Satış

Pazarlama İlkeleri

Pazarlama İlkeleri

Pazarlama wiki sayfasındaki açıklaması ile "Pazarlama firmaların, hangi malların veya hizmetlerin müşterilerinin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri ve satışlar, iletişim ve işletme idaresi geliştirmeleri için stratejileri belirlemeleri sürecidir." Genel manada bilindiği üzere ise "Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir." Malların üretim yerlerinden satış yerlerine hareketini sağlayan faaliyetler pazarlama içinde düşünülür. Üretim ve pazarlama faaliyetlerini birlikte yürüten bir işletmede bu faaliyetler şöyle sıralanır; • Belirli mallar için potansiyel pazarı belirlemek . • İşletmenin üretim kapasitesinin verimli biçimde kullanılmasını sağlayacak talebi yaratmak. • Elverişli bir dagitim sistemi kur...Devamını Oku »

Pazarlama Teknikleri Nelerdir

Pazarlama Teknikleri Nelerdir

İşletmeler, pazar araştırması sonucu, dış çevre faktörlerini de dikkate aldıktan sonra, bu şartlar çerçevesinde kendi imkan ve kaynakları ile talebe uygun mamulleri pazara sunmaya çalışacaklardır. Bir başka ifade ile, işletmenin pazara sunacağı mamulün belirlenmesinde, işletmenin kaynakları, yönetim tecrübesi, pazarlama imkan ve kabiliyetleri de etkili olmaktadır. İşte işletmeler gerek dış çevre ve gerekse iç çevre faktörlerinin etkisiyle, alternatif pazarlama stratejileri içerisinde kendilerine en uygun pazarlama strateji veya stratejilerini uygulamak durumunda olacaklardır. İmalatçı işletmeler açısından alternatif pazarlama stratejilerine geçmeden önce, büyüme amaçlı işletmelerce kullanılabilecek pazarlama stratejilerini genel olarak aşağıdaki gibi belirtebiliriz: 1- Pazara giriş stratejileri, 2- Yeniden formule etme stratejileri, 3- Yenileme stratejileri, 4- Mamul hattını genişletme stratejileri, /...Devamını Oku »

Etkili Satış Teknikleri

Etkili Satış Teknikleri

Bu pek çok satıcının cevaplayamayacağı direkt ve oldukça basit bir sorudur. Har satış profesyonelinin bir sunumun ne olduğuna ve nasıl yapılandığına dair kendi algılaması vardır. Bir tanım şöyle olabilir, “Bir ürün ya da hizmeti satın almasını sağlamak amacıyla bir müşteriye verilen bütün bir satış paketi.” Bir satış sunumu, bir satıcı bir müşteriyle karşılaşmadan çok önce başlamalıdır. Başarılı satıcılar, sunumlarını, her bir parçanın başarılı bir satış yapmanın önemli bir unsuru haline geldiği kullanışlı parçalara bölerler. Ancak bu kendiliğinden olmaz. Hazırlık gerektirir ve satıcı ne kadar hazırlıklı ise, başarı şansı da o kadar yüksek olur. Konunuzu daha iyi bildikçe ve daha hazırlıklı oldukça, sunum sırasında daha rahat olacak ve satışınız daha etkili ve heyecanlı hale gelecektir. Sunumuzun temeli müşterinizin ihtiyaçları ve onları çözmeye nasıl niyetlendiğinizdir. Sunumu yapmadan önce, kendi kendinize bu sunumu neden yaptığınızı sormalısınız. Hazırlık Ha...Devamını Oku »

Satışta İkna Teknikleri

Satışta İkna Teknikleri

Müşteri şikayetlerinin karşılanması ve ikna psikolojisi Günümüzün artan rekabet koşullarında işletmeler, rakiplerine göre avantaj sağlayabilmek ve daha çok müşteriyi ikna edebilmek için çabalıyor. Bu çabalar; karşımıza taviz, artan müşteri şikayetleri veya müşteri memnuniyetsizliği olarak çıkıyor. Memnuniyetsiz müşteri ile şikayetçi müşteri birbirinden farklıdır. Müşteri memnuniyetsizliğinin nedenlerini düşündüğümüzde ilk olarak aklımıza gelen, beklenti ve ihtiyaçların karşılanmadığıdır. Eğer bir işletme sunduğu ürün ve hizmetler ile müşterilerinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamazsa; müşteri memnuniyetsizliği ile karşı karşıya demektir. Böyle bir durumda işletme, adeta kendi sonunu hazırlar. Müşteri şikayeti, müşteri memnuniyetsizliğinin bir ileri aşamasıdır. Bazen müşteriler memnun olmadıkları ürünleri şikayet etmezler. İşletmeler bu tip müşterileri yakından izlemeli, memnuniyetsizliğin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. İşletmelerin yaptığ...Devamını Oku »

Etkin Satış Sağlamanın Yolları

Etkin Satış Sağlamanın Yolları

Etkin Satış Sağlamanın Yolları Politikası satışa endeksli firmalarda gelişmek ve kar edebilmek için başarılı bir satış ekibi çok önemlidir. Yüksek miktarlarda satış yapabilecek elemanları işe almak için yöneticiler ve danışmanlar, her adaya uygulanan standart bir işe alım stratejisi oluşturmalı ve bu stratejiyi zamanın koşullarına ve değişen firma hedeflerine göre güncellemelilerdir. Birçok yöneticinin ortak sorunu, doğru çalışanı doğru projeye yönlendirememesidir. Bu nedenle de o çalışandan alınabilecek performans düşmektedir. Oysa firmaya başvuran adayların değerlendirilmelerinde en önemli nokta, işe başladıklarında nasıl bir performans sergileyebileceklerini önceden tahmin edebilmektir. Başarılı bir satış elemanı olmanın ilk aşama...Devamını Oku »

1 2
Yukarı Çık