Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji, J. Krishnamurti, FarkındalıkYaşantısı, J Krishnamurti

Kişisel Gelişim, Bireysel Gelişim, Psikoloji,  J. Krishnamurti, FarkındalıkYaşantısı, J  Krishnamurti

Kişisel Gelişim, FarkındalıkYaşantısı, J. Krishnamurti

Teosofi Cemiyeti tarafından öğretmen olarak yetiştirilmiş, sonradan cemiyetten ayrılmıştır. Onun yerine Gürcüyef getirilmeye çalışılmıştır. Krishnamurti'nin kişisel gelişim yolculuğuyla bağlantılı sözlerinden özetler:

Şunu soralım kendimize:

* Birbirimizle iletişim kurabiliyor muyuz?

* Eğer gerçekten birbirimizle iletişim kurabilseydik, sorunlarımızdan özgürleşebilirdik.

* Özgür ve farklı bir insan olabilirdik.

* Dönüşebilirdik.

Bugün insanlık bir kriz durumuyla karşı karşıyadır.

Sorunlarımızın çözümü için insanların imgesiz düşüncesiz dikkat, arı farkındalıkla bakış, meditasyonun bütünsel dikkati ve seçmesiz farkındalık üzerine eğitilmesi (training anlamında) gerekmektedir. İnsanlığın sorunları doğaya, madenlere, toprağa, ağaçlara, hayvanlara, insanlara karşı acımasız bir şiddet, şehvet korku, açgözlülük, bencillik, koşullanma, kıskançlık, zihnin körelmiş ruhu, yürek sızışı, duyarsızlık, zulüm, derin ümitsizlik sonsuz acıdır.

Binlerce yıldır bu sorunlarımızı farklı yöntemlere, farklı gurulara, farklı bakış ve sorgulama yollarına göre çözmeye çalıştık. Fakat başaramadık. Bir umarsızlığa düşmüş durumdayız. Bütün bu sorunların, bir daha ortaya çıkmayacak şekilde çözülebilmesi için, insan zihninde temelden bir dönüşüm gereklidir. Galip Abdullah ile birlikte Amerika'dan döndükten sonra aşağıdaki çalışmayı yaptık.

Krishnamurti'nin sohbetlerinde şu iki şey temel konular olarak işleniyordu: Özgürlük ve Öğrenme Eylemi, însan özgür olmadıkça, kendi hakkında hiç bir öğrenemez. Kişi kendini herhangi bir düzeneğe, formüle ya da kavrama göre değil de gerçekten olduğu gibi gözlemleyebilmek için, özgür olmalıdır. Bu gözlem, bu algı, bu bakış kendi disiplinini ve öğrenimim ortaya çıkarır. Burada uyma, öykünme, bastırma ya da herhangi bir şeyi denetleme yoktur. Bunda büyük bir güzellik vardır.

Zihinlerimiz koşullanmıştır. Bu kesin bir olgudur. Belirli bir kültür ya da toplum tarafından koşullanmıştır. Çeşitli izlenimlerden, ilişkilerdeki gerginlik ve çekişmelerden, ekonomiye, ortama, eğitime ilişkin etkenlerden, dinsel açıdan uygunluk sağlama çabasından vb. etkilenir. Zihinlerimiz korkunun tüm doğasını ve yapışım tam olarak ve bütünüyle hiçbir zaman çözümleyemediği için, korkuyu kabul etmek ve eğer olanaklıysa korkudan kaçmak için eğitilmiştir. Bu nedenle ilk sorumuz şudur: Bu denli ağır bir Yükü taşıyan zihin, yalnızca edindiği koşullanmaları değil, aynı Umanda korkularım da tamamıyla çözümleyebilir mi? Çünkü bize koşullanmayı kabul ettiren korkudur

Krishnamurti Bilgeliği ya da Krishnamurti kitaplarından seçmeler. Aşağıdaki satırlar Üçüncü Göz dergisinde yayımlanmış yazıya eklemeler yapılarak oluşturulmuştur.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) İç Özgürlük

Siz zihninizle tanıştığınız ve zihniniz! bütünüyle sakinleştirebildiğiniz zaman, bu sükunet ibadettir. Ve bu zihinsel dinginliğin, hareketsizliğin ardında gerçek vardır. Orada güzellik ortaya çı- kar ve orada Tanrı'yı bulursunuz.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) Değişmek Zorundayız

Ben ve 'ben-olmayan'ın arasında ortaya çıkan çatışmada gözlemci ve gözlenen, düşünen ve düşünülen arasındaki bölünmede enerji israf edilmektedir. Bu enerji savurganlığı ortadan kalktığı zaman' farkındalık diye adlandırılabilen bir enerji niteliği ortaya çıkar. İçinde değerlendirme, yargı, kusur bulma ya da karşılaştırmanın olmadığı, sadece dikkatli bir gözlemin olduğu, şeylerin oldukları gibi göründüğü, geçmiş zamanın kendisi olan düşüncenin, hem içte hem de dışta araya girmediği bir farkındalık.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) Eğitim Üzerine Mektuplar

Ay'ı seyretmiyoruz. Onu izleyin. İzlerken dikkat kesilin. Gözleyin. Sanki ilk defa görüyormuş gibi bakın. Eğer bunu yapabiliyorsanız o zaman o ağacı, çalıyı, otu ilk kez görüyorsunuz. O zaman öğretmeniniz!, annenizi, babanızı, ağabeyiniz!, ablanızı ilk defa görebilirsiniz. Olağanüstü bir duygu. Hayret etme, yabancılık, taze bir sabahın harikalığı. Doğayla gerçekten bir liturya içinde olun. Sözlü tasvirinde kalmayın, onun bir parçası olun, onun farkında olun. Tüm bunlara ait olduğunuzu hissedin. Herkes ve her şey için sevgi duyma kudretinde olun.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) Farkındalığın Işığı

Konsantrasyon ve farkındalık arasındaki farkı da anlamalıyız. Çoğumuz konsantrasyonu biliyoruz. Okullarda konsantrasyonu öğreniyoruz. Çocuk pencereden dışarıya bakıyor, öğretmen "Kitabına konsantre ol!" diyor. Böylece ne anlama geldiğin! öğreniyoruz. Tüm enerjini bir noktaya toplamak anlamına geliyor. Ama düşünce dolaşır. Sürekli konsantre olma arzusuyla, tüm enerjinizi kitaba yoğunlaştırmak arzusuyla, kontrol etmeye çalıştığınız dolaşan zihniniz arasında sürekli mücadele vermek zorunda kalırsınız. Farkındalıkta ise, kontrol yoktur. Konsantrasyon yoktur. Bu tam bir farkındalıktır.(...) Kendinizi tümüyle an'a yönelttiğinizde bellekte bir kayıt olmaz. Tüm farkındalıkta beyin kaydetmez. Konsantrasyonda ise bir çaba gösteriyor, daima bellekten hareket ediyorsunuz. Tıpkı bir kasetin kaydettiği gibi.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) Kartalın Uçuşu

Halbuki meditasyon her şeyden önce yaşamı anlamaktır. Tüm karışıklığı, hüznü, üzüntüsü, yalnızlığı, acıları, başarılı olma dürtüsü, korkulan ve kıskançlıklarıyla birlikte gündelik hayatı anlamaktır. Meditasyon bütün bunları anlamaktır. Onu anlamadan, sadece gizemin peşinden koşmak, sonuçta boş ve değersizdir. Bu, düzensiz bir yaşamın, düzensiz bir zihnin matematiksel bir düzeni aramasına benzer. Meditasyon hayatın her şeyiyle ilintilidir. Duygusal, coşkun halleri söndüren bir olgu değildir. Ancak mutlak anlamda matematiksel bir düzenin olduğu yerde ortaya çıkan ve zevkten farklı bir vecd, coşku duygusu söz konumdur burada. Meditasyon her gün yaşanabilen bir yaşam biçimidir. Ancak bu sağlandıktan sonra zamansız ve yok olmayan, varlık alanına çıkabilir.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) Tam Bilinçlilik, Tam Yaşam

Düzenlilik içinde bir zihin, olasılıkla erdemin ne olduğunu anlayamaz. Ve bu günlerde her şeye izin verilirken, erdem ve düzen yadsınıyor. Dinsel bir zihin, düzene sahip olmalıdır. Ancak bu siz ya da bir başkası tarafından oluşturulmuş bir tasarım ya da örüntüye göre bir düzen değildir. Bu düzen, bu ahlaki uyum, ancak siz içinde yaşanılan düzensizliği, zihin karışıklığım, karmaşayı anladığınız zaman gelir, işte, tüm bunlar meditasyonun temelini meydana getirir. Temelleri oluşturmadığınız zaman meditasyon bir kaçışa dönüşür.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) Zihin ve Düşünce üzerine

Sevginin doğasının anlaşılmasıyla kalpteki zihin olan o niteliğe sahip olunduğunda, o zekadır. Zeka sevginin ne olduğunun anlaşılması ve keşfedilmesidir. Zekanın düşünceyle, akıllılıkla, bilgiyle hiçbir ilgisi yoktur. Çalışmalarınızda ve işinizde çok akıllı olabilirsiniz. Çok akıllı ve mantıklı tartışabilirsiniz. Ama bu zeka değildir. Zeka var olduğu zaman, ben ve sen ayırımı yoktur. Zeka sizin kalbinizde ya da sizin zihninizde yerleşmez. Zeka en yüce olandır, her yerdedir. Yeri, gökleri ve yıldızları hareket ettiren o zekadır. Çünkü o rahmaniyettir.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) Öğrenme ve Bilgi Üzerine

Meditasyon anlayışın çiçek açmasıdır. Anlayış zaman sınırları içinde değildir. Zaman kesinlikle anlayışı getirmez. Anlayış azar azar, özen ve sabırla toplanacak aşamalı bir süreç değildir. Anlayış şimdi ya da hiçbir zamandır.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) Doğa ve Çevre Üzerine

Hindistan'da kesinlikle et yemeyen bir grup insan vardı. Öldürmenin yanlış olduğuna inanıyorlardı. O zamanlar kendilerine Brahman deniyordu. Batı uygarlığı hiçbir zaman öldürmenin doğru olup olmadığım, insanın bir canlıyı öldürmekte haklı olup olmadığım sorgulamamamıştır. Batı dünyası pek çok insan ırkını yok etti, silip süpürdü. Çünkü onların ülkesini ele geçirmek istiyordu. Öyleyse bu dünyada öldürmeden, savaşlar olmadan nasıl yaşayabiliriz?

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) İlişki Üzerine

Hakikat bilinmez. Bilinen geçmişe aittir, zaten ölmüştür. Hakikat durağan değildir, yaşar. Öyleyse hakikati bilemezsiniz. Haki- kat sürekli hareket halindedir. Adresi yoktur. Bir inançla, bilgiyle, belli bir koşullanmayla bağlanmış zihin, hakikatin ne olduğunu anlayamaz.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) Tanrı Üzerine

Zihnin hiçbir sorununun olmaması ve hiç çaba harcamadan yaşaması, kesinlikle gereklidir. Kuşkusuz böyle bir zihin, tek dinsel zihindir. Çünkü sıkıntıyı ve sıkıntının sona ermesini anlamıştır. Korkuşu yoktur. Dolayısıyla kendini aydınlatan bir ışıktır.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) Korku Üzerine

Güzel bir akşamdı. Bulutsuz bir gökyüzü vardı ve şehir ışıklarına rağmen, yıldızlar parlaktı. Kule ışık içinde yüzüyordu ama uzaklardaki ufuk görülebiliyordu. Aşağıda ırmağın üzerinde ışık demetleri oynaşıyordu. Trafiğin kesintisiz uğultusuna rağmen, huzurlu bir akşam üstüydü. Meditasyon tıpkı bir dalganın kumları kaplaması gibi geldi ve beni sardı. Bu, beynin bellek ağı içinde kavrayabileceği türden bir meditasyon değildi. Beynin tümüyle hiç bir direnç göstermeden yöneldiği bir şeydi. Her türlü formülün ya da yöntemin çok ötesine geçen bir meditasyondu. Yöntem, formül ve yinelemeler meditasyonu bozar. Kendi hareketinde her şeyi, yıldızları, gürültüyü, sessizliği ve ırmağın akıntısını içine aldı. Ama meditasyon yapan biri yoktu. Meditasyonun olması için meditasyon yapanın, gözlemleyenin ortadan kalkması gerekiyordu.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) Sevgi ve Yalnızlık Üzerine

O zaman yalnızca hazzın ötesinde olan bir mutluluk vardır. Kurnaz bir zihnin ifadesi olmayan, ama zihnin tamamıyle sessiz olduğunda bilinen güzellik vardır. Şimdi yağmur yağıyor, damlaların sesini duyabilirsiniz. Onu kulaklarınızla ya da o derin sessizlik içinde duyabilirsiniz. Eğer yağmurun sesini tamamıyla sessiz bir zihinle duyabilirseniz, onun güzelliğin! ne sözcüklere ne de tuvallere dökebilirsiniz. Çünkü güzellik, ifade etmenin ötesinde bir şeydir. Kuşkusuz sevgi, haz olmayan bir mutluluktur.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) Yasamak ve Ölmek Üzerine

Ölümsüzlük ben'in (me) sürekliliği değildir. Ben ve benimki düşünceleri, zamanın bir sona doğru olan hareketinin sonucudur. Öyleyse ben ve benimki düşünceleriyle bu ölümsüz, zamansız olan şey arasında ilişki yoktur. Bir ilişki olduğunu düşünmek isteriz, ama bu bir yanılsamadır. Ölümsüz olan zamanın ağma yakalanmaz.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) Özgürlük Üzerine

Masanın üzerinde duran şu bir demet çiçeği seyrettiniz mi? 0na dikkatle baktıysanız, sizinle gözlediğiniz şey arasında uzay (ya da boşluk) olduğunu görmüşsünüzdür. Uzay zamandır, uyuşturucu bu uzayı ve zamanı kimyasal olarak kaldırır. Bu nedenle duyarlı bir duruma gelirsiniz. Ve çok duyarlı olduğunuz için daha çok şey duyumsarsınız. Çünkü o anda çiçekle doğrudan temas içindesinizdir. Ama böyle bir temas geçicidir. Sürmesi için, tekrar uyuşturucu almanız gerekir, insan kendisini gözlemlediğinde, ne kadar koşullanmış olduğunu, ne kadar çok şeye inandığını, şeylerle doğrudan temas kurmasını engelleyecek kadar çok boş inancı olan ilkel bir insana benzediğin! görür. Ama doğrudan temas halinde olduğunuzda, hiçbir gözlemleyenin olmadığım görürsünüz.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) Çatışma Üzerine

Anlamanız ve çözmeniz gereken gerçek sorun, temel sorun bu. Bu ulusal, ekonomik, dinsel bölünmenin kökünü kazımaya kendinizi verinceye, adayıncaya dek savaşı sürdüreceksiniz. Bütün savaşlardan siz sorumlusunuz. Hem nükleer hem de geleneksel bütün savaşlardan.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) Hakikat Üzerine

Hakikat uzakta değil, yakında. Hakikat her yaprağın altında, her gülüşte, her gözyaşında, kişinin sözcüklerinde, duygularında, düşüncelerinde. Ama öylesine gizlenmiş ki, onu görmek için örtüsünü kaldırmak zorundayız. Örtüyü kaldırmak sahte olanı keşfetmektir. Sahte olan onu tanıdığınız an, ortadan kalkar. Hakikat açığa çıkar.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) İmkansız Sorular

Benliği oluşturan sefaletin, mücadelenin, zalimliğin, kibirin, gururun, umutsuzluğun neden olduğu bütün birikmiş tecrübelerinizin hiçbiri olmaksızın gözlemleyebilir ve araştırabilir misiniz? Geçmişten hatıralardan, sonuçlardan ve umutlardan, sizi siz yapan bütün geride kalanlardan sıyrılıp gözlemleyebilir misiniz? Bu geçmiş, ben veya gözlemci olarak, sizi gözlemlenenden ayırır. Hiç geçmişiniz! kendinizden soyutlayıp gözlem yaptınız mı? Hemen şimdi yapın, lütfen. Onunla oynayın. Dışınızdaki şeylere nesnel olarak bir bakın. Irmağın sesini dinleyin, dağların kıvrımlarına, güzelliğe, her şeyin netliğine bakın. Geçmişten, yani benden kurtulup bu dışsal gözlemi yapmak oldukça kolaydır. Fakat bir gözlemci olmaksızın kendinizi içsel olarak gözlemleyebilir misiniz? Lütfen yapın. Kendinize bakın. Kendinizi kınamadan, hiçbir açıklama yapmadan, mazeret göstermeden şartlarınıza, eğitiminize, düşünme şeklinize, önyargılarınıza bakın. Sadece gözlemleyin. Böylesi bir gözlem yaptığınızda bir gözlemci, araştırıcı ve bu nedenle bir mücadele olmadığım göreceksiniz.

FarkındalıkYaşantısı, (J. Krishnamurti) Zamanın Sonu

insanoğlu kendisin! bitmez tükenmez bir ayrıma, çatışmaya ve yıkıma götüren yanlış bir yöne sapmış olabilir mi? însandaki çatışmanın kaynağı, kişinin aslında psişik düzeyde ne olduğu gerçeğiyle yüzleşememesi ve bunun sonucunda bir şey olması gerektiği yanılsamasına kapılması mıdır? İnsanoğlu köklü bir değişim geçirebilir, ama bunun için kendi sınırlı ve kişisel çıkarlarından sıyrılıp evrensele uzanması ve sonunda düşüncenin, zamanın, hatta boşluğun ötesindeki bir temelden kaynaklanan şefkatin, sevginin ve zekanın saflığına ulaşması gerekecektir.

DERLEYEN: ALINTIDIR.


REKLAM


İZMİR'DEKİ
NLP - ANLAYARAK HIZLI OKUMA- ÖĞRENCİ KOÇLUĞU
SEMİNERLERİ
İÇİN
AYRINTILI BİLGİ:


SAYGIN NLP DANIŞMANLIK


Kıbrıs Şehitleri No: 30 Daire: 11
Alsancak - İzmir

Tel: 0232 4225954
Cep:0 535 6673224
msn: [email protected]
www.sayginnlp.com
www.cemalkondu.com
(kişisel gelişim, gelişim, kişisel gelişim eğitimleri, gelisim, kişisel gelişim kitapları, kisisel gelisim, kişisel gelişim merkezi, kişisel gelişim kursları, kisisel gelişim, kişisel gelişim seminerleri, kişisel gelişim siteleri, kişisel gelişim testleri, kişisel gelişim kitap, kişisel gelişim uzmanı, kişisel başarı, J. Krishnamurti, J Krishnamurti)
open cheat wife how to know if wife has cheated
all wife cheat women who like to cheat read here
how to tell if wife has cheated women who want to cheat married men dating
redirect website why do married men cheat
women who love to cheat read read
how to cheat on husband find an affair signs of infidelity

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık