Sporla İgili Atasözleri

Sporla İgili Atasözleri

Spor ile ilgili güzel sözler yardım edin. Spor ile ilgili hadisler Spor hakkında ayet ve hadisler Sporla ilgili hadisler Sporla ile ilgili ayet ve hadisler Spor hakkında hadisler Spor ile ilgili ayetler Spor ile ilgili ayetler ve hadisler Sporla ilgili ayet ve hadisler Sporla ilgili ayetler Spor ile ilgili sözler Spor ile ilgili hadisler ve ayetler Spor hakkındaki ayet ve hadisler Spor hakkında hadis ve ayetler Spor ile ilgili hadis ve ayetler Spor ile ilgili hadisi şerif

Spor Bir Milletin Gençlerinin O ülkeyi Ayakta Tutmasını Sağlar..


Muvaffak olmak için her türlü yardımdan ziyade bütün milletçe sporun mahiyeti, kıymeti anlaşılmak ve ona kalbten sevgi göstermek, onu vatanî vazife sayma lâzımdır.


Spora Eğitimli Bir Devlet Asla Yorulmaz.


Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır.


her insan Spor Yapmalı Erken yaşta Yoksa Sonu Ya Toprak Ya yatak Olur.


Bir toplum yalnız spor ile rengini ve kuvvetini değiştiremez. Orada hâkim olan sıhhî, sosyal, medenî birçok gerek ve şartların teminine yönelen teşebbüs ve tedbirlerin uygulanması lâzımdır.


Bir Milletin Sporda Gösterdiği Azim Onun Geleceğini Yükseltir.


Türk milleti anadan doğma sportmendir. Henüz yürümeye başlayan köy çocuklarını bile harman yerlerinde güreşirlerken görürsünüz. Ata en çok ve en iyi binen yalnız Türk erkekler değildir; Türk kadını da bu işi bilir.


Bir Milletin Damarıdır Spor.


Benim en çok sevdiğim spor, serbest güreştir. Hangi Türk askerini, köylüsünü isterseniz soyup meydana çıkarınız. Dik omuzları, iyi, kusursuz teşekkül etmiş adaleleri, keskin yüz çizgileri, yanık tatlı renkleri, kafa yapıları, insanın ruhuna itimat ve neşe veren bir eser olarak canlanır.


Sporsuz Bir millet Gerilemeye Mahkûmdur.


Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a yazdığı mektup:

Kudretli Mehmet Pehlivan

Seni cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivan tanıdım. Parlak başarıların sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim:

Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm.

Bu dediğini, en az, yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek prensibi olarak kaydediyorum. Bununla senden ve sözlerinden ne kadar çok memnun olduğumu anlarsın.


Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılamaz. İdrak ve zekâ, ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.


Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için herhangi bir yarışmada kazanmak emeliyle bir spor çizmezler. Esas olan, bütün her yaştaki Türkler için beden eğitimini sağlamaktır. "Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur" sözünü atalarımız boşuna söylememişlerdir.


Sağlık ve sosyal yardım hususlarında takibettiğimiz gaye şudur: Milletimizin sıhhatinin korunması ve takviyesi, ölümün azaltılması, nüfusun arttırılması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların etkisiz hale getirilmesi, bu suretle millet fertlerinin dinç ve çalışmaya kabiliyetli bir halde sıhhatli vücutlar olarak yetiştirilmesi...


Spor Bir insanın Her Durumda farklı Olmasını Sağlar.


Spor Hayata tutunmanın Bir dalıdır.
 
Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim

Spor, ahlaktır

Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır

Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görev saymak gerekir

Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim

Her ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüz olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhi şartlarını temin etmek, devlet halinde bulunan siyasi teşekküllerin en birinci ödevidir�

Spordan yoksun olan bir gençlik nasıl ki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin, bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa, o kafayı ileriye götüremez, taşıyamaz

-Türk Çocuğu! Her işte olduğu gibi, havacılıkta da, en yüksek düzeyde, gökte, seni bekleyen yerini, az zamanda dolduracaksın Bundan, gerçek dostlarımız sevinecek, Türk Ulusu mutlu olacaktır

Bir insan hayatında büyük bir muvaffakiyet kazanabilir Fakat, yalnız onunla övünerek kalmak isterse, o muvaffakiyet de unutulmaya mahkumdur Onun için çalışmak ve daima muvaffakiyet aramak, herkes için esas olmalıdır

Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim

Atatürk
Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.

Her ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüz olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhi şartlarını temin etmek, devlet halinde bulunan siyasi teşekküllerin en birinci ödevidir….

Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.

Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görev saymak gerekir.

Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim.

Spor, ahlaktır.

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık