İletişim İle İlgili Özlu Sözler Güzel Sözler Şiir

İletişim İle İlgili Özlu Sözler Güzel Sözler Şiir

  Haberleşme vasıtaları çoğalırken, insanlar ruhen birbiriyle haberleşemiyor.    Rasim Ozdenören
 
 Bir köpek bir adamı ısınrsa bu haber değildir. Fakat bir adam bir köpeği ısınrsa bu bir haberdir.
 
 Kitle iletişim araçları -Sadece- ideolojileri taşımakla yetinmemektedir. Çünkü bu araçların bizatihi kendileri birer ideolojidir.    Mc. Luhan
 
 Dünyayı yönetenler; kalem, mürekkep ve kağıttır. J. Hovel
 
 Ma'lumu i'lam gerekmez. (Bilineni yaymak gerekmez.)
 
 "-Tuhaf şey!
 
 Yabancı girmesin diye evlerin kapısını kilitliyorlar; sonra da: Televizyonlarını açıyorlar."
 
 Kötü bir gazete, bir çuval dolusu zehirden daha zehirleyicidir.
 
 Türkiyede basının en bariz vasfı dalkavukluktur.
 
 Kötü haberlerin kanatları vardır. İyi haberlerin ayakları bile yoktur.    M. Cavendish
 
 Ben üç gazeteden, yüzbin süngüden daha çok korkarım. Napoleon Bonaparte
 
 Gazetecilik aceleyle yapılmış edebiyattır. Matthew Arnold Gazeteciler, zamanın ebesi ve mezarcısıdırlar.    Gutzkow

Kara haber tez duyulur
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
Önce düşün sonra söyle
Bir ağızdan çıkan bin ağıza yayılır
Sözünü bil, pişir; ağzında der, devşir
Bıçak yarası geçer dil yarassı geçmez
İnsanlar konusa konusa hayvanlar koklasa koklasa anlasir


İletişim ile ilgili sözler

- İnsan aynı huyu taşıyan insanlarla iletişim kurarsa, bu iletişim sayesinde hem cömert hem de cömert insanlara daha yakın olur (Cicero)

- Mütevazi bir insanla diyalog kurmak, alim olduğu halde kendini beğenmiş bir insanla diyalog kurmaktan daha iyidir (Cullen)

- Nasıl davranırsan tıpkı ayna gibi sana öyle geri yansır (Goethe)

- Görüşme adabını bilmeyen kişi alim bile olsa gerçek kişiliğini gösteremez (Liard)

- İki insanın uzun süre görüşmesi, ikisini de öylesine etkiler ki, sadece huy ve ahlakları değil, ses tonları bile birbirine benzer (Lavater)

- Kötü arkadaşın verdiği zarar vücuduna değil, ruhunadır (Leitner)

- Birinin kimliğini öğrenmek istiyorsan, kendisinden değil, arkadaşından sor (London)

- Kötü niyetli insanlara diyaloga girmeyin, sizi pişmen etmese bile mutlu da edemez (Platon)

- Kötü insanlarla görüşmek, ilk günde rezillik gibidir Sonraki günlerde alışır, hatta onları öpebiliriz bile (Pope)

- Kendini bilgin sanan cahille görüşme  (Roubillac)

- Doğru insan doğru insanla iletişim kurmalı, ama maalesef bu böyle olmuyor (Shakespeare)

- İnsanlar görüştükleri insanları titizlikle seçmeli, çünkü davranışlar bulaşıcı hastalıklar gibi birbirine geçerler (Shakespeare)

- Eğer siz kişilikli ve ahlaklı insanlarla oturup kalkarsanız onların özellikleri size de geçer ( Smiles)

- Soğuk çay ve pilavı kabul edebiliriz ama asık suratlılığı asla (Çin sözü)

Dilinden anlamak
1) bir canlının çıkardığı seslerden veya onun davranışlarından ne anlatmak istediğini anlamak; 2) mec söz konusu olan şeyin özelliğini bilmek: “Bunda yenilmiş, içilmiş bir şey yok ya! Sen onun dilini de anlarsın” -M Ş Esendal

Dile getirmek
1) konuşturmak: “Yıllar yılı, bu amaçları devlet adamlarımız, basınımız, sanat âlemimiz dile getirip durmuştur” -T Halman 2) belirtmek, anlatmak, açıklamak, ifade etmek: “Kendi kendime, adlı şiirinde bunu şöyle dile getirir” -S Birsel
İleri geri konuşmak


Yersiz, kırıcı, yaralayıcı biçimde konuşmak

Ağzından kaçırmak

Söylemek istemediği bir şeyi, boş bulunup söyleyivermek”Dikkatli ol, lafı ağzından kaçırıp da gideceğimiz yeri söyleme”

Acı söz

İnsanın gönlünü inciten, onuruna dokunan ağır söz”Bu acı sözlerin gerçekten gururumu çok incitti”

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık