KPSS

Kpss Tarih Soruları Çöz

Kpss tarih soruları çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi I. Meclisin özelliklerinden biri olamaz? A) Kurucu Meclis olması B) Güçler birliğine sahip olması C) Muharebeler Meclisi olması D) İnkılaplar Meclisi olması E) Egemenliği millete vermesi 2.Mustafa Kemal'in düşündüklerini uygulamadan zamanlaması mükemmeldir. Zamanlama açısından İstanbul'un işgali Mustafa Kemal'e aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme imkanı vermiştir? A) Düzenli ordunun kurulması B) Ankara'da TBMM'nin açılması C) Misak-ı Millinin kabul edilmesi D) Amasya görüşmelerinin yapılması E) Temsil kurulunun Ankara'ya taşınması 3.Çoğunluğu Türklerden oluşan Hatay'ın, Batı Trakya'nın, Musul'un Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalması aşağıdakilerden hangisine aykırı bir durumdur? A) Ankara Antlaşmasına B) Lozan Antlaşmasına C) Misak-ı Milliye D) Gümrü Antlaşmasına E) Mondros Ateşkes...Devamını Oku »

Yukarı Çık