Psikoloji

Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji, Jung Psikoloji

 Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji, Jung Psikoloji

Kişisel Gelişim, Psikoloji, Jung Psikoloji Cari Gustav Jung modern psikiyatri alanının içine dünyanın dinsel ve büyüsel geleneğini yerleştirmeye çalışmıştır. Kendini gerçekleştirme kavramım ilk olarak kendisi kullanmıştır. Bu kavramla, Freud'un bilinçaltı dürtülerine ağırlık veren, yaşamın amacım ve hedefini ihmal eden görüşüne karşılık vermiştir. İnsanın biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçları gençlik yıllarında fazla önem taşımaktaysa da, zamanla yerini manevi doyum sağlayan yüksek amaç ve arzulara bırakır. Bireyleşme (individuation) adım verdiği bu süreçte, kişinin kendini gerçekleştirme (şelfrealization) güdüsü merkezi bir konuma sahiptir. DERLEYEN: ALINTIDIR. REKLAM İZMİR'DEKİ NLP - ANLAYARAK HIZLI OKUMA- ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SEMİNERLERİ İÇİN AYRINTILI BİLGİ: ...Devamını Oku »

Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji, Psikoterapi, Psikoterapist,

Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji, Psikoterapi,  Psikoterapist,

Psikoloji, Psikoterapi, Psikoterapi Nedir? Herhangi bir "konuşma tedavisi" yöntemidir. Taraflardan biri, ya da öteki, çoğunlukla da her ikisi birden konuşurlar. Bireysel terapi ya da grup terapisi şeklinde olabilir. Yüzeysel veya derin olabilir. Yorumlayıcı, destekleyici ya da telkine yönelik olabilir. Psikanalitik psikoterapi modeli, geçmişi temel alan bir yaklaşımdır. Geçmiş, bir kişinin yaşamının erken dönemlerinde yani beş altı yaşlarına kadar gösterdiği gelişimdir. izleyen yıllarda çatışma çözümlerinde zorlayıcı ve bilinçdışı bir örüntü olarak ortaya çıkarlar. Bu paradigma bastırma kavramım temel paradigma olarak kullanır. Analitik kurama göre, nevroz, travmatik bir yaşantının işlevsiz bir şekilde çözümlenmesidir. Travmatik yaşantı, kişinin yaşamım ve başkalarıyla ilişkilerin! büyük oranda etkilediği halde, bilinçdışında kalır. Terapist bilinçdışının bilince getirilmesi için destek vererek, bu ba...Devamını Oku »

Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji, Nlp, Geştal Terapisi

  Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji,  Nlp, Geştal Terapisi

Kişisel Gelişim, Psikoloji, Nlp, Geştal Terapisi Geştal terapi,hümanist psikoloji ile varoluşçu psikoloji akımlarından etkilenmiş ve son otuz yıl içinde geliştirilmiş bir tedavi kuramı ve yaklaşımı.Fritz Perls bu terapinin kurucusu ve öncüsü sayılıyor.Gestalt Psikolojisi,özellikle algı alanında ortaya çıktı.Dayandığı kuramsal temelin özü şöyle:Bütün parçalardan oluşur,ancak parçalar tek tek bütünü yansıtmazlar,belirlemezler.Tersine bu parçalar bütünün özelliğine göre belirlenirler. Perls,organizmayı bir bütün olarak içinde bulunduğu çevre ile birlikte ele alarak tedavi yöntemini geliştirdi. Gestalt, almanca şekil, form (ing.shape, form) anlamına gelmektedir. Geştalt Terapisi (Frederick Peris), meditasyonda gözetilen şimdi-merkezciliğe giden değişik bir yoldur. Kişi 'şimdiki durum' üzerinde yoğunlaşmaya ve var olanda kalmaya davet edilir. Kişinin sıradan bilincinin 'kişisel bir inşa' olduğu ve her insanın kendi bilincin...Devamını Oku »

Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji, Psikolojik Tedavi, Psikolojik Gelişim, Psikolojik Rehberlik,

Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji,  Psikolojik Tedavi,   Psikolojik Gelişim, Psikolojik Rehberlik,

Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji,Psikolojik Danışmanlık Süreci Değişik meslek alanları "danışma" terimini farklı şekilde kullanırlar. ilk anda akla uzun bir liste gelir. Okul danışmanları, iş danışmanları, evlilik danışmanları, mali danışmanlar ve din danışmanları gibi. Danışmanlık genellikle insanlara yardım mesleği olarak tanımlanmaktadır. Danışmanlar kendilerini, danışanların karar vermelerine, plan yapmalarına ve uygulamalarına, sorunlarım çözebilmelerine yardımcı olan bir kaynak olarak görürler. Etkili yardımların ve yardımcıların özellikleri şunlardır: • Etkili yardımlar, "amaca ulaşma" konusunda başarılıdırlar. • Etkili yardımcılar, yardım ettikleri kişilerde "güven", "rahatlık" ve "açıklık" duyguları yaratırlar. • Etkili yardımcılar, olumlu amaçlara ulaşabilirler. • Etkili yardımcılar, yardım ettikleri kişilerle ilişkilerinde dikkatli ve saygı...Devamını Oku »

Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji, Stres Yönetimi

Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji,  Stres Yönetimi

Kişisel Gelişim, Stres, Stres Yönetimi Stresi Canlılığa Dönüştürmenin Taocu Yolları: • îlk olarak, stresi gülümseyerek kendinizden uzaklaştırın. • İkinci olarak, konuşmadan önce düşünmeyi uygulayın. • Üçüncü olarak, gündelik yaşamınızda daha az endişelenin ve daha fazla etkinlikte bulunun. • Dördüncü olarak, zihinsel gücünüzü geliştirin. • Beşinci olarak, cinsel yaşamınızı siz denetleyin ve yönetin. Onun sizi yönetmesine izin vermeyin. • Altıncı olarak, başınıza saygı gösterin ve ayaklarınızı sıcak tütün. • Yedinci olarak, ensenizi ılık tütün. • Sekizinci olarak, beslenmenize özen gösterin. • Dokuzuncu olarak, bunları uygularken aşırıya kaçmayın. • Onuncu olarak, neşeli olun bu gücünüzü, Chi'yi arttırır. • On birinci olarak, mevsimlere göre sağlığınıza özel dikkat gösterin. DERLEYEN: ALINTIDIR. Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Yukarı Çık