Psikoloji

Genç Kız Psikolojisi(Hormonların Olgunlaşmadaki Etkileri)

Genç Kız Psikolojisi(Hormonların Olgunlaşmadaki Etkileri)

Hormonların Olgunlaşmadaki Etkileri Gelişimin yönü ve özellikleri üzerinde; yaşanılan doğal ve sosyal çevre, sosyo-ekonomik durum, yaş, beslenme, hormonlar gibi çeşitli etkenlerin rolü görülür. Ancak hormon ismi verilen içsalgı bezlerinin kana salgıladıkları kimyasal maddelerin bu alandaki etkisi tartışılmaz bir önem taşır. Ünlü bir fizyologun dediği gibi: "Geleceğimiz içsalgı bezlerinin elindedir." Bu salgılar gereken oranlarda kana karışmadığı takdirde, bedenin tüm gelişimi bozulur Bedenin görünüşünde yapısında, cinsel özelliklerin kazanılmasında, mizaçta, zekada ve şahsiyette önemli değişimler oluşur. Dengesizlikler ve bozukluklar görülür. Hormonlardan her biri ayrı bir görev ve işleve sahipse de, gerçekte bunlar, birbirlerini de etkileyerek birlikte çalışan organlardan oluşan bir sistem olarak görev yaparlar. Bir bezin çalışmasının aksaması, diğer bezlerin çalışmasının aksamasına neden olur. Söz gelimi, adren...Devamını Oku »

Genç Kız Psikolojisi(Gençlik Ne Demek? -Öğrenim, Meslek Seçme Ve İş Sorumluluğu Edinme Dönemidir Gençlik-)

Genç Kız Psikolojisi(GENÇLİK NE DEMEK? -Öğrenim, Meslek Seçme ve İş Sorumluluğu Edinme Dönemidir Gençlik-)

GENÇLİK NE DEMEK? -Öğrenim, Meslek Seçme ve İş Sorumluluğu Edinme Dönemidir Gençlik- Gencin; bedensel, tinsel ve zihnî eğilimleri kadar, çevresel faktörler de, onun öğrenim dalını saptamasında, mesleğim seçmesinde, iş sorumluluğunu kazanmasında etken olur. Çevre, belirli bir yaşa gelmiş gençten, artık bir iş edinmesini ve sorumluluk yüklenmesini ister. Bu isteğini, kendi değer yargıları yönünde yerine getirmesi için bireyi koşullandırır ve zorlar. Kimi kere genç, kendi yetenek, istek ve eğilimlerinin bilincinde olarak hayatına yön vermek ister. Ancak çevrenin kendisinden beklentileri, bazen onu kendi istekleri doğrultusunda değil de baskılar yönünde davranmaya sürükler. İstekleri dışında meslek seçimi yapmak mecburiyetinde kalan kişiler vardır. Bunlar bazen, edindikleri işi sonradan benimserler. Bazıları yaptıkları işi sevmeden, bir zorlama olarak sürdürürler. Kimileri, bazen ileri bir yaşta, içe teptiği bu eğilimine yeni...Devamını Oku »

Genç Kız Psikolojisi(Gençlik Ne Demek? -Gençlik Çıraklıklar Devresidir-)

Genç Kız Psikolojisi(GENÇLİK NE DEMEK? -Gençlik Çıraklıklar Devresidir-)

GENÇLİK NE DEMEK? -Gençlik Çıraklıklar Devresidir- Çocukluktan gençlik dönemine adımını atan insan, kız olsun erkek olsun artık fiziksel gücünün, yetenek ve becerilerinin bilincindedir. Ancak o güne değin onlardan gerçek manada yeterince yararlanmamış, bunları etkin biçimde kullanmamıştır. Hep prova yapmış, gerçek bir oyunda seyirci karşısına hiç çıkmamıştır, istekli ve hırslıdır. Artık kendini kanıtlamak, varlığını göstermek, sahnede yerini almak istemektedir. O güne kadar oyunu devamlı olarak perde kenarından seyretmiştir. Kuliste, oyuncuların arasında fakat oyunda değil! Kendini güçlü ve yeterli bulmaktadır, ama tecrübesizliğini heyecanını ve güvensizliğini de bir çelişki gibi duymaktadır. Önünde çok uzun ve parlak bir geleceğin yolunu görmektedir. Ancak heyecandan gözleri buğulanmamalı, adımını sahneye ilk attığında tökezlememeli, gücünün üstünde bir rolün ağırlığı altında kalmamalı... Kendini önce küçük rollerle sınama...Devamını Oku »

Genç Kız Psikolojisi(Gençlik Ne Demek? -Çocukluktan Yetişkinliğe Geçiş Devresidir Gençlik-)

Genç Kız Psikolojisi(GENÇLİK NE DEMEK? -Çocukluktan Yetişkinliğe Geçiş Devresidir Gençlik-)

GENÇLİK NE DEMEK? -Çocukluktan Yetişkinliğe Geçiş Devresidir Gençlik- İnsanın gelişme süreci içindeki on iki-yirmi bir yaşları arasının, çocukluktan yetişkinliğe geçmeyi sağlayan bir devre olduğu psikologlarca kabul edilmektedir. İnsan hayatında bir çocukluk döneminin bulunması, sonra bunu gençliğin izlemesi, herkese çok doğal ve normal gelir. Ancak hayvanlar dünyasında hiçbir türde, yetişkinlik dönemine geçiş bu denli uzun değildir. Çünkü hayvan yavrusunun hayatını sürdürmek için içine atılacağı ortam, insan türününki kadar karmaşık ilişkilere dayanmaz. Orada her şey sadedir. Amaç, yaşamı sürdürmek ve türün devamını sağlamaktan ibarettir. Bunun için; besin sağlama, kendini koruma ve üreme etkinliğinin gereklerini yerine getirmek yeterlidir. Hayvanda bütün bunlar içgüdülerle düzenlenir. Civciv yumurtadan çıktığı anda yemini gagalar. Kuşlar, bir iki ay içinde uçmayı ve besinlerini bulmayı kavrar, insan yavrusundan sonra en u...Devamını Oku »

Genç Kız Psikolojisi(Gençlik Ne Demek? -Beğenilen Ve İstenilen Dönemdir Gençlik-)

Genç Kız Psikolojisi(GENÇLİK NE DEMEK? -Beğenilen ve İstenilen Dönemdir Gençlik-)

GENÇLİK NE DEMEK? -Beğenilen ve İstenilen Dönemdir Gençlik- Genç, yaşadığı çağdan bilinçli olmasa da memnundur. Daha iyi maddî imkanlara, daha elverişli bir sosyal düzeye ulaşmak ister; ama o düzeye ulaşmış ileri yaştaki kişilerin çağında olmayı genellikle pek istemez. Yaşlıları, onların düşünce ve tutumlarını çoğunlukla beğenmez. Sevgi ve saygı duydukları olur, bazı yönlerini takdir de eder; ama en çok beğendiği yine kendidir. Hoş, gençliğine dönmek istemeyen yaşlı var mıdır hiç? Bu da tek başına kanıtlar gençliğin değerini… Gençlik, yetişkinin hiç bırakmak istemediği, kaybettiğini pek zor kabullendiği, kabullendikten sonra da anılarında yaşatıp zaman zaman döndüğü bir evredir. Çocuğun gözünde ise gençlik ulaşılacak bir hedeftir. Yemeğe karşı isteksizlik gösteren çocukların; "Ye, yoksa büyüyemezsin” diye korkutulmaları bu eğilimin belirgin olarak görülmesindendir. Çocuğun günlük konuşmalarında bu gaye göze sıkça çarpar. ...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Yukarı Çık