Özgüven

Kişisel Özgüven Geliştirme

Kişisel Özgüven Geliştirme

Son zamanlarda hemen herkesin günlük yaşamda sıklıkla kullanır olduğu bir kavram, özgüven.. Öz ve güven kelimelerinin birleşiminden oluşan ve günlük kullanımda kişinin kendisine güven duyduğu, kendisini değerli ve önemli algıladığını anlatmak için kullanılan bir ifade. Bilimsel bir tanım olarak da “Kişinin kendi değeri hakkındaki öznel değerlendirmesi; kişinin kendi özelliklerinin ne ölçüde olumlu ya da olumsuz olduğu hakkındaki yorumu". İnsan psikolojisinde; düşüncenin duyguları, duyguların da davranışı doğurduğu uzun zamandır bilinmekte. Öyleyse özgüven bir düşünce midir, duygu mudur yoksa davranış mıdır? Özgüven bir davranışsa bunun arka planında mutlaka bir duygu olmalıdır, eğer bir duyguysa arka planında bir düşünce olmalıdır. Özgüven sahibi olduğunu düşünen bir insan; “Zihinsel gücümü...Devamını Oku »

Özgüven Geliştirme Yazıları

Özgüven Geliştirme Yazıları

Özgüven çocuğun kendisi hakkındaki olumlu inanç ve duygularıdır.

Örneğin:

Değerli ve kendine has özellikleri olan biri olduğu inancı, Başkaları tarafından kabul edilme ve değer görme beklentisi,

Kendi kabiliyetleri konusunda iyimser duygular beslemek sağlıklı bir özgüvenin işaretleridir.
 Anne-babaların çocuğun özgüvenini güçlendirmek düşüncesiyle fazlasıyla izin verici ve serbest bir tutum izledikleri sık görülen bir durumdur. Ancak sanılanın aksine Aşırı serbestlik özgüveni güçlendirmez. Oysa anne-babaların çocuklara uygun yapı ve sınırları sağlaması son derece önemlidir. Disiplin ve kuralların sağladığı dış yapı olmadan çocuklar kendi davranışlarını düzenlemeyi ve sosyal ortamlarda kendilerini yetkin hissetmeyi başaramazlar. Önemli olan baskı uygulamadan disiplini aşılayıp, dengeyi sağlayabilmektir. 1-Sevgili babalar aşağıdaki cümleleri yeri geldikçe kullanmanız da çocuğunuzun özgüvenine önemli katkılar sağlayacaktır. 
 Seninle gurur du...Devamını Oku »

Özgüven Eksikliği Belirtileri

Özgüven Eksikliği Belirtileri

Özgüven; kişinin kendine yönelik olumlu yargılarının olması, kendini ve olayları kontrol edebileceği inancı, kendini sevmesi, yeterli olduğunu düşünmesi ve değerinin farkına varması, kendisiyle barışık olması, kendini olduğu gibi kabul etmesi, kendisini tanıması gibi durumlarla ilgili bir kavramdır. Yani; özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik, boyun eğme, aşırı uyum gösterme, yalnızlık, eleştirilere karşı hassas olma, güvensizlik, depresyon, aşağılık duygusu ve sevilmediğini hissetme gibi kavramlarla tanımlanabilir. Çocukların özgüven eksikliği yaşamalarının başında koruyucu anne-baba tutumları gelir. Anne babalar çocuklarına karşı aşırı himayeci davranarak onları koruduklarını düşünürler. Bunun tam terside olmaktadır. Çocuklarını aşırı sevgi ve ilgiye boğan annelerde çocukları bir zorluk yaşamasın diye her türlü işi...Devamını Oku »

Psikolojik Özgüven Nasıl Kazanılır?

Psikolojik Özgüven Nasıl Kazanılır?

Özgüven; değişmeyen, durağan bir durum ya da duygu hali değildir. Farklı zaman, durum ve ortamlarda farklı güven ya da güvensizlik duygularına sahip olabiliriz. Her insanın bazen kendine güvendiği, bazen de güvenmediği durumlar olabilir. Kimi insanlar, yaşantılarının bazı alanlarında kendine fazla güvenirken, diğer bazı alanlarda fazla güven duymayabilirler. Ama çoğumuz kendimize daha çok güvenmek, her durum ve ortamda daha rahat, kendini daha iyi hisseden olmayı isteriz. Yeni bir işe girdiğimizde bütün yeteneklerimizi sergilemeye, sınırlarımızı zorlayarak performansımızı artırmaya, aşağılık duygusunun bizi etkilemesine fırsat vermemeye, diğerleriyle iyi ilişkiler kurmaya ve bizi değerli görmelerini sağlamaya çabalarız. Ancak bazı kişiler, bunları çok istemelerine rağmen gerçekleştirmekte zorlanır. Kedine güvensizlik ve özgüven eksikliğinin, doğuştan gelen bir kişilik özelliği olduğuna inanır, bu durumu kabullenirler. Özgüven sonsuz bir özgürlük duygusu değildir; kişinin "ke...Devamını Oku »

Özgüvenimi Nasıl Geliştirebilirim?

Özgüvenimi Nasıl Geliştirebilirim?

Özgüven kişinin kendini kendi zihninde olumlu ve yeterli algılaması veya kendisi hakkında olumlu iç tasarımlara sahip olması olarak kabul edilir. Yani bir nevi iç barış olan özgüven, kişinin yeteneklerini, sınırlarını, kapasitesini bilmesi ve bu bilgiyi eyleme geçirebilme yetisi olarak da kabul edilir. Özgüven kolay gelişmez. Kişinin yaşadığı deneyimler ve bu deneyimler sonunda kazandığı yetiler, beceriler özgüveni pekiştirir veya zayıflatır. Kişi yetilerini bir yetenek ve beceri haline getirebildiği, bilebildiği ve yaptığı işin üzerinde kontrol sağladığı ölçüde kendine güvenecektir veya güvenemeyecektir. Özgüven için özsaygı, olmazsa olmaz koşullardan birisidir. Özsaygı, özgüveni doğurur. Ancak aşırı özgüvene sahip olan kişiler ego’larını şişirerek, gerçeklikten, doğallıktan uzaklaşarak önemli ölçüde kişilik ve davranış sorunları yaşayabilirler. Zaman zaman kişinin anlamadığı, kontrol edemediği, bilmediği durumlarda çekinik kalması, kendine güvenememesi normaldir; buradaki kendin...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7
Yukarı Çık