Kendini Tanıma

Kendini Tanıma Bir Süreçtir

Kendini Tanıma Bir Süreçtir

Öyleyse, her birimizin sahip olduğu sayısız sorunu anlamak için insanın kendini tanıması elzem değil midir? Ve kendinin farkında olmak - ki bir soyutlanma, geriye çekilme demek değildir - en zor şeylerden biridir. Elbette, insanın kendini tanıması elzemdir; ama kendini tanımak ilişkiden geri durmak anlamına gelmez. Ve soyutlanarak, dışarıda durarak veya bir psikologa veya bir rahibe giderek veya bir kitap vasıtasıyla, bir insanın kendini gerçek manada, tamamen, bütünüyle anlayabileceğini düşünmek kesinlikle bir hata olurdu. Çok açıktır ki, kendini tanıma bir süreçtir, ken­di içinde bir sonuç değildir ve insanın kendini tanıyabilmesi için bir faaliyet içindeyken kendinin farkında olması gereklidir ki bu da ilişkidir. Kendinizi, insanlardan soyutlanmış, geri çekilmişken değil, ilişki halindeyken - toplumla, karınızla, kocanızla, kardeşinizle, insanlarla ilişkideyken - keşfedersiniz; ancak nasıl reaksiyon göstereceğinizi, tepkilerinizin ne...Devamını Oku »

İnsanın Kendini Tanıması Nasıl Mümkün Olabilir

İnsanın Kendini Tanıması Nasıl Mümkün Olabilir

Bizler bildiğimiz zaman gerçekte varoluşun asıl anlamına ulaşırız. Artık bu bilişte bir farkındalık, kendi özünün farkında olmak, bilerek eylemde bulunmak söz konusudur. Kendi özümüzün farkında olmak, kişinin kendisiyle, çevresiyle, tüm evrenle ve Yaratan ile bağına işaret eder. Gerçekte bilmek demek davranışa geçirmek içselleştirmek demektir. Böylelikle bildiğimiz, içselleştirdiğimiz her bilgi bize olumlu anlamda katkı sağlar. Aksi halde kendi özümüzün uzaklaşmasına, bağın kopuşuna işaret eder. Mevlana bu konuda şunları söylemektedir: “Gönül ehlinin ilimleri onları taşır, ten ehlinin ilimleri ise onları yükleridir. İlim gönüle aksederse yardımcı olur, ilim bedene yanı sırsa yük olur. Dikkat et! Arzuların için bu ilim yükünü taşıma, ilmin rahvan atına bin. Mevlana’ya göre gerçek bir arayış içinde olan kişi, kendisini arayan kişidir. Kendini bilme ilmini diğer ilimlerle birleştiren insan kendini tanıması daha büyük akıllılıktı...Devamını Oku »

Kendini Tanımak

Kendini Tanımak

İnsanlığa "Kendini bil!" diye seslenen Eflatun'un bu sözünde birçok anlam gizlidir. Bu söz bize; ne istediğini bil, kendi sınırlarını ve zayıflıklarını bil, diğer insanların gözünde ne olduğunu bil, kendi isteklerinin ve niyetlerinin farkında ol, etrafında olup bitenlerin farkında ol, her alanda farkında oluşunun derecesini artır demektedir. Kendini tanıma, insanın psikolojik ve fiziksel açıdan kendinde olanları bilmesi, kendinde olanların farkında olması ve bunları doğru değerlendirmesi ile ilgilidir. Bir insanın fiziksel özelliklerini, duygularını, düşüncelerini, istek ve gereksinimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, amaç ve değerlerini, yeteneklerini ve becerilerini tanıması / bilmesi ve bunların farkında olmasını ifade eder. Kendisini iyi tanıyan bir insan yaşayacakları karşısında neler hissedeceğini, neler düşüneceğini ve nasıl davranacağını olacağa/yaşanacağa yakın öngörebilir. Kendini tanıma denildiğinde esas olarak insanın kendisinin ruhsal özellikleri...Devamını Oku »

Kendini İfade Etme Yolları

Kendini İfade Etme Yolları

Kendimizi ifade etmek ve dışa vurmak için gösterdiğimiz çabanın % 80'inin, kelimeler kullanmadan gerçekleştiğini biliyor musunuz? Bu konuda araştırmalar yapan bilim adamlarının iddiaları bu yönde. Halbuki biz, herşeyi konuşma ve kelimeler aracılığı ile hallettiğimize ne kadar da çok inanırız. Kalın sözlükler, dil bilgisi kitapları ve çeşitli ansiklopediler bizlere gramer bilgilerini aktarırlar, kelimelerin nasıl yazılacağını, doğru cümlelerin ne biçimde kurulacağım açıklamaya çalışırlar. Ama kendimizi ifade etmenin ve diğer insanlarla bir iletişim ve diyalog içine girmenin diğer yollan ya da değişik alternatifleri hakkında bize bilgi veren ve yol gösteren ne bir kimse, ne de bir kitap yoktur. Daha da kötüsü, bize, bu iletişim yollanm bastırmamız yönünde telkinde bulunulur. Böyle olunca da, kendimizi doğal bir biçimde ifade etme yeteneğimiz giderek zayıflar ve unutul...Devamını Oku »

Yukarı Çık