Psikoloji

Transaksiyonel Analiz

TRANSAKSİYONEL ANALİZ

RANSAKSİYONEL ANALİZ (TA) Transaksiyonel analiz (TA) 1950’lerin sonlarına doğru Eric Berne tarafından ortaya atılmıştır. Transaksiyonel analiz, kişiler arası iletişim sorunlarının çözümünde uygulanan bir psikolojik değişim ve analiz yöntemi olarak tanımlanabilir. Yöntem, Freudçu bir perspektiften hareketle, insan iletişiminin ve ilişkilerinin, oldukça mekanik bir anlayışını temele alır. Berne, Freud’dan çok etkilenmesine rağmen, geliştirdiği kuram psikanalitik kuramdan farklıdır. Yaklaşım kişilik kuramında “çocuk”, “anne-baba”, “yetişkin” benlik durumlarını kullanır. TRANSAKSİYONEL ANALİZ (TA) Transaksiyonel analiz (TA) 1950’lerin sonlarına doğru Eric Berne tarafından ortaya atılmıştır. Transaksiyonel analiz, kişiler arası iletişim sorunlarının çözümünde uygulanan bir psikolojik değişim ve analiz yöntemi olarak tanımlanabilir. Yöntem, Freudçu bir perspektiften hareketle, insan iletişiminin ve ilişkilerinin, oldukça mekanik bir anlayışın...Devamını Oku »

Psikoloji, Kadınlar, Ekonomi, Ekonomi Durum Erkek

Psikoloji, Kadınlar, Ekonomi,  Ekonomi Durum Erkek

Kadınlar, Ekonomi, Ekonomi Durum Yapılan bir araştırma, geçmişte var olan baskılardan sıyrılan ve artan biçimde ekonomik özgürlüklerine kavuşan kadınların, erkeklerde fiziksel çekime maddi durumdan daha fazla önem vermeye başladıklarını ortaya koydu. Türkiye'nin En Büyük Kişisel Gelişim Ve Kişisel Başarı Portalı Yapılan bir araştırma, geçmişte var olan baskılardan sıyrılan ve artan biçimde ekonomik özgürlüklerine kavuşan kadınların, erkeklerde fiziksel çekime maddi durumdan daha fazla önem vermeye başladıklarını ortaya koydu. Kendi bütçelerini kontrol eden kadınların, potansiyel eşlerinin maddi durumuyla daha az ilgilendiklerini ve ne kadar çekici olduklarına baktıklarını görüyoruz. Araştırma, sonuçları ekonomik durumu iyi olmayan kadınların ise hala erkeklerin maddi durumunu çekiciliğin üstünde tutma eğiliminde olduğunu gösterdi. /...Devamını Oku »

Dissosiyatif Kişilik Bozukluğu Nedir?

Dissosiyatif Kişilik Bozukluğu Nedir?

Dissosiyatif (dissociative) bozukluklar, bireyin bütünlüğünü parçalayıcı, bölücü bozukluklardır. Başka bir deyişle bireyin bir kısmı, onun diğer kısımlarından ayrılır ve ilişkisiz bir biçimde işlemeye başlar. Üç temel dissosiyatif bozukluğu ana hatlarıyla inceleyeceğiz: Psikojenik amnezi, psikojenik füg ve çoklu kişilik. Psikojenik Amnezi Amnezi, bellek kaybının tıp dilindeki teknik ismidir. Bireydeki bellek kayıpları ya beyinde oluşan bazı organik bozukluklardan ya da psikolojik nedenlerden oluşur. Psikojenik amnezi (psychogenic amnesia) organik hiçbir nedeni bulunamayan bellek kaybına verilen isimdir. İlkle seçici bir biçimde oluşur; yani birey belli türden bazı olayları hatırlamaz, başka türden olayları hatırlar. örneğin, Kore'deki Türk birliğinde savaşmış Halit Çavuş kendi birliğinden ...Devamını Oku »

İnsanın Öğrenme Malzemeleri

 İNSANIN  ÖĞRENME MALZEMELERİ

Öğrenenin özellikleri ve öğrenmede kullanılan stratejinin yanısıra sözel öğrenmedeki üçüncü temel etken öğrenilen malzemedir. Bazı malzemeler kolay, bazıları ise zordur, öğrenen kişi, malzemenin kendisini değiştiremezse de, malzemeyi kolay ya da zor yapan şeylerin ne olduğunu çözümleyebilir ve kullandığı öğrenme stratejisini gözden geçirerek koşullara uyacak şekilde değiştirebilir. Bu bölümde, bu tür düzeltmelerin mümkün olduğu durumlara değinilecektir. Fakat önemle üzerinde durulacak olan konu, malzemenin öğrenilmesini zorlaştıran veya kolaylaştıran etkenler olacaktır. Sözel malzemenin öğrenilme hızını etkileyen pek çok özellik vardır. Bunlardan çok önemli olmayan biri de, kelimenin telâffuz edilebilirliğidir. Telâffuz edilmesi kolay olan kelimeler daha kolay öğrenilir, öyleyse öğrenci, kendisine yabancı gelen kelimeleri telâffuz etmelidir; böylelikle, o kelimelerin nasıl yazıldığını ve ne anlama geldiklerini hatırlama olasılığı daha fazla olacaktır. Telâffuz edilebilirlik ...Devamını Oku »

Yukarı Çık