Psikoloji

Genç Kız Psikolojisi(Adet Görme Ya Da Aybaşı Kanaması Nedir?)

Genç Kız Psikolojisi(Adet Görme ya da Aybaşı Kanaması Nedir?)

Adet Görme ya da Aybaşı Kanaması Nedir? Türün sürekliliğini sağlayacak üremenin gerçekleşeceği pota, annenin rahim çatısı içindedir. Dişinin yumurtalık bezinde, her ay, içinde bir canlı var etme gücü saklı olan bir yumurtacık olgunlaşır. Bu, basit bir hücre şeklinde, milimetrenin beşte bir büyüklüğünde yarı saydam bir peltedir. Bu yumurtacık daha sonra yumurtalık bezinden kurtulup uzunca bir geçit olan rahim borusuna geçer, ilerlemekte olduğu bu yol onu sekizinci günün sonunda rahime, yani, dölyatağına iletecektir. Rahim borusunda ilerlemekte olan yumurtacık erkeklik hücreleriyle denk gelirse, bir anda milyonlarca spermin saldırısına uğrar. Ancak onlardan yalnızca biri yumurtanın içine girebilir. Yumurta döllendiği esnada, diğer tüm erkek tohumlarına kapanmış olur. Döllenmiş yumurta, yolculuğunun sonunda rahime ulaşır. Kanla doygun bulunan rahim iç çeperine yapışan yumurta, buradaki kılcal kan damarlarından beslenerek gel...Devamını Oku »

Genç Kız Psikolojisi(Önergenlik Döneminde Kız Çocuklarında Görülen Biyolojik Gelişmeler)

Genç Kız Psikolojisi(Önergenlik Döneminde Kız Çocuklarında Görülen Biyolojik Gelişmeler)

Önergenlik Döneminde Kız Çocuklarında Görülen Biyolojik Gelişmeler Kız çocuk; yeniyetmeliğe, çocukluk çağının son senelerinde; on, on bir ve on iki yaşlarında yaşadığı hızlı bir büyümeyle girer. Bu çağa, Önergenlik olarak isim verilir. Bu senelerde, Özellikle bacakların birden uzadığı, bey yüksekliğinini belirgin şekilde arttığı, hatta bu hızlı büyümeye uyum sağlayamama sebebiyle dizkapaklarında derinin gerildiği görülür. Bu çağ içinde kızlar en yüksek büyüme oranına ulaşırlar. Böylece yeniyetmeliğe genellikle büyümüş ve bedence oldukça gelişmiş olarak adım atarlar. On iki yaşından sonra büyüme oranı giderek azalır. Yirmi yaşlarında ise büyüme oranı sıfıra iner ki, bu büyümedeki duraklamayı belirtir. Boy uzamasındaki bu hızlı büyüme, ağırlığın artışında da aynen seyreder. Yani genç kızın ağırlığındaki artış, on-on iki yaşları arasında en yüksek oranına ulaşır. Neticede kızlar bu dönemde, yaşıtları olan oğlanları boy ve kil...Devamını Oku »

Genç Kız Psikolojisi(Önergen Kızlarda Yaşanan Fiziksel Gelişmelerin Neden Olduğu Özel Psikolojik Yapı)

Genç Kız Psikolojisi(Önergen Kızlarda Yaşanan Fiziksel Gelişmelerin Neden Olduğu Özel Psikolojik Yapı)

Önergen Kızlarda Yaşanan Fiziksel Gelişmelerin Neden Olduğu Özel Psikolojik Yapı Geçiş dönemi içindeki kız çocuğu, getirmekte olduğu değişim ve gelişmeyi dikkatle inceler. Kendini akranlarıyla ve yetişkinlerle sürekli olarak karsılaştırır. Onlara benzeyen, benzemeyen, üstün ve zayıf yanlarını değerlendirir. Böylece, bedensel benlik kavramına her geçen gün yeni bir çizgi çizer. Bedeninin ileride sahip olacağı şekil üstüne düşler kurar, umutlara kapılır, endişe ve üzüntü duyar. Colette Audry, "Anıların Gözüyle" adlı kitabında yeni yetmelik çağındaki kızların ortak özelliklerinden biri olan bu düşlerini söyle dile getirir: "En önemlisi, hayallerimde yaşatabilmek için kendimi başka bir şekle sokmaktı. Böylece ben olmaktan çıkıyor, o oluyordum. Her şeyden önce güzeldim ve on sekiz yaşındaydım. Bir şekerleme kutusunun üstündeki, güvercinlerle çevrelenmiş iki genç kız resmi bu konuda bana çok yardımcı oldu. Ben; ipeksi i...Devamını Oku »

Genç Kız Psikolojisi(Olumsuzluk Devresi Olarak Önergenlik Çağı)

Genç Kız Psikolojisi(Olumsuzluk Devresi Olarak Önergenlik Çağı)

Olumsuzluk Devresi Olarak Önergenlik Çağı Kız çocuk, bu dönemde bir eşiği atlamak üzere olduğunun bilincindedir. O ana kadar yaşamı, oyun alanıyla sınırlı kalmıştır. Gerçi oyunlarının konusu hep o eşiğin ötesindeki hayatla ilgilidir ama onunla yüz yüze gelmek, gerçeği yaşamak, çocuk ruhunda fırtınalar koparmaya yetmektedir. Oyun çağı çocuğu; dengeli bir gelişmeye, düzenli bir sağlığa, uygun bir psişik yapıya sahiptir. Ancak bu çağda bazı bezlerin artan salgısı, kanın kimyasındaki farklılıklar, cinsel olgunluğa doğru sürekli ilerleyiş, bedenin ani gelişmesi, biyolojik dengeyi öylesine bozar ki, diğer fizyolojik ve sosyal etkilerle birleştiğinde bunun psişik yapı üzerinde bir sarsıntı oluşturmaması olası değildir. Bu sarsıntının kızdaki etkileri oğlanınkine hem benzer hem de bazı farklılıklar taşır. Bühler'den alınan aşağıdaki iki örnek, aynı yaştaki bin kız, diğeri oğlan iki çocuğun psişik durumlarına yansıtmaktadır. Devamını Oku »

Genç Kız Psikolojisi(İki Cinsin Biyolojik Ayrılıkları)

Genç Kız Psikolojisi(İki Cinsin Biyolojik Ayrılıkları)

İki Cinsin Biyolojik Ayrılıkları Caullery: " Öyle anlaşılıyor ki, sanki bütün organizma her yerinde oldukça belirgin olarak kendini gösteren cinsiyetle doygun bulunuyor." demiştir. Bir başka deyişle, cinsiyet ayrı Ilgından kaynaklanan ayrılık, organizmanın tüm bölümlerinde kendini göstermektedir. Biyolojik yapının temelini oluşturan hücre çekirdeğinin kromozom düzeni, her iki cinste birbirlerinden farklıdır. Dişide 24 çift kromozom homolog iken, erkekteki 24. çift simetrik değildir, işte cinsiyetin bu ilk belirleyicisi, genetik zenginlik olarak değil de, kromozomotik yapı bakımından sahip olunan farklılıktır. Böylece belirlenen cinsel yapı: morfolojisi, cinsel duyarlılığı, kas gücü, hormonal ve bitkisel dengesiyle birlikte ve özellikle bütün bu temel ve ikincil özelliklerin altında yatan kromozom yapısının harekete geçirdiği biyoşimik güçleri de kapsayan bedenin kendidir. XX veya XY yumurtasının kromozom formülü, ...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Yukarı Çık