Psikoloji

Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji, Felsefe, Bilincin Evrimi: Algının Eş Zamanlı Süreci Farkındalık Işığı

  Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji,  Felsefe, Bilincin Evrimi: Algının  Eş Zamanlı Süreci Farkındalık Işığı

Kişisel Gelişim, Bilincin Evrimi: Algının Eş Zamanlı Süreci Beynin işlevsel tabakalarının ve sol-sağ modellerinin birlikte alınması, bizi şimdi ele alacağımız taslağa ulaştırır. Bizim uzak atalarımız genellikle kesin bilme biçimlerini kullanıyorlardı. Hayatta kalma şanslarını arttırmak için içgüdüsel ve alışkanlığa dönüştürülmüş edim kalıplarını, davranış kalıplarım kullanıyorlardı. Edimler ve taklitçilik bu görevin başarısını sağlıyordu, hareketler tekrarlanıyor ve vurgulanıyordu. Bundan sonra, insanlar tedricen hayatta kalma temel konusundan, soyut toplumsal sorunlarla ilgilenebilecek asamaya geçtiler. Bu geçiş, sol beyinin öne çıkmasına yol açtı. Sol beyinin becerileri dil ve uygarlığın gelişmesi için gerekli olan yakıtı sağladı. Olaylar ve sahneler temsil edilebiliyor, dil olarak ifade edilebiliyordu, insan türü olarak bugün bizler, düşüncelerimizin esiriyiz. Kültürlerimiz ve değerlerimiz, sol beyinin işlevler...Devamını Oku »

Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji, Felsefe, Farkındalığın Evrimi:Farkındalık Işığı

Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji, Felsefe, Farkındalığın Evrimi:Farkındalık Işığı

Kişisel Gelişim, Farkındalığın Evrimi: Budist Psikolojinin Beş Aşaması Binlerce yıl önce Budist öğretmenler farkındalığı, birbirini takip eden beş zihinsel işlemin terimleriyle açıklamışlardır. Çağdaş araştırmalar şimdilerde bu binlerce yıl önceki buluşları onaylama eğilimindedir. * ilk adım, tad ve ses gibi basit duyum nesneleriyle ilişkiye girmektir. * ikinci adım, bu başlangıç izlerinin, beynin orta katındaki duygusal merkezde kaydedilmesidir. Bu merkez, bir duyumsamanın haz verici ya da acı verici olduğuna karar verir. * Üçüncü adım, beynin en üst katında, temel duygusal sinyallerin Üz erinde çağrışımsal düşünme edimidir. Duygusal sinyalleri kimliklendirir, tanımayı sağlar. Örneğin, şefkat dolu bir dokunuş, bir başka anı de birleşir ve su düşünce ortaya çıkar: "Oh, ne güzel bir his bu. Bana çocukluğumda evimizin kapısında oturduğum günleri anımsattı." * Dördüncü adım, kimliği belir...Devamını Oku »

Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji, Felsefe, Dolaysız Yaşantı Alanı

 Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji,  Felsefe, Dolaysız  Yaşantı Alanı

Kişisel Gelişim, Dolaysız Yaşantı Alanı insanın 'dolaysız yaşantı alanı', çocukluğundan itibaren dil ve simgeler alanının kuruluşuyla birlikte bilinçaltına ya da bilinçdışına itilmiştir. Böylece birey bölünmüştür. Birinci alan kişinin ontolojik ya da fitri beni iken, ikinci alan kişinin epistemolojik ya da sözel benini, sahte benini oluşturmuştur. Bu kabuk benlik ya da sahte ben, kişiye ne aradığı mutluluğu, ne huzuru, ne bütünlük duygusunu ne de diğer insanlarla ve bir bütün olarak çevresiyle doğru bir ilişki kurabilmesini sağlamıştır. Kişinin kendine yabancılaşması çeşitli sorunları, psişik bozuklukları, toplumsal sorunları doğurmuştur. İşte insanın bastırdığı bilinçdışı süreçleri tekrar bilince kazandırmakla uğraşan psikanaliz çalışmaları da zaman içinde ayrı bir dil, doğruluğu tartışılmaz terimler üretmiştir. Hümanist psikoloji ve kişilik ötesi psikoloji ve psikiyatri çalışmaları klasik psikolojinin bu eksikliklerini tamamlamak üzere ...Devamını Oku »

Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji, Felsefe, Farkındalık Işığı

Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji,  Felsefe, Farkındalık Işığı

Kişisel Gelişim, Farkındalık Işığı Hepimiz aslında saf ve içsel farkındalık ışıklarıyız ya da ruhsal farkındalık ışıklarıyız. Arındığımız ve doğru bilgiyle bilgilendiğimiz, sezgilerle donatıldığımız ölçüde de bunu çevremize yayarız. Birer Işık Feneri oluruz. Farkındalık ışığı bir nesneyle karşılaştığında bilinç oluşur. Her bilinç koşullanmaya ve bağlanmaya açıktır. Çeşitli rollerimiz ve etiketlerimizle de kişiliklerimiz oluşur. En çok özdeşleştiğimiz şey bizim kimliğirniz olur. Bu sahte kimliklerin ve özdeşleşmelerin ötesine geçtiğimizde ise özsel doğamıza, saf farkındalık ışığı olma halimize geri dönmüş oluruz. Farkındalık, Bilinç, Koşullanma, Kişilik, Kimlik ve Kimlik Otesi altılı bir dizgedir. Kendimizi tanımamız ve geliştirebilmemiz için bir araçtır. Bazen bir insanın yüzüne bakarsınız ve birden o insanla ilgili sezgiler sizi dolduruverir. Bilgelik bakışla ilgilidir, bilgi ise düşüncey...Devamını Oku »

Kişisel Gelişim, Psikoloji, Fıkra,

 Kişisel Gelişim,  Psikoloji, Fıkra,

Geliştiren fıkralar ve hayat dair dersler Ders 1: Adamın biri tam duşa girmek üzeredir ve karısı da duşunu almış olarak kabinden çıkmaktadır ki; kapının zili çalar. Kapıya kimin bakacağı konusunda ufak bir tartışma sonrasında kadın pes eder. Gelen eşinin arkadaşı x’ tir. Kadın daha selam vermeden x “havlunuzu üzerinizden yere düşürürseniz size anında 300 Euro veririm” der. Kadın bir müddet tereddüt eder, ancak havlunun düşümünü açarak havlunun düşmesini sağlar. X bakar ve 300 Euro verir ve söze devam eder eder: “Antrede doğabilecek ufak bir tensel yakınlık için 500 Euro daha verebilirim, hem de derhal” der. Önce şaşkın, fakat daha sonra adrenalinin verdiği heyecan ve alacağı para ile yapabileceklerinin anlık hayaliyle kısa bir duraksamadan sonra kabul eder. Yaşamış olduğu olayın ve kısacık bir süre içerisinde edinmiş olduğu ufak servetin heyecanıyla merdivenleri yukarı çıkarak banyoya geri döne...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Yukarı Çık