LYS KONULARI

LYS KONULARI

YGS'de en az bir puan türünden 180 puan barajını aşan 1 milyon 233 bin 580 üniversite adayı, yarından itibaren ikinci aşama sınavları olan LYS'ye başvurabilecek.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nı kazanan adaylar için üniversite sınavlarının ikinci maratonu başlıyor.

Lisans Yerleştirme Sınavları'na girmek isteyen adaylar 5-14 Mayıs arasında başvuru yapabilecek.

LYS puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, YGS'ye ek olarak LYS'lerden gerekli olanlara da girmeleri gerekiyor.  

Sınav sonuçlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden öğrenen ve LYS'ye girme hakkı kazanan adaylar, beş ayrı kategoride yapılacak LYS'den hangilerine katılacaklarına karar verdikten sonra LYS ücretini T.C. Ziraat Bankası, T. Vakıflar Bankası, T. Halk Bankası, Akbank ve T. Garanti Bankası şubelerine yatırabilecek. Adayların, katılacakları her bir LYS için 20 TL ödemesi gerekiyor.      
Adaylar, sınav ücretini ödedikten sonra, başvurularını bireysel olarak internetten veya başvuru merkezi olarak belirlenen okul müdürlüklerinden yapabilecekler.

İnternet konusunda deneyimli olmayan adayların, başvurularını başvuru merkezlerinden yapmaları öneriliyor.       

LYS'ye başvuru süresi uzatılmayacak.
       
SINAV MERKEZİ 81 İL
LYS, YGS'den farklı olarak 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. YGS, 159 il ve ilçe merkezi ile Lefkoşa'da yapılmıştı.      

LYS'ye katılacak adaylar, 81 il arasından sınava girmek istedikleri yeri tercih edebilecekler. Adaylar en fazla 2 il tercih edebilecek.

Sınava Ankara, İstanbul ve İzmir'de katılmak isteyen adaylar, bu illerin yanı sıra bölge tercihi de yapacak.       

Adaylar, katılmak istedikleri LYS'lerin hepsine aynı merkezde girmek zorunda olacak.
       
BEŞ OTURUMDA YAPILACAK
LYS, 19-20 Haziran ve 26-27 Haziran 2010 tarihlerinde toplam beş oturumda gerçekleştirilecek.      

LYS'lerde her test için ayrı soru kitapçığı bulunacak ancak tek cevap kağıdı kullanılacak. Bir test için tanınan süre bittiğinde ilgili teste ait soru kitapçıkları toplanırken ve diğer teste ait soru kitapçıkları dağıtılırken ara verilmeyecek.       

Matematik Sınavı (LYS-1)
19 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek. LYS-1'de Matematik ve Geometri testleri bulunacak. Matematik testinde 50 soruya 75 dakika, Geometri testinde 30 soruya 45 dakika cevaplama süresi verilecek. Geometri testindeki soruların 8'i Analitik Geometri sorusu olacak.       

Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2)
27 Haziran Pazar günü saat 10.00'da tek oturumda yapılacak ve 135 dakika sürecek. LYS-2'de Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri yer alacak. Testlerde 30'ar soru bulunacak ve 45'er dakika cevaplama süresi verilecek.      

Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3)
26 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek. LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 testleri yer alacak. Türk Dili ve Edebiyatı testinde 56 soruya 85 dakika, Coğrafya-1 testinde 24 soruya 35 dakika cevaplama süresi verilecek.       

Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)
20 Haziran Pazar günü, saat 10.00'da tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek. LYS-4'te Tarih, Coğrafya-2, Felsefe Grubu testleri yer alacak. Tarih testinde 44 soruya 65 dakika, Coğrafya-2 testinde 16 soruya 25 dakika, Felsefe Grubu testinde 30 soruya 45 dakika süre verilecek. Felsefe Grubu testinde 10 Psikoloji, 10 Sosyoloji ve 10 Mantık sorusu bulunacak.       

Yabancı Dil Sınavı (LYS-5)
19 Haziran Cumartesi günü saat 14.30'da tek oturumda uygulanacak ve 120 dakika sürecek. LYS-5, İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere 3 dilde yapılacak. Adaylara 80 soru sorulacak. Bu soruların 20'si kelime bilgisi ve dil bilgisi, 12'si çeviri, 48'i okuduğunu anlama ile ilgili olacak. Testler tek soru kitapçığında bulunacak ve tek cevap kağıdı kullanılacak.
        
LYS PUANLARININ HESAPLANMASI
LYS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Her adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacak.       

Hesaplanan standart puanlar, testlerin ağırlık oranları kullanılarak Ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanacak.

ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturulacak.       

LYS'de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek.       

LYS sonuçları internet aracılığıyla internetten adaylara duyurulacak.

Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan tüm adaylara LYS Sınav Sonuç Belgesi gönderilecek. Bu belgede adayın her testteki doğru ve yanlış cevap sayısı, LYS puanları ve başarı sıraları, OBP ve AOBP'leri, yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alacak.

Sınav Sonuç Belgesi'nde bir adayın yerleştirmede kullanılmayacak olan puanları yer almayacak.      

YGS ve LYS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme merkezi olarak yapılacak.

2012 lys-1 bölümü matematik konuları sitemize eklenmiştir. Yeni müfredat lys matematik konuları bu sayfada yer almakta. Sayfamız belirli aralıklarla güncellenmektedir.

MATEMATİK KONULARI
1- Polinomlar ve Özdeşlikler

Polinomlar

Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi

2- İkinci Dereceden Denklemler, Eşitsizlikler ve Parabol

İkinci Dereceden Denklemleri

Eşitsizlikler, Eşitsizlik Sistemleri

Parabol

3- Permütasyon, Kombinasyon, Binom ve Olasılık

Permütasyon

Kombinasyon ve Binom

Olasılık

4- Trigonometri

5- Karmaşık Sayılar

Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem

Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigomenotrik Biçimde Gösterilmesi

6- Logaritma

Logaritma özellikleri

Üslü ve Logaritmik Denklemler

Logaritmik Eşitsizlikler

Logaritma Fonksiyonun Grafiği

7- Toplam, Çarpım Sembolü ve Diziler

Toplam ve Çarpım Sembolleri

Dizi Kavramı, Artan ve Azalan Diziler

Aritmetik Diziler

Geometrik Diziler

8- Matris ve Determinant

Matris ve Determinant

9- Fonksiyonlar

Fonksiyonlar dört işlem ve Parçalı Fonksiyon

Mutlak Değerli Fonksiyonlar

10- Limit ve Süreklilik

Limit Kavramı, Sağ ve Sol Limit

Limtte Belirsizlikler

Süreklilik

11- Türev

Türev Kavramı ve Türev Alma Kuralları

Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Limit

Trigonometrik ve Üstel, Logaritmik Fonksiyonların Türevi

Parametrik Fonksiyonların Türevi, Türevde Zincir Kuralı, Ters Fonksiyon Kuralı

Türevin Geometrik Anlamı

Ekstramum Noktalar

L’hospital Kuralı

Asimptodlar

12- İntegral

Belirsiz İntegral ve İntegral Alma Kuralları

Basit Kesirlere Ayırma, Kısmi İntegral, Dönüşüm Yaparak İntegral Alma

Belirli İntegral

İntegral Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)

Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı, Dönel Cisimlerin Hacimleri

Lys 2012 geometri konuları sayfamıza eklenmiştir. Yeni müfredat değişiklikleri göz önüne alınarak düzenlenen sayfamız belirli aralıklarla güncellenmektedir. Sayfamızı sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz.

LYS GEOMETRİ KONULARI

1 ÜÇGENLER

1.a  Üçgende Açılar ve Bağıntılar

1.b  Üçgenlerde Eşlik

1.c  Üçgenin Elemanları

1.d  Dik Üçgen

1.e  İkizkenar Üçgen

1.f  Eşkenar Üçgen

1.g  Üçgende Alan

2 BENZERLİK

2.a  Temel Orantı

2.b  Üçgenlerin Benzerliği – Benzerlik Teoremleri

2.c  Benzer Şekillerde Alan

3 ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER

3.a  Dörtgenler – Deltoid

3.b  Yamuk

3.c  Paralelkenar

3.d  Eşkenar Dörtgen

3.e  Dikdörtgen

3.f  Kare

4 ÇEMBERLER

4.a  Çemberde Uzunluk (Teğet – Kiriş – Yarıçap)

4.b  Çemberlerin Birbirine Göre Durumları ve Ortak Teğetleri

4.c  Teğetler Dörtgeni – Üçgenin Çemberleri

4.d  Çemberde Kuvvet – Benzerlik

4.e  Dairenin Alanı

5 ANALİTİK GEOMETRİ

5.a  İki Doğrunun Konumu – Doğru Demeti –

İki Doğru Arasındaki Açının Tanjantı – Noktanın Doğruya Uzaklığı

5.b  Çemberin Analitik İncelenmesi – 1

5.c  Çemberin Analitik İncelenmesi – 2

5.d  Koniklerin Analitik İncelenmesi

5.e  Düzlemde Vektörler

5.f  Uzayda Doğru Ve Düzlem Denklemleri

LYS-3 bölümü edebiyat konuları sitemize eklenmiştir. Bu sayfadan lys edebiyat konularına ulaşabilirsiniz. Türk edebiyatı 2012 lys konuları belirli aralıklarla güncellenmektedir, sayfamızı sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz..

LYS EDEBİYAT KONULARI

1 SÖZ SANATLARI

1.a Söz Sanatları

2 NAZIM – NESİR BİLGİLERİ

2.a Nazım Bilgileri

2.b Nesir Bilgileri

3 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (I)

3.a İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı

3.b Halk Edebiyatı

3.c Divan Edebiyatı

3.d Tanzimat Öncesi KARMA

4 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (II)

4.a Tanzimat Edebiyatı

4.b Servet-i Fünun Edebiyatı

4.c Tanzimat – Servet-i Fünun – Fecr-i Âti Edebiyatı

5 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (III)

5.a Milli Edebiyat

5.b Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

5.c Tanzimat Sonrası KARMA

6 BATI EDEBİYATI

6.a Sanat Akımları

6.b Batı Edebiyarı

Lys 2012 konuları sitemize eklenmiştir. 2012 lys coğrafya konuları sayfamız güncellenerek yeni müfredata göre
düzenlenmiştir. Lys coğrafya konuları sayfamız belirli aralıklarla güncellenmektedir.

 
2012 LYS COĞRAFYA KONULARI

1-DOĞAL SİSTEMLER

1.a Topografya ve Kayaçlar

1.b Levha Hareketlerinin Etkileri

1.c Levha Hareketlerinin Etkileri

1.d Doğadaki üç Unsur ( Su – Türkiye’nin Su varlığı)

1.e Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı)

1.f Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye’de Görülen Bitki Türleri)

1.g Biyoçeşitlilik

1.h Ekosistemin İşleyişi

1.ı Enerji akışı ve madde döngüsü

1.i Hidroelektrik Potansiyel

1.j Doğadaki ekstrem Olaylar

2-BEŞERİ SİSTEMLER

2.a Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı

2.b Nüfusun Nitelikleri

2.c Göçlerin neden ve sonuçları

2.d Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları

2.e Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri

2.f Türkiye’de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği

2.g Türkiye’nin Nufus Politikası

3-EKONOMİK FAALİYETLER

3.a Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri

3.b Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri

3.c Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

3.d Ekonomiye Yön Veren Güç(Doğal Kaynaklar)

4-MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

4.a Türkiye’nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye) – Jeopolitiği

4.b Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler

4.c Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri

4.d Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri

4.e Türkiye’de Hayvancılık

4.f Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları

4.g Sanayi ve Turizm (Genel)

4.h Türkiye’de Sanayi ve Turizm

4.ı Dünya’da Ulaşım ve Ticaret

4.i Türkiye’de ve Ulaşım ve Ticaret

4.j Ekonomil Faaliyetler (Genel)

5-ÇEVRE VE TOPLUM

5.a Doğal Afetler

5.b Türkiye’de Doğal Afetler

5.c Doğal Kaynaklar ve Çevre

5.d Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri

5.e Doğal KaynaklarınKüresel Etkileri

5.f Küresel Çevre Sorunları

5.g Küresel Çevre Sorunları

6-KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER

6.a Fiziki ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler

6.b Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri)

6.c Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( İç Bölgeler)

6.d Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

6.e Ülkeleri Tanıyalım

6.g Ülkeleri Tanıyalım

6.h Ülkeleri Tanıyalım

6.ı Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler)


Yeni müfredat değişiklikleri göz önüne alınarak hazırlanan lys fizik konu dağılımı sayfamıza eklenmiştir. 2012 lys fizik konuları belirli aralıklarla güncellenmektedir.

 2012 LYS FİZİK KONULARI

1-)Fiziğin Doğası

2-) Birimler

3-) Vektör ve Kuvvet

4-) Moment -Denge

5-) Ağırlık Merkezi

6-) Basit Makinalar

7-) Doğrusal Hareket

 Dinamik

9-) Enerji

10-) Yeryüzünde Hareket

11-) Düzgün Dairesel Hareket

12-) Basit Harmonik Hareket

13-) Keppler Yasaları

14-) İtme -Momentum

15-) Madde ve Özellikleri

16-) Basınç

17-) Sıvıların Kald›rma Kuvveti

18-) Isı -Sıcaklık -Genleflme

19-) Gölge

20-) Düzlem Ayna

21-) Küresel Aynalar

22-) Renk

23-) Kırılma

24-) Mercekler

25-) Aydınlanma

26-) Yay Dalgaları

27-) Su Dalgaları

28-) Su Dalgalarında Girişim

29-) Ses Dalgaları

30-) Işık Teorileri

31-) Işığın Tanecik Modeli

32-) Elektrik Alan -Potansiyel fark

33-) Paralel Yüklü Levhalar

34-) Sığa -Kondansatör

35-) Emk -Zıt Emk

36-) Elektromagnetizma

37-) Elektromagnetik İndüksiyon

38-) Alternatif Akım

39-) Transformatör

40-) Modern Fizik

41-) Astronomi

42-) Elektromagnetik Dalgalar

43-) Atom Fiziği

44-) Nükleer Fizik

2012 lys konuları sitemize eklenmeye başlamıştır. Lys kimya konuları sayfamız yeni müfredata göre düzenlenmiştir . 2012 lys kimya konuları sayfamız belirli aralıklarla güncellenmektedir, sayfamızı sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz.

2012 Lys Kimya Konuları

1-)Atomun Yapısı

2-)Mol Kavramı

3-)Periyodik Sistem

4-)Elementler Kimyası

5-)Oksitler

6-)Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

7-)Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri

8-)Gazlar

9-)Hal Değişimleri ve Isı – Sıcaklık

10-)Çözeltiler

11-)Kimyasal Tepkimelerde Enerji

12-)Reaksiyon Hızı

13-)Kimyasal Denge

14-)Sulu Çözeltilerde Denge

15-)Asitler ve Bazlar

16-)Redoks Reaksiyonları ve İstemlilik

17-)Elektro Kimyasal piller

18-)Elektroliz

19-)Organik Kimyaya Giriş

20-)Alkanlar

21-)Alkenler

22-)Alkinler

23-)Alkoller ve Eterler

24-)Aldehitler ve Ketonlar

25-)Karboksilli asitler ve Esterler

26-)Alifatik Amonyak Türevleri

27-)Aromatik Bileşikler

28-)Organik Reaksiyonlar

29-)Çekirdek Kimyası

2012 LYS Kimya Sınavında tüm arkadaşlara başarılar dileriz…

Lys 2012 konuları sitemize eklenmiştir. Yeni müfredata göre düzenlenmiş. Lys biyoloji konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. 2012 lys biyoloji konuları sayfamız belirli aralıklarla güncellenmektedir.

2012 Lys Biyoloji Konuları

1-)Hücresel Solunum lys

2-)Fotosentez (değişiklikler var denklemlerde)

3-)Hücre Bölünmesi ve Üreme

4-)Bitkilerde Üreme ve Gelişme

5-)Hayvanlarda Üreme ve Geliflme

6-)Protein Sentezi

7-)Kalıtım ve Biyoteknoloji

8-)Evrim ve Davranış

9-)Bitkisel Dokular ve Bitki Organları

10-)Bitkilerde Taşıma

11-)Bitkilerde Beslenme

12-)Bitkilerde Büyüme

13-)Hayvansal Dokular

14-)Sinir Sistemi ve Duyu Organları

15-)Endokrin Sistem

16-)Hayvanlarda Destek ve Hareket Sistemi

17-)Hayvanlarda Sindirim Sistemi

18-)Hayvanlarda Dolaşm Sistemi

19-)Hayvanlarda Solunum Sistemi

20-)Hayvanlarda Boşaltım Sistemi

2012 lys tarih konuları sitemize eklenmiştir. Tarih müfredatında geçen yıllara nazaran çok büyük bir değişiklik olmamıştır. Konular hemen hemen aynıdır. Lys konuları olması sebebiyle bilgiye dayalı sorular ağırlıktadır. Çalışmalarınızı o noktayı dikkate alarak yaparsanız kazanan siz olacaksınız.İşte konular:

2012 Lys tarih Konuları
 

1 GENEL TÜRK TARİHİ

1.a İlk Türk Devletleri

1.b Türk İslam Devletleri

1.c Türkiye (Anadolu) Tarihi

1.d GENEL TEST

2 OSMANLI TARİHİ

2.a Beylikten Devlete (1300 – 1453)

2.b Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)

2.c Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)

2.d Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)

2.e En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)

2.f GENEL TEST

3 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

3.a XX. Yüzyıl Başlarında Dünya

3.b II. Dünya Savaşı

3.c Soğuk Savaş Dönemi

3.ç Yumuşama Dönemi ve Sonrası

3.d Küreselleşen Dünya

2012 lys konuları sitemize eklenmeye başlamıştır. Lys psikoloji konuları sayfamız yeni müfredata göre düzenlenmiştir . Sayfamızı sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz.

 2012 Lys Psikoloji Konuları

 PSİKOLOJİNİN ALANI

Psikolojiye Giriş, Psikolojinin Konusu

Psikolojide Yaklaşımlar

Psikolojinin Uzmanlık Alanları

Psikolojide Yöntem

ORGANİZMA VE ÇEVRESİ

Uyarım

Güdülenme

Duyum – Algı

Algının Özellikleri


ÖĞRENME

Öğrenme

Öğrenme Yolları

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Bellek ve Düşünme

 ZEKÂ VE KİŞİLİK

Tanımı, Çeşitleri ve Kişilik Kuramları

 RUH SAĞLIĞI

Ruh Sağlığı – Engellenme – Çatışma

Savunma Mekanizmaları

BİREYİN DAVRANIŞINDA SOSYAL ETKİLER

Sosyal Davranış, Tutum, Gençlik Dönemi ve Kimlik Oluşumu


Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık