Psikoloji

Analitik Psikoloji

ANALİTİK PSİKOLOJİ

Analitik psikoloji, Carl Gustav Jung tarafından geliştirilmiş bir psikoloji kuramıdır. Jung, 1907 yılında Sigmund Freud ile birlikte çalışarak, psikanaliz kurama birçok katkı sağlamıştır; ancak 1913-14 yıllarında psikanaliz kuramındaki bazı konulardan dolayı çatışma yaşamış ve Freud'la yollarını ayırarak analitik psikoloji alanında çalışmalar yapmıştır. Jung psikanalitik kuramı, psikanaliz kuramın temelleri üzerine kurmuştur. Dolayısıyla bilinçdışının varlığını kabul etmiş fakat psikanalizin temel unsurlarından olan id, ego ve süperego mekanizmaları yerine bilinç, kişisel bilinçdışı ve kollektif bilinçdışı olmak üzere üç boyutlu bir yapı kabul etmiştir. Kişisel bilinçdışı, bireyin kendine ait oluşturduğu bilinçdışıdır, kollektif bilinçdışı ise, geçmişten gelen yani atalardan genler yoluyla devralınan ortak bilinçdışıdır. Kişisel bilinçdışı, bilinçdışının üst katmanında yer alır; unutulmuş veya geriye itilmiş yaşantılar, istekler, korkular, duygular burada birikir. Bu bi...Devamını Oku »

Altı Düşünce Şapkası Yöntemi

ALTI DÜŞÜNCE ŞAPKASI YÖNTEMİ

ALTI DÜŞÜNCE ŞAPKASI ALTI DÜŞÜNCE ŞAPKASI YÖNTEMİ NEDİR? Belli bir konuyu görüşmek, bir problemi çözmek yada bir konuda karara varmanın gerektiği toplantılarda, toplantıya katılanlar genellikle daldan dala atlamakta, herkes konuya farklı açıdan yaklaşmaktadır. Bu da çok fazla zaman kaybına ve sonuçların ortaya çıkmasında güçlüklere neden olur. Altı Düşünce Şapkası Yöntemi, düşünce ve önerilerin belirli bir düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. “Şapkalar” düşüncelerin ayrıştırılması için kullanılan bir semboldür. Şapkaların rengi değiştikçe, rengin simgelediği düşüncelerin belirli bir düzen içinde sırasıyla aktarılması beklenir. ALTI DÜŞÜNCE ŞAPKASI YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR? Katılımcılara üzerinde görüşme yapacakları konu verilir. Tüm katılımcıların konuya yaklaşırken aynı şapkayı giymeleri yani konuya aynı şekilde yaklaşmaları istenir. Şapkaların renkleri aşağıda verilen düşünme yaklaşımlarını simgelemektedir. BEYA...Devamını Oku »

Akran Baskısı

AKRAN BASKISI

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde, ergenlik döneminde gençler akranlarıyla daha fazla vakit geçirmeye başlar ve akranlarının kendilerini ailelerinden daha iyi anladığına düşünür ve inanır. Gençler, kendilerini daha fazla vakit geçirdikleri akran gruplarının doğal bir parçası olarak görür ve gruptaki diğer üyelere benzemeye çalışır. Ergenlik döneminde ait olma, kabul görme, sosyal onay, bağlanma gibi sosyal gereksinmeler genç tarafından daha yoğun bir şekilde yaşanmaya başlanır ve ait olma, kabul görme ihtiyacı gencin akran grubunun kontrolüne girmesine yol açar. Akran grubunun kontrolüne girmek peşinden akran baskısını da beraberinde getirmektedir. Akran Baskısı nedir? • Bireyin içinde bulunduğu yaş gruplarının etkinliklerinde bir şeyi yapmak için arkadaşları tarafından zorlanması veya cesaretlendirilmesidir. • Akran baskısı, genellikle bireyler istekli ya da isteksiz olarak ikna edildiklerinde, b...Devamını Oku »

Gelişim Psikolojisi

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

Gelişim psikolojisi, biyolojik, psikolojik ve davranışsal yeteneklerin basitten karmaşık sistemlere doğru değişiminin incelenmesi olarak tanımlanır. Bir çoklarına göre gelişim psikolojisi organizmanın belli bir yaş sırası içinde geçirdiği dönem yada evrelerin tanımlanıp incelenmesi ile ilgilidir. Gelişim Psikolojisinin temel ilgi alanı; zamanla ileri doğru hareket organizmanın geçirdiği değişimlerin incelenmesidir(Ergenlik Psikolojisi, Derleyen: Bekir ONUR, Ank. 1987). Yukarıdaki paragrafta gelişim psikolojisinin ilgi alanı oldukça açık bir şekilde belirtilmiştir. Yukarıdaki bilgiler Bühler, Spiegel ve Thomas'ın 1973 yılında yazdıkları bir makaleden S. Zeytinoğlu tarafından çevrilmiş ve kaynak olarak gösterilen kitaba konmuştur. Bu detay üzerinde bu kadar durmamamızın nedeni 23 yıl önce formüle edilmiş bu bilgilerin hala bir çok eğitimci tarafından çok da önemsenmemesidir. Oysa Morovya'lı bir rahip olan Comenius tarafından 17. yy.'da avrupada, 6. yy'dan itibaren de Muhammet ...Devamını Oku »

Unutkanlık Sebepleri - Sebeb Olan Faktörler

Unutkanlık Sebepleri - Sebeb Olan Faktörler

Unutkanlık nasıl meydana gelir? ''The Brain Book'' adlı ünlü kitapta bir gram beynin bütün dünyadaki telekomünikasyon sistemlerinden daha fazla hücreler arası bağlantı içerdiği ortaya çıktı. Unutkanlık nasıl meydana gelir? Beyindeki hücreler arası enerji transferinin bozulması, hücrelerin bilgileri kaydetme, tekrar geri çağırabilme, bilgileri depolayabilme özelliklerinin bozulmasını unutkanlık olarak tanımlayabiliriz. En önemli konu unutkanlığın hangi nedenle olduğunun tespitidir. Çünkü eğer unutkanlık alzheimer gibi bir hastalığın habercisiyse erken teşhis büyük önem taşıyor. Hafızayla ilgili ne tür sorunlar ortaya çıkıyor? Nasıl ki insan yaşlanınca beli bükülür, cildi yıpranırsa hafıza da zamanla yaşlanıyor. Yaşlanmayla birlikte de zihinde unutkanlık ortaya çıkıyor. İki çeşit unutkanlık vardır. Bir tanesi basit unutkanlık dediğimiz zararsız, geri dönüşü olan ve düzeltilebilen unutkanlık türüdür. İkincisi k...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Yukarı Çık