Güzel Konuşma

İzmir Güzel Konuşma

İzmir Güzel Konuşma

Kendi düşünce fikirlerimizi tek doğru olarak benimsemek, başkalarının fikir, düşünce ve duygularını önemsememek ve saygı göstermemektir. İnsanların birbirleriyle yaptıkları iletişimde televizyonda ki tartışma programlarında bunu görmek mümkündür. Birçok insanın kendi fikirlerini tek doğru olarak anlattığını, karşısında ki insanın fikir ve düşüncesine değer vermediğini saygı göstermediğini görmekteyiz. Böyle bir durumda ise kişiler arasında olumlu ve etkili iletişimden söz edilemez. Etkili iletişim kurabilmek bilgi aktarımından biraz daha fazlasını gerektirmektedir bu da bilginin arkasındaki duyguyu anlayabilmektir. Bunu yapabildiğiniz an evdeki, işyerindeki ve sosyal hayatınızdaki kişilerle daha derin ilişkiler kuracaksınız. Takım çalışmasını geliştirecek, karar vermenizi kolaylaştıracak, daha anlayışlı olmanızı ve problemleri daha kolay çözmenize yardımcı olacaktır. Negatif ve zor durumlarla olayları daha karmaşık hale getirmeden ve güveni sarsmadan başa çıkabileceksiniz. E...Devamını Oku »

İzmir Güzel Konuşma Kursları

İzmir Güzel Konuşma Kursları

İnsan çevresiyle iletişimi, konuşarak ve yazarak sağlar. İnsanların çevresiyle olumlu ilişkiler geliştirebilmesinde en önemli etkenlerden biri de güzel konuşma ve yazmadır. Günlük yaşamımızda, çeşitli nedenlerle çevremizdeki insanlarla konuşarak iletişim kurarız. Kimi zaman karşılıklı, kimi zaman da bir topluluk önünde konuşuruz. Bu etkinlikler sırasında ne kadar güzel konuşursak, amacımıza ulaşmada o kadar başarılı oluruz. Güzel konuşabilen insan, çevresindekilerle daha kolay iletişim kurar ve çevresindekiler üzerinde olumlu etkiler bırakır. Toplumda sevilir, saygı görür ve işinde, mesleğinde başarılı olur. Başarılı yöneticilerin, tanınmış avukatların, liderlerin, toplum içinde saygın bir yeri olan kişilerin ayırıcı niteliklerinden biri de güzel ve etkili konuşmalarıdır. Böyle kişiler fikirlerini, güzel konuşma sanatının incelikleriyle ifade ettikleri için kendilerini dinletmesini bilirler ve herkesin kalbini kazanırlar. Tarih boyunca insanlar güzel konuşanlardan etkilenmiş...Devamını Oku »

İzmir Güzel Konuşma Kursu

İzmir Güzel Konuşma Kursu

Güzel ve etkili konuşabilmek için önce konuştuğumuz dilin unsurlarını iyi ve doğru bilmek ve yerinde kullanabilmek gerekir. Bu nedenle de dilin temel özelliklerini ve ses bilgisi kurallarını kavramak önemlidir. Bu çalışma ile dili doğru kullanma yönünde farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Konuşmanın diğer becerilerden farkı, dinleme ve okuma becerisiyle arasında doğrudan ilgi olmasından kaynaklanmaktadır. Konuşma becerisi kişinin kendini doğrudan ifade ettiği; duygu ve dileklerini başka kimselere doğrudan anlattığı; kendi başına kullanabileceği değil, başkalarıyla paylaşabileceği bir beceridir. Konuşma becerisi, kişinin sosyalleşmesi İle diğer becerilere göre doğrudan ve daha fazla ilgili olması sebebiyle psikoloji, sosyal psikoloji, davranış bilimleri, iletişim bilimleri gibi bilimlerle ve kişinin bu alana giren davranışlarıyla da bağımlı bir gelişme gösterir. İnsanın bir veya birden fazla kişiyle doğrudan ilişkisi anlamına gelen konuşmanın etkisi, yazarak veya o...Devamını Oku »

İzmir Güzel Konuşma Eğitimi

İzmir Güzel Konuşma Eğitimi

Konuşma, konuşanın, başkalarını ilgilendireceği ön yargısı ile ve onlarla bir anlaşma sağlamak amacıyla, düşündüklerini, dil ve ses kalıpları halinde, haberleşme kanalları aracılığıyla aktarması ve tepkilerini kontrol ederek, bu eylemi geliştirmesidir. Konuşma, sürekli bir düşünme alışverişidir. Aynı zamanda bireyi aşan ve tarih içinde toplumsal birikim sağlayan bir haberleşme örgütüdür. Günümüzde bu çerçeve daha da genişlemiştir. Her alanda bilimsel, tartışmalı toplantılar, açık oturumlar düzenleniyor, konferanslar veriliyor. Televizyonun ve öteki kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve sayılarının artması topluluklara yönelik konuşmalara yeni boyutlar kazandırmıştır. İnsanların birbirleriyle iletişimlerinde söz, yazıdan daha önce, daha etkili ve daha pratiktir. İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden biri olan konuşmanın, usulüne göre yapılması hemen her alanda başarılı olmanın temel şartlarındandır. Başarılı yöneticilerin, tanınmış avukatların, lid...Devamını Oku »

Güzel Konuşma Hakkında

Güzel Konuşma Hakkında

Konuşma sırasında yaptığımız yanlışların ayrımına varamayız. Bunları ancak karşımızdakiler, bizleri dinleyenler bilebilir. Belki amacımızı tam karşılayacak uygun sözcükleri seçemiyor, aşınmış kullanımdan düşmüş sözcükler seçiyoruz. Belki el, kol, yüz hareketlerimizi bedensel davranışlarımızı konuşmanın akışına uyduramıyoruz. Dilin dört temel beceri alanı vardır. Bunlar; konuşma, yazma, okuma ve dinlemedir. Bir dilin öğretilmesinde ve bu dili etkili biçimde kullanmada bu dört unsur birbirini tamamlar. İnsanlar konuşarak ve yazarak anlatır; okuyarak ve dinleyerek de anlarlar. En önemli beceri hangisidir diye sıralamaya girmek istersek çeşitli durumlar karşısında çeşitli tanımlamalar yapmak zorunda kalırız. Ancak şunu herkes kabul eder ki konuşma, hayatımızda en fazla kullandığımız beceri alanıdır. Toplumsal ve bireysel yaşayış ve alışkanlıklar, baskılar ve özgürlükler… sonucu, toplumlarda dönem dönem konuşmaya, fikirleri açıklamaya, yeni fikirlerin tartışılmasına önem ver...Devamını Oku »

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yukarı Çık