir pazarlama yöntemidir.

Üretici Firmalara Neler Sağlar?

Çok katlı pazarlama yönteminin üretici firmalara sağladığı en büyük avantaj, çok düşük bir başlangıç yatırımıyla binlerce, hatta onbinlerce kişiden oluşan bir dağıtım ağına sahip olma ve yine çok düşük bir maliyetle ürünleri dağıtma olanağı vermesidir.

Çok katlı pazarlama sistemini uygulayan bir firmanın dağıtım masrafları, Distribütörlerine ödediği iskonto ve primlerden ibarettir. Bu dağıtım masrafları da, geleneksel dağıtım tarzını (üst toptancı, ara toptancı, perakendeci) kullanan bir firmanın üstlendiği dağıtım masraflarıyla kıyaslanamayacak kadar düşüktür. Bu nedenle de çok katlı pazarlama, üretici firmaya, geleneksel dağıtım tarzını kullanan firmalarla olan fiyat rekabetinde çok önemli bir avantaj sağlar.

Öte yandan, çok katlı pazarlama firmasının dağıtım ağını aynı zamanda bir nihai tüketiciler teşkilatı olarak görmek mümkündür. Onbinlerce Distribütörden ve onların aile üyelerinden oluşan bu büyük topluluk, doğal olarak birlikte çalıştıkları firmanın ürünlerini kullanırlar. Bu da, firma için dev bir hazır müşteri portföyü demektir.

Dağıtım yöntemi olarak çok katlı pazarlamayı seçen bir şirketin, geleneksel tarzda faaliyet gösteren bir firmanın hiç bir zaman ulaşamayacağı en uzak ilçe ve köylere kadar uzanma olanağı vardır. Geleneksel kanalların kullanıldığı yöntemde, ürünlerin gidebileceği yerler büyük ölçüde toptancılar tarafından ve onların kendi ticari beklentilerine uygun olarak belirlenirler. Oysa, herhangi bir yerde, bir Distiribütörün yaşıyor olması dahi, o ürünün oraya erişebilmesi için yeterlidir.

Ürünlerin tüketicilere tanıtımı bu dev dağıtım ağının üyeleri aracılığıyla ve yüz yüze yapıldığı için, çok katlı pazarlama firmasının reklam harcamaları da çok düşüktür. Kullanılan bu yüz yüze tanıtım aynı zamanda gerçek hedef kitleye yönelik olduğu için de son derece etkin ve verimli bir tanıtımdır. Bu stratejik seçim, ürünlerin fiyatlarının düşük seviyelerde tutulabilmesine olanak veren ve çok katlı pazarlama firmasına rekabet karşısında avantaj sağlayan diğer bir unsurdur.

Çok katlı pazarlamanın firmaya sağladığı bir başka yarar da, bir cins "görünmezlik" altında faaliyet gösterilebilme olanağı sağlamasıdır. Ürünleri raflara çıkmadığı ve kitle tanıtım araçlarını kullanmadıkları için rakipleri, bu tür firmaları izlemekte güçlük çekerler. Bu, özellikle de lansman döneminde olan bir firmaya önemli bir nefes alma fırsatı verir. Rakipleri, pazara yeni giren bu firmanın stratejilerini öğrenip tepki gösterinceye kadar firma, pazarda ayakları üzerinde durma aşamasına gelmiştir bile.

Uygulayanlara Neler Sağlar?

Çok katlı pazarlama sistemini seçmiş bir firmanın ekibine kayıt olan bir kişinin elde ettiği ilk avantaj, kendisinin ve ailesinin ihtiyacı olan ürünleri tüketici fiyatı yerine iskontolu, toptan fiyat üzerinden alabilmesidir. Bu, firmadan firmaya değişmekle birlikte, genellikle % 20 ile % 50 arasında indirimli bir alışveriş olanağı demektir. Bu yarar, bir tüketici olarak elde edilen yarardır ve geniş bir ürün yelpazesine sahip olup bir ailenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilen bir firmanın ekibinde bulunan çok katlı pazarlamacılar için asla küçümsenmeyecek bir avantajdır.

İkinci avantaj, satış yaptıkça gelir hanesine yazılacak olan satış karıdır. Bu kazanç, özellikle faaliyete yeni başlandığı, henüz ekibin oluşmadığı ilk aylarda gelirin önemli bir bölümünü oluşturur. Çok katlı pazarlamada kapı kapı dolaşarak satış yapılması beklenmediği ve hatta çoğu zaman teşvik de edilmediği için, çok katlı pazarlamacı satışlarını yakın çevresinde yoğunlaştırır; kolay satış gerçekleştirip yüksek kazanç elde eder.

Üçüncü ve aslında en önemli yarar ise ekip oluşturması sonucunda, firmanın teşvik planına ve ekibin performansına göre elde edilecek olan iskontolar ve primlerdir. Çok katlı pazarlama sisteminin motoru, itici gücü, bu iskonto ve primlerdir. Bir başka deyişle, çok katlı pazarlamanın sunduğu iş olanağıdır. Ekip kurarak kazanılan iskonto ve primler, çok katlı pazarlama sisteminin uygulandığı tüm ülkelerde gerçek zenginler yaratmıştır.

Tüketicilere Neler Sağlar?

Çok katlı pazarlama sisteminin tüketicilere sunduğu en önemli avantaj, dağıtım ve tanıtım harcamalarından yapılan büyük tasarruflar nedeniyle ürünleri, çok ekonomik fiyatlara satın alabilmeleridir. Bu, tüketicinin elde ettiği birinci avantajdır.

Tüketicinin ikinci avantajı, bu yolla satın alacağı ürünler hakkında önceden çok ayrıntılı bilgilere sahip olabilmesidir. Ürünü satmakta olan kişi, tüketicinin belki akrabasıdır, belki arkadaşıdır ama büyük çoğunlukla yakın çevresinden bir kişidir. Tüketici, ürünlerle ilgili her türlü bilgi verici dokümanı kendisinden alabilir; ayrıca çok katlı pazarlamacı da, tüketiciye ürünlerle ilgili her hususu anlatabilir. Bu, özellikle reklam bombardımanı altında şaşırmış günümüz tüketicisi için çok özel bir hizmettir.

Çok katlı pazarlama sisteminin perakende kanalların gelişmediği yörelerde yaşayan tüketicilere sağladığı en büyük avantajlardan biri, onları ürünlere ulaşabilme ve ürünleri satın alabilme olanağına kavuşturmasıdır. Böyle uzak yerlerde yaşayan tüketiciler, maddi olanakları elverse dahi, perakende satış noktalarında ürünleri bulamadıkları için satın alamazlar. Çok katlı pazarlama, tüketiciye bu engeli aştıran bir yöntemdir.

Piramit Organizasyon Nedir?

En bilinen örneği zincir mektuplar olan piramit organizasyonlar, çok katlı pazarlama uygulamalarıyla sıklıkla karıştırılırlar. Oysa bir piramit organizasyon, gerçekte bir doğrudan satış yöntemi bile değildir. Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu WFDSA'nın da ilan ettiği gibi piramit organizasyonlar, bireyleri "dolandırma" amacıyla kurulurlar.

Piramit organizasyona katılan bir kişinin genellikle yüklüce bir kayıt ücreti yatırması gereklidir. Bu ücretin bir kısmı, kendisini sisteme dahil eden kişiye, bir kısmı üstlerde yer alan diğerlerine, bir kısmı da piramitin en tepesindeki kişiye ödenir. Piramiti oluşturan kutucukların hepsi dolduğunda, en üstteki kişi ayrılır ve onun altındaki iki kişi, iki ayrı piramitin en üst seviyesine yükselmiş olurlar. Böylece, en üsttekiler ayrıldıkça, alt seviyelerde yer alanlar üstlere çıkarlar. Ancak gerçek yaşamda bu "mutluluk zinciri" en alttaki kişinin en üste ulaşmasından çok önce çöker.

Piramit organizasyon, piramiti kurarak baştan itibaren en üstlerde yer alan birkaç kişiye büyük paralar kazandırır; fakat büyük bir çoğunluk, yatırdığı kayıt ücretini bile çıkartamaz.

Piramit organizasyonlarda, bir ürünün ticareti söz konusu olmadığından ortada yaratılan bir katma değer yoktur. Son yıllarda gerçek amaçlarını gizlemek üzere ürün satışı yaptıklarını iddia eden piramit organizasyonlar kurulmuştur. Ancak bu şirketlerin pazarladıklarını iddia ettikleri ürünlerin gerçekte hiçbir ticari değeri bulunmamaktadır. Bu nedenle de piramit organizasyonların kuruluş amacı, çok sayıda insanın para kaybetmesi sonucunda az sayıda insanın para kazanmasıdır.

Piramit organizasyonlar, birçok ülkede yasaklanmışlardır. Çok katlı pazarlama modelinin, piramit organizasyonlarla ilgisi yoktur. Piramit organizasyonlar, doğrudan satış derneklerine üye kabul edilmezler.

Network Marketing şirketi seçiminde nelere dikkat etmeli???

Eğer 300-500 TL'lık bir ek gelir kazanmak için bu sektöre adım atmayı düşünüyorsanız, bu sayfayı okumanıza hiç gerek yok, bunu zaten kolaylıkla kazanabilirsiniz inanın bana!

Ama Yüzyılın işini yapacaksanız ve hani o hayallerinizi gerçekleştirebilmekle ilgili bir umut taşıyorsanız, para ve zaman bakımından özgür olmayı çok ama çok istiyorsanız ve bunun için gerekeni yapmaya hazırsanız, hayatınızı buna bağlayacaksanız, bazı şeylere çok dikkat etmelisiniz.

1.   Şirket ürünlerini koşulsuz geri alıyor, paranızı iade ediyor mu? Malum her şey her zaman istediğiniz gibi gitmeyebilir...

2.   Şirketin ürünleri talep görüyor mu, yoksa dünya üzerinde bu ürünleri sadece o şirkete üye olanlar mı alıyor ve kullanıyor? Çünkü böyle şirketler de var maalesef, bilinmeyen, kalitesiz veya kişinin ihtiyacının çok üzerine olan ürünleri yüksek fiyatlarla üyelerine satabiliyorlar.

3.   Ürün yelpazesi geniş mi? Bunun avantajını ancak, bir kriz sırasında ve ürün yelpazesi çoook geniş bir şirketle çalıştığınızda anlayabilirsiniz!

4.   Ürünler özgün mü? Yoksa piyasada zaten satılan bir ürünle veya çok benzerleriyle rekabet etmeye mi çalışıyorsunuz?

5.   Kaç derinlikten ve kaç yataydan prim alabiliyorsunuz? Bu sayı eğer 2-3 gibi rakamlarla sınırlandırılmışsa dikkat, çünkü pozisyon almak gibi terimlerle birkaç defa daha para yatırmanız istenebilir. Hatta daha çok pozisyon almaya teşvik edip, 1 kişiden 4.000-5.000 Dolar para alma hesabında olan şirketler maalesef var.

6.   Özellikle binary sistemlere dikkat, çünkü farkında olmadan bir saadet zincirine adım atabilirsiniz çünkü dünyadaki neredeyse tüm saadet zincirleri binary sistemle çalışırlar ve sizi ikna edebilecek göz boyalamalar konusunda tecrübelidirler.

7.   Sisteme girerken aldığınız ürünü, sistemde olmasaydınız, sade bir müşteri olarak da alır mıydınız, yoksa ihtiyacınızın çok üstünde olan ürünler allanıp pullanıp size iş kurma ümidiyle satılıyor mu? Hem de belki hiçbir özelliğini kullanmayacak da olsanız her yıl aynı ürünü size satmayı planlayan şirketler var. Dikkat!!!

8.   Şirket köklü ve başarılı bir geçmişi olan bir şirket mi, yeni kurulmuş birkaç sene veya hatta birkaç ay sonra ne olacağı belli olmayan bir şirket mi? Nedense, hep yepyeni şirketlerin daha büyük şans taşıdığını söylerler, ama onlaradn sonra açılacak binlerce şirketin onlaradn daha yeni olduğunu unuturlar ve birkaç sene sonra da birçokları kapanır gider!

9.   Wellness'le ilgili seçkin ürünleri var mı? Günümüzde artık bu trend çok güçlü ve bu trende uygun ürünlerle çalışanlar, çok daha hızla yol kat edebiliyorlar.

10.   Ürünleri uluslar arası alanda kabul görmüş ve sertifikalandırılmış ürünler mi? Mesela diyelim ki bir vitamin/beslenme destek ürünleri şirketini araştırıyorsunuz, hangi ünlü sporcular bunu kullanıyor, onu araştırabilirsiniz.

11.   İşiniz, dolayısıyla da geliriniz çocuklarınız/torunlarınıza kalacak mı? Network Marketing sektörünün en can alıcı noktalarından biri! Araştırdığınız şirkette birkaç nesildir bu gelirlerden faydalananlar var mı?

12.   Kota var mı? Yani her ay belli bir ciro yapmak zorunda mısınız? Bazı şirketlerde aylık kota yok derler, ama bir bakarsınız her yıl belli bir ürünü almak zorundasınızdır, yani dolaylı bir yıllık kota vardır, dikkat!

13.   Primler sadece üye kişilerin almak zorunda olduğu mal veya hizmetten mi geliyor? Bazı şirketlerde durum o kadar vahimdir ki, bütün ciro sadece ve sadece kayıtlı kişilerin işin içinde olmak için almak zorunda olduğu şeylerden gelir. Gizli bir saadet zinciri olabilir, dikkat!

14.   Belki de en can alıcı soru, Doğrudan Satış Derneği'ne üye mi? Çünkü en güvenilir ve uzun vadede size ve tanıdıklarınıza zarar vermeyecek şirketleri burada bulabilirsiniz.

Network Marketing işinin en güzel ve zayıf yönü:

 
Yaptığınız her şey kopyalanır!!!

Yaptığınız doğru şeyler de kopyalanır, yanlış şeyler de...

 Network Marketing Kazanç Metotları


Network Marketing, ilk çıktığı yıllardan itibaren kendi içinde de birçok yenilik ve gelişim göstermiştir. Kişilerin oluşturdukları ekip üzerinden prim kazandıran bu sistemde, birbirinden farklı kazanç metotları vardır. Bunlardan en bilinenleri Breakaway, Unilevel, Matrix ve Binary’dir. Şimdi bu metotları inceleyelim.

Unilevel

Network Marketing unilevel Kullanılan en yaygın metottur. Bu metotta 1. kademene dâhil edebileceğin kişi sayısında sınır yoktur. Dolayısıyla diğer kademelere de sınır olmaksızın kişi dâhil edilebilir. Genelde kademeler arttıkça o kademeden elde edilen komisyon azalır. Örneğin, 1. Kademedeki kişilerin cirosundan %10 komisyon alınıyorsa, 7. Kademeden %2 komisyon alınır. Tabi çok daha farklı uygulamaları da olabiliyor. Kaçıncı kademeye kadar para kazanabileceğiniz de sisteme göre farklılıklar gösterir. Unilevel, en çok kullanılan kazanç metotlarındandır ve çok farklı uygulama şekilleri vardır.

Breakaway


Bu metot diziliş bakımından unilevel ile aynıdır. Kendinize ait sınırsız kayıt oluşturabilirsiniz. Unilevel metottan ayrılan en büyük özelliği, genel olarak bu sistemde alt kollarınız kariyer atlamadan asla kariyer atlayamazsınız. Breakawayin en ayırt edici ve güzel özelliği budur.

Matrix

Network Marketing matrix planBu metotta kademelere dâhil edilecek kişi sayısı da, kaçıncı kademeye kadar kazanç sağlayacağın da net olarak bellidir. Dolayısıyla kazanabileceğin maksimum para da bellidir. Örneğin; 5x8 matrixini kullanan bir sistemde her kişinin 1. kademesine kayıt edilebilecek kişi sayısı 5'dir ve 8. kademeye kadar komisyon alınabilir. 8. kademeden sonraki kayıtlarda komisyon alınmaz. Günümüzde en yaygın matrix sistemleri 5x8, 3x9, 2x12 şeklindedir.

Binary


network marketing binary planKeşfedilen en yeni kazanç metodudur. İkili sistem, iki kollu sistem anlamına gelir. Sistemdeki her kaydın iki kolu vardır. Yani her kişinin 1. kademesine 2 kişi dâhil edilebilir. Genelde sınırsız kademeden gelir elde edilir, zaman dilimi(günlük/haftalık/aylık) ile kazanca üst limit getirilir ve kısa olan koldaki ciro üzerinden komisyon hesaplanır. Bu metot takım içi yardımlaşma açısından diğerlerine nazaran çok daha güzeldir. Bu metodun tek bahtsızlığı, illegal sistemler tarafından kullanılmış olmasıdır.

Tabi ki Network Marketing sektöründeki kazanç metotları bunlarla sınırlı değil, her geçen gün yeni metotlar keşfedilmekte ve kullanılmaktadır. Fakat yukarıda anlattıklarım sektörü genel olarak tanımanız ve bilgi sahibi olmanız için yeterlidir.


Network Marketing Hakkında Ünlüler Ne dediler, Ne Yaptılar?

Network Marketing şuan ülkemizde yolun daha çok başındayken diğer gelişmiş ülkelerde çok daha fazla gelişme göstermiştir. Peki, ünlüler, iş adamları bu sektörle ilgili neler söylediler ve ne yaptılar? Birazdan okuyacaklarınız, bu sektörün geçerliliğine çok güzel bir ispattır, tabi anlamak isteyen için..

Bill Clinton(Eski Amerika Başkanı)


Dünyanın lideri olarak gösterilen Amerika’nın başkanı Ulusa Seslenişte çıkıyor ve Network Marketing sektöründeki şirketlere ve insanlara sesleniyor!

“Milyonlarca insanın hayallerinin gerçekleşmesini sağlayan ve ekonomimizin büyümesine yardım eden sizlere seslenmekten gurur duyuyorum. …”
devamını okumak ve video üzerinde görmek için tıklayın.

Warren Buffet(Ünlü İş Adamı)

Milyarder iş adamı, 2008’de dünyanın en zengin insanı olarak duyuruldu. İş dünyasında yatırım yapılacak yeri ve işi çok iyi seçmesiyle tanınıyor. Bu ünlü milyarder birçok Network Marketing firması satın aldı ve bunun için şunu söyledi;

“Bugüne kadar yaptığım en iyi yatırımlar.”

Donald Trump(Ünlü İş Adamı)

Dünyanın en zenginlerinden ve inşaat sektörünün liderlerindendir. Birçok Network Marketing firmasına yatırım yaptı ve kendi firmasını(Trump Network) kurdu.

“Network Marketing kendinin finansal özgürlüğüne açılan kapının anahtarı olduğu kanıtlanmıştır.”


Donald Trump'a bir talkshow'da (Tonight Show) soruyorlar;

"Herşeye sıfırdan başlamak zorunda kalsaydın ne yapardın?"


Cevabı;

"Network Marketing!"

Robert Kiyosaki(İş Adamı, Eğitimci, Yazar)

En çok satılan kitaplar arasına giren “Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı olan Robert Kiyosaki, hem iyi bir yatırımcıdır hem de yazdığı kitaplarla iş dünyasında çok ses getirmiştir. Ve her fırsatta Network Marketing’in insanlara önermiş ve bununla ilgili olarak “İş Okulu” kitabını yazmıştır.
 
 

Network Marketing'de Başarısız Olmak..


Network Marketing sektöründe başarısız olan birçok insan var ve bu insanları bahane ederek bu işe adım atmaktan korkan insanlar da var. Her işte olduğu gibi, bu işte de gerekeni yapmadığınız takdirde tabi ki başarısız olacaksınız. Başarısız olmuş kişilere bakarak bu iş modeline soğuk bakan insanlara da sormak lazım, “Sadece Network Marketing sektöründe mi başarısız olan insanlar var?”. Tabii ki hayır. İş dünyasının ve hatta tüm hayatımızın her alanında başarısız olan ve başarılı olan insanlar var. Ve ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; Network Marketingde başarılı olmak, birçok alana göre çok daha net ve basittir. Tabii gereği yapıldığında.. Şimdi başlıca başarısızlık nedenlerini inceleyelim;

Kendinin Patronu Ol(a)mamak(Öz Disiplin)

Bu işte patron yok, size emir veren yok, sizi mecburiyet yükleyen kimse de yok. Sizi teşvik eden bir sponsorunuz/takımınız olsa da her konuda yapmak/yapmamak sizin elinizde. Maalesef Network Marketingin bu güzelliğini değerlendiremeyen, yani öz disiplini sağlamayan kişiler başarısız olabiliyor.

Sabır Göster(e)memek


Network Marketing diğer çalışma alanlarından çok farklı bir iştir. Bu işte para kazanımı zamanla oluşur. Bir nevi yatırımdır. Örneğin; tohumu ekersiniz, sularsınız, gübrelersiniz, bakımıyla ilgilenirsiniz, ta ki ağaç olana kadar belki uzun bir süre geçer ve siz yetişecek meyvelerin hayaliyle çabalamayı sürdürürsünüz. Network Marketingde bir nevi buna benzer. Kısa bir süre içinde de para kazanabilirsiniz tabi fakat asıl hedeflenen yüksek gelirlere zamanla ulaşılır. Bu iş, tabiri caizse geleceği görebilenlerin işidir. Fakat zaman ve emeklerin sonucunda oluşacak gelirler, hiçbir çalışma modeli ile karşılaştırılamayacak kadar güzeldir.

Pes Etmek


Aslında bu Network Marketing'e özgü bir husus değil. Bu her girişimde ön plana çıkan bir husustur. Çok uzatmayacağım; Hayatta büyük işler başarmak istiyorsanız, herkesin kazandığından farklı kazançlar elde etmek istiyorsanız. Gideceğiniz yoldaki engellerin sizi durdurmasına izin vermemelisiniz. "Pes Etmek" kavramını zihninizden çıkarmalısınız.

Özgüven Eksikliği


Bazı kişiler kendilerine güvenemediklerinden, içlerindeki ve çevresindekilerden aldıkları “sen yapamazsın” söylemine karşı duramadıklarından, korkularıyla savaşamadıklarından insanlarla gerekli iletişimi kurmazlar ve başarısız olurlar.

Yanlış Organizasyon Seçimi

Yanlış şirket seçimi veya yanlış bir takımda bulunmak işleri zorlaştırabilir. Daha sonra bıkkınlık ile başarısızlığı kabul etmeye neden olabilir. Bu noktalara dikkat etmek açısından Önemli Olan Takımdır! ve Network Marketing Sektöründe Şirket Seçimi makalelerini okumanızı tavsiye ederim.

Takım Ruhundan Uzak Çalışmak
Network Marketing takım işidir. Çok iyi bir şirket ve takımda olsanız da, takıma ayak uydurmadığınız sürece başarısız olmanız kaçınılmazdır. Bireysel yeteneklerinizle bir yere kadar başarılı olabilirsiniz fakat takım ruhunu yakalamadan uzun vadede başarılı olmak çok zordur.

İstikrarsızlık


Network Marketingde istikrarda büyük bir önem taşır. Belli bir seviyeye gelene kadar çalışmayı istikrarla sürdürmelisiniz ve takımınızla olan irtibatınızı hiç koparmamalısınız. Bir süre çalışıp sonra ara vermek sizi büyük ölçüde geriletecektir. En azından belli bir potansiyele ulaşana kadar sabırla, istikrarla çalışmanız gerekir. Bu işi ek olarak da yapsanız, tam zamanlı da yapsanız istikrarlı olmak önemlidir.

Network Marketing'i Kirletenler

Network Marketing hakkında kötü söylemlerde bulunan insanlar var ve hep olacaklar. Bunlar çoğu zaman yersiz ve mantıksız sebeplere dayanır. Ya da şirket veya kişilerin hatalarını tüm sektöre mal edilerek yapılır. Bir de bu sektörün karşısında duranların olmasını da pek olağan dışı bir durum gibi görmemek gerekir. Her güzel oluşuma karşı çıkanlar hep olacaktır. Tabi biz hep kendi hata ve eksiklerimizi görmeliyiz ki, daha iyiye ulaşabilelim. Şimdi bakalım, Network Marketing'i kimler, nasıl kirletiyor..

Yalan/Yanlış Vaatler

network marketingi kirletenlerNetwork Marketing çalışanlarının sırf kayıt alabilmek/ürün satabilmek için yalan/yanlış vaatlerde bulunduğuna çok rastladım. “Çok kolay bir iş.”, “Bu işe girersen seni şu kariyere getireceğim.”, “X parayı Y zamanda kazanacaksın.(kesinlik var.)”  vb. birçok şey söylendiğini duyuyorum. İşe katılan kişi verilen vaatlere uyulmadığını görünce, kişinin o hatasını sektöre mal edebiliyor. Çevresine de kendi yaşadıkları üzerinden telkinlerde bulunabiliyor. Burada yine kişilik meselesi devreye giriyor. Dürüst olmayan kişilerden her alanda uzak durmak gerekir.

Yanlış Tanıtım Çabaları


Bazı kişilerde işin kolayına kaçmaya çalışarak “gördüğüne saldır“ zihniyetiyle insanları sektörden soğutuyorlar. En yakın arkadaşını her gördüğünde işten bahsetmeye çalışmak, sosyal medya üzerinde gördüğü her alana link atmak gibi insanları soğutan çabalara girişiliyor. Bu gibi şeyleri gören insanlar bu işin böyle yapılması gerektiğini zannediyor. Bu iş insan ilişkilerine dayanan bir iştir fakat asla insani duyguları sömüren bir iş değildir.
“Network Marketing bir ev hanımının yapabileceği kadar kolay, bir diplomat yada iş adamının yapabileceği kadar saygın bir iştir.”

Rakiplerin Birbirini Kötülemesi

Bu sektörde çalışan kişilerin, bir topluluk içerisinde diğer network şirketlerini kötülediğini gördüğümde, hemen anlıyorum ki, ya bu kişi bu şirketten bir darbe almış ya da bu insanın kişiliğinde bu var. Kesinlikle ikisinden birisi oluyor. Ya organizasyonundan o şirkete geçenler oluyor. Ya da o kişinin yapısı öyle, hep kendi işiyle değil başkalarının kötü yanlarıyla uğraşıyor. Elinde kesin ve net dayanakların varsa iyi niyetle uyarırsın o başka. Ama varsayımla, değerlendirmelerle böyle bir şey yapmak etik bir davranış değil. Network Marketinge yeni adım atacak birisi ise bunları görünce bu sefer hepten bu sektör kötü diyor.  Sen kendi işinle ilgilen, kendi şirketinin, ürününün, kazanç modelinin güzel yanlarından bahset. Bırak değerlendirmeler adaylara kalsın..

Şirketlerin Yaptığı Hatalar

İllegal oluşumlarda bulunan veya niyeti kötü olmasa da hata yapan şirketlerde bu sektöre zarar verebiliyor.  Bazı insanlar Network Marketingi o şirketle tanıyor ve onu benimsiyor. Hatta Network Marketingi bir şirket zannedenler bile var. Buda zamanla toplumun bilinçlenmesiyle aşılacak bir konudur.

Çekemeyenler ile Korkanlar


İlginç bir başlık oldu ama bu gerçekten doğru; bu sektörden korkan ve çekemeyen insanlar var. Peki, kimler neden çekemiyor ve korkuyor? Korkuyorlar çünkü yanı başındaki herhangi bir maddi başarısı olmayan bir insan, bu sektörle hiç umulmadık şeyler yapıp yükselebiliyor. Network Marketing, bir iş adamına da, yüksek lisans yapmış bir insana da, bir ayakkabı boyacısına da aynı fırsatı sunuyor. İşe ilk başladıklarında herkes eşit. Burada torpil yok, emek veren kazanıyor. Dolayısıyla, başkalarının yükselmesini çekemeyen insanlar için bu korkutucu bir durum. Hep yüksekte olmak ve bulunduğu yüksekliği paylaşmak istemeyenler içinde korkutucu bir durum. Ne kadar güzel bir iş modeliyle karşı karşıya olduğumuzun farkında mısınız?

Özetle Tavsiye; Bu işin içerisinde olanlar; bu sektörü yanlış temsil etmeyin, profesyonel olun ve öyle hareket edin.  Bu işi araştırma aşamasında olanlar; kötü izlenimleri değerlendirirken, bunun kişi veya kişilerin mi hatası, yoksa sektörün mü hatası olduğuna çok dikkat edin.

Network Marketing ile Karıştırılan İllegal Sistemler

Network Marketing ile karıştırılan birçok kötü niyetli yapılanma olmuştur ve olacaktır. Fazla şaşırmamak lazım; Her güzel oluşumu kötüye kullanan insanlar her zaman olacak. Burada asıl önemli olan, kötü niyetli oluşumların olması değil, iyi ile kötüyü ayırt edemeyen insanların olmasıdır. Dolayısıyla biz elimizden geldiği kadar bilinçlenmeli ve bilinçlendirmeliyiz.
saadet zinciri, titan, piramit sistemlerGeçmişte Saadet Zinciri adı altında bir yapılanma gerçekleşmişti. Bu yapılanma da işleyiş şu şekildeydi; Sen sisteme girerken X miktar para ile giriyorsun ve X miktar para ile sisteme dahil olacak kişileri bulup para kazanıyorsun. Yani ortada sadece para dönüyor! Ürün filan yok. Bir nevi para oyunu..

Daha sonra bu oluşumların görünüşte(!) daha masum versiyonları türemeye başladı. Bu oluşumlardaki durum yukarıda anlatılan saadet zinciri olayından pek farklı sayılmaz fakat bu oluşumlarda göstermelik bir ürün olması işi daha yasal ve masum gösteriyor. Yani örneklendirirsek; sen normalde 100 liraya almayacağın ürünü, bir sisteme girmek için 1000 liraya alıyorsan ve bu genel bir durumsa, muhtemelen bir titan sistem ile karşı karşıyasın demektir.

Bu tür sistemlerde paradan para kazanırsınız fakat Network Marketing'de üründen/hizmetten para kazanırsınız. Bir şirkete dahil olurken, şunu kendinize sorun “Ben bu ürünü normal yoldan almam ile Network Marketing ile almam arasında ne fark var? Zararım var mı? Maliyet/fayda oranı nedir?”. Anlatmak istediğim, Network Marketing'de verdiğiniz ücrete karşılık gelecek bir ürün alırsınız/almalısınız.


Network Marketing Dernekleri Hakkında Bilgilendirme

Her ticaret alanında dernekler olduğu gibi Network Marketing sektörünün de dernekleri vardır. Derneklerin kuruluş amacı genel olarak, hitap ettiği kitlenin düzenini sağlamak ve kişi haklarını korumaktır. Network Marketing dernekleri de çeşitli organizasyonlarla bu sektörün gelişimine katkıda bulunmak ve dernek üyelerini denetleyerek düzeni korumakla yükümlüdür.

network marketing dernekleriBu dernekler üyelerine sertifika vermektedir. Bu sertifikayı almak için şirketler gerekli kriterlere uymak zorundadırlar. İşte en önemli nokta bu. Bu derneklerden sertifika alan şirketler, gerçekten Network Marketing yapıyor diyebiliriz. Şirketlerin geçerli bir Network Marketing Derneğinin üyesi olması güven ortamı oluşturur.  Tabi, sertifikası olmayan şirketler içinde kesin olarak güvensiz bir şirket diyemeyiz.

Bu dernek sertifikası olayı yasallık ile karıştırılmamalıdır. Yasallık o ülkenin kanunları ile ilgili bir durumdur.
Tüm dünyada en gerçerli Network Marketing dernekleri WFDSA üyesi derneklerdir. WFDSA, dünyadaki tüm Network Marketing derneklerinin buluştuğu bir üst dernektir. SELDIA ise Avrupada faaliyet gösteren derneklerin buluştuğu üst dernektir. Ülkemizde bu derneklere üye olan DSD bulunmaktadı


Network Marketing ilgili sorular ve cevaplar

 Son zamanlarda network marketingi çok duyar oldum, o yüzden bir çok araştırma yaptım ve gerçekten sistemi benimsedim, fakat araştırmalarım sonucunda bir çok şirket ile karşılaştım ve her şirket kendisinin en iyi olduğunu iddia ediyor, ben ne yapacağımı, hangisini seçeceğimi tam kestiremedim, bu konuda ne gibi öneriler verebilirsiniz?

CEVAP

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, aşağı yukarı her Network Marketing distribütörü kendi şirketini en iyi şirket olarak görür. Bu da bir nebze doğaldır. Fakat doğal ve doğru olmayanı, diğer şirketleri kötü görmektir. Gerçekten sektörde Network Marketing adı altında yanlış işler yapan şirketler yok mu? Maalesef, çokça var. Fakat doğru ve dürüst şirkette çoktur. Öncelikle doğru bir şirket tespit etmenize katkı sağlayacak bu makaleleri okumanızı tavsiye ediyorum; Network Marketing
Sektöründe Şirket Seçimi, Network Marketing ile Karıştırılan İllegal Sistemler

Varsayalım ki seçenekleriniz arasında doğru diye tanımladığınız birden fazla şirket var. Bu durumda da şu noktalara dikkat ederek seçim yapabilirsiniz;

* Bir süre bu şirketlerin ürünlerini alıp kullanmanız ve birebir deneyim etmenizi öneririm. Seçimlerinizin arasındaki her şirketin ürünü iyi olabilir fakat önemli olan sizin hangi ürünü daha çok benimseyebildiğinizdir.

* İlgili şirkette size sponsor olabilecek kişiyi de seçiminize etki edecek bir faktör olarak görmenizde fayda var. Beraber çalışacağınız insanlar en az şirket kadar önemlidir. Bununla ilgili olarak Önemli Olan Takımdır! başlıklı makaleyi okumanızı öneririm.

* Kazanç planını kısa ve uzun vade de kazandırdıklarını örnek tablolarla ayrı ayrı inceleyerek karşılaştırabilirsiniz.
Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum; bir şirket genel anlamda doğru şirket iken, birisi için doğru olabilir de, olmayabilir de, önemli olan sizin için doğru olan şirketin hangisi olduğudur. Bunu da seçim aşamasında -çokta geciktirmeden- iyi analiz ederek belirlemenizde fayda var. Bazı şeyleri iyi analiz etmek deneyim gerektirse de, yine de elden geldiğince dikkat etmek gerekir.


Ürünlerini ve sistemini çok beğendiğim bir şirket sizin belirttiğiniz derneklerden herhangi birine üye değil, bu şirketle çalışmak doğru mudur?

CEVAP

Bir şirketin WFDSA'ya bağlı bir derneğin üyesi olmaması onun kötü olduğu anlamını taşımaz. Fakat dernek üyesi olması tercihte artı puan kazandırır, güven vericidir. Bu derneklere üyelik belli bir süreç gerektirdiğini de düşünürsek, zaten yeni şirketlere direk haksızlık etmiş oluruz. Özetle; dernek üyeliklerinin varlığı artı puan olarak görmek fakat olmamasını o şirketi direk kara listeye alacak nitelikte görmemek gerekir.
 

Network marketingin dini açıdan hükmünün ne olduğunu çok araştırdım fakat tatmin edici bir açıklamaya rastlamadım. Sizin bu konuda bir araştırmanız var mı?

CEVAP

Sıradan bir Müslüman olarak araştırmalarımdan çıkardığım sonucu yazacağım fakat bunu bir fetva değil, bir yorum olarak algılamanız çok önemli. Nitekim fetva verecek ne makamım ne de dini bilgim var.

Öncelikle şunu iyi bilmek gerekiyor, bir kişinin bir konuda fetva verebilmesi için ferasetin dışında iki şeye daha ihtiyacı vardır; fıkıh ilmini iyi bilmeli ve fetva vereceği konuyu iyi bilmeli. Yani bu durumda, bir fıkıh âliminin bu konuda fetva verebilmesi için Network Marketingi iyi bilmesi gerekiyor, sadece fıkıh ilmini bilmesi yeterli değil, sadece Network
Marketingi bilmekte yeterli değil.

Şimdi kendi yorumumu katmadan önce iki farklı yorumu paylaşmak istiyorum;

1 - "Network Marketing Caiz mi?" başlıklı videoda bir hocamız konuyu diğerlerine göre direk hüküm vererek değil, araştırma yaptıktan sonra açıklamış. Yine Network Marketingi anlama açısından çok eksik var fakat diğerlerine göre biraz daha tatmin edici.

2 - Bir arkadaşımızın diyanetten aldığı cevap aşağıdaki gibidir;

Çok Katlı Pazar Ağı olarak nitelenen .... kendine özgü işleyiş, talep, yöntem ve yönlendirmeleri olan .... gibi organizasyonlar konusu geçmişte Kurulumuz tarafından görüşülmüş, bazı uygulama farklılıkları olmakla birlikte genel mantık ve işleyişi itibariyle bir arada ele alınması mümkün olan söz konusu organizasyonların değerlendirilmesi sonucunda;

• Sisteme, üye olacak adaylara verilen ilk bilgilerle, onlara imzalatılan sözleşmeler arasında uyumsuzluklar bulunan,

• Üye müşterilerin hak ettiği pozisyon, sistem provizyonu vb. adlar verilen meblağların hesaplanmasında ciddi belirsizlikler bulunan,

• Sisteme üye olanlar tarafından, değişik isimlerle, başlangıçta verilen bedellerin, ileri bir tarihte katlanarak geri alınması şartı bulunan,

• Üye olacak müşteri ve iş yerlerine yönelik, gerçekleşmesi zor kazançların vaat edilmesi dolayısıyla emekleri ve ümitleri istismara açık özellik taşıyan,

• Emek verilmeksizin elde edilen yüksek gelirlerin, büyük oranda, üst tabakada bulunan az sayıda kişi tarafından paylaşılmasına imkan veren, buna bağlı olarak, sisteme sonradan katılanların kazançlarını riske maruz bırakma ihtimali olan,

• Sistemden çıkmak isteyen üyelerine yeniden harcama çekleri alma şartı getiren,

• Üye işyerlerine, faizli mevduat hesabı açtırma şartı koşan,

• Mal pazarlama esasına dayanmakla birlikte, üyelerini piyasa fiyatı üstünde alıma zorlayan, yeni üye müşterilerin yatıracakları nakit para havuzundan pay alma esasına dayanan,

• Mal pazarlama esasına dayanmayıp sadece yeni üyeler kaydetmek suretiyle kazanç elde eden,

Diyanetin açıklamasında da birçok madde sistemi tam olarak anlamadıklarını gösteriyor, ama şu madde dikkat çekici ve önemli; "Mal pazarlama esasına dayanmayıp sadece yeni üyeler kaydetmek suretiyle kazanç elde eden."

Bunların haricinde direk caiz değildir diyen hocalarda var fakat açıklamalarına bakılınca titan networklardan bahsettikleri direk anlaşılıyor.

Sonuç olarak Network Marketing sektörünü anlamak, bu sektördeki güzellikleri ve olumsuzlukları görmek için, içine girip deneyim etmek, görmek gerekiyor. Çünkü gerçekten çok farklı bir sektörden bahsediyoruz.

Şimdi.. Dikkatli bakınca itiraz edenler, nelere itiraz ediyor? İnsanlara yalan-yanlış vaatler verilmesine, insanların paradan para kazanmasına(ürün satışı olmadan), insanların istismar edilmesine vb.. Baktığımızda, zaten biz de bu noktalara şiddetle karşı çıkıyoruz, hatta titan sistemler diyerek bunu Network Marketingden ayırıyoruz, web sitemizdeki makaleleri okumuşsanız bunu net olarak görmüşsünüzdür.

Yine tüm yorumlara baktığımızda, hiç kimsenin "Direk veya dolaylı olarak vesile olunan satışlardan prim almak caiz değildir." gibi bir açıklamada bulunmadığını görüyoruz. Hâlbuki Network Marketingin kazandırma mantığı budur.

Genel olarak baktığımızda yine her seferinde olduğu gibi, bu konuda da söylenenlerin Network Marketinge özgü durumlar olmadığını görüyoruz. İnsanlara yalan vaatte bulunmak haram mı? Paradan para kazanmak haram mı? İnsanları istismar etmek haram mı? Şimdi ben soruyorum; BunlarNetwork Marketinge özgü mü? Yoksa her sektörde bu yanlışlara rastlamak mümkün mü? Cevap açık değil mi? Bu itirazların hiçbiri Network Marketinge özgü değil. Bu şirketin veya kişinin kendisiyle ilgili. Dolayısıyla dinen Network Marketingi değil, yapılan yanlış uygulamaları ve titan tarzı oluşumları reddetmek daha akla yakın gözüküyor.

Eee Network Marketing adı altında bu olumsuzluklar çok oluyor! Ne yapalım, bu işi kötü yapan çok insan var diye böyle bir cevheri kötü ellere bırakıp gidelim mi? Böyle benzersiz bir iş modelinden istifade etmeyelim mi? Biz bu işin doğru ve dürüst yapıldığında birçok insana, hatta ülkemize deva olacağına inandık, söylemlerimizle ortaya koyduk ve hedefimiz şudur ki, faaliyetlerimizle de ispatlayacağız.

Çok hassas bir konu hakkında yorum yaptım. Hatam olduysa affola..

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık