Sağlıklı Yaşamın Altın Kuralları

Sağlıklı Yaşamın Altın Kuralları

Sağlıklı Yaşamın Altın Kuralları

Sosyal  bir varlık olan insanın, toplum içindeki yaşamını sürdürürken dış dünyadan gelen uyarıcılara - bu uyarıcılar psikolojik ve fizyolojik (virüs, bakteri ve çeşitli mıkroplar) olabilir - karşı zihnen ve bedenen karşı koymasını bir anlamda başkaldırısını anlatmakta ve bunu uygularken öncelikle kendini keşfetmesi ve kendine uygun metod seçerek bedenini sağlıklı bir kıvamda tutmasından bahsetmektedir.

Sağlıklı  bir yaşam sürmenin metodlarından bahsetmektedir. Mükemmel sağlığa ulaşmanın ancak iyi bir zihin - beden ilişkisi ile olacağını, bunu yaparken de ilk önce kişinin kendisini çok iyi tanıması gerekmektedir. Bu kitapta daha çok sağlıklı olmanın psikolojik boyutu ele alınmış, ayrıca insanın doğa ile uyumlu yaşaması, mükemmel sağlık için beslenmenin önemi ve bedenin sağlık durumunun süreklilik göstermesi için yapılacak egzersizler gibi konular hakkında çeşitli metodlardan bahsedilmıştir.

Mükemmel sağlığa ulaşmanın ancak iyi bir zihin - beden ilişkisi ile olacağını, bunu yaparken de ilk önce kişinin kendisini çok iyi tanıması gerekmektedir. Bu yazı da daha çok sağlıklı olmanın psikolojik boyutu ele alınmış, ayrıca insanın doğa ile uyumlu yaşaması, mükemmel sağlık için beslenmenin önemi ve bedenin sağlık durumunun süreklilik göstermesi için yapılacak egzersizler gibi konular hakkında çeşitli metodlardan bahsedilmiştir.

Daha Üstün Bir Gerçeğe Davet

Her insanın içinde, hastalığın bulunmadığı, acı hissetmeyen, yaşlanmayan ve ölmeyen bir yer vardır. Bu yere gidişler çok kısa da olabilir, yıllarca da sürebilir. Her gün milyonlarca virüs, bakteri, alerji yapan madde ve mantarlarla karşı karşıya geliriz ama, bunların sadece çok küçük bir yüzdesi hastalığa neden olur. Buna göre mikropları barındıran biz bir şekilde onlara kapıyı açıyor veya kapatıyoruz. Buna göre kendilerini hasta olmayacak kadar meşgul gören kimseler normalin üzerinde sağlıklı olurken hasta olmaktan çekinenler ona yenik düşerler.

Atılımcı düşünüş, problem çözmenin eşsiz bir şekildir. İnsanlar eski bildikleri şekilde düşünür ve hareket ederlerse, fazla çalışmakla sadece yüzde 5 - 10 ilerleme gösterirler. Halbuki iki misli yada on misli ilerleme için hedef o kadar yüksek olmalı ki insanlar, o kadar ilerleme ancak gayeyi hayal çıtasının en yüksek noktalara çıkarılmasıyla olur demeliler.

Yeni Bir Tıp Umudu - Maharishi Ayurveda

Mükemmel sağlık için size vermek istediğimiz sır onu kendinizin seçmesi gerektiğidir. Ne kadar sağlıklı olabileceğiniz düşünüyorsanız o kadar sağlıklı olabilirsiniz. Kitabımız. Bilginin eşsiz kaynağını, Önleyici tıp ve sağlık bakımı sistemi olan Maharishi Ayurveda'yı tanıtmaktadır.

Hindistan'da 5000 yıl öncesine dayanır. "Ayurveda" sözcüğü genellikle "yaşam bilimi" olarak çevrilir. Başka bir deyiş de "yaşam süresinin bilgisi" olabilir. Maharishi Ayurveda Batı dünyasına 1985'te ulaştı. Bu sisteme ismini veren, Transadantal Meditasyonun da kurucusu olan Maharishi Mohesh Yogi'dir.

İnsanın Kuantum Mekanik Bedeni

Fizik bilimi bize doğanın temel yapısının düzeyde, atom ve moleküllerin çok ötesinde yattığını söyler. Madde ya da enerjinin atom ve moleküllerin temel ünitesi olarak tanımlanan kuantum, en küçük atomdan 10 milyondan 100milyona kadar küçüktür. Ayurveda'ya göre bedendeki bütün organların ve süreçlerin bir kuantum eşdeğeri vardır. Kuantum mekanik beden, bütün düşünceler, duygular, proteinler, hücreler, organlar, olmak üzere varlığımızı gözle görülen veya görülmeyen her kısmının temelidir.

Hindistan'daki Veda geleneğine göre doğanın temelinde yatan güç zekadır. Bir astrofizikçinin dediği gibi yaşamın gelişigüzel yaratılmış olma olasılığı, bir kasırganın hurdalık içinden eserken Boeing 707 yaratması olasılığına eşittir.

Hepimiz bedenimizi "donmuş bir heykel ",katı, durağan ve maddesel bir nesne olarak görmek eğilimindeyiz. Halbuki beden daha çok bir ırmağa benzer ; sürekli değişen ve akan bir zeka desenidir. Yani derimiz beş haftada bir yepyeni olur.

Görünüşte o kadar katı ve sert  iskelet bile her üç ayda bir tamamen yenilenir. Tıbbın gelecekteki sınırı olan bu kuantum düzeyden, Moharishi Ayurvedi yardımıyla sağlığımızı nasıl denetleyeceğimizi gösteren bu kitap üç bölümden oluşmaktadır.

*  MÜKEMMEL SAĞLIK ADINDA BİR YER

Maharishi Ayurveda'ya göre doğa herkese kendine özgü ayrıntılı bir plan vermiştir. Buna o kimsenin Prakriti yani beden tipi denir. Mükemmel sağlık ideali mükemmel dengeye dayanır. Yediğiniz, söylediğiniz, düşündüğünüz, yaptığınız, gördüğüz ve hissettiğiniz herşey genel denge durumunuzu etkiler. Ama dengenin asıl kaynağı çok daha derinde kuantum düzeydedir.
Mükemmel sağlık adına atılacak ilk adım önce kendi beden tipimizi keşfetmemizdir. Çünkü Maharishi Ayurveda'da doğa ile uyumlu yaşamak kolay, rahat, gerginlikten uzak yaşamak, kendi eşsizliğimize saygı duymak demektir. Beden tipimizi bilmek kusursuz sağlığa atılan ilk adımdır.

Hastalıkları önleyebilecek adımları en yararlı olabilecekleri bir zamanda yani hastalık açıkça ortaya çıkmadan önce atabilirsiniz. Mesela açık bir kahve içince bile sinirleri alt üst olan bir kimsenin doğası, üç bardak koyu kahve içip yinede birşey hissetmeyenden farklıdır.

Maharıshi Ayurveda zihin ile bedenin birleşme noktasına bakar. Ve bu birleşme noktasındaki birbirine bağlılık zihin ile beden arasında bulunan ve düşüncelerin maddeye dönüştüğü yerde gerçekleşir. Bu yerde Doşa denilen üç yürürlük bulunur .Bu üç Doşa'ya Vata, Pitta, Kapha adı verilir. Vata doşa'sı hareketi denetler, Pitta doşası metabolizmayı denetler, Kapha doşası yapıyı denetler. Herkeste bu üç doşa da bulunur, ve her üçünün de dengede tutulması gerekir. Fakat baskın gelen doşa o kimsenin dünyaya karşı fiziksel ve zihinsel tepki1erini belirler. Doşa'lar eşsiz ve çok önemlidirler, çünkü zihnin beden ile olan diyaloğunu sağlarlar. Doşa'lardaki dengesizlik zihin ile beden tam orally düzenin gösteren ilk belirler. Hang Doha tipping bedenimizde baskın olduğunu öğrenmek ise Ayurveda doktorunun yapacağı testle mümkündür.

Sadece fiziksel ve zihinsel sağlığı amaçlayan batı tıbbından farklı olarak Ayuverda yaşamın her yönünü daha üst seviyeye çıkarmak ister. Bir soruna nasıl yaklaştığımız, önce o sorunu nasıl gördüğümüze bağlıdır. Beslenmenin gerçek yöneticisi kaloriden daha derin bir düzeyde işlev gören kendi iç zekamızdır. Bir doşanın dengesi bozulmaya başladığında ilk belirti onun merkezinde çıkar ve canlılara özgü bir akış içinde bu üç doşa birbirine sürekli bağlıdır. Dengesiz bir durumda hiç kimse mutlu ve sağlıklı olamaz, çünkü bu doğal değildir.

Mikelanj'ın heykeltraş olarak dehası, bir blok mermerin içinde bitmiş bir heykel görme yeteneğidir. O heykel yapmaz, mermerin içinde hapsolmuş heykeli serbest bırakır.

Dengemizi geri getirdiğimizde bizimde yaptığımız budur. Kendimizi yeniden yaratmıyor içimizde gizli olan kişiliğimizi serbest bırakıyoruz. Bu bir kendini keşfetme sürecidir. Ayurveda'nın güzel yönü insanları en iyi hallerine döndürmek yoluyla onları sağlıklı yapmasıdır. Bunun çaresi dengeli alışkanlıklar geliştirmeye çalışmak ve düzenliliğine hergün biraz daha dikkat etmektir. Büyük koşucuların sırrı attıkları adımlarda değil, başlangıç noktasında ilk adımı atmadan önce içlerinde topladıkları enerjiye bağlıdır.

* İNSANIN KUANTUM MEKANİK BEDENİ

Kuantum mekanik beden bir zeka şebekesidir. Sadece beynin değil bedenin 50 trilyon hücresinin toplu sistem bilgisini oluşturur. Doşa'ların, düşünceyi maddeye dönüştüren bir şalter olduğu önceden açıklanmıştı. Madde katı ve durağandır, gözle görülür, elle tutulur, ölçülür, tartılır. Düşünceler ise görülmez ve geçicidir, onlara dokunamazsınız. Ayurveda sağlığa yeniden kavuşmak için doğal ve güzel bir ortam önerir. Beş duyumla sürekli olarak kuantum mekanik bedenimize işaretler gönderir. Durup dururken kendinizi mutlu yada mutsuz, ümitli yada ümitsiz hissedebilirsiniz.

Bu önceden kestirilemeyen ruh hali değişikliklerinin temelinde sizin bilincinizin bozulmuş olan kuantum düzeyi yatar.

Transandantal Mediation (düşünceyi aşma tekniği)

Daha öncede gördüğümüz gibi zihin beden ilişkisi olumsuz tutumları, kimyasal toksinlerle bir çok hastalıkla bağlantılı olan "stres hormonlarına" çevirir. Gereği gibi öğretilip kullanıldığında, meditasyon kişinin düşünce ve duygularındaki "ama"  kurtulmasını sağlar. Transandantal Meditasyon zihin düşüncenin gürültülü bölgelerini aşarak sessiz, sakin ve bütünleşmiş bir bölgeye geçmeyi öğrenir; hastalığı aşarak sağlığı bulur.

Ayrıca Maharishi Ayurveda bütün işaretlerin tek bir yerde uygun bir şekilde biraraya getirilmiş olduğunu söyler. Bu yer nabızdır. Demek ki nabzımız kuantum mekaniğine açılan bir kapıdır. Nabzımızı okuyacak kişi bileğinize dokunduğunda genel sağlık durumunuzun derinliklerine iner. Erkekler için sağ kol, kadınlar için sol kol kullanılır. Herkeste derin bir nabız vardır.

Bu parmakları sıkınca bastırarak fark edilir ve hastanın doğuştan gelen Doşa yapısı hakkında bilgi verir. Ayrıca Ayurveda deride bulunan çok duyarlı noktalardan yararlanır."Marma" adı bu noktalar 107 tanedir. Gözle görülmedikleri halde dokunma duyusu ile bulunulabilirler ve bedende dengeyi sağlamak için çok önemli kabul edilirler.

Yaşlanma bir hatadır, kendini sadece fiziksel bedenle özdeşleştirmekten oluşur. Kalben genç olmak uzun ömür belirtisidir. Yaşamı uzatmak aklın bu hatasının düzeltilmesi ve bunun yerine kuantum mekanik bedenle özdeşleşmeyi gerektir.

*  DOĞAYLA UYUMLU OLARAK YAŞAM

Yaşamda ilerlemeye devam etmek için her gün ve her dakika kendiniz için doğru seçimi yapmalısınız. Fakat bedendeki bir çok değişiklik hali açıklanamamaktadır. Hala bilimin ortaya çıkaramadığı mesela; niçin bir kimsenin en kilolu hali akşam yedidedir, niçin ellerimiz sabahın ikisinde en sıcaktır.?

Doğayla uyumlu olarak yaşarken günlük programlar çok önemlidir, yani mükemmel ritimde bir gün yaşamamız gerekmektedir. Ayurveda'nın yeğlediği güneşi izlemeniz ve yılın her günü güneşin doğuşundan bir saat önce kalkmanızdır. Kahvaltı saatimizin, öğle yemeği zamanımızın ve akşam Yemeni zamanımızın ve yatış zamanımızın belli olması gerekmektedir.

Beslenme; mükemmel denge için yemek. Burada önemli olan beden tipine göre beslenme ve doşaların doyurulmasıdır. Her beden tipinin kendine ait doyma noktaları vardır.

Bedene göre yiyecekler ilaçtırlar ve özellikleri diğer ilaçlar gibi dikkatle incelenmelidir. Örneğin tatlı yiyecekler rahatlatıcıdır ve susuzluğu giderir, duygusal olarak tuz yaşama tat verir. Ayrıca dikkati çeken bir nokta ise her üç Doşa tipinde de kırmızı etin yasak olmasıdır. Bunun sonucunda sindirim sistemi sadece bedenimiz için besin elde etmekle kalmaz, duygularınıza da cevap verir. Böylece beden zihin iletişimi kurabilir.

Beden egzersizi; yine burada birinci şart beden tipine göre beden hareketi yapma. Her doşanın kendine özgü hareket tipi vardır. Beden egzersizleri kişiye hafiflik, iş yapma yeteneği, sağlamlık verir, zorluklara dayanmayı saf olmayan maddelerin atılmasını ve sindirimin uyarılmasını sağlar. Yine dikkate şayan bir nokta ise üç doşa tipine göre yapılan hareketlerin bir çoğunun namaz kılarken yapmış olduğumuz hareketlerle ortak olmasıdır.

Bedeninizi bir bütün olarak ele almanız, kuantum mekanik bedeninizle uyumlu olarak yaşamanız sonucunda bedeni mirasçısı olduğu hastalıklardan kurtarıp, özgür olmayı sadece düşlemekle kalmayarak idealleriniz kadar mükemmel olan bir beden içinde gerçekten özgür yaşayacaksınız.

DERLEYEN....DRPİST

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık