Hitabet

Hitabet Çeşitleri

Hitabet Çeşitleri

Hitabet, nesir türlerindendir Ancak işlenen konunun, konuşmanın yapıldığı anda ilgi uyandırması, anlaşılması gerektiğinden, nesrin genel kurallarına bağlı olmakla beraber, bazı özel kuralları da vardır. Söz söyleyen kişinin, söz söyleyeceği toplumu göz önünde bulundurması, anlatımını bu toplumun isteyeceğine göre ayarlanması gerekir. Bu bakımdan hatibin, kelimeleri dinleyicilerinin kültürel durumuna göre seçmesi, hitap ettiği toplumun anlayabileceği kelimeleri, sözleri, deyimleri kullanması gerekir. Siyasî Hitabet: Asıl yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüleridir. Ayrıca, seçim dolayısıyla yapılan konuşmalar da bu gruba girmektedir. Bilimsel ya da Akademik Hitabet: Akademilerde, bilimsel toplantılarda yer alır. Amacı; araştırılan herhangi bir konu hakkında aydın bir topluluğa, o konu ile ilgili kimselere bilgi vermektir. Heyecanlandırma amacı güdülmez. İfadenin açık, kesin ve mantıklı olması şarttır. Askerî Hitabet: Askerî hitabetin hedefi; vatan sav...Devamını Oku »

Hitabet Sanatı Kitapları

Hitabet Sanatı Kitapları

Hitabet Sanatının İncelikleri Konuşma; iletişimin en önde gelen basamaklarından birisidir. Bu basamağı iyi kullanır, sağlam materyallerle desteklerseniz etkili bir konuşmacı olabilirsiniz. Tüm hitabet ustalarının kabul ettiği bir şey var ki; bir konuşmacının sarf ettiği ilk birkaç cümlesiyle kazanmayı ya da kaybetmeyi garantilediğidir. Yani ister dost meclisinde, ister kürsüde olsun yapacağınız konuşmanın ilk cümleleri kaderinizi belirler. Dinleyenler ilk izlenimlerine göre sizi dinleyip dinlememe konusunda karar verir. Konuşmanın diğer adına hitabet, konuşmacıya ise hatip denilir. Hitabet sanatı yüzyıllar boyu değerini korumuş ve etkisini göstermiştir. Sözler, her zaman onu yerinde kullanmasını bilene büyük kazanımlar sağlamıştır. Kişi veya topluluklara hitap etmek zorunda kaldığımızda hepimiz heyecan duyabiliriz. Önemli olan bu heyecanı kontrol edebilme hatta zamanla ortadan kaldırma becerisine ermektir. Bunun için konuşmaya başlamadan önce derin derin nef...Devamını Oku »

Etkili Hitabet Teknikleri

Etkili Hitabet Teknikleri

Hitabet, topluluklar önünde güzel ve etkili konuşma sanatı. Kimi insanlar meslekleri gereği küçük veya büyük topluluklara hitap eden konuşmalar yapmak zorunda. Öğretmenler, din adamları, siyasetçiler bunların başlıcalarıdır. Günümüzde bu çerçeve daha da genişlemiştir. Her alanda bilimsel, tartışmalı toplantılar, açık oturumlar düzenleniyor, konferanslar veriliyor. Televizyonun ve öteki kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve sayılarının artması topluluklara yönelik konuşmalara yeni boyutlar kazandırmıştır. Nutku hazırlayan konuyu planlı bir şekilde hazırlamalıdır. Yazıya geçirmeli ve hatip yazmış olduğu bu nutka önceden hazırlanmadır. Yazıya geçirmeli ve hatip yazmış olduğu bu nutka önceden hazırlanmadır. Konuşma sırasında ise yazılı metni yanında bulundurmalı; fakat konuşma sırasında kâğıda fazla bakmamalıdır. Konusuna iyi hazırlanan hatip kağıda göz ucuyla baktığı zaman konuşmasını hatasız yapacaktır. İçten konuşma yapmak kolay değildir. Büyük hatiplerin bile da...Devamını Oku »

Saygı İle İlgili Sözler Sevgi İle İlgili Sözler

Saygı İle İlgili Sözler Sevgi ile İlgili Sözler

Saygı ile ilgili güzel sözler yardım edin. Saygı ile ilgili hadisler Saygı hakkında ayet ve hadisler Saygıla ilgili hadisler Saygı ile ilgili ayet ve hadisler Saygı hakkında hadisler Saygı ile ilgili ayetler Saygı ile ilgili ayetler ve hadisler Saygıla ilgili ayet ve hadisler Saygıla ilgili ayetler Saygı ile ilgili sözler Saygı ile ilgili hadisler ve ayetler Saygı hakkındaki ayet ve hadisler Saygı hakkında hadis ve ayetler Saygı ile ilgili hadis ve ayetler Saygı ile ilgili hadisi şerif • Yaşlılara saygı gösteren kimseye, ihtiyarladığı zaman, Allah Teala, saygı gösterecek kimseler yaratır.Hadisi Şerif • Yaşlılara saygı göstermek, Allah Teala'yı tazimdendir. Hadis-i Şerif 292 • Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize şefkat göstermeyen bizden değildir. Hadis-i Şerif •&...Devamını Oku »

Hitabet Örnekleri

Hitabet Örnekleri

Hitabet, topluluklar önünde güzel ve etkili konuşma sanatı. Kimi insanlar meslekleri gereği küçük veya büyük topluluklara hitap eden konuşmalar yapmak zorunda. Öğretmenler, din adamları, siyasetçiler bunların başlıcalarıdır. Günümüzde bu çerçeve daha da genişlemiştir. Her alanda bilimsel, tartışmalı toplantılar, açık oturumlar düzenleniyor, konferanslar veriliyor. Televizyonun ve öteki kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve sayılarının artması topluluklara yönelik konuşmalara yeni boyutlar kazandırmıştır. Nutku hazırlayan konuyu planlı bir şekilde hazırlamalıdır. Yazıya geçirmeli ve hatip yazmış olduğu bu nutka önceden hazırlanmadır. Yazıya geçirmeli ve hatip yazmış olduğu bu nutka önceden hazırlanmadır. Konuşma sırasında ise yazılı metni yanında bulundurmalı; fakat konuşma sırasında kâğıda fazla bakmamalıdır. Konusuna iyi hazırlanan hatip kağıda göz ucuyla baktığı zaman konuşmasını hatasız yapacaktır. İçten konuşma yapmak kolay değildir. Büyük hatiplerin b...Devamını Oku »

1 2 3
Yukarı Çık