SAYGI İLE İLGİLİ SÖZLER

SAYGI İLE İLGİLİ SÖZLER

Saygı ile ilgili güzel sözler yardım edin. Saygı ile ilgili hadisler Saygı hakkında ayet ve hadisler Saygıla ilgili hadisler Saygı ile ilgili ayet ve hadisler Saygı hakkında hadisler Saygı ile ilgili ayetler Saygı ile ilgili ayetler ve hadisler Saygıla ilgili ayet ve hadisler Saygıla ilgili ayetler Saygı ile ilgili sözler Saygı ile ilgili hadisler ve ayetler Saygı hakkındaki ayet ve hadisler Saygı hakkında hadis ve ayetler Saygı ile ilgili hadis ve ayetler Saygı ile ilgili hadisi şerif

• Gerek günümüz psikologları gerekse Mevlana insanın mutlu olabilmesi için sevgi dolu mutlu bir ortamda yetişmesini öngörmektedir. Nitekim aile içinde sevgi gören bir çocuk topluma da sevgi verir. Toplumda sevgi insanlar arasında barışı sağlar. İnsanlar birbirlerine sevgi ve saygı duyarsa birbirlerinin hakkını da gözetir. Bu da insanların birbirleriyle uyum içinde yaşamasını sağlar. O toplum gelişir ve ilerler. Diğer toplumlarda daha üstün bir durum kazanır. Mevlana

•Yaşlılara saygı gösteren kimseye, ihtiyarladığı zaman, Allah Teala, saygı gösterecek kimseler yaratır.
 Hadisi Şerif
•Yaşlılara saygı göstermek, Allah Teala'yı tazimdendir. Hadis-i Şerif 292
 
•Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize şefkat göstermeyen bizden değildir. Hadis-i Şerif
 
• Saygıyı ve sevgiyi insanlar çocuk yaşta öğrenir. Büyüdükçe de geliştirir bu yüzden çocukların eğitimi ailede başlar. Ailede bir çocuğa insanlara karşı sevgi duyması öğretildiyse bu çocuk hayatı boyunca insanlara sevgiyle ve saygılı davranır. Fakat ailede çocuğa iyi bir eğitim verilmediyse bu çocuk hiçbir zaman insanlara sevgi duyamaz. Ayrıca çocuk annesinden, babasından yakın ve uzak çevresinden ilgi ve sevgi bekler. Beklentisine karşılık bulursa onlara duyduğu güven artar, bulamazsa azalır.
 
•Nehrin kaynağına saygısı, denize doğru akmasıdır.Recâ Garudi
 
•Saygılı evlat, iyi koca olur. Olive bol smih
 
•Saygı, çok kere korkunun söylenmeyen şeklidir. Cenap Sahabettin

•Kendinden büyüğe saygı göstermeli, kendinden küçüğe ise  şefkat. Yusuf Has Hacib
 
• Saygı ve sevginin bir arada bulunduğu toplumlar uzun ömürlü olur ve hiçbir zaman kargaşa içine düşmez. O toplumda saygı ve sevgi ne zaman kaybolur ise o zaman o toplum çöker.
 
•İnsanların saygı ve şerefinin, itaat ve uyumunun kendinden maddeten değil, manen yüksek olanlar için gösterilmesi insan ruhunun gereklerindendir. Atatürk

•Saygı düzenin anahtarıdır. Atatürk

 •Toplumda sevgi tek başına yeterli değildir. Sevginin yanında insanlar birbirine saygı da göstermelidir. İnsanlar birbirlerini severse her zaman diğerlerine yardım etmek ister. Bu sayede birinin bir sıkıntısı olduğu zaman bütün toplum o kişiye yardım eder. O kişinin acısını paylaşır ve sıkıntısını azaltır. Mevlana
 
•Saygı ve sevgi büyüklerle küçükler arasındaki uçurumu yok eden bir köprüdür.

•Oğul ! Ananı, Atanı say ! Bereket büyüklerle beraberdir. (Osman Gazi)

•Gençlerin pek çoğu kabalıklarını tabiilik zannederler (La ROchefoucault)

 •Şefkat ve merhamet, insanlara karşı sevgi beslemekten geçer, sevgi ise Mevlana düşüncesinin merkezidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi Mevlana' nın sevgisi evrenseldir, ırk, din, dil ayrımı yapmadan tüm insanları kapsar. Mevlana'nın sevgisi, O'ndan yüzyıllar sonra Dr. Masumi Toyotome'de ifadesini bulan “Her Şeye Rağmen” rağmen sevgisidir.Mevlana
 

•Hiç kimse sizin izniniz olmada sizi küçük hissettiremez. (E. Roosevelt)

•En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir. (Nietsche)

•Büyüklere saygı hem dini hem de insani bir görevdir.

•Mevlana'nın düşüncesinin hala güncelliğini koruyor olmasının bir sebebi de, boyutları gezegenler ötesine ulaşan bir insanlık sevgisi ortaya koymuş olmasıdır.Mevlana
 
•Çocuklara, saygıyı öğretmenin en iyi yolu: onlara saygı göstermektir.

•Ana babanı sayarsan, oğlundan da saygı görürsün.

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık