Psikoloji

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi nedir? Bilimsel bir aktivite yürütebilmek için ilgili bilim dalının kullanacağı bir teknik dil lazımdır. Belirli disiplinlerde ve alt disiplinlerde bilim adamlarının birbirlerini anlayabilmesi için belirli kelimelere standart bir anlam yüklenmesi gerekir. Bilimsel aktivitenin temel şartı bir kavramın bilinen teknik anlamında kullanılmasıdır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde psikiyatrinin de kendine ait teknik kavramları mevcuttur. Bilimsel aktivite bu teknik kavramlar sayesinde yürütülür, çalışmalar yapılır, tartışılır ve yorumlanır. Belirli bir kavrama farklı anlamlar yüklenirse bunun sonucunda kaos ve karmaşa çıkar. Psikiyatri genç bir bilim dalı olarak bu kavramlaşma sürecini henüz tamamlamamıştır. A. Psikoterapinin Sözlük Anlamı Psikoterapinin sözlük anlamı, ruhsal yolla tedavi etmek şeklinde tanımlanabilir. Batı dillerinde kullanılan psikoterapi terimini İngilizcesi olanDevamını Oku »

Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı Nasıl Önlenir?

Çocuklarda kardeş kıskançlığı nasıl önlenir?

Yeni bir kardeş çocuk için kabullenilmesi belki de en zor durumlardan. Ama tek çocuk sahibi olmak da kardeş kıskançlığını ortadan kaldırmaz. Çocuk kardeşi gelene kadar ailenin ilgi ve sevgi odağıyken kendisine yönetilen ilgi ve sevginin kardeşe yöneltilmesinden rahatsızlık duyar. Bebeğin doğması ile ailesinin ona ayırdığı zamanın azalmasına neden olduğu için bebeğe karşı gibi görünür. Ama aslında anne ve babasına olan güvensizlik, kızgınlık ve kırgınlık duygularının oluşmasına neden olabilir. Çocuk kendini terk edilmiş, desteksiz ve güvensiz hissedebilir. “Özellikle büyük çocuğunuz bebeğe zarar vermeye çalışırsa, agresif davranışlar sergilerse, bebek gibi davranmaya başlarsa ve sizin tüm bu süreçle ilgili endişeleriniz varsa destek almalısınız” diyor ve kardeş kıskançlığı önlemenin ipuçlarını paylaşıyor… Çocuğunuzun kardeşine ve size nasıl tepki vereceği konusunda kaygılanmayın. Bilin ki çocuklar a...Devamını Oku »

Sağlık Psikolojisi

 Sağlık Psikolojisi

Hastalık ve sağlıkla ilgili olarak ele alman kültür faktörü, çeşitli dönemlerde farklı anlayışlarla değerlendirilmiştir. Absolutizm, relativizm ve üniversalizm olarak adlandırılan bu görüşlerin konuya yaklaşımları farklı olmuştur. Absolutizm anlayışını temsil eden görüş, hastalık ve sağlığın kültürle hiçbir ilişkisi bulunmadığını, bunların birbirlerini etkilemeyen süreçler olduğunu savunur. Relativizm anlayışı ise absolutist görüşün tam tersine bir anlayış içerisindedir. Remellerini antropolojiden alır ve bütün değişimlerin kökeninde kültürel kalıpların bulunduğuna inanır. Bu yaklaşıma göre kültür, sağlık ve hastalıklardaki remel belirleyicidir. Üniversalizm bu iki görüşün ortasında yer alır. Temel insan karakteristiklerinin evrensel boyutta ortak olduğunu, ama kültürel değişkenlerin ve etkilerin bunları yönlendirdiğini kabul eder. SAĞLIK VE HASTALIĞI ETKİLEYEN KÜLTÜREL-ÇEVRESEL DEĞİŞKENLER İnsanın sağlığa ilişkin sorunları, ana babasından getirdi...Devamını Oku »

Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi

İnsanın gelişimi bir bütün olarak seyreder. Fiziksel gelişim, bedensel ve devinsel (psikomotor) olmak üzere iki alanı kapsar. Bedensel gelişim, genel olarak beden oranları ve fiziksel görünüşteki değişimi, devinsel gelişim ise, beden ve sinir sistemi arasındaki organizasvona bağlı olarak ortaya çıkan organizmanın istemli hareketlerini ifade eder. İnsanın birtakım yaşam, işlevlerini yerine getirmesinde beden temel işlevi görmektedir. Büyük oranda merkezî sinir sisteminin gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel gelişimin insanın kişiliği üstünde önemli bir etkisi olduğu söylenebilir.(Bilgin, 2007) Bedensel gelişimle davranışlar arasında sıkı bir ilişki vardır. Bireyin bedensel gelişiminde görülen aksaklıklar, dengesizlikler ya da gerilemeler davranışlarım da etkisi altına alır (Başaran, 1994). Çünkü kişi bedensel işlevlerini tam olarak yerine getiremeyince gelişimsel bütünlüğünün tamamı bundan etkilenir. Fiziksel gelişimin bilinmesi bireyin eği...Devamını Oku »

Negatif Düşünceleri Pozitife Çevirme Yolları

Negatif Düşünceleri Pozitife Çevirme Yolları

Mutluluğun elinizde olduğunun ne kadar farkındasınız? Belki de yapmanız gereken tek şey negatif düşüncelerinizi pozitif düşüncelerle değiştirmek… İşte uzmanlardan mutluluk teknikleri… Sizin için uzmanların görüşlerini aldık ve mutluluğun formülünü yakaladık. Bu zamana kadar neyi denediyseniz bir türlü mutlu olmayı beceremediniz. Aslında yalnız değilsiniz! Mutluluk konusu, hemen herkes için çözülmesi zor bir problem. Hedonistik görüşe göre, vücudunuzu mutlu etmek, ruhsal mutluluğu başarmanıza yardım ediyor ve bu da dolayısıyla sizin pozitif düşünmenize yardımcı oluyor. Tüm bunların birleşimi sizi gerçek mutluluğa kavuşturuyor… Ünlü İsveçli psikolog Alexandre Thalman’a göre ise işin sırrı bir bardağın yarısını boş diğer yarısını dolu görmek metaforu gibi: “Beynimiz, bütün hislerimizi yalnızca mutlu olmak fikri etrafında bütünleştirir. Bu yüzden bütün hayatımızı da bunu yorumlamak için harcıyoruz” diyor. Bu yorumlarımızın negatif ya da pozitif düşünceye dönüştüğüne vurgu yapan ...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Yukarı Çık