Psikoloji

Kişilik Ötesi Model

Kişilik Ötesi Model

Transpersonal Psikoloji ve Kişilik Ötesi Model Kişi nedir? Tüm psikolojilerde karşımıza çıkan en temel soru budur. Farklı psikolojiler farklı bakış açılarına sahiptir ve farklı boyutlara vurgu yaparlar. Bunlardan yola çıkarak insan doğasının radikal bir şekilde farklı olan çeşitli görüntülerini inşa ederler. Çoğu zaman bu görüşler birbirlerine muhaliftir. Sanki karmaşık ve çok boyutlu olan bir bütünün parçalarım temsil ediyor gibi görünürler. Burada sunulan 'Kişilik Ötesi Modelin' niyeti, diğerlerin! olumsuzlamak değil, daha önceki psikoloji modelleri tarafından ele alınmamış çeşitli olguları, çeşitli sağlık düzeylerini ve bilinç hallerin! de kapsayan daha geniş bir bağlam içine yerleştirmektir. /...Devamını Oku »

Kişisel Gelişim Bağlamında Batı Ve İslam Medeniyeti

Kişisel  Gelişim Bağlamında Batı Ve İslam Medeniyeti

Kişisel Gelişim Bağlamında Batı Ve İslam Medeniyeti Geçmişten günümüze dek, var olan tüm din, ahlak ve inanç sistemleri, insanın mutluluğunu, hem bu dünyada hem de ölümden sonrası için, isteme noktasında ortaktırlar. Bu sistemler, insanın hem ruhsal hem bedenî hem de duygusal boyutta gelişmesiyle ve doyum sağlayan bir hayatı nasıl yakalayacaklarıyla ilgilenmişlerdir. Ancak her medeniyetin ve kültürün kendine has bir gelişim, eğitim, toplum ve en nihayetinde bir insan anlayışı vardır. Kişisel Gelişim, medeniyetlerin bu anlayışlarına hizmet eder. Bu amaca ulaşmak için de bir takım yöntemler kullanır. Ancak ne olursa olsun, doğup geliştiği topraklara yabancı yöntem, ve hedeflere sahip olamaz. Kişisel gelişim, yeşerdiği toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ortaya çıkan bir akımdır. Bu bakımdan bu akımın yönünü ve değerini, bir çok şe...Devamını Oku »

Duygusal Zeka Makalesi

Duygusal Zeka Makalesi

Duygusal Zeka Makalesi Araştırma bulgularına göre duygusal zeka yoksunluğu, kişinin “aile yaşamından” meslekteki başarısına “kadar bir çok alanda kötü sonuçlar doğurabiliyor. Dr. Goleman'a göre duygusal zeka doğuştan gelen bir özellik değil. İnsan beyninin yapışı dolayısıyla çocuklukta alınan "duygusal dersler" insanın hayatı boyunca "davranış biçimlerini” etkiliyor ve belirtiyor- Başta eğitimciler olmak üzere, tüm ana babaların ve çocukların bu...Devamını Oku »

Kişisel Gelişimin Düzeyleri

Kişisel Gelişimin Düzeyleri

Kişisel Gelişimin Düzeyleri 1. Dürüstlük. Kendime karşı dürüst olmalıyım. Kendimi olduğunu gibi kabul etmeliyim. 2. Dinginlik. O zaman zihnim dinginleşir. 3. İçe Bakış, Zihniniz sakinken içinize bakabilirsiniz. Durgun bir göle bakar gibi. Değiştirmek istediğiniz düşünce, söz ve davranışlarınızın nedenlerini orada görebilirsiniz. Onları değiştirebilirsiniz ve kendinizin efendisi olabilirsiniz. 4. Kendini anlama. Kendinizi anlarsanız, yüzeydeki geçici şeylerle ne çok uğraştı...Devamını Oku »

Sivananda Yoga

Sivananda Yoga

Sivananda Yoga (Swami Sivananda) Hintli bir doktor olan Swami Sivananda tarafından on dokuzuncu yüzyılda kurulmuştur. Hindistan, İngiltere, Amerika ve Kanada'da birçok şubesi vardır. Çalışmaların temelinde sağlıklı yaşamın beş ilkesi vardır. Doğru egzersiz; doğru nefes alma; doğru gevşeme egzersizleri; doğru düşünme ve meditasyon; doğru beslenme. Beden ve zihnin tıbbı olarak adlandırılabilir. Olumlu düşünce, meditasyon, asana, pranayama, gevşeme ve diyet uygulamaları yapılmaktadır. Şifa bulmanın ana koşulu olumlu düşüncedir. Meditasyon ise kendini tanıma ve aydınlanma ile ilgilidir. Asanalar sinir sistemi ile kas bütünleşmesidir. Pranayamalar ise, sinir ve solunum sistemi bütünleşme...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Yukarı Çık