Atatürk'ün Liderlik Özellikleri

Atatürk'ün Liderlik Özellikleri

Atatürk’ün Yöneticilik ve Liderlik Özellikleri; Atatürk’ün diplomasi alanında başarılı olmasını sağlayan en önemli etken, üstün liderlik vasıflarına sahip olmasıdır. Adnan Nur Baykal, M. Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları adlı kitabında, bu özellikleri şöyle sıralamıştır;

1. Açık Olma

2. Adam Yetiştirme

3. Bilgi ve Tecrübe Sahibi olma

4. Bilgi Toplama Yeteneği

5. Bilgilendirme Alışkanlığı

6. Kendini Bilme

7. Cesur Olma

8. Çevre Bilincine Sahip Olma

9. Dayanıklı Olma

10. Karşısındakini Dinleme Alışkanlığı

11. Emrivakiye İzin Vermeme

12. Esnek Olabilme

13. Espri Sahibi Olabilme

14. Soyut Düşünebilme Yeteneği

15. Fedakar Olma

16. Gerçekçi Olma

17. Göreve Talip Olma

18. Güvenilir Olma

19. Kendine Güvenme

20. Hazırlıklı Olma

21. Hedefe Yönelik Kararlı Olma

22. Hesap Adamı

23. İkna Etme Yeteneği

24. İnsiyatif Kullanma

25. İnsaf Sarrafı Olma

26. İnsana Değer Verme

27. Yaptığı İşe İnanma

28. Kamuoyu Oluşturma Yeteneği

29. Çabuk Karar Verebilme Yeteneği

30. Karar Verme Yeteneği

31. Konuşma ve Yazma Yeteneği

32. Liyakat Aşığı Olma

33. Mükemmeliyetçi Olma

34. Müsamahalı Olma

35. Müteşebbis Olma

36. Mütevazi Olma

37. Öğrenme Azmine Sahip Olma

38. Öncü Olma

39. Örgütleme Yeteneği

40. Prensip Sahibi Olma

41. Problem Çözücü Olma

42. Programlı Olma

43. Sıradışı Olma

44. Sorumluluk Alma Alışkanlığı

45. Strateji Bilincine Sahip Olma

46. Olacakları Tahmin Edebilme

47. Vizyon Sahibi Olma

48. Yönetme Yeteneği

49. Zaman Mevhumuna Sahip Olma

50. Zamanlama Yeteneği

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık