Bilgi

Telefonumun Şarjı Daha Uzun Nasıl Gider?

Telefonumun şarjı daha uzun nasıl gider?

Akıllı telefonlarda günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi şarjın çabuk bitmesi. Bu durumun nedenlerinden bir tanesi de herkesin cebinde olan o uygulama. İşte detaylar Akıllı telefonlarda kullandığımız uygulamalar telefonunun şarjının bitmesinin en büyük etkenlerinden. Arka planda çalışan bu uygulama içten içe telefonu bitirmekte. Peki bu uygulamalardan en çok şarjı bitiren hangisi? Cevap basit Facebook ve Facebook Messenger. Facebook ve Facebook Messenger arka planda çalışmasını sürdüren uygulamalardan. Bu uygulamaların yeni sürümlerinde anlaşılmayan bir nedenden dolayı yaklaşıkDevamını Oku »

Çevre Kirliliği Kısa Bilgi

Çevre Kirliliği Kısa Bilgi

Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır.Yani “Ekosistem” olarak tanımlanabilir. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir Çevre Kirliliği Kısa Bilgi Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayına "Çevre Kirliliği" adı verilmektedir. Gelişen teknolojinin yaşamıma getirdiği rahatlık yanında, bu gelişmenin tabiata ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen...Devamını Oku »

Akıl İnşasında Bilgi-5-

Akıl İnşasında Bilgi-5-

Bilgi Hiyerarşisi: Zihni evrende düzeni kurmanın en etkili yolu, bilgiyi hiyerarşik düzen içinde vermektir. Bilgide bir hiyerarşi olduğunu göstermektir. Az önemli, önemli, çok önemli bilgiler olduğunu bilmelidir çocuk. Bilgiler gelişi güzel öğretilmemeli, öğretilen her bilginin bir hiyerarşiye tabii olduğu anlatılmalıdır. İnsan zihnini soyut olarak düzenlemek (disipline etmek) mümkün olmuyor. Zihni evrenin malzemesi bilgi olduğuna göre, bilginin hiyerarşik düzene sahip olduğunu öğretmek ve bilgileri de hiyerarşik düzen içinde vermek gerekir. Zihin hiyerarşik bilgiyle dolmaya başladığında, doğal olarak hiyerarşik yapıya kavuşur. Hiyerarşik yapı, bilindiği üzere bir disiplindir. Tek disiplin çeşidi hiyerarşik (dikey) değildir tabii ki ama o yaşta çocukların dikey disiplini daha kolay anlayacakları bilinir. Bilgiler, önemli-önemsiz gibi hiyerarşik disiplinle verilebileceği gibi, parça-bütün şeklind...Devamını Oku »

Akıl İnşasında Bilgi-4-

Akıl İnşasında Bilgi-4-

SENTEZLENMELERİNE GÖRE BİLGİ ÇEŞİTLERİ: Bilgiler nasıl sentezlendiklerine göre çeşitlere ayrılır. Bu sınıflandırma akıl öncesi bilgilenmede önemlidir, bilinmesi gerekir. Burada sözünü edeceğimiz sentez, çocuğun kendi iç dünyasında yaptığı sentezdir. Çocuk yaşta (akıl oluşmadan önce) sentez yapması mümkün müdür? Hayır. Fakat o çağda da olsa insan iç dünyası kendiliğinden sentezleme işini yapıyor. Bunlar doğal sentezlemelerdir ve aklın oluşmasında ciddi etkileri var. Çocuğun dışarıdan öğrendiği bilgi, sentezlenmemiş olan basit bilgidir. Öğrendiği bilginin yapısının karmaşık olması değil burada önemli olan, bilginin doğrudan öğrenilmesi (ezberleme de dahil) ile ilgili bir durumdur. Çocuk, dışarıdan aldığı bilgiyi, duygu ve tecrübe ile sentezlemezse (yani doğal sentez gerçekleşmezse) o bilgiler zihin dünyasında bir merkeze bağlanma zorluğu taşırlar. Akıl öncesi çağdan bahsettiğimize göre herhangi bir bilgi birimini, belli bir eksene oturtma işini akıl yapamaz. Öyleyse bilgileri...Devamını Oku »

Yukarı Çık