LYS Konu Dağılımı

LYS Konu Dağılımı


2012 LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı ) 2012 Haziran ayında  tüm yurtta yapılacak. LYS’ye girecek olan tüm adaylara öncelikle başarılar dileriz. 2012 LYS’ye çalışan öğrenciler için , LYS’de hangi dersten ve hangi konulardan sorular çıkacak ? Bu soruların cevabını ders ders sitemize ekledik. Aşağıdan hangi dersten 2012 LYS’de  hangi konusundan sorular çıkacağını öğrenebilirsiniz …


         EDEBİYAT (LYS):

1-  Güzel Sanatlar ve Edebiyat
2-  Edebiyat Bilgileri 1(Şiir Bilgisi)
3-  Edebiyat Bilgileri 2(Edebi Sanatlar)
4-  Edebiyat Bilgileri 3(Nesir Bilgisi)
5-  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı,İslami Devir Türk Edebiyatı 1
6-  İslami Devir Türk Edebiyatı 2(Halk Edebiyatı)
7-  İslami Devir Türk Edebiyatı 3(Divan Edebiyatı)
8-  Batı Edebiyatı,Edebi Akımlar,Temsilcileri ve Eserlerleri
9-  Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı(Tanzimat Devri Türk Edebiyatı)
10- Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı(Edebiyat-ı Cedide)
11- Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı(Fecr-i Ati Topluluğu)
12- Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı(Milli Edebiyat Akımı)
13- Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı(Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı)
14- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1940 Yılına Kadar Türk Edebiyatı)
15- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Son Dönem Türk Edebiyatı,Günümüz Halk Edebiyatı)
16- Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı
17- Çağdaş Dünya Edebiyatı
18- Ekler(Sanatçı-Eser Etkinliği,100 Temel Eser,ÖSYM’nin Sorduğu Eserler,Eser Sanatçı-Tür Sözlüğü,Edebiyat Terimleri Sözlüğü)
 
   MATEMATİK (YGS):

Mantık
Sayılar(Temel Kavramlar)
Rasyonel Sayılar
1.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Üslü ve Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Mutlak Değer
Oran-Orantı
Sayılarda Sıralama
Denklem Kurma Problemleri
Yaş Problemleri
Hız Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Yüzde ve Faiz Problemleri
Kar ve Zarar Problemleri
Karışım Problemleri
Kümeler
Bağıntı ve Fonksiyon
İşlem
Modüler Aritmetik
İstatistik(Mod-Medyan,SBS Düzeyinde Anlatılacaktır)
                        MATEMATİK (LYS) :
1-  Polinomlar
2-  2.Dereceden Denklemler
3-  2.Dereceden Eşitsizlikler
4-  Parabol
5-  Permütasyon,Kombinasyon,Binom ve Olasılık
6-  Trigonometri
7-  Logaritma
8-  Karmaşık Sayılar
9-  Tümevaım
10- Diziler ve Seriler
11- Özel Tanımlı Fonksiyonlar
12- Limit ve Süreklilik
13- Türev
14- İntegral
15- Lineer Cebir (Matris Determinant)

 GEOMETRİ (YGS) :

Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Açı Kenar Bağıntıları
Dik Üçgen
Açıortay
Kenarortay
Açıortay-Kenarortay
Özel Üçgenler
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
Benzerlik Alan
Çokgenler-Dörtgenler
Paralelkenar –Eşkenar-Dörtgen
Dikdörtgen –Kare
Yamuk-Deltoid
Çemberde Açı
Çemberde Uzunluk
Dairede Alan
Doğrunun Analitik İncelenmesi
Uzay Geometri
Prizmalar
Piramitler
GEOMETRİ (LYS)

Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Açı Kenar Bağıntıları
Dik Üçgen
Açıortay
Kenarortay
Açıortay-Kenarortay
Özel Üçgenler
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
Benzerlik Alan
Çokgenler-Dörtgenler
Paralelkenar –Eşkenar-Dörtgen
Dikdörtgen –Kare
Yamuk-Deltoid
Çemberde Açı
Çemberde Uzunluk
Dairede Alan
Uzay Geometri
Prizmalar
Piramitler
Doğrunu Analitik İncelenmesi
Çemberin Analitik İncelenmesi
Vektörler
Koniklerin Analitik İncelenmesi
Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri
 
ANALİTİK GEOMETRİ (LYS) :

Doğrunu Analitik İncelenmesi
Çemberin Analitik İncelenmesi
Koniklerin Analitik İncelenmesi
Vektörler
Uzayda Doğru Düzlem Denklemleri
FİZİK (YGS) :

Fiziğin Doğası
Vektör ve Kuvvet
Moment-Denge
Ağırlık Merkezi
Basit Makinalar
Doğrusal Hareket
Dinamik
İş-Güç-Enerji
Isı-Sıcaklık
Madde ve Özellikleri
Basınç
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Elektrostatik
Dirençlerin Bağlanması
Elektrik Akımı
Lambalı Devreler
Mıknatıslar
Elektromagnetizma
Gölge
Düzlem Ayna
Küresel Ayna
Kırılma-Renk
Mercekler
Dalgalara Giriş
Astronomi
                        FİZİK (LYS):
Fiziğin Doğası
Birimler
Vektör ve Kuvvet
Moment- Denge
Ağırlık Merkezi
Basit Makinalar
Doğrusal Hareketler
Dinamik
Enerji
Yeryüzünde Hareket
Düzgün Dairesel Hareket
Basit Harmonik Hareket
Keppler Yasası
İtme-Momentum
Madde ve Özellikleri
Basınç
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Isı-Sıcaklık-Genleşme
Gölge
Düzlem Ayna
Küresel Aynalar
Renk
Kırılma
Mercekler
Aydınlanma
Yay Dalgaları
Su Dalgaları
Su Dalgalarında Girişim
Ses Dalgaları
Işık Teorileri
Işığın Tanecik Modeli
Elektrik Alan-Potansiyel-İş
Paralel Yüklü Levhalar
Sığa-Kondansatör
Emk-Zıt Emk
Elektromagnetizma
Elektromagnetik İndüksiyon
Alternatif Akım
Transformatör
Modern Fizik
Astronomi
Elektromagnetik Dalgalar
Atom Fiziği
Nükler Fizik
 KİMYA(YGS) :

Kimyanın Tarihsel Gelişimi
Kimyanın Temel Kanunları
Atomun Yapısı ve Periyodik Sistem(Kuantum kavramına değinilmeyecektir)
Kimyasal Bağlar(Molekül geometrisi ve hibritleşmeye değinilmeyecek)
Bileşikler
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
Polimerleşme ve Hidroliz
Karışımların Sınıflandırılması ve Ayrışması
Çözünürlük
Hayatımızda Kimya
                        KİMYA (LYS) :
Atomun Yapısı
Mol Kavramı
Periyodik Sistem
Elementler Simgesi
Oksitler
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Amorf ve Kristal Katılar- Sıvıların Özellikleri
Gazlar
Hal Değişimleri ve Isı Sıcaklık
Çözeltiler
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Reaksiyon Hızı
Kimyasal Denge
Sulu Çözeltilerde Denge
Asitler ve Bazlar
Redoks Reaksiyonları ve İstemlilik
Elektro Kimyasal Piller
Elektroliz
Organik Kimyaya Giriş
Alkanlar
Aklenler
Aklinler
Alkoller ve Eterler
Aldehitler ve Eterler
Karboksili Asitler ve Esterler
Alifatik Amonyak Türleri
Aromatik Bileşikler
Organik Reaksiyonlar
Çekirdek Kimyası
 BİYOLOJİ (YGS) :

Canlıların Ortak Özellikleri
Canlıların Temel Birleşenleri
Enzim-Enerji-Metabolizma
Yönetici Moleküller
Hücre
Canlıların Sınıflandırılması
Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik
Ekoloji
Destek ve Hareket Sistemleri
Dolaşım Sistemi
Bağışıklık Sistemi
Solunum Sistemi
Sindirim Sistemi
Boşaltım Sistemi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Duyu Organları
BİYOLOJİ (LYS) :

Hücresel Solunum
Fotosentez
Hücre Bölünmesi ve Üreme
Bitkilerde Üreme ve Gelişme
Hayvanlarda Üreme ve Gelişme
Protein Sentezi
Kalıtım ve Biyoteknoloji
Evrim ve Davranış
Bitkisel Dokular ve Bitki Organları
Bitkilerde Taşıma
Bitkilerde Beslenme
Bitkilerde Büyüme
Hayvansal dokular
Sinir Sistemi ve Duyu Organları
Endokrin Sistem
Hayvanlarda Destek ve Hareket Sistemi
Hayvanlarda Sindirim Sistemi
Hayvanlarda Dolaşım Sistemi
Hayvanlarda Solunum Sistemi
Hayvanlarda Boşaltım Sistemi
TARİH (YGS-LYS) :

Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlık(13.Yüzyıla Kadar)
Türk-İslam Devletleri(10.-13.Yüzyıllar)
Ortaçağda Avrupa
Türkiye Tarihi(11.-13.Yüzyıllar)
Beylikten Devlete(1300-1453)
Dünya Gücü(1453-1600)
Yeniçağda Avrupa
Arayış Yılları(1600-1700)
18.yy da Değişim ve Diplomasi
Yakınçağda Avrupa
En Uzun Yüzyıl(1800-1922)
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
19.ve 20. yy de Osmanlı Devleti
Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
1. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
TBMM’nin Açılması ve Ayaklanmalar
Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Antlaşmalar
Cumhuriyet Dönemi İnkılaplar
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
2. Dünya Savaşı(1939-1945)
Milli Güvenlik ve Vatandaşlık Bilgisi
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ(LYS) :

Türklerde Devlet Teşkilatı
Türklerde Toplum Yapısı
Türklerde Hukuk
Türklerde Ekonomi
Türklerde Eğitim
Türklerde Sanat
20.yy Başlarında Dünya
2. Dünya Savaşı
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
COĞRAFYA (YGS) :

DOĞAL SİSTEMLER

Coğrafyanın Konusu-Dünyanın Şekli-Ay’ın Özellikleri
Coğrafi konum
Günlük Hareket
Yerel-Ortak Saat
Yıllık Hareket-Eksen Eğikliği
Özel Tarihler
Harita Bilgisi-Genel Kavramlar
Ölçekler ve Hesaplamalar
İzohipsler
İklim Bilgisi Giriş ve Atmosferin Özellikleri
Sıcaklık
İzoterm Haritaları ve Sıcaklık Grafikleri
Basınç
Rüzgarlar
Nem ve Yağış
Büyük İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
Büyük İklim Tipleri
İklim ve Bitki Örtüsü
İç Kuvvetler
Çözülme –Toprak Oluşumu-Erozyon-Heyelan
Akarsuların Genel Özellikleri
Akursuların Aşındırma ve Biriktirme Faaliyetleri
Rüzgarlar ve Buzullar
Karstik Şekiller ve Kaynak Suları
Dalgaların Oluşturduğu Şekiller ve Kıyı Tipleri
Yer Şekilleri
BEŞERİ SİSTEMLER

27- Yerleşme Tarihçesi ve İlk Yerleşmeler
28- Yerleşme Fonksiyonları ve Dokuları
29-  Şehirlerin Gelişmesi Fonksiyonları ve Etki Alanları
30- Nüfusun Tarihçesi ve Alansal Dağılışı
31- Nüfus Özellikleri ve Nüfus Politikaları
32- Göçlerin Nedenleri Sonuçları

MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE:

33- Türkiye’nin Coğrafi ve Jeopolitik Konumu
34- Özel Tarihlerde Türkiye
35- Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler ve İklim Elemanları
36- Türkiye’nin İklim ve Bitki Örtüsü
37- Türkiye de İç Kuvvetler ve Türkiye’nin Dağları-Ovaları-Platoları
38- Türkiye de Çözülme Toprak Erozyon ve Heyelan
39- Türkiye’nin Akarsularının Genel Özellikleri
40- Türkiye de Kaynak Suları-Göller ve Hidroelektrik Güç
41- Türkiye de Tarım-Hayvancılık-Ormancılık
42- Türkiye de Madenler-Enerji Kaynakları-Sanayi-Ulaşım-Ticaret-Turizm

KÜRESEL ORTAM

 43- Bölge Kavramı ve Dünyada Bölgeler

ÇEVRE VE TOPLUM

44- İnsan ve Çevre Arasındaki Karşılıklı Etkileşimi
 

 

    COĞRAFAYA (LYS) :
DOĞAL SİSTEMLER

Ekosistem-Madde Döngüleri-Besin Zinciri
Göller-Barajlar-Hidroelektrik Güç
Ekstrem Durumlar ve Çevreye Etkileri
  BEŞERİ SİSTEMLER
 

Ekonomik Faaliyetler; Üretim-Dağılım-Tüketim
Doğal Kaynaklar ve Bölgelerin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE

Türkiye de Bölge Kavramı ve Coğrafi Bölgeler
Karedeniz-Marmara
Ege-Akdeniz
İç Anadolu-Doğu Anadolu-Güneydoğu Anadolu
Türkiye de Doğal Afetler
 KÜRESEL ORTAM
 

Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
Dünyayı Birbirine Bağlayan Ulaşım Yolları (Kanal-Boğaz)
Küresel Ticaret,Hammadde-Üretim-Pazar
Dünyada Hızla Gelişen Endüstri Turizm
Doğal Kaynaklar ve Verimliliği
Enerji Kaynakları ve Taşımacılığı
Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen ve Etkileyen Faktörler
Küresel-Bölgesel Örgütler ve Sıcak Çatışma Bölgesi
Ülkeleri Tanıyalım
 ÇEVRE VE TOPLUM

Doğal Afetler ve Toplum
Doğal Kaynak Kullanımının-Sanayi-Teknolojinin Çevreye Etkileri
Atıklar ve Küresel Çevre Sorunları
Doğanın İşleyişi ve Doğal Miras Alanları
 FELSEFE (YGS)
 

Felsefe İle Tanışma
Bilgi Türleri
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi
 
PSİKOLOJİ (LYS)

Psikolojinin Alanı
Organizma ve Çevresi
Öğrenme ve Türleri
Unutma ve Bellek
Akıl ve Ruh Sağlığı
Zeka ve Kişilik
Sosyal Psikoloji
SOSYOLOJİ (LYS) :

Sosyolojini Alanı
Birey ve Toplum
Sosyal Yapı
Sosyal Değişme ve Gelişme
Kültür
Sosyal Kurumlar
MANTIK (LYS) :

Mantığın Alanı
Klasik Mantık
Sembolik Mantık
 

2011 - 2012 YGS-LYS Yeni Müfredat Konu Dağılımları
 |         

 1. DİL ANLATIM (YGS-LYS)
2. EDEBİYAT (LYS)
3. MATEMATİK (YGS)
4. MATEMATİK (LYS)
5. GEOMETRİ (YGS)
6. GEOMETRİ (LYS)
7. ANALİTİK GEOMETRİ (LYS)
8. FİZİK (YGS)
9. FİZİK (LYS)
10. KİMYA(YGS)
11. KİMYA (LYS)
12. BİYOLOJİ (YGS)
13. BİYOLOJİ (LYS)
14. TARİH (YGS-LYS)
15. TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ(LYS)
16. COĞRAFYA (YGS)
17. COĞRAFYA (LYS)
17. FELSEFE (YGS)
18. PSİKOLOJİ (LYS)
19. SOSYOLOJİ (LYS)
20. MANTIK (LYS)
DİL ANLATIM (YGS-LYS):

İletişim Dil ve Kültür
Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
Sözcüğün Sözcük Gruplarının Anlamı ve Yorumu
Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
Ekler ve Sözcüğün Yapısı
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
İsim soylu Sözcükler (İsim,Sıfat,Zarf,Edat,Bağlaç,Ünlem)
Fiiller (Fiilde Kip,Ekfiil,Fiilde Yapı,Fiilimsiler,Fiilde Çatı)
Cümle Bilgisi(Cümlenin Öğeleri,Cümle Türleri)

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık