Psikoloji

Etkileşim Analizi

Etkileşim Analizi

Etkileşim Analizi Etkileşim analizi ya da transaksiyonel analiz, Eric Berne tarafından geliştirilmiştir. Kişilerin karar alırken, kendilerinde var olan inançlarından hareket ettikleri fikri üzerine kurulmuştur. Kişiler arasındaki sorunlar, kişilerden birinin inançlarının artık mantıklı olmaması ve arzu edilmeyen sonuçlara neden olacağının gözükmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Bu mantık dışı inançları belirlemek, "değişim" için gerekli olan bir manivela dayanağı gibidir. Çünkü "kararlılık" için, yeni bir denge kurulması zorunludur.Devamını Oku »

Psikolojide Grup Çalışması

Psikolojide Grup Çalışması

Grup Çalışması Her grup çalışması belli evrelerden oluşur. Bu evreler şöyle özetlenebilir: Birinci evre: Uyum sağlama, yönlendirme, oluşum, tanışma ve gruba dahil olma. İkinci evre: Tepkisel aşama, kontrol, ayrışma, katılımdan uzak durma, geçiş, çatışma ve yüzleşme, direnç gösterme. Üçüncü evre: Birliktelik, adanma, kaynaşma, bağlanma, çekicilik, özdeşleşme, aile. Dördüncü evre: Olgunluk, çalışma, çözüm, üretkenlik, işe yönelme, işbirliği. Beşinci evre: Bitiriş, vedalaşma, kapanış, sonlanma. ...Devamını Oku »

Logo Psikoloji

Logo Psikoloji

Logo Psikoloji Kendini gerçekleştirme kavramı genellikle manevi alandan tamamen bağımsız ele alınmaktaydı. Sadece insani sınırlar içinde insanın yücelmesi ve gelişmesin! içeriyordu. Viktor Franki onların ihmal ettikleri 'Kutsal'ı devreye sokarak onların ötesine geçer. Aşkınlığı, İnsan Ötesi'ni devreye sokmuş olur. 'Kendini Aşma' kavramım getirerek, Kendini Gerçekleştirme kuramım aşar. Değerlerle manevi ilişki kurulur ve insan üstü değerler, insanın kendini kontrol etmesini, kendisini yeniden düzenlemesini, kendisini aşmasını sağlar. ...Devamını Oku »

Hümanist Psikoloji

Hümanist Psikoloji

Hümanist Psikoloji (Abraham Maslow, James Bugental) Hümanist ya da İnsancıl Psikolojinin kurucularından sayılan Maslow'a göre kendini gerçekleştirme, yetenek, kapasite ve gücün sonuna kadar geliştirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasıdır. Transpersonal ya da Kişilik Ötesi Psikiyatrist Gregory A. Curtıs, Abraham Maslow'un Gereksinimler Hiyerarşisini şöyle sıralamaktadır: Bir, fizyolojik gereksinimleri karşılamak; iki, güven duygusu duymak; üç, ait...Devamını Oku »

Jung Psikoloji

Jung Psikoloji

Jung Psikoloji Cari Gustav Jung modern psikiyatri alanının içine dünyanın dinsel ve büyüsel geleneğini yerleştirmeye çalışmıştır. Kendini gerçekleştirme kavramım ilk olarak kendisi kullanmıştır. Bu kavramla, Freud'un bilinçaltı dürtülerine ağırlık veren, yaşamın amacım ve hedefini ihmal eden görüşüne karşılık vermiştir. İnsanın biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçları gençlik yıllarında fazla önem taşımaktaysa da, zamanla yerini manevi doyum sağlayan yüksek amaç ve arzulara bırakır. Bireyleşme (individuation) adım verdiği bu süreçte, kişinin kendini gerçekleştirme (şelfrealization) güdüsü merkezi bir konuma sahiptir. ...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Yukarı Çık