Psikoloji

:: Psikoloji

:: PSİKOLOJİ

Psikoloji denildiğinde aklınıza gelen ilk kelimeyi yazın ve arkadaşlarınızın kelimeleriyle karşılaştırın. 1. psikoloji ve bilimsel erevesi Psikoloji denildiğinde hemen herkesin zihninde bir şeyler belirir. Kimisi kendisini ok uzak hissederken kiminin hayallerini ssleyen bir konu yahut meslektir. Bazılarımızı korkuturken bazılarımızı merakın kuyularına eker. Literatrde tanımlandığı kadarıyla psikoloji, insan davranışının altında yatan nedenleri inceleyen, duyuş, dşnş ve davranışların bağlı bulunduğu kanunları araştıran bir bilim dalıdır. Gnmzde yaşamIN her alanında psikolojinin doğrudan ya da dolaylı etkisini grmek mmkndr. Bir banka reklamı hazırlanırken psikologların insan gereksinimleri aısından ne tr katkılar sağladığını bir dşnn. Tanıtım...Devamını Oku »

:: Psikoloji Nereden Nereye

::       PSİKOLOJİ NEREDEN NEREYE

Psikoloji, bilim olma vasfını 19. yzyılın sonlarından itibaren kazanmaya başlamıştır. 19. yzyılın ikinci yarısına gelinceye değin, ruh gzlenebilir bir varlık olarak dşnlmemiştir. Filozoflar belirli fikir ve varsayımlara dayanarak insan ruhunu eşitli melekelerden oluşan bir mekanizma olarak kabul etmişlerdir. İrade, hafıza, dşnme gibi birbirinden bağımsız olarak ele alınan bu melekeler yoluyla insan ruhu anlaşılmaya alışılmıştır. Bu sebeple, ruhun araştırılmasına ynelik olan bu alana psikoloji, yani ruhbilim denilmiştir. W.M. Wundt (1832-1920), 1879 yılında ilk psikoloji laboratuarını kurana kadar psikoloji daha ziyade felsefenin bir alt dalı olarak anlaşılmıştır. Bugn psikolojide olduka nemli bir yer tutan, insan davranışının kontroll şartlarda gzlenmesi ilkesi, Wundt tarafından yerleştirilmişti...Devamını Oku »

:: Psikoloji Ve Bilim

::   PSİKOLOJİ VE BİLİM

Bilim, ampirik (grgl) ve nesnel bir konusu olan sistemli bilgiler btndr. Buradaki ampirik oluş, bilginin konusunu oluşturan olay ya da nesnelerin gzlenebilir olmasını, nesnellik ise yapılan gzlemin herkese aık olmasını ifade eder. Bilimin temel amacı kuram (teori) geliştirmektir. Bilimin gelişmesi doğrudan doğruya kuram geliştirilmesine bağlıdır. Bilimin diğer amaları ise, aıklama, anlama ve kontroldr (Kerlinger, 1977, s.9). Aıklama: Varolan şeylerin, durumların, ilişkilerin sebeplerini bulmaya alışmak. Yordama (nkestirme): Gzlenen durumlardan yararlanarak, gzlene-meyen durumlar hakkında tahmin yrtmek. Kontrol: Burada tabiatta ve toplumda grlen olayların denetim altına alınması amalanır. Bunun iin de kuram yoluyla retilen bilgil...Devamını Oku »

:: Gelişim Psikolojisi

:: GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

Gelişim psikolojisi, bireylerin hayatları boyunca geirdikleri her trl değişim ve bireyler arasındaki gelişimsel farklılıkları inceleyen bilim dalıdır. ocukların potansiyel glerini tanımak ve geliştirebilmek aısından gelişim psikolojisi byk nem taşımaktadır. Yetişkinlerin ocuk gelişimi konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını sylemek olduka gtr. Bir ok yetişkin kendilerinin ğrenebildiği her şeyi ocukların da ğrenebileceği yanılgısına kapılmaktadır. Bu yzden, ocukları yetişkinlerin kltlmş modeli olarak algılamaktadırlar (Gngr 1984, s.74). Bu eksiklik, yetişkinlerin ocuk gelişimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarından kaynaklanır. ocuğu zihinsel gelişim dzeyi itibariyle anlayamayacağı bilgil...Devamını Oku »

Kaygı Ve Psikoloji

Kaygı Ve Psikoloji

Kaygı dilinin temelinde kişiliğin, bir davranışa, bir zelliğe, yeteneğe veya belirli bir konudaki bilgi dzeyine dayanarak değerlendirilmesinin yattığını vurgulamıştık. Bundan, bir alternatif olarak hibir etiketleme veya değerlendirme yapılmaması anlamı kesinlikle ıkartılmamalıdır. Ancak, neyi gereki anlamda etiketleyip neyi etiketleyemeyeceğimizi ayırt edebilmeliyiz. Yaşamı, amalarımızla sahip olduğumuz potansiyeli el ele gtrdğmz bir keşif uğraşısı olarak tanımladığımızda; belirli bir amaca ynelik ve sahip olduğumuz potansiyele dayanarak geliştirdiğimiz bir davranış ya da yeteneği eşitli aralıklarla değerlendirmek bu tanımın bir gereği olacaktır. Gene bu tanıma gre, bu tr bir değer bime, nereden nereye geldiğimizi ve nereye gidebileceğimizi tartabilmek iin yapılacaktır. Bu gr&uum...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Yukarı Çık