Psikoloji

Genç Kız Psikolojisi(Dişi Cinste Sosyal Ayrılıklar)

Genç Kız Psikolojisi(Dişi Cinste Sosyal Ayrılıklar)

Dişi Cinste Sosyal Ayrılıklar Bir anaokulunda, her gün, her çocuk; beş dakikalık bir süre için gözlenir. Toplanan ellişer dakikalık gözlemlere bakıldığında: l. Kız çocuklarda, oğlanlara oranla çok daha gelişmiş bir işbirliği, sosyalleşme eğilimi ve bunlara bağlı olarak konuşma etkinliği görülür. Bütün bu etkinlikler; kız çocuklarda yirmi bir dakika sürerken, erkek çocuklarda bu süre yalnızca bir buçuk dakika kadardır. Kız çocuklarda on beş dakikalık bir sözlü anlatım görülürken erkek çocuklarda sözlü anlatım dört dakikayla sınırlı olmaktadır. 2. Yapılan bir başka araştırma, yukarıdaki gözlemi güçlendirmektedir. Bu araştırmada, kızlara oranla erkek çocuklarda daha belirgin bir yalnız kalma eğilimi görülmüştür. Erkek çocuklar bu yalnızlıklarını boş durarak değil de, kızlarda daha az görülen bir yapılandırma etkinliğiyle geçirmişlerdir. Elli dakikalık gözlem süresi içinde yalnız başına etkin olma durumu, kız çocuklard...Devamını Oku »

Genç Kız Psikolojisi(Dişi Cinste Heyecansal Ayrılıklar)

Genç Kız Psikolojisi(Dişi Cinste Heyecansal Ayrılıklar)

Dişi Cinste Heyecansal Ayrılıklar Heyecanlılık, dişiye özgü genel niteliklerden biri olarak kabul edilir. Heymans gibi bazı psikologlar kadını: "Ruh halinde düzensiz, endişeli, ürkek, değişiklik gereksinimi duyan aşırıya kaçma eğilimi gösteren bir varlık olarak tanımlarlar. Oysa yine anaokulu evresinde çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda, elli gözlem dakikası içinde erkek çocuklarda kızlara oranla çok daha belirgin bir telaşlılık ve gürültücülük göze çarpar. Bu süre içinde erkek çocuklarda beş dakika, kız çocuklarda otuz saniye süren bir telaşlılık görülür, iki cinsin telaşlılık yönünden birbirine oranı 10'a karşı l dir. Heyecanlılığın kız çocuğunun belirgin özelliği olmamasına karşın, bu etken dişi cinsin tanımsal özellikleri arasında önemli bir yer tutar. Bakınız Gilford Zimmerman, "Temel Şahsiyet Özellikleri" tablosunda "Erkeklik Dişilik" faktörlerini, bir diğeri karşısında hangi niteliklerle tanımlanıyor: ...Devamını Oku »

Genç Kız Psikolojisi(Dişi Cinsin Psikolojik Ayrılığı)

Genç Kız Psikolojisi(Dişi Cinsin Psikolojik Ayrılığı)

Dişi Cinsin Psikolojik Ayrılığı Cinsler arasındaki farklı anatomik özellikler kadar, psikolojik farklılıklar da önem taşır. Bu ayrılıklar üzerine günümüze değin pek çok araştırma yapılmıştır. Ancak bu konu, yani cinslerin farklı psikolojisini incelemek büyük bir objektifliği gerektirmektedir. Kadın Psikolojisi adlı yapıtıyla, bir kadın düşmanına yaraşır biçimde dişi cinsi küçülten neticelere ulaşan Heymans’ın bu tür bir yanılgıya erkek oluşu nedeniyle düştüğü akla gelebilir. Oysa bir kadın olmasına karşın Helene Deutsch: "Cinsiyet, beden ve dolayısıyla da düşünce açısından kadın pasiftir. Kadının kaderi, onun bedenidir. Bu öyle bir kaderdir ki, kadın mutlu olabilmek, gerçek bir kadın olabilmek için onu hem yüklenmek hem de kabullenmek zorundadır." derken Heymans'tan pek ayrılmıyor. Peşin hükümlerin yaygın inanç ve tutumların etkisinden kurtulup objektif olamıyor. Bununla birlikte, salt kadınların lehine olsun diye eşitçil...Devamını Oku »

Genç Kız Psikolojisi(Dişi Cinsin Biyolojik Ayrılığı)

Genç Kız Psikolojisi(Dişi Cinsin Biyolojik Ayrılığı)

Dişi Cinsin Biyolojik Ayrılığı Dişinin dişi, erkeğin erkek olarak ayırımı, yani insan varlığının cinsiyeti, gebe kalındığı anda belirlenmektedir. Anneyi, gebeliği süresi içinde bazı işlevlere tutarak, yavrusunun cinsiyetini dişi veya erkek olarak değiştirmenin imkânı yoktur. Her insan yavrusu, ana ve babasından belirli bir öz alarak oluşur. Ananın yavrusuna verdiği, içinde 24 tane kromozom bulunan sperma hücresidir. Kromozomlar, birer mikrop büyüklüğünde küçük liflerdir. Bunların bir kum tanesinin boyuna gelebilmesi için milyonlarcasının bir araya gelmesi gerekir. İçte kromozom denilen bu mikroskopik oluşumlar birer gen deposudur. Genler aracılığıyla geldikleri canlının tüm niteliklerini içlerinde gizlerler ve bunları o canlının yavrusuna aktarırlar. Dişi ve erkek, üreme hücreleri olan yumurta ve spermayı oluştururken, her hücrede birer çift olarak bulunan bu kromozomlar, kromozomatik ayrışmaya uğrayarak yumurta ...Devamını Oku »

Genç Kız Psikolojisi(Dişi Cinse Ait Niteliklerin Belirlenmesinde Çevresel Unsurların Rolü)

Genç Kız Psikolojisi(Dişi Cinse Ait Niteliklerin Belirlenmesinde Çevresel Unsurların Rolü)

Dişi Cinse Ait Niteliklerin Belirlenmesinde Çevresel Unsurların Rolü Çağımızda dişilik-erkeklik özelliklerini ölçmek için pek çok test yapılandırıldı. Çizelgenin bir ucuna kadına Diğer ucuna erkeğe ilişkin olduğu kabul edilen özellikler yerleştirildi. Sonuç, kadına ve erkeğe özgü niteliklerin her iki cinste, toplumsal koşullanmalardan bağımsız olarak kendiliğinden ve yaradılıştan bulunduğuna inananları şaşırttı. Çünkü, üstün yetenekli erkekler çizelgenin dişilik ucuna doğru, üstün yetenekli kadınlarsa, çizelgenin erkeklik yönüne doğru kayma gösteriyorlardı. Bir başka deyişle bu testin sonuçları, insanların kendi cinslerinin rollerine ve görüntülerine uymak için, toplumsal zorlama ve koşullandırmaların tesiriyle, doğal eğilim ve yeteneklerim nasıl bastırıp kısırlaştırdıklarını kanıtlıyor. Bu gerçeği gören bir başka fizyolojist Jean Rostand şöyle diyor: "Cinsel içgüdü ayrılıklarıyla orantılı olarak, doğuştan psişik bir davran...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Yukarı Çık