Meslekler

Meslekler

Ben Neler Yapabilirim ? Bir kimsenin kendisine uygun mesleği seçebilmesi için önce kişisel özellikler ve  mesleklerin  özellikleri konusunda ayrıntılı  bilgi sahibi olması gereklidir. "Ben  neler yapabilirim ve ben  edineceğim meslekten neler bekliyorum ? " mesleklerin  özellikleri ise "ilgilendiğim meslekler  ne gibi özellikler gerektirmektedir ve ne gibi  olanaklar sağlamaktadır.?" sorularına verilecek  cevaplara açıklık kazanacaktır.
 
"Ben neler yapabilirim" sorusuna cevap verebilmesi için kişinin  yeteneklerini  tanıması gereklidir. İnsanların çok çeşitli işleri değişik düzeylerde yapabildikleri bir  eğitim programından yararlanmada bireyler arasında  farklar olduğu bilinen bir
gerçektir. Yetenek bir eğitim programından bireyin ne derece başarılı olacağının  ipuçlarını veren bilgi  ve beceriler bütünü olup, kalıtımla getirilen öğrenme gücünün  çevre desteği ve deneyimle  geliştirilmiş kısmını ifade eder.
 
Meslek seçiminde dikkate alınması gereken yetenekler tanımlanmıştır.
Bunlardan bazıları :

Soyut Düşünebilme : Bu sözcük, sayı veya şekillerle ifade edilen soyut kavramları  Öğrenebilme  ve bunları kullanarak akıl  yürütme gücü olarak tanımlanabilir. Bu  yetenek üniversite  giriş sınavlarında sözel ve sayısal yetenek olarak ölçülür. Bu
yeteneğe sahip kişilerin fizik, biyoloji  ve sosyoloji gibi mesleklerde başarılı oldukları  görülür.

Akılcı Bir Dille Yazabilme : Sözcükleri ustalıkla kullanabilme, zengin bir kelime  Dağarcığına  ve çağrışım gücüne sahip olma  şeklinde tanımlayabileceğimiz bu  yetenek, dil-edebiyat programlarında başarı için gerekli olan  ve yazarlarda
gözlenen özel bir yetenektir. Bu yeteneği,  sözcüklerle ifade edilen kavramları  kullanarak akıl yürütebilme  yeteneği ile karıştırmamak gereklidir.

Başkalarını Anlayabilme : İletişim sırasında karşıdaki insanın ne düşündüğünü,  neler  hissettiğini anlayabilme gücü olarak tanımlanan bu yetenek "eş duyum"  (empati) olarak  adlandırılmaktadır. Psikolojik yardım  hizmetlerinde çalışan
psikologların, psikolojik danışmanların, öğretmenlerin, hekim ve hemşirelerin  yöneticilerin bu yeteneğe  sahip olmaları mesleklerinde başarılı  olmalarını  sağlayabilir.

Şekil İletişimini Görebilme : Şekilleri ayrıntıları ile algılayabilme, şekiller  arasındaki X benzerlikleri ve farkları görebilme gücünü yansıtan bu yetenek,  teknik alanlarda ve plastik sanatlar alanında başarı için gereklidir.

Uzay İlişkilerini Görebilme : Bu yetenek cisimleri üç boyutlu görebilme, bir  şeklin düzlem  üzerinde veya bir cismin uzayda  hareketini göz önünde  canlandırabilme (Mesela bir evin  planına bakarak yapılmış hali) gücünü ifade  eder. Tahmin  edileceği  gibi bu yetenek  mimarlıkta,  plastik sanatlarda,  marangozluk ve  terzilikte ve benzeri mesleklerde başarı  için gereklidir.

Mekanik Yetenek : Uzay ilişkilerini görebilme, şekil ilişkileri yetenekleri ile  ilişkili olan bu  yetenek, bir makinanın işyerindeki  ilkeyi kavrayabilme, makinanın parçaları arasındaki  ilişkiyi görebilme, makina desenleri çizebilme
veya makinayı geliştirici  fikirler üretebilme  gücünü ifade eder. Makina tamiri  ve yapımı alanında çalışanlarda bu yeteneğin çok güçlü  olması gerekir.

El - Parmak Becerisi : Elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme de bir  özel bir yetenek  olup kuyumculuk cerrahlık gibi küçük objelerle uğraşmayı  gerektiren mesleklerde  çalışanların  bu yeteneklerin gelişmiş olması  meslek başarısı için çok önemlidir.

Göz - El İş Birliği : Düz bir çizgi çizebilme, bir hedefi uzaktan vurabilme  gibi becerilerde  ifadesini bulan ve yetenek, el - parmak  becerisi gibi  mimarlıkta, sanatta, kaynakçılıkta, marangozlukta ve cerrahi alanında başarı
sağlanması için gerekli bir yetenektir.

Kas Koordinasyonu : Güçlü kaslara sahip olmak ve bunları eş güdümle  kullanabilmek de  bir yetenektir. Bu yetenek tahmin  edileceği gibi sporla  uğraşan kimselerde çok gelişmiştir. Spor meslekleri yanında ritmik dans,
bale gibi sanat dalları bu yeteneği  gerektiren alanlardır.

Renk Algısı : Bu yetenek renkleri ve aralarındaki ince farkları algılayabilme  gücünü ifade eder. İç mimarlık dekorasyon gibi  sanat dallarında, gıda üretimi  gibi mesleklerde  çalışanların renk körü olmamaları, renkleri iyi algılamaları
gerekmektedir.

Yapıcılık : Alışılmış olanın dışına çıkabilme, yeni ve değişik fikirler yöntemler  ortaya  koyabilme gücü olan yapıcılık her türlü  çalışma alanında kendini  gösterebilirse de bilim ve sanat çalışmalarında, teknik alanlarda, işletmecilikte
 kişi yapıcı gücünü daha  fazla ortaya fırsatı bulabilir.
 
Yukarıda tanımlananlardan başka müzik resim gibi,çok erken yaşlarda  kendini gösteren sanat yetenekleri herkesçe bilinen ve  belli çalışma  alanları ile ilgili olan yeteneklerdir. Okullardaki çeşitli dersler ve ders  dışında  yapılan etkinlikler bu yeteneklerin kullanıldığı ve geliştirildiği  çalışma alanlarıdır. Yeteneklerini tanımak isteyen bir kimse,  okulda çeşitli konuları öğrenmeye  çalışırken yaşadıkları üzerinde düşünebilir;  hangi  konuları daha çabuk ve kolay,  hangilerini zorlukla öğrendiğine bakarak,   yetenekleri  hakkında bir fikir edinebilir. Bir kimse geçmiş başarılarını tarafsız  bir tutumla değerlendirebildiği ölçüde yetenekleri  hakkında doğru bir karar verir.

Bir Kişinin Şahsiyetini Belirleyen Nedir ?
Her şey. Bir bireyin şahsiyeti, hoş veya sempatik, arkadaşca ve kötü huylu  veya hoş olmayan  veya şüpheci veya hemen savunmaya geçer gibi (çok sık  olarak yapmaya alıştığımız şekilde  sınıflandırılamaz. Bir bireyin şahsiyeti bu  bireyin bugün toplam olarak ne olduğudur. Giyimi  yiyecek tercihi, zevk aldığı  ve kaçındığı konuşmalar, jest ve mimikleri, düşünceleri meseleleri ele alış tarzı.  Her bireyin şahsiyeti bir başkasından tamamen farklıdır. Şahsiyet ; kalıtım,  yetiştirilme, öğrenim veya öğrenimsizlik, çevre, iş ve eğlence deneyimleri,  anne-babanın  tesiri, din gibi etrafımızdaki tüm sosyal etkenlerin bir eseridir.

Tüm bu etkilenmelerden  insanlar hayatta karşılaştıkları ile (işle birlikte  yaşama ile, yaşayışla, başarı ve başarısızlıkla) başa çıkabileceği bir  şekilde şahsiyetini şekillendirmeyi öğrenir. Sonuç olarak şahsiyet,  her bireyin hayatla kendisine has mücadele yolunun toplam ifadesidir.


İnsanlar Niçin Çalışır ?

İki nedenden dolayı ; birincisi, getirdiği para ve paranın satın aldığı gereksinimler  ve zevkler  için; ikincisi, diğer insanlarla beraber olmak veya kişisel başarma  duygusu gibi çalışmanın  getirdiği tatmin.

Çalışanların çoğu için hangi karşılık daha önemlidir, para mı yoksa iş  tatmini mi ?
Bu kişiye bağlıdır. Şüphesiz çoğumuz her ikisi için çalışıyoruz. Ancak kişisel  yaşantımız için yeteri kadar çok bir gelir olmadığı sürece, iş tatmini arka planda kalır.          

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık