:: KONSANTRASYON SORUNLARI

:: KONSANTRASYON SORUNLARI

1) Hayal Kurmak: İnsanlar hayalleri kadardır. Hayallerinin sının bir yönüyle başarısını belirler. Hayal, sağ beyninizin devreye girmesini sağlar. Hayaller eylemlerinizin lokomotifidir. Hedeflerinizle ilgili hayal kurmalısınız. Burada önemli olan nokta şudur: Hayalin zamanlaması çok önemlidir. Ders çalışma sırasında, test çözerken veya ders dinlerken kuracağınız hayaller çalışmalarınızı olumsuz etkileyecektir. Çalışmadaki yoğunlaşmanıza set çekecektir.
Bunun için kişi çalışma sırasında herhangi bir hayale dalma durumunda kalırsa yapacağı şey şu olmalıdır: Birincisi, çalışma sırasında kuracağınız hayallerin başarınızı olumsuz etkileyeceğini, zirveye giden yolda sizin için bir engel olacağının farkında olarak hayalinizi askıya alın. Ders çalışma programınız bitince kendinize ödül olarak hayal kurmak için izin vereceğinizi düşünün ve kendinizi bu konuda ikna edin. İkincisi, eğer hayalinizden kopmak istemiyorsanız, hayalinizi yanda bıraktığınızda o sizi çalışma sırasında rahatsız edecekse, o zaman hayali tamamlayın ve hayal bitince çalışmalarınızı devam ettirin. Bu konuda kendinizle anlaşmalısınız.
2)Yatarak Çalışmak
Ders çalışmanın masada değil de başka bir yerde yapılması çalış-malan olumsuz etkileyecektir. Ders çalışma ile kitap okuma birbirinden farklıdır. Ders çalışma için daha çok enerji harcamak gerekir.
Özellikle yumuşak mekânlarda oturmak (kanepe, koltuk...) ve bunun yanında, boylu boyunca uzanmak, genel uyarılmış hali olup
dikkatin dağılmasına neden olacaktır. Kendinizi toparlamakta, düşüncelerinizi sistematize etmekte zorlanırsınız. Yatarak çalışma gayrı ciddi bir durumu ifade eder. Fizyolojideki değişme, düşüncelerinizi de değiştirecektir. Çünkü beden ve zihin aynı sistemin ürünüdür. Bedendeki rahatlık, gevşeklik hali duygu ve düşüncelerin de gevşemesine neden olacaktır. Ders çalışırken konsantrasyon sorunu başlayacaktır.
O halde, ders çalışmaları belli bir disiplin içinde yapmak gerekir.
3) Yoğun Duygusal İlişki
Sınavlara hazırlanan öğrencilerde yaşlan sebebiyle duygusal dengesizlikler ve hassaslık yaşanır. Duygulardaki dalgalanmalar davranışlara etki eder.
Ders çalışma sırasında dikkatinizi dağıtan önemli unsurlardan biri duygusal yoğunluktur. Bu dönemde yaşayacağınız yoğun duygusal ilişki konsantrasyonu olumsuz etkileyecektir. Bu durumda rasyonel hareket etmeniz gerekir. Hedeflerinizi düşünün. Emeğinizi, harcadığınız zamanı, ondan daha önemlisi istikbalinizi... Özellikle sınavlara yakın dönemde, bahar ayının girmesiyle duygu yoğunluğunun zirveye çıkabilir. Sınavlar bitene kadar kendinize sınırlama getirmelisiniz.
4) Aile Hayatının Düzensiz Olması
Aile başarının önemli bir unsurudur. Öğrencinin ailesi ile iyi iletişim içinde olması, aile içi çatışmaların yaşanmaması başarıya önemli katkı sağlayacaktır. Çocuğun ailede kendini bir değer olarak görmesi ve aile içinde kendini güvende hissetmesi çok önemlidir. Ailenin çocuğunu sevme şartı başarıya endekslenmemelidir. Başarı durumunda ailenin çok sevineceği ancak başarısızlık halinde üzülseler bile sevgide bir azalma olmayacağı öğrenciye hissettirilmelidir.
5) Sağlık Sorunları
Sağlık sorunu çalışmalarınızı olumsuz etkiler. Sağlıkla ilgili herhangi bir probleminiz varsa bunu bir an önce çözmelisiniz. Her şeyin başı sağlıktır. Eğer basan adına sağlığınızı teda ederseniz, tekrar onu kazanmak için başarınızdan fedakârlık etmeniz gerekecektir.
6) Öğrenme Metodunu Bilmemek
Her alanda olduğu gibi ders çalışmalarda da metot çok önemlidir. Sınavlara hazırlanan öğrenciler çalışma metodunu maalesef bilememekte. "Önce konu mu çalışayım, yoksa soru mu çözeyim? Acaba çalışmak için ne yapmam gerekiyor?" Bu gibi sorularla bocalayıp durur öğrenci. Çıkış bulamaz. Sürekli zihni meşgul olur. İç disiplini zayıflar. Sabredemez.
Öğrenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Niçin çalışmanız gerektiğinizi bulun. Ne çalışacağınızı belirtin. Nasıl çalışacağınızın farkına varın. Çalışacağınız şeyin nerede ve nasıl kullanacağınızı öğrenmeye çalışın.
Öğrenme metodunu öğrenirseniz çalışmalarda sıkılmaz ve konsantrasyon problemi yaşamazsınız. Ders çalışmalarınızı bir sistem dâhilinde yapmalısınız. Sistem dahilindeki çalışmalarda basan oranınız yükselecektir. Verim aldığınız sürece çalışmada devamlılık esas olacaktır.
7) Can Sıkıntısı
Ders çalışabilmek için duygularınızın değişmesini beklemeyin. Zira, duyguların sizi harekete geçirecek olumluluğa ulaşmasını beklemek hayal kırıklığına neden olur.
İsteyerek, severek yapılmayan bir çalışmadan verim beklemek boşunadır. Çalışmak can sıkacaktır. Çalışmayı sonlandırmak istersiniz. Dağınık bir ruh haline girersiniz. Kendi içinizde bir çatışma yaşarsınız. Zihinsel olarak çalışmadan koparsınız.
İstediğiniz şeylere ulaşmak için istemediğiniz şeyleri aşmanız gerekir. Sıkıntıya tahammül edemeyenlerin hazzı ve mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Bahar ayma ulaşmak, kış mevsimini aşmanıza bağlıdır. Kışı bütün dehşetiyle yaşamayanların, baharın güzelliğinden istifade etmesi mümkün değildir. Yaptığınız çalışmaların geçici olduğunun farkında olun. Geçici bir sıkıntı ilerdeki kalıcı mutluluğun temelini oluşturur. Bir şeyi başarmak için ona giden sebepleri sevmenin yollarına bakın. Sevmediğiniz işlere tahammül ederseniz, seveceğiniz şeyleri yapmaya aday olursunuz.
8) Konsantrasyon Eşiğinin Aşılması
Kişilerdeki dikkat sının farklı olabilir. Kişilik yapılarının farklılığı, konsantrasyon sınırının farklılık nedenidir. Kimi mizaçlar uysal, sakin, durgun ve dingindir. Kimi mizaçlar ise hareketli, aktif, dinamiktir. Bu tür kişiliklerin yoğunlaşma eşikleri birbirinden faklıdır. Genel anlamda insanlardaki dikkat herhangi bir konuda \o dakika ile 25 dakika arasında değişmektedir. Kendi yoğunlaşma zamanınızı bulmaya çalışın. Gerçi yapılan işe göre bu zaman değişebilir. Bu problemi yaşıyorsanız ve bundan dolayı ders çalışmaya yoğunlaşamıyorsanız o zaman yapılacak en önemli şeylerden biri konsantrasyon egzersizleridir. Bu tür egzersizler konsantrasyon gücünüzü artırmış olacaktır.
1. Egzersiz
A4 kâğıdının tam orasında siyah bir daire çizin ve bunu çalışma masasının üzerindeki duvara asın. Kitap okuma mesafesinde
bu siyah daireye bakın. Bu arada süreyi tutun. Yapacağınız bu günlük çalışma ile konsantrasyon gücü zamanla artacaktır.
2. Egzersiz
Çalışma odasının sessizliğini sağlayarak mumu yakın ve yanan kısma dikkatinizi vererek seyredin. Bunu devam ettirin.
3. Egzersiz
Ders çalıştığınızı hayal edin. Yaptığınız çalışmaları, o sürede sabırlı davrandığınızı ve çalışma bitince kendinizi tebrik ettiğinizi zihninizde canlandırın. Ders çalışma süresini, konsantrasyon durumuna göre ayarlayın. Eğer dikkat problemini sık yaşıyorsanız çalışma süresini uzun tutmamalısınız.
 KONSANTRASYON PROBLEMİNİ AŞMANIN YOLLARI
Başarılı olabilmeniz ve hedeflerinize ulaşabilmeniz için çalışmalarda yoğunlaşmayı sağlamanız gerekir. Kendinizi tanımalısınız. Dikkatinizi dağıtan unsurlar nelerdir? Bu problemi aşmak için ne yapman gerekiyor? Konsantrasyon gücünüzü artırmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:
1) Sadece Tek îş Yapın
Herhangi bir çalışma yaparken sadece o işle ilgilenin. Onun haricinde başka bir işle uğraşmayın. Fransa'nın eski başkanlarından Clamencau'nun başarısının sırrını soranlara verdiği cevap bu gerçeği yansıtır: "Başımı tararken saçlarımdan başka bir şey düşünmem."
Ders çalışma sırasında, dışarından gelen her türlü uyarıcıya kendinizi kapatın. Masanızda çalışacağınız kaynak haricinde başka bir şey bulundurmayın. İlk başta belki zorlanabilirsiniz. Fakat bu durum ciddi bir iç disiplin sağlayacak ve belli bir süre sonra konsantrasyon gücünüzü artıracaktır.
2) Çalışmalarınızı Sevin
Başarılı olan insanların, yaptıkları işleri çok sevdiklerine şahit oluruz. Çalışmalarıyla adeta bütünleşirler. Çalışmaktan büyük bir haz duyarlar. Çalıştıkça mutlu olurlar.
Yaptığınız işi ne kadar seviyorsunuz? Ders çalışırken seçici davranıyor musunuz? Çalışırken mutlu oluyor musunuz? Herhangi bir derse karşı alerjiniz var mı?
İnsan sevmediği işi yapamaz. Yapmak zorunda kalsa da enerjisini tam kullanamaz. Sevmediği işi yaparken çalışmasında süreklilik sağlayamaz.
Sınavlara hazırlanırken ders ayrımı yapmanız mümkün değildir. Doğru yanıtladığınız her soru başarınıza katkı sağlayacaktır. Ders çalışmak için duygularınızın pozitif olmasını beklemeyin. Eyleme geçin. Burada iki yol söz konusu olacaktır. Birincisi, severek yaptığınız çalışmalar.... Ders çalışma güdüsünün harekete geçiren unsur sevme duygusudur. Bu durumda basan oranı yüksektir. İkinci olarak davranışın duyguyu değiştirmesi gerekir. Kendinizi başarısız hissettiğiniz için çalışmayı sevmezsiniz, çalışmaya başlamak istemezsiniz. Çalışmak için çalışma sevgisinin oluşmasını beklemeyin. Ders çalışmaya başladıkça o derse karşı tutumunuz yavaş yavaş olumsuzdan olumluya doğru değişecektir.
Ders çalışma nedeniniz, hedefinizi gerçekleştirmek, istediğiniz okula girmektir. İstediğiniz şeye ulaşmak için istemediğiniz şeyleri yapmak durumundasınız. Ders çalışmak araçtır. Amaç başarıdır. O halde, aracı iyi kullanabilmek için o araçla dost olmanın yollarına bakın. Burada realist davranın.
Çalışmalarla ilgili inançlarınızı değiştirin. Yaptığınız çalışmaların olumlu yönlerini görmeye çalışın. Belli bir süre sonra o derse karşı tavrınız değişecektir.
3) Çalışmalarınızın Sonrasını Düşünün
Çalışmaların sonucunu düşünerek hareket edin. Sonuçta neler görecek, neler hissedecek ve neler yaşayacaksınız? Çalışmalarınız sizlere neler kazandıracak veya neler kaybettirecek? Sonucu hesap ederek hareket edenlerin yanılma payı az olacaktır.
Çabalarınız sonucu rakiplerinizi geride bıraktığınızı, hedeflerinize adım adım yaklaştığınızı görün. Derslerdeki ilerlemelerde bu hazzı yaşayın. Özellikle bu durumu çalışmadan önce zihninizde
yaşayın. Sonucun cazibesi sebeplerin zorluğuna baskın geldiği sürece çalışmalar devam edecektir.
4) Zihinsel Hazırlık Yapın
Çalışmaya başlamadan önce zihinsel bir planlama yapın. Hangi dersi, ne kadar süre çalışacaksınız, hangi materyalleri kullanacaksınız? Niçin çalışıyorsunuz? Bu sorularla ilgili bir ön hazırlık
yapın.
Yapacağınız çalışmayla ilgili bilinçaltınıza çalışma komutu gönderin. Bilinçaltı, yapacağı çalışmayla ilgili materyal toplayacaktır. Çalışma öncesindeki hazırlığınız, çalışma süresinde karşılaşacağınız engelleri aşmanıza yardımcı olacaktır.
5) Nefes Egzersizleri ve Fiziksel Egzersiz Yapın
Ders çalışmaya başlamadan önce, zihinsel ve fiziksel olarak egzersiz yapmanız çalışmalarınıza olumlu yansıyacaktır. Vücudun durumu fizyolojinizi ve zihinsel anlayışınızı ciddi biçimde etkilemektedir. NLP'nin varsayımıyla, zihin ve vücut aynı sistemin parçalandır ve birbirlerini etkilerler. Fizyolojinizi değiştirerek duygu ve düşüncelerinizi değiştirebilirsiniz. Ders çalışma sırasında duygusal yönden olumsuzluk yaşıyorsanız ilk yapacağınız şey fizyolojinizi olumlu anlamda değiştirmektir. Bedenlerini etkin kullananlar düşüncelerini de etkin kullanırlar.
Çalışma öncesinde yapacağınız kültürfizik hareketleriyle fizyolojinizi esnek hale getirebilirsiniz. Enerjinin belli bir noktada birikmesiyle oluşan birtakım sıkıntıları aşabilirsiniz. Enerji akışını sağlayarak potansiyelinizi tam kullanabilir ve dikkat problemini
aşabilirsiniz.
Uzakdoğu filmlerinde gördüğünüz sahneleri düşünün. Dövüş öncesi konsantrasyon artırıcı egzersizler yapılır. Fizyoloji ona uygun duruma getirilir. Nefes kontrolü yapılır. Derin nefes alma ile beynin daha aktif bir şekilde devreye girmesi sağlanır. Böylece, | beyne giden oksijen akışı daha düzenli hale gelir. Bu da düşünce ve bedende düzenli, uyumlu ve ahenkli bir işleyişe zemin oluşturacaktır.
6) Çalışma Sırasında Herhangi Bir Şey Yemeyin
Ders çalışma sırasında sadece çalışmanızla ilişkili olun. Çalışma sırasında dikkatinizi dağıtacak kadar çok şey yemeyin. Özellikle çerez türü yiyecekler tüketmeyin. Bu yoğunlaşmayı engeller.
 DERLEYEN:KESFETKENDİNİ EDİTÖRÜ
İletişim:[email protected]

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık