KONSANTRASYONU SAĞLAMAK

KONSANTRASYONU SAĞLAMAK

Kendini motive etmekte güçlük çeken öğrenciler, ders dinlemeye, derse katılmaya ve ders çalışmaya konsantre olmakta da güçlük çekerler. Bu durumda öncelikle motivasyon problemi üzerinde çalışmak ve motivasyon eksikliğinin nedenlerini Yaştırmak gerekir. Temel ve üst düzey ihtiyaçlar gözden geçirilmeli ve motivasyon eksikliğinin bu temel ihtiyaçlarla bir

ilişkisinin olup olmadığı ortaya çıkarılmalıdır. Eğer motivasyon eksikliği açlık, susuzluk, barınmak, güvenlik, huzurlu bir ortam gibi temel fiziksel ve ruhsal ihtiyaçların eksikliğinden kaynaklanıyorsa, öncelikle bu ihtiyaçların yeterli düzeyde karşılanması yoluna gidilmelidir. Eğer sevilmek, beğenilmek, istediklerini gerçekleştirmek gibi üst düzey ihtiyaçların eksikliği konusunda bir sıkıntı varsa, yine bu ihtiyaçların sistemli ve adım adım karşılanması gerekir. Çünkü bunlar motivasyon için önemli itici güçtür. İhtiyaçlardan sonra üzerinde durulması gereken diğer bir nokta öğrencinin öğrenmeye karşı olan tutumudur. Bazen öğrenciler yeterli motivasyonları olmakla birlikte derslere konsantre olamadıklarım söylerler. Bu durumda konsantrasyon, güçlüğüne yol açan nedenler belirlenmeli ve bunların çözümüne! yönelik önlemler alınmalıdır. Konsantrasyon bozukluğuna çeşitli j içsel ve dışsal etkenler yol açabilir. Dışsal etkenler çoğunlukla! çevresel ortamın uygun olmamasından kaynaklanır. İçsel etkenler ise kişinin duygusal, sosyal ve fiziksel durumu ile ilgilidir. Neden ne olursa olsun konsantrasyon bozukluğu ya da eksikliği konusunda alınabilecek etkin önlemler vardır. Bu önlemler her ki şi ve durum için geçerli olmayabilir.   

DERLEYEN...EDİTÖR
İletişim:[email protected]

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık