Psikoloji

Genç Kız Psikolojisi(Gençlik Ne Demek? -Bedensel, Tinsel Ve Zihinsel Olgunluğa Geçiş Dönemidir Gençlik-)

Genç Kız Psikolojisi(GENÇLİK NE DEMEK? -Bedensel, Tinsel ve Zihinsel Olgunluğa Geçiş Dönemidir Gençlik-)

GENÇLİK NE DEMEK? -Bedensel, Tinsel ve Zihinsel Olgunluğa Geçiş Dönemidir Gençlik- Gençlik devresinin en belirgin özelliği, kişinin olgunlaşmasıdır. Genç çoğunlukla, 12 ila 20 yaşım kapsayan dönem içinde bedensel olgunluğuna tam olarak erişir. Cinsel gelişimin tamamlanması, en az boy, kemik ve kas yapısının gelişimi kadar önem taşır. Bu dönemin erken evrelerinde çoğu genç, cinsel olgunluğa kavuşmakla birlikte normal cinsel doyumdan uzak kalır. Bu onda çeşitli gerilimlere, kendiyle ve çevresiyle çatışmalara neden olur. Yine bu çağın sınırları içinde gencin zekâsı, zeka testleriyle ölçülebileceği en üst düzeyine veya ona yakın bir dereceye yükselir. Bundan başka genç; okuldaki başarıları, düşünsel, sanatsal ya da pratik yetenekleri konusunda bilgi sahibi olur. Bunlar, onun kendini daha gerçekçi biçimde değerlendirmesini, öğrenim ve meslek seçiminde, geleceğe ait hayallerinde uygun karar verebilmesini sağlar. Heyecanl...Devamını Oku »

Genç Kız Psikolojisi(Genç Kız Olmaya Başlarken)

Genç Kız Psikolojisi(GENÇ KIZ OLMAYA BAŞLARKEN)

GENÇ KIZ OLMAYA BAŞLARKEN Bebeklik: 0-1 yaş Çocukluk: 2-13 yaş (kızlarda) 2-15 yaş (oğlanlarda) Gençlik: 13-21 yaş (kızlarda) 15-21 yaş (oğlanlarda) Yetişkinlik: 21-65 yaş Yaşlılık: 65 yaş ve sonrası Çocukluk devresinin sonunda, insan yavrusunun dişisi, erkeğinden gerek biyolojik, gerek psikolojik ve gerekse sosyal açıdan daha kesin ve kalın çizgilerle ayrılır. Bir dişi ve erkek olarak çocuk adını bırakarak genç kız ve delikanlı olarak anılır. Biz burada genç kızı, birbirinden ayrı düşünülemeyen, karşılıklı etkileşim içinde olan üç yönüyle, biyolojik, psikolojik ve sosyal nitelikleriyle ele alıp incelemekteyiz. Kuşkusuz genç kızlık, belirli bir meseleden sonra birden ortaya çıkan bir olgu değil. Bir gelişme süreci içinde gelen ve belirli bir döneme yayılan bir gelişme evresidir. Çocuklukla yetişkinlik arasında bir basamak olma özelliğine sahipt...Devamını Oku »

Genç Kız Psikolojisi(Erkek Mi Güçlü, Dişi Mi?)

Genç Kız Psikolojisi(Erkek mi güçlü, dişi mi?)

Erkek mi güçlü, dişi mi? Genç kızla genç erkek arasındaki göze batan ayrılıklar arasında, genelde erkeğin fiziksel açıdan kızdan daha güçlü ve adaleli oluşu da yer alır. Bu görünüş, dişinin zayıf cins, erkeğin güçlü cins olduğu inancını yaygınlaştırmıştır. Erkek çocukların hareketlerindeki kabalık ve saldırganlık, fiziksel yapılarındaki güçlülüğün belirmesinden önce kendini gösterir. Burada etken olan, fizyolojik dinamizmdir. Harekete ilişkin etkinliklerin düzenlenmesinde çok önemli olan nefes fonksiyonunun, erkeklerde daha yoğun olduğu görülür. Erkeğin kas gücü de daha yüksek ve gergindir. Bu, daha doğuştan itibaren beliren hususi bir özelliktir. Ancak bir de, yaşam süreci içinde yaşamı daha uzun sürdürme gücü söz konuşu edilebilir, insan türünde dişiler ve erkekler kuramsal olarak eşit sayıda türer. Erkek; X ve Y taşı- yan iki tür spermayı da eş sayıda çıkardığına göre, yumurtayla karşılaşan ve onu dölleyen spermanın erke...Devamını Oku »

Genç Kız Psikolojisi(Dişiliğe Yapışan Özellikler Onun Kaderi Mi?)

Genç Kız Psikolojisi(Dişiliğe Yapışan Özellikler Onun Kaderi mi?)

Dişiliğe Yapışan Özellikler Onun Kaderi mi? Günümüzde bu görüş ve eğilimler hızla değişmektedir. Sosyal yaşam, toplumlarda hızlı bir evrim geçirmektedir. Kadınları belli bir örneğe göre davranmaya iten toplumsal baskılar giderek azalmaktadır. Dünya nüfusunun patlama seviyesine gelmesi, ileride dünyayı bir açlık sorununun bekleme olasılığı, ekonomik zorluklar, her şeyden öte kadının bilinçlenmesi, fazla çocuk yapmanın bir üstünlük değil, bir sorumsuzluk ve düşüncesizlik olduğu inancını arttırmaktadır. Etkin doğum kontrol yöntemleri, günümüz kadınını bir kuluçka makinesi olmaktan kurtarmıştır. Kadın artık istediği an, istediği kadar çocuk sahibi olma egemenliğine kavuşmuştur. Erkeklerin, eşlerinin ekonomik açıdan kendilerine yardımcı olmalarım beklemeleri, hatta bunu ekonomik ve sosyal bir zorunluluk olarak görmeleri, kadınları çalışma hayatına özendirmektedir. Eşleri çalışan erkeklerin giderek evde hanımlarına daha ...Devamını Oku »

Genç Kız Psikolojisi(Dişi Cinste Zekâya Ait Ayrılıkla)

Genç Kız Psikolojisi(Dişi Cinste Zekâya Ait Ayrılıkla)

Dişi Cinste Zekâya Ait Ayrılıklar Psikolojik alanda, dişi ve erkek ayrılığı üzerine en yoğun çalışmaların sürdürüldüğü, güvenilir ve kesin sonuçların alındığı konu zekadır. Avrupa ve Amerika'da yapılan incelemelerde, kız ve erkek çocuklarla ergin kadın ve erkekler arasında, genel zekâda tam bir eşitlik olduğu yüzlerce kez kanıtlanmıştır. Bu konuda artık tartışmaya açık hiçbir taraf kalmamıştır. Bununla birlikte, genel zekâdaki bu kanıtlanmış eşitlik, zekânın kişilere dağılımındaki değişkenlik ve zihnî fizyonomi farklarıyla bozulur. Erkek cinste zekânın kişilere dağılımındaki değişkenlik, dişi cinse oranla daha büyüktür. Yani zekâ ölçeği üzerinde erkek deneklerin dağılımı, hem alt, hem de üst düzeylere doğru daha çok yayılır. Dişilerdeyse dağılım, daha çok normal ve normale yakın alanlarda yığışım gösterir. Zekanın bireylere dağılımındaki değişkenlik farkları, özellikle Terman tarafından dahilik alanında yapılan y...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Yukarı Çık