Beyninizin Hangi Tarafını Kullanıyorsunuz

Beyninizin Hangi Tarafını Kullanıyorsunuz

BEYNİNİZİN HANGİ BÖLÜMÜNÜ KULLANIYORSUNUZ?

1.    Günlük faaliyetleriniz söz konusu olunca aşağıdaki şıklardan hangisi sizin tarzınızı en belirgin olarak yansıtır?

 1. Yapılacak bütün işlerin ve görüşülecek kişilerin bir listesini yaparım.
 2. Gideceğim yerleri, göreceğim kişileri, yapacağım işleri kafamda canlandırırım.
 3. Herşeyi oluruna bırakırım.
 4. Günlük programı yapar her faaliyete yeterli zaman ayırırım.

2.    Önsezilere ilişkin olarak;

 1. Güçlü önsezilerim vardır ve bunları dikkate alırım.
 2. Güçlü önsezilerim vardır fakat bunları bilinçli bir şekilde dikkate almam.
 3. Bazen önsezilerim olur fakat pek kulak asmam.
 4. Önemli kararlarda önsezilerimi hiç dikkate almam.

3.    Sizce hayal kurmak:

 1. Vakit kaybıdır
 2. Eğlenceli ve gevşeticidir.
 3. Problem çözme ve yaratıcı düşünmeye yardım eder.
 4. Geleceği planlamakta iyi bir araçtır.

4.    Aşağıdaki faaliyetlerden hangilerinden zevk alırsınız?

q  Yüzmek                                              Yüzmek                                   

q  Tenis

q  Kolleksiyonculuk

q  Yazı yazmak

q  Satranç

q  Briç

q  Rulet

q  Eğlence

q  Dans etmek

q  Yürüyüş

q  Koşma

q  Sevdiklerine sarılmak

q  Yemek pişirmek

q  Sohbet etmek

q  Tartışmak                       

q  Seyahat

q  Bisiklete binmek

q  Kamp yapmak

q  Kayak

q  Balık tutmak

q  Şarkı söylemek

q  Bahçıvanlık

q  Enstrüman çalmak

q  Evde tamirat

q  Dikiş

q  Okuma

q  El sanatları

q  Fotoğraf çekmek

q  Hiçbir şey yapmamak

 

5.    Bir problem çözme durumunda kaldığınızda aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?

a.    Yürüyüşe çıkar sorunları gözden geçirip tartışırım.

b.    Üzerinde düşünür, bütün seçenekleri yazar, öncelikleri saptar ve içlerinden en iyisini seçerim.

c.    Geçmişte başarılı olmuş olan tecrübeleri hatırlayıp onları uygularım.

d.    Problemin kendiliğinden çözülmesini beklerim.

6.    Genellikle size ait herşeyin bir yeri ve yaptıklarınızın bir sistemi var mıdır?  Bilgileri ve malzemeyi organize etme becerisine sahip misiniz?

a. Evet              b. Hayır

7.    Yüzleri kolay hatırlar mısınız?

a. Evet              b. Hayır

8.    Dili kullanırken

a.    Kelime ve kavramlarla oynar, yenilerini türetirim.

b.    Kafiye oluşturur, benzetmeler yaparım.

c.    Kesinlik belirten sözcükleri seçerim.

9.    Kendinizi zor ve yeni bir işe hazırlarken nasıl davranırsınız?

a.    Başarıyla tamamladığımı hayal ederim.

b.    Geçmişte başarılı olunmuş benzer durumları hatırlamaya çalışırım.

c.    İşle ilgili geniş çapta veri toplarım.

10. Risk almaktan hoşlanırım.

a. Evet                       b. Hayır

11. Yazı yazarken elinizin pozisyonu aşağıdakilerden hangisine daha yakın?

a.    Normal sağ el

b.    İçeri dönük sağ el

c.    Normal sol el

d.    İçeri dönük sol el

12. El hareketlerini ne zaman kullanırsınız?

a.    Bir noktayı vurgulamak için

b.    Duygularımı ifade etmek için

13. Sürekli olarak eşyanızın yerini ve dekoru değiştirir misiniz?

a. Evet                       b. Hayır.

14. Atletizm veya dans etmeyi öğrenmek isteseydiniz hangi yöntemi tercih edersiniz?

a.    Taklitle ve müziği veya oyunu hissederek

b.    Sırasını öğrenip aşamaları kafamda tekrar ederek

15. İletişim sırasında hangi konumda daha rahat hissedersiniz?

a. Dinleyici                 b. Konuşmacı

16. Yalnız başınıza mı grup halinde mi çalışmayı tercih edersiniz?

a. Yalnız                     b. Grup halinde

17. Şirketin politikasında değişiklik yapmak veya kuralları değiştirmek söz konusu olduğunda nasıl hissedersiniz?

a.    Kurallara ve politikaya uymak gerekir

b.    Mevcut yapı sorgulandıkça gelişim sağlanır

c.    Kurallar kırılmak içindir.

18. Bir müzikalden çıkışta

a.    Melodilerin bir kısmını mırıldanabilirim.

b.    Sözlerin bir kısmını hatırlayabilirim.

19. Rahatça geriye yaslanıp ellerinizi kucağınızda kavuşturun. Hangi başparmağınız üstte?

a. Sol               b. Sağ                   c. Paralel

20. a. Vücut lisanının pek farkında değilim. Söyleneni dinlemeyi tercih ederim.

b. Vücut lisanını yorumlamakta iyiyim.

c.    İnsanların hem söylediklerini, hem de vücut lisanını yorumlamakta iyiyim.

21. Spor yaparken veya seyirci önünde olduğunuz durumlarda eğitiminizin ve becerilerinizin getirdiği düzeyi aşar mısınız?

a. Evet                       b. Hayır

22. Yön, isim veya bir haberi hatırlamak istediğinizde hangisini yaparsınız?

a.    Bilgiyi gözümün önünde canlandırırım

b.    Not ederim

c.    Sözlü hale getiririm (kendi kendime tekrar ederim)

d.    Önceden edindiğim bilgilerle çağrışım yaptırırım.

23. Bir tartışmada nasıl davranma eğilimindesiniz?

a.    Tezim anlaşılıncaya kadar konuşurum

b.    Tezimi savunacak bir otorite bulurum.

c.    İçime kapanırım.

d.    İskemleleri çekiştirir, masayı yumruklar, daha yüksek sesle konuşur, haykırırım.

24. Bir toplantıda hazırlıksız konuşmanız istendiğinde aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?

a.    Hızlı bir plan

b.    Hemen konuşmaya başlarım

c.    Dikkatleri bir başkası üzerine çekip mümkün olduğu kadar az şey söylerim

d.    Yavaş ve dikkatle konuşurum.

25. Sizin için geçerli olacağına inandığımız şıkları işaretleyiniz.

q Hukuki belgelerden, iş anlaşmazlıklarından ve talimat kılavuzlarından anlam çıkarabilirim.

q Şema ve diyagramlardan anlarım

q Okuduğum bir yazıdaki kişileri, olayları ve yerleri hayalimde canlandırabilirim.

q Ziyaretime gelmeden önce arkadaşlarımın telefon etmesini tercih ederim.

q Telefonda sohbetten nefret ederim.

q Seyahat planlamaktan ve ayrıntılarını ayarlamaktan zevk alırım.

q Telefon konuşmalarını ertelerim.

q Sözlükte kelimeleri, telefon defterinde isimleri rahatlıkla bulurum.

q Kelime oyunlarına bayılırım

q Toplantı ve derslerde çok not alırım

q Stress altında mekanik aletler kullanmam gerektiğinde donup kalırım.

q Aklima sık sık nereden kaynaklandığı belli olmayan yeni fikirler gelir.

26. Sözlü olarak kendinizi iyi ifade eder misiniz?

a. Evet                       b. Hayır

27. Saatinize bakmadan ne kadar zaman geçtiğini doğru olarak söyleyebilir misiniz?

a. Evet                       b. Hayır

28. Hedefe yönelik mi çalışırsınız?

a. Evet                       b. Hayır

29. Hangi sosyal durumları tercih edersiniz?

a.    Önceden planlanmış

b.    Kendiliğinden oluşmuş

30. Not alırken küçük harfle mi yazarsınız?

a. Hiçbir zaman  b. Sık sık

31. Bir tezin doğru olup olmadığını içgüdüsel olarak mı hissedersiniz yoksa verilere dayanarak mı karar verirsiniz?

a. Hissederim              b. Karar veririm.

32. a. Ruh halim sık sık değişir.

b. Ruh halim hiç değişmez.

BEYNİNİZİN HANGİ BÖLÜMÜNÜ KULLANIYORSUNUZ? DEĞERLENDİRME FORMU

 

Yukarıdaki şıklara verdiğiniz puanları topladıktan sonra verdiğiniz cevap sayısına bölünüz.

 

Süreklilik çizgisi üzerinde yerinizi işaretleyiniz.

Sol   1      2      3      4      5      6      7      8      9      Sağ

 

1.        a. 1            2.       a. 9             3.       a. 1

     b. 7                           b. 7                       b. 5

c.    9                          c. 3                       c. 7

d.    3                          d. 1                       d. 9

 

4. Yüzmek                       9                 Seyahat                          5

      Tenis                         4                 Bisiklete binmek               8

      Koleksiyonculuk          1                 Kamp yapmak                  7

      Yazı yazmak               2                 Kayak                             7

      Satranç                     2                 Balık tutmak                    8

      Briç                           2                 Şarkı söylemek                 3

      Rulet                         7                 Bahçıvanlık                      5

      Eğlence                     5                 Enstrüman çalmak            4

      Dans etmek               7                 Evde tamirat                    3

      Yürüyüş                     8                 Dikiş                               3

      Koşma                       8                 Okumak                          3       

      Sevdiklerine sarılmak  9                 El sanatları                      5

      Yemek pişirmek          5                 Fotoğraf çekmek              3

      Sohbet etmek            4                 Hiçbir şey yapmamak        9

      Tartışmak                  2                                                      

 

5.       a. 7                       6.       a. 1                       7.       a. 7

         b. 1                                b. 9                                b. 1

         c. 3

         d. 9

 

8.       a. 9                       9.       a. 9                       10.     a. 7

         b. 5                                b. 5                                b. 3

         c. 1                                c. 1

        

11.     a. 1                       12.     a. 2                       13.     a. 9

         b. 7                                b. 8                                b. 1

         c. 9

         d. 3

 

14.     a. 9                       15.     a. 6                       16.     a. 3

         b. 1                                b. 3                                b. 7

        

 

17.     a. 1                       18.     a. 9                       19.     a. 1

         b. 5                                b. 1                                b. 9

         c. 9                                                                      c. 5

        

 

20.     a. 1                       21.     a. 9                       22.     a. 9

         b. 7                                b. 1                                b. 1

         c. 5                                                                      c. 3

                                                                                     d. 5

 

23.     a. 3                       24.     a. 1                       25.     1 Anlaşmalar

         b. 1                                b. 6                                7 şemalar

         c. 7                                c. 9                                9 görsel

         d. 9                                d. 4                                2 önceden

                                                                                     3 sohbet

                                                                                     1 plan

                                                                                     7 erteleme

                                                                                     1 kelime bulmak

                                                                                     3 kelime oyunu

                                                                                     1 not almak

                                                                                     3 donma

                                                                                     9 hiçbiryer

 

26.     a. 1                       27.     a. 1                       28.     a. 1

         b. 7                                b. 9                                b. 9

29.     a. 1                       30.     a. 1                       31.     a. 9

         b. 9                                b. 9                                b. 1

32.     a. 9                                                  

         b. 1

Bir yorum

Cevapla

  
 
3+2 İşleminin Sonucu    
Yukarı Çık