Eğitim Koçluğu

Eğitim Koçluğu Eğitimi

Eğitim Koçluğu Eğitimi

Öğrencinin, okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde çözüm üreten yaklaşımlarda bulunur. Öğrencinin, içsel dünyasında farkındalığını arttırır. Ders ve okul başarısının yanı sıra, güncel yaşamdaki başarısına da yardımcı olur, yön gösterir. Yeni bakış açıları geliştirerek kendini daha iyiye taşımasına yardımcı olur. Eğitimin amacı, katılımcılara eğitim-öğrenme sürecine dahil olan öğrencilerin zihinsel, psikolojik ve karakteristik yapıları hakkında farkındalık kazandırmaktır. Katılımcılar, eğitim süresince edindikleri bilgiler ve yapılan rehberlik sayesinde hem kendi bilişsel ve öğrenme yapıları hem de koçluk yapacakları öğrenci ve ebeveynlerin davranış modelleri hakkında gerekli koçluk becerileri ile pratiğe sahip olurlar. Bu eğitimin sonunda, kişi eğitim koçu olma becerisini edinmiş olmakla birlikte öğrendiği teknik ve yöntemlerle eğitim koçluğunu gerek kendi çevresindeki öğrencilere gerekse profesyonel anlamda kendisinden talep edildiği doğrultuda başka öğrencilere ya...Devamını Oku »

Eğitim Koçluğu Nedir?

 Eğitim Koçluğu Nedir?

Öğrencinin bilgi birikimini, becerilerini, farkındalığını ve sosyal gelişimini ölçmek amacıyla bir rehber öğretmen, eğitim koçu ve danışman öğretmenler birlikte hareket ederek birtakım anketler uygular ve değerlendirmeler yapar. Eğitim Koçluğunda amaç; Gereken yapıyı, destek ve geri bildirimi sağlayarak, bireyi harekete geçirmek ve hedeflerine ulaşması konusunda istek uyandırmaktır. Kişiyi teşvik ve motive ederken harekete geçmesini, yaşamında var olan başlıca enerji kaçaklarından kurtulmasını amaçlar. Öğrenciler Koçluk Çalışması sayesinde öğrenciler zaman kullanımını çok daha etkili hale getirirken; “zamanı”, düzenlemeyi ve kullanmayı öğrenirler. Çok daha düzenli ve “organize” olurlar. Öğrenim konusunda çok daha istekli olur, öğrenmeye merak duyar ve bu merakını hep canlı tutar. Çok daha katılımcı davranışlar sergilerler. Eğitim koçluğu sistemi öğretmenlere öğrencileriyle olan iletişimlerini geliştirmeleri ve güçlendirmeleri için güçlü bir yöntem sunar. Bu yöntem...Devamını Oku »

Öğretmenlere Eğitim Koçluğu

Öğretmenlere Eğitim Koçluğu

Değişimi arzulayan, içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak isteyen, kendi kendini yönetmeye arzulu ve seçimlerinin sorumluluğunu almaya hazır, cesur, yaratıcı, risk almaya hazır bireyler; Sporcular, sanatçılar, girişimciler, yöneticiler, iş sahipleri; gelişime açık, takım çalışmasına inanan, ortak bir yön çizmeye hazır şirketler Koçla çalışabilir. Öğrenciyi yakından tanıyabilmek için; öğrencinin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve kültürel durum, sağlık ve eğitim durumu, ailesi, gelecek hakkındaki düşünceleri, vb. konularda bilgi sahibi olmak gerekir. Kardelen Dershanesi’nde eğitim gören her öğrencinin kendini yakından takip edecek bir eğitim koçu bulunur. Eğitim Koçu öğrencisiyle ilgili her türlü bilgiye hâkimdir. Bu bilgilerini öğrencinin performansını açığa çıkarmak ve verimini arttırmak amacıyla rehber öğretmen, branş öğretmeni ve gerekli görülen durumlarda da veliyle paylaşır. Eğitim Koçu, veli ve öğrenciyle bireysel görüşmeler yaparak öğrencinin çalışma temposu...Devamını Oku »

Eğitim Koçu

Eğitim Koçu

Eğitim koçluğu, gencin düşünme sistemlerini olumlu yönde geliştiren, içsel kaynaklarını kullanmasını ve oluşturmasını öğreten, kendini tanımasını sağlayan bunların sonunda da hedefini doğru olarak belirleyip bunu gerçekleştiren bir başarı felsefesidir. Eğitim Koçluğu öğrencinin nerede olduğu ve nereye gitmek istediği konusunda yardımcı olur. Öğrencinin nerede olduğu ile olmak istediği yer arasındaki boşluğa kritik gedik denir. Eğitim Koçu, öğrencinin bu kritik gediği başarılı ve sancısız bir şekilde geçebilmesi için tüm odağını öğrencisinin üzerinde toplar. Onunla ilgilenir, potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Öğrencisi ile motivasyon odaklı çalışmalar yapar. Öğrencinin şu anki durumu ile olmak istediği durum arasında bazen uçurumlar olabiliyor. Eğitim koçu istediği durum veya konum arasındaki farkı en aza indirmeyi hedeflerken, bireyin hayatını olabilecek en üst potansiyelle yaşamasını sağlamak için erken yaşlarda verilen hizmettir. Bireyin kend...Devamını Oku »

İzmir Eğitim Koçu

İzmir Eğitim Koçu

Eğitim koçluğu öğrencilerin kendilerini tanımaları ve kişisel stratejilerini belirleyebilmeleri için profesyonel destek sağlayan danışmanlık hizmetidir. Kötü öğrenci yoktur, sadece öğrenme yeteneğine güvenmeyen öğrenci vardır. Hepimiz içimizde büyük bir potansiyel ile doğarız. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının özünü oluşturur. Eğitim Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu öğrencisi için yapar. Eğitim Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. İstenen performansa ulaşmak için koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Danışanın özel ve pro...Devamını Oku »

1 2 3 4
Yukarı Çık